24. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2004

Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila

Milan Opočenský

Připomněli jsme si první výročí války v Iráku. Není pochyb o tom, že Saddám Husajn byl krutý diktátor a je dobré, že byl odstraněn. Je však otázka, zda bylo třeba celou zemi vtáhnout do války. Nebylo možné dosáhnout změny režimu v Iráku jiným způsobem?

Jako křesťané se stavíme proti válce. Všemožně hledáme mírová řešení konfliktů. V případě Iráku se klade otázka, zda byly vyčerpány všecky možnosti k mírovému jednání, k řešení bez vojenského násilí.

Některé země považují válku za legitimní nástroj zahraniční politiky. To nás rmoutí a znepokojuje. Tato skutečnost vytváří kulturu strachu, ohrožení a nejistoty.

Zdálo se, že válka je nevyhnutelná, protože prý Irák má zbraně masového ničení, chemické a biologické zbraně. Tvrdilo se, že je může aktivovat během 45 minut. Avšak do dnešního dne se tyto zbraně v Iráku nenašly. Přesto byla zahájena preventivní válka, která nebyla schválena Radou bezpečnosti. To je neblahý precedens.

Inspekce OSN neměla dost času k dokončení své práce.

Válka přinesla další strádání iráckému obyvatelstvu, které již bylo postiženo sankcemi v důsledku první války v Perském zálivu.

Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila. Celá oblast Blízkého Východu se stala více zranitelnou. Do Iráku přišli cizí příslušníci, kteří tam vedou partyzánskou válku, jak o tom svědčí neustálé útoky na americké a jiné jednotky rozmístěné v této oblasti. Válka má dlouhodobé sociální, kulturní, politické a ekologické důsledky. Extremistické ideologie byly spíše ještě posíleny. Svět se nestal pokojnějším a bezpečnějším. V každém okamžiku mohou být teroristické útoky namířeny proti USA a jiným zemím světa.

Jako křesťané se stavíme proti každému pokusu stavět proti sobě západní civilizaci a svět islámu. Uvědomujeme si společné kořeny tří monoteistických náboženství - židovství, křesťanství a islámu. Je více toho, co nás spojuje než toho, co nás rozděluje. Proto hledáme možnosti spolupráce v otázce mírového soužití, spravedlnosti a lidské důstojnosti.

Již antika znala bellum iustum - spravedlivou válku. V této tradici pokračovali církevní otcové, středověcí a novodobí teologové. Jen historické mírové církve se vždy stavěly proti válce. Avšak existence nukleárních zbraní zcela mění kvalitu války v přítomnosti. Válka není osudová nutnost. Válka není jako bouřka nebo přeháňka světových dějin. Válkám je možno zabraňovat. Prosazuje se přesvědčení, že lidstvo může omezit a postupně války vyloučit, podobně jako už mnohé věci byly v průběhu dějin překonány. Moderní situace radikálně změnila vedení války. Omezená válka často přerůstá ve válku neomezenou. Také místní a časové omezení je odstraněno. Každá válka dnes má celosvětovou dimenzi. Všecko obyvatelstvo jedné země je vystaveno útokům a celým národům hrozí zničení. Existují zbraně, před nimiž prakticky není ochrany. Je-li spravedlnost a mír sociální a politická forma lásky, potom dnes nemůže jít o to objasnit předpoklady spravedlivé války, nýbrž jde o to zavrhnout válku jako takovou.

V další části chci upozornit na teze C. F. von Weizsäckera.

Světový mír je nutný, protože svět v dohledné době bude světem vědecko-technickým. Fyzika otevřela možnost nukleárních zbraní. V budoucnu musíme žít s vědomím, že nukleárních zbraní může být použito. /Rozšiřuje se počet zemí, které vlastní tyto zbraně. Je myslitelné, že těchto zbraní se zmocní i teroristé./ Technický svět se stabilizuje - nikoli však sám od sebe, nýbrž jen potud, pokud se lidé učí jej stabilizovat. Chtěný a plánovaný světový mír je životní podmínkou technického věku. Je třeba rozvinout strategii zajištění míru.

Světový mír není zlatý věk. Jeho přiblížení je vyjádřeno v pozvolné proměně dosavadní zahraniční politiky ve světovou vnitřní politiku. Vznikly nadnárodní instituce a světové politické problémy je možno posuzovat vnitropolitickými kategoriemi. Jednání má možnost zmenšit řešení konfliktů válečným střetnutím. Mír může být zajištěn pevnými nadnárodními institucemi.

Světový mír od nás vyžaduje mimořádné mravní vypětí. Máme před sebou úkol vytvořit etiku života v technickém věku. Pokušením první technické generace je vykonat vše, co je možné. Ale zralé jednání je odlišné. Je třeba si osvojit správné užití techniky, chceme-li důstojně přežít v technickém věku. Nacházíme se v přechodné době, kdy velká válka je naprosto zavrženíhodná, ale možná. Také náš etický postoj k možnosti války je nejistý postoj přechodu. Až potud von Weizsäcker.

Násilí plodí jen více násilí. Brazilský biskup Camara mluvil o "spirále násilí". Gandhi si začal uvědomovat, že láska je jediná síla, která dokáže zlomit a přerušit spirálu násilí.

Ježíš mluvil o lásce k nepřátelům a sám své nepřátele miloval. Uznával základní lidská práva a důstojnost těch, proti kterým bojujeme.Milovat a respektovat nepřátele znamená neškodit jim a neponižovat je.

Obětovat životy druhých je zlo. A to působí válka vždycky a nevyhnutelně. Nepřátelství začíná nenávistí a dehumanizací. Druhého člověka démonizujeme, až jsme ochotni ho zabít. Potom může začít válka. A v tomto smyslu je válka zlo. Válka - to je smrt a destrukce.

Bůh naopak léčí rány, které nás rozdělují. Je to nepochopení bible, je-li Bůh především chápán jako ten, který násilně ničí své nepřátele. Původem je náš hluboký strach z nepřátel a náš sklon promítat si do Boha obraz tohoto strachu. Teologie strachu a nenávisti musí být pojmenována. Je ostudná a rouhačská ve vztahu k Bohu lásky, spravedlnosti a soucítění, kterého miloval Ježíš a Toho, kterého miloval Mojžíš a Mohamed. Je to perverze židovství, křesťanství a islámu, jestliže se zdůrazňuje především soud a násilí. To je primární zdroj ZLA mezi námi. Ve jménu Božím je třeba takový názor odmítnout. Modlíme se o moudrost a odvahu, abychom dali nejlepší odpověď na tyto otázky. Musíme se teprve učit, jak milovat naše nepřátele, jak na ně neútočit, jestliže oni útočí na nás.

Skutečná láska je spravedlnost se soucítěním. Bůh je síla lásky v dějinách. Tato spravedlnost, tato láska Boží je tak široká, hluboká a vysoká, že můžeme být proměněni, transformováni, ty a také teroristé.

Jak řekl nedávno Jürgen Moltmann, je možno draka zabíjet nebo také krotit, překonávat.. Zmínil známý obraz sv. Jiří, který se utkal s takovým drakem. Z moci zla mohou být i zločinné energie vykoupeny. J e možno je přetvářet. Z moci zabíjení jsme osvobozováni a uschopňováni k moci milování. Jsme děti Boží. Nedejme si vnutit nepřátelství. Od tohoto tlaku je možno se osvobodit. Je možno neoplácet zlé činy zlým. Analogicky k Bohu máme milovat. Druhý člověk má tatáž práva jako já. V druhém člověku mohu poznávat sebe.

Z toho všeho plyne následující závěr: Dělejme všecko pro to, aby válka byla z lidského života a z našeho světa vyloučena. Potřebujeme se spojovat s jinými národy a vytvářet mezinárodní koalice. Stanou se multilaterální odpovědí na terorismus a další zla , která ohrožují nejen USA, ale celý svět.

Prof. ThDr. Milan Opočenský je bývalý generální tajemník Světového svazu reformovaných církví (1989-2000)

                 
Obsah vydání       24. 3. 2004
24. 3. 2004 Budoucí diktatura NBÚ Štěpán  Kotrba
24. 3. 2004 Utajeno může být téměř cokoliv Helena  Svatošová
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách
24. 3. 2004 Privatizace povrchových dolů pod vedením levo-pravé koalice Petr  Švec
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Microsoft dostal pokutu 497.2 milionů euro
24. 3. 2004 O nás bez nás, aneb lidé s mentálním postižením nemají právo na změnu Jan  Paul
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
24. 3. 2004 Soudci berou, zdá se, stížnosti proti diskriminaci vážně
24. 3. 2004 Rumsfeld a Powell: "Naše vláda nezanedbala hrozbu terorismu"
23. 3. 2004 Zabít Jassina nebylo zrovna bystré
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky
24. 3. 2004 Želé "bude zřejmě ochraňovat před HIV"
24. 3. 2004 Šikanují vás obce, protože jste nezaměstnaní nebo málo vyděláváte? Jsme tu, abychom pomohli
24. 3. 2004 Einstein -- nejen geniální fyzik Tomáš  Horyna
24. 3. 2004 K hádkám o Palestincích a o potratech Jan  Hruška
24. 3. 2004 Write for the BCSA 2004 prize
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
23. 3. 2004 Diskuse o broadbandovém internetu
24. 3. 2004 Balada o Narajamě?
23. 3. 2004 Izrael zavraždí všechny představitele organizace Hamas
22. 3. 2004 Ad Anděl 2003 aneb Utopte Žbirku Štefan  Švec
23. 3. 2004 Psychologie obyčejného člověka Ivo  Šaněk
23. 3. 2004 Svoboda nechat si zvětšovat penis Tomáš  Stýblo
23. 3. 2004 George Novotný: Je nepřípustné tiskovou reklamou ovlivňovat průběh neuzavřeného soudního řízení
22. 3. 2004 Penzijní fond České spořitelny pod nátlakem ustoupil Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Stavební spořitelny asi tunelují státní podporu svým klientům Radek  Mokrý
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách   
23. 3. 2004 Američtí činitelé začínají svědčit při vyšetřování 11. září   
22. 3. 2004 Stažení španělských vojáků z Iráku bylo nepochybně cílem Al-Kajdy Marino  Radačič
22. 3. 2004 Historie odsoudí Bushe a Blaira za ilegální válku   
19. 3. 2004 Do země sedmitisícovek, kde devítky nestačí Karel  Dolejší
19. 3. 2004 Španělé neměli lepší východisko pro snížení svého ohrožení než říci NE Iráku Tomáš  Gawron
19. 3. 2004 Američané: "Žádné vězně jsme nemučili"   
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic   
18. 3. 2004 Irák po roce: Co si myslí Michael Ignatieff   
18. 3. 2004 Al Kajdá vítězí   
17. 3. 2004 Co si dnes myslí Noam Chomsky o USA v Iráku?   
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva   
12. 3. 2004 Vězni z Guantánama v Británii propuštěni   
11. 3. 2004 Jak Spojené státy připravily jednoho Afghánce o živobytí   

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2004 Rumsfeld a Powell: "Naše vláda nezanedbala hrozbu terorismu"   
24. 3. 2004 Válka nezmenšila nebezpečí terorismu, nýbrž je naopak zvětšila Milan  Opočenský
22. 3. 2004 Jak vypadá teroristův profil? Simone  Radačičová
22. 3. 2004 Jsem fanatický terorista Josef  Vít
19. 3. 2004 Po Madridu: Evropa jako Titanic   
17. 3. 2004 Autor vyprázdnil obsah terorismu   
17. 3. 2004 Daily Telegraph: Konzervativci musejí podpořit Blaira!   
17. 3. 2004 Terorizmus -- skúška pre Európu Radovan  Geist
16. 3. 2004 Je technická civilizace teroristická, a proč? Martin  Škabraha
15. 3. 2004 Nejen ke čtvrtečním masakrům v Madridu Petr  Kužvart
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva   
15. 3. 2004 Teroristický útok a volby v Madridu Josef  Vít
12. 3. 2004 Hrozba demokracii Jan  Čulík
11. 3. 2004 Španělsko: teroristické útoky si vyžádaly více než 190 životů   
16. 2. 2004 Tajná zpráva OLAFu: Evropská unie financuje palestinský terorismus