9. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 9. 2003

Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace

Na můj článeček "Omyly pana Žaloudka"ZDE došlo mi sedm reakcí, tři příznivé, čtyři odmítavé. Těm odmítavým je společné, že ani jedna nevyvrací mnou citované údaje, ale vesměs zpochybňují důvěryhodnost pramenů. Pan Polák ZDE (BL 5.9.) např. tvrdí, že Ruckého i Spitzerova studie představuje "velmi menšinové názory, které mají mnoho kritiků s ryze odbornými a velmi relevantními argumenty". Ani jediný z těch relevantních argumentů není citován, ani jeden kritik není uveden jménem; stačí tyto studie prohlásit za "zcela okrajové a odborně odmítané", případně poťouchle vypíchnout církevní příslušnost autora - a víc se s nimi nemusíme obírat. To že je korektní a seriózní argumentace?

Nechci nikomu brát jeho názory ani mu vnucovat svoje, ale pokud nedokážeme rozlišovat objektivně zjištěná fakta od subjektivních interpretací a účelových spekulací, nepohneme se v diskusi ani o krok dopředu. Fakta lze zajisté vykládat mylně, mohou být předem znehodnocena tendenčním výběrem nebo dokonce vědomě falšována, ale pokud nic z toho není prokázáno, je sveřepé trvání na nesouhlasném názoru sotva něčím víc než iracionální osobní umanutostí, povýšenou nad jakoukoli realitu. Neupírám nikomu právo trvat umanutě na svém navzdory všem faktům, ale ať se při tom neohání vědou. Předloží-li naopak jiná, přesvědčivější fakta, pak uznám, že jsem se mýlil já. Vždyť mýlit se je lidské.

Cosi určitého však o možnosti ovlivnit homosexuální orientaci (nebo přinejmenším chování) však přece jen víme a můžeme tvrdit naprosto bezpečně: tento fenomén se vyskytuje významně častěji v uměle monosexuálních společenstvích, jako jsou mužské věznice nebo vojenské posádky, kde příležitost k přirozeným heterosexuálním vztahům je omezená. Tento vnější, sociální faktor dokáže vyvolat homosexuální sklony i tam, kde se předtím nikdy neprojevily, nejde tedy o homosexualitu vrozenou. Také z oněch 25 % dvanáctiletých, kteří udávali sexuální nevyhraněnost, se později pouze přibližně pětina vyhraní homosexuálně. Je tedy sexuální orientace nepochybně jevem v čase proměnlivým a ovlivnitelným. Zda a proč je žádoucí ji ovlivňovat, zodpoví si laskavý čtenář jistě sám.

Závěrem k této diskusi, alespoň z mé strany: netvrdil jsem, že se pan Žaloudek mýlí ve všem, a už vůbec jsem se nesnažil jej osobně znectít, jak mi jeden ze čtenářů připisuje (ledaže nesprávně použil výraz "dehonestovat"). Neinformovanost není vadou charakteru a v Omylu prvním projevil autor zasvěcenost až překvapivou. Nemám celkem důvod pochybovat o jeho poctivosti a dobrých úmyslech a je mi sympatický jeho věcný a střízlivý tón. Nemám ani důvod zatracovat lidi postižené vrozenou homosexuální úchylkou, jak jsem zdůraznil už dříve. Nemohu však mlčet k zjevným nepravdám, ať už vědomým či nevědomým. A nejsa novinářem veřejnoprávního média, které má povinnost informovat nestranně a vyváženě, mohu si snad dovolit i luxus určité zaujatosti a mlčky přejít věci, které komentovat nemám za nutné či užitečné. O vyváženost se ochotně postarají jiní.

V témž vydání (BL 5.9.) otevřel Pavel Urban znovu otázku potratů. Celkem ani nevím, v čem bych s ním nemohl souhlasit - sociobiologie skutečně není mým východiskem. Jádro pudla je v definici počátku lidského individua, a ten, aniž bych tělo pokládal za pouhý vehikl duše či genetické informace, vidím skutečně ve spojení genetického materiálu matky a otce. Ne snad proto, že bych to pokládal za dogma, které je dáno shůry a proto mimo jakoukoli diskusi, ale proto, že žádnou vhodnější a nepochybnější definici prostě zatím nikdo nepředložil. Uznává ji jak naše legislativa, v níž se subjektem práva stává i nascitur (tedy to, co se teprve má narodit), tak mezinárodní Listina základních práv a svobod, která lidskému životu přiznává právo na ochranu už před narozením, a to bez časového vymezení.

Je možné se přít, zda je podstatný rozdíl mezi vajíčkem oplodněným a neoplodněným. Je dokonce možné ten rozdíl bagatelizovat i tak bizarně, jak to nedávno v Právu předvedl Radim Uzel prohlášením, že na neoplodněném slepičím vajíčku si pochutná naprosto stejně jako na oplodněném. (Od lékaře, který chce být pokládán za odbornou autoritu, bychom jistě očekávali relevantnější argumentaci než gastronomickou.) Nelze však popřít, že v celém vývoji plodu neexistuje žádný významnější kvalitativní přelom, než je tento jeho "startovní bod". Je snad nějaký podstatný rozdíl mezi plodem dvanáctitýdenním, což je hranice pro legální potrat, a plodem o týden starším? A jestliže není, proč má mít plod třináctitýdenní (čtrnáctitýdenní, patnáctitýdenní až devítiměsíční) větší ochranu než plod jedenáctitýdenní? Jen proto, že jsme si to tak vcelku libovolně stanovili, jelikož nějaká hranice se stanovit musí, když už jsme umělý potrat a priori akceptovali?

Právní praxe má jednu velmi osvědčenou zásadu: in dubio pro reo. Nelze-li vinu prokázat nepochybně, je třeba rozhodnout ve prospěch žalovaného. V kauze potratů by tato zásada zněla: in dubio pro vita. Není-li docela jisté, zda plod už můžeme považovat za člověka či ještě nikoli, je třeba rozhodnout v jeho prospěch vždy, když není přímo ohrožen život matky.

                 
Obsah vydání       9. 9. 2003
9. 9. 2003 Veřejná služba vůči národnostním menšinám - mediální ticho a nikomu to nevadí Štěpán  Kotrba
9. 9. 2003 Zdrojem antiamerikanismu je závist
9. 9. 2003 A proč jsme napadli Irák, tatínku?
9. 9. 2003 Žádný sex - vždyť jsme Američané
9. 9. 2003 Meacher "urazil oběti z 11. září"
9. 9. 2003 Zemřela Leni Riefenstahlová
9. 9. 2003 Kdo nemá rád odbory...?! Ladislav  Žák
9. 9. 2003 Legenda a pravda životního příběhu Beatrice Cenci Stefan  Zweig
9. 9. 2003 Jak to bylo: Tragédie Beatrice Cenci Jiří  Nezval
9. 9. 2003 Nový pohled na americkou zahraniční politiku Veronika  Valachová
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
9. 9. 2003 Romové: Chléb nebo hry? Lenka  Kučerová
9. 9. 2003 Bude irácká ropa za eura nebo za dolary? Štěpán  Kotrba
9. 9. 2003 Nezaměstnanost v ČR lze snížit spotřebou zboží domácí provenience Michal  Rusek
9. 9. 2003 Případ Hill Darius  Nosreti
9. 9. 2003 Co udělat pro Romy: je to složitější problém, než jako to vidí pánové Kotrba a Polák Ondřej  Čapek
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
9. 9. 2003 Fidel Castro: "Vše spolu souvisí"
6. 9. 2003 Michael Meacher: "Americká vláda předem věděla o útoku z 11. září"
6. 9. 2003 Meacher: "USA zneužily 11. září k prosazování politiky světové nadvlády"
8. 9. 2003 J. X. Doležal: Paula Wild je hezčí... Jan  Paul
8. 9. 2003 Česká média: Když rozhovor nepolemizuje s tvrzeními Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
9. 9. 2003 Případ Hill Darius  Nosreti
5. 9. 2003 Pavel Mareš a potraty -- méně argumentů je někdy více Pavel  Urban
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
1. 8. 2003 "Umělé přerušení těhotenství" je termín klamavý Pavel  Mareš
30. 7. 2003 Interrupce - odrhovačka o vraždě neviňátek Anna  Čurdová
10. 7. 2003 Plávajúca potratová klinika Sylvia  Porubänová
10. 7. 2003 Zakázať, čo sa nedá? Martin  Muránsky
10. 7. 2003 Novela interrupčného zákona sa dostala tam, kde nemala byť Branislav  Kuruc
4. 7. 2003 Ústav pro čistotu rasy Robert  Pokorný
2. 7. 2003 Interrupce ano, nebo ne? Josef  Veger
2. 7. 2003 Vajíčko a spermia -- rukojemníci slovenského parlamentu Martina  Nemethová
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
19. 6. 2003 Rozbité panenky: O svatosti udřených drsných žen a Matky Terezy Darius  Nosreti
12. 6. 2003 Potraty: nebytie alebo nedokonalé bytie? Martina  Nemethová

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
9. 9. 2003 Ještě jednou o "léčbě homosexuality" Vojtěch  Polák
9. 9. 2003 Homosexualita a potraty: Objektivní fakta versus subjektivní interpretace Pavel  Mareš
5. 9. 2003 O možnosti "léčit" homosexualitu: mýlí se pan Mareš Vojtěch  Polák
4. 9. 2003 "Někomu pomůže, nikomu neublíží" Josef  Veger
3. 9. 2003 O homosexualitě: Omyly pana Žaloudka Pavel  Mareš
28. 8. 2003 Gayové nepotřebují registrované partnerství   
27. 8. 2003 Jak se pletou odpůrci leseb a gayů Petr  Žaloudek / Fid
18. 8. 2003 Malá provokativní poznámka nejen k homosexualitě Aleš  Kubeczka
14. 8. 2003 Gayové chtějí jen normálně žít   
13. 8. 2003 Homosexuálové "by neměli mít právo vychovávat děti", není radno se odlišovat   
12. 8. 2003 Dokument úzkoprsého fanatizmu Radovan  Geist
12. 8. 2003 Proč BL publikují bláboly o homosexualitě Vojtěch  Polák
11. 8. 2003 Co homosexuali vlastne chcu?   
7. 8. 2003 "Poučení z krizového vývoje" bylo demokratickým čajíčkem Pavel  Mareš
5. 8. 2003 Kladivo na ...?! Ladislav  Žák