2. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2004

Virtuální bohoslužba na neděli před paschou

Na počátku: logos není jen slovo

Text kázání: J 1,1 (J 8,46-59)

V osmé kapitole Janova evangelia jsme četli dialog Ježíše s jeho současníky. Abychom mu dobře rozuměli, je třeba vědět: ten, kdo tam o sobě říká takové věci, jako že je bez hříchu, že zachovávání jeho slova vede k věčnému životu, že existoval ještě dříve, než se narodil Abrahám, ten kdo takto mluví ve fiktivním dialogu, to není člověk Ježíš. Není to ten, kterého z ostatních evangelií známe jako nejpokornějšího z lidí a který by sám o sobě takové věci nikdy neříkal. To jsou slova prvé církve téměř sto let po Ježíšově smrti, církve, která vkládá do úst Kristu to, co sama o něm věří.

Rozumějme: říká se tam vlastně: to my věříme, že Kristus je bez hříchu, my věříme, že zachovávat jeho slovo vede k věčnému životu, my věříme, že všechno to, co Kristus ztělesňuje bylo relevantní na počátku dějin stejně jako dnes a jako tomu bude až na konec dějin. To je styl Janova evangelia, že vkládá Ježíši do úst své vlastní vyznání o něm. Je to velmi dramatická stavba textu a porozumíme-li tomu, naučíme-li se Janovo evangelium takto číst, dostane pro nás novou, netušenou dynamiku.

Celý ten dialog se dá shrnout do vyznání: my věříme, že Ježíš reprezentuje to nejdůležitější, to základní, to nejpodstatnější, to vpravdě Boží, to co je věčně platné, pravdivé a bez čeho nelze dobře žít. Je to shrnuto v prvé větě Janova evangelia: Na počátku bylo Slovo, to slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Víme, že výraz Slovo zde v českém překladu použité pro řecký pojem Logos užitý evangelistou Janem neznamená člověkem vyřčené slovo. Logos je prostě to, co je logické: řád, pravidlo, zákon, úmysl. To je Boží Slovo! Boží pravda, Boží smysl, který světu dává, boží řád, pravidlo, zákon... Tenhle Boží řád, ten Logos, to Slovo, ten tu byl od počátku světa a je totožný s tím, čím byl Ježíš, co ztělesňoval, co říkal, co učil. To je víra církve, to je víra nás, křesťanů.

A to je ovšem "slovo" do pranice! Však také v dialogu se odpůrci této víry silně zlobí: "to jsou cizácké názory a kdo je říká, je posedlý". Už tehdy se lidé umlčovali tím, že byli prohlášeni za nepřátele, či v lepším případě pomatence. Je to slovo do pranice proto, že Ježíš neříká a neztělesňuje nic laciného, jednoduchého, populistického. Obětuj se, nelpi na moci, majetku, vzdělání, autoritě, neodplácej zlé, mluv pravdu i ve svůj neprospěch, vydej se pro pravdu potupě a třeba i pronásledování, nech se okrást, mluv narovinu a nemlž, a už vůbec nelži....... mohli bychom ve výčtu těch velmi nepohodlných Ježíšovských atributů pokračovat donekonečna: nehraj zbožné divadýlko, nepředstírej dobrotu, kde není, na nic si nehraj, nebuď kam vítr, tam plášť - nebuď oportunista, atd., atd.

To opravdu je vše jiné, než líbivá, populistická ideologie. Proto to neradi slyšíme, zlobí nás to stejně jako Ježíšovy soukmenovce, a proto tento text nabízí církev k promýšlení právě nyní, když se blíží nejdůležitější událost křesťanského roku, velikonoční svátky. Máme činit v postním období pokání ze své zbabělosti, lakoty, bohorovnosti, sobectví a všeho toho ostatního, co je opakem kristovství.

Když jezdíte či chodíte v tomto předvelikonočním čase krajem, vidíte, co špíny a nepořádku je kolem lidských obydlí, u silnic, kolik svinstva je naházeno u lesa, v příkopech. Milosrdný sníh, který to zakrýval už je ten tam, a zeleň to vše ještě nestačila skrýt trávou, listím. Všechen ten svinčík, všechna ta oprýskanost a ohyzdnost na vás zrovna křičí svou žalobu na lidské sobectví.

Zaneřáděné životní prostředí je obrazem našich zaneřáděných duší. Stejně krátkozraké jako je zaneřádit sobecky exhalacemi, odpadky a vším ostatním svinstvem přírodu, stejně krátkozraké je z okamžitého prospěchu udělat, či říct něco, čím zaneřáďujeme své duše, své životy, své vztahy.

To vše je třeba uklidit. Udělat jarní, předvelikonoční úklid. Zamést si před vlastním prahem. I to je smysl půstu, i to je smysl pokání. Strašně rádi bychom se tomu vyhnuli. Strašně rádi bychom si namluvili, že ježíšovský, Boží řád neplatí vždy a všude, že je věčný a všudypřítomný. Že je možné, hodí-li se to, tu a tam si pomoci lží, nějakou podlostí, křivárnou, vypočítavostí. Byl jsem zděšen, když jsem před týdnem slyšel v televizi mluvit vlivného politika bez rozpaků o tom, že je třeba rozhodovat při spravování země nikoli podle pravdy, či spravedlnosti, ale podle vychytralé prospěšnosti. Pragmatismus se tomu říká, aby to nevypadalo jako vychcanost. Když bude zájmen naší země přidat se k nespravedlnosti, uděláme to, protože je to v tuto chvíli výhodné. Je to stejná cesta do pekel, jako když z okamžitého prospěchu v osobním životě zalžeme, podvedeme někoho, vyhodíme staré křeslo na ulici místo na skládku, něco, co nám nepatří si přisvojíme, nezastaneme se někoho.

Krátkozrakost, vidina okamžitého prospěchu, žití a rozhodování jen pro teď a tady - to je veliký hnací motor lidského hříchu. Ale proti naší omezené krátkozrakosti stojí věčné Slovo Boží, věčný Logos, řád, Pán Ježíš, který byl, který je, a který vždy znovu přichází.

Dívat se na vše a rozhodovat o všem pod zorným úhlem věčnosti, ne pod zorným úhlem okamžité krátkozrakosti říkal jeden z největších českých politiků. Kéž se nám ohled na Boží, Kristovo věčně platné řády nikdy neztratí z našich životů. Ať v nás nikdy nezvítězí danému okamžiku přizpůsobivá krátkozraká pragmatičnost. A ať nám k tomuto zápasu s naší slabostí pomůže i dnešní přijímání Večeře Páně, toho pokrmu věčného, věčného a ne jen okamžiku žijícího, jepičího života.

Amen.

                 
Obsah vydání       2. 4. 2004
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
2. 4. 2004 Poněkud dutá diplomacie Pavel  Urban
2. 4. 2004 Porušování lidských práv v Rumunsku Martin  Helman
2. 4. 2004 Co vypovídá F 3,2-11 o podstatě křesťanství? Boris  Cvek
2. 4. 2004 Podivné argumenty Hospodářských novin Petr  Nachtmann
31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií
2. 4. 2004 Neduhy českých médií Bohumil  Kartous
2. 4. 2004 J. Vavruška nemá pravdu Petr  Švec
2. 4. 2004 Španělsko ví, jak jednat s teroristy Miloš  Kaláb
1. 4. 2004 O svobodě odmítnout podřadnou práci Tomáš  Stýblo
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
1. 4. 2004 Raffarin III: reformní valčík na rozloučenou ? Josef  Brož
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr  Jedlička
31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta
14. 3. 2004 Kdo je můj bližní Zdeněk  Bárta
8. 3. 2004 Obhájce Zdeněk  Bárta
27. 2. 2004 Lásky kdybych neměl, nic nejsem Zdeněk  Bárta
6. 2. 2004 Úžasná lehkost disidentství Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2004 Držet hubu a krok Zdeněk  Bárta
9. 1. 2004 Slabomyslní a malověrní - o podlehnutí kdekomu a kdečemu Zdeněk  Bárta
2. 1. 2004 Věta z římského kriminálu Zdeněk  Bárta
28. 12. 2003 Fundamentální člověčí touhy Zdeněk  Bárta
19. 12. 2003 Svědectví Zdeněk  Bárta
12. 12. 2003 Koho má Pán Bůh rád Zdeněk  Bárta