29. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2004

Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců

Rezolucí OSN z 29.11.1947 bylo rozhodnuto, že po skončení britského mandátu, budou vytvořeny dva státy, izraelský a palestinský. Vznikl však jen Izrael. Palestinský stát ani po 55 letech nejenže nevznikl, ale stavbou izraelské bezpečnostní zdi je jeho vznik víceméně vyloučen. Protože tato zeď se staví na palestinském území a nikoli na linii příměří, rolníci přišli o svou zemědělskou půdu, vodní zdroje a olivové háje, které jsou kvůli ní káceny. Palestinci budou vzájemně od sebe odděleni v několika enklávách a omezeni ve volném pohybu, odříznuti i od svých příbuzných. To je ovšem bezohledná politika, která ignoruje mezinárodní zákony, pošlapává ta nejzákladnější lidská práva palestinského národa a likviduje všechny podmínky nutné k jejich přežití.

Izraelci tvrdí, že Západní břeh Jordánu náleží Izraeli. Ten nikdy Izraeli nepatřil. Původně byl připojený k hášemitskému Jordánskému království podle tiché dohody s židovským státem, protože Ben-Gurion byl v roce 1948 zásadně proti jeho okupaci. Jordánsko ho odevzdalo později Palestincům, zrovna tak Egypt jim dal k dispozici pásmo Gazy.

Mnozí stále zdůrazňují, že k první válce ze strany arabských zemí došlo hned po vyhlášení Izraele, protože arabské země nesouhlasily se vznikem izraelského státu. Tuto válku vyprovokovaly jak židovské teroristické organizace, tak krvavý masakr v Dair Yaseen, ke kterému došlo 9. 5. 1948, tedy těsně před vyhlášením Izraele. Komanda Haganah, Irgun Zwei Leumi a Stern, které prošly speciálním intenzivním výcvikem, terorizovaly místní arabské obyvatelstvo za účelem jeho vypuzení a získání co nejvíce území ve prospěch vznikajícího izraelského státu (jejich heslem byl Velký Izrael od Nilu až po Eufrat). Izrael od samého svého počátku řešil svůj problém násilím na Arabech.

V Dair Yaseen byli povražděni bezbranní a nevinní lidé. Arabské obyvatelstvo, které nebylo samo schopné čelit teroru, začalo hromadně v hrůze prchat ze svých domovů. Begin později prohlásil, že Izrael by bez Dair Yasseen nevznikl. A od té doby se datuje osud 900 000 uprchlíků. OSN schválilo rezoluci, podle které měl Izrael zaplatit reparace za zkonfiskovaný majetek Palestinců. Byla také vytvořena přes OSN organizace UNRWA, která měla pomáhat utečeneckým táborům. Nejenomže uprchlí Palestinci se už nikdy nemohli navrátit domů, ale nebyli ani odškodněni. Místo toho nedávno Izrael vznesl požadavek na poválečný a zdevastovaný Irák o úhradu za majetek Židů, kteří kdysi z něho museli odejít.

Izrael ukořistil Gazu a Západní břeh v tzv.šestidenní válce v roce 1967, kdy nenadálým útokem paralyzoval Egypt a Sýrii a zabral tato území neoprávněně pro sebe. K tomu navíc i syrské Golanské výšiny, které jsou úrodným územím a přírodním rezervoárem vody. Později je anektoval a srovnal na nich se zemí 35 syrských vesnic. Do května 2002 bylo 42% palestinského území zabráno na izraelské osídlení. Okupace všech těchto území dokazuje, že až do současné doby Izrael nebere žádný ohled na své vytyčené hranice.

Izrael od svého vzniku nikdy nesplnil žádnou rezoluci OSN, většinu z nich vetovaly USA. Rezoluce 242 z roku 1967 a 338 z roku 1973 požadovaly, aby se Izrael stáhl z okupovaných arabských území, které obsadil v roce 1967, rezoluce S/11940 z roku 1976 odsoudila jeho odmítnutí podřídit se předchozím rezolucím. Dále potvrdila právo Palestinců na sebeurčení a právo na jejich návrat domů.

V dalších následných rezolucích, odsoudila Rada bezpečnosti OSN snahy Izraele změnit charakter okupovaných území včetně Jeruzaléma. Potvrdila, že vyvlastnění palestinského území ve východním Jeruzalémě bylo protiprávní, žádala Izrael, aby upustil od plánu stavění nových osad, a to i Jeruzalémě, které ohrožují mírový proces. Požadovala od Izraele, aby ukončil všechny aktivity porušující Ženevské konvence, týkající se ochrany civilistů v době války. Ostře odsoudila masakry modlících v Haram Al-Sharif 11. dubna 1982. Mnohokrát žádala Izrael, aby dodržoval a aplikoval mezinárodní zákony, odsoudila represivní opatření Izraele, používaná proti palestinské populaci na okupovaných územích a požadovala po Izraeli jejich okamžité zastavení, včetně stanného práva, deportací a věznění.

Vyjadřila velmi vážné znepokojení nad způsobem, jakým uplatňuje Izrael kolektivní tresty, včetně demolice domů. Odsoudila politiku a praktiky porušující lidská práva palestinského národa, kterou používá izraelská vláda. Zvláště odsoudila, že izraelská armáda zabíjí a mrzačí bezbranné Palestince včetně dětí. Častokrát odsoudila porušování lidských práv palestinského lidu Izraelem, včetně obléhání jejich měst, rabování domů a konfiskace jejich majetků. Požadovala zpřístupnění okupovaných území zahraničním pozorovatelům, vyjádřila ochotu RB vytvořit mechanismus k ochraně palestinských civilistů, navrhovala vyslání pozorovacích jednotek OSN na okupovaná území. Odsuzovala všechny akty terorismu, popravy bez soudu, neúměrné použití síly a ničení majetku a požadovala ukončení všech násilných činů, destrukce a provokací. Doporučila vytvořit monitorovací systém, který by dohlížel na plnění dohod.

Izrael nadále okupuje palestinská území, pustoší nejen domy Palestinců, ale ničí i veškerou inrastrukturu (Ramallah, Rafah, Jenin, Jabalia, Tulkarem aj.) a historické památky (Ramallah, Nablus a Hebron), a tak znemožňuje vznik palestinského státu, který by byl jediným možným řešením tohoto vleklého historického konfliktu. Toho jsou zastáncem i mnozí izraelští intelektuálové stejně jako de-sionizace izraelské politiky.

Tvrzení, že to, v co mohli kdysi doufat někteří arabští státníci, může platit i v dnešní zcela odlišné stiuaci, a že arabské země chtějí Izrael zničit, je demagogické, zcestné a úmyslně zavádějící. Sousedící země Egypt a Jordánsko s Izraelem uzavřely dávno mír. Dokonce Dr. Abdel Azíz Rantisi, mluvčí Hamás, před několika málo dny prohlásil pro Al-Jazeera, že jsou ochotni přistoupit na desetileté příměří. Vlády arabských zemí zastávají názor, že musí žít vedle Izraele. Na arabském summitu v březnu 2002 navrhl arabský princ Abdullah mír za navrácená území z roku 1967 a navázání normálních vztahů s Izraelem. S touto inciativou souhlasily všechny arabské země, což bylo potvrzeno v závěru summitu. Vzápětí na to Izrael vystupňoval agresi proti palestinské samosprávě. Tento vpád byl doprovázen genocidou.

Dohody o mír s Palestinci doposavad nikdy neuspěly, vzhledem k tomu, že jim nikdy nebyla poskytnuta žádná suverenita, která je nutná pro každý stát. Palestinci potřebují mír, bez něho nemohou existovat, ale Šaron o něj zájem nemá, protože nechce dobytá území navrátit. Vyjednávání Syrie s Izraelem v roce 2001 o navrácení Golanských výšin rovněž ztroskotalo. Zcela nedávno Šaron prohlásil, že Golan zůstane Izraeli a oznámil, že jsou na něm plánovány stavby dalších izraelských kolonií. Mezinárodní společenství by mělo vytvářet silný nátlak na Izrael, aby přistoupil k mírovému řešení.

Status quo podporuje existenci militantních skupin na obou stranách. Osada Kfar Tappuah, ležící severně od Ramalláhu, je jedním z center, kde probíhá výcvik ozbrojenců tak zvané Židovské legie. Zjistil to magazín The Jerusalem Report. Tento výcvik probíhá pod velením lidí napojených na židovskou militantní skupinu Kahane Chaj, která figuruje i na americkém seznamu teroristických organizací.

Nakonec je potřeba upozornit na dvě důležité okolnosti. Jak může být palestinská vláda odsuzována za podporu terorismu, když neustále vyžaduje vyslání mezinárodních sil na ochranu civilistů, zatímco Izrael, který stále tvrdí, že všechny zákroky dělá jen kvůli své bezpečnosti, to vytrvale odmítá, a tím mezinárodní kontrolu znemožňuje. Tohle je přece chování viníka a ne napadeného. Izraeli se jedná samozřejmě o zastavení palestinských sebevražedných útoků, ale i v tom je Šaronova politika velmi krátkozraká. Čím více násilí a zločinů ze strany státu se bude páchat na palestinském lidu, tím více se bude stupňovat nenávist a jejím následkem bude pokračování zoufalých fanatických útoků. Je to začarovaný kruh, který Izrael neustále roztáčí svou represivní politikou.

Druhá věc se týká lidských práv. Jak chtějí, už jen podle obsahu rezolucí, Izrael a Amerika přesvědčit mezinárodní společenství, že jsou to právě ony, kterým na nich tolik záleží? Pokud uplatňování práv a svobod se týká jen vlastní země a přitom práva a svobody druhého národa jsou jimi krutě potlačovány, tak jejich planému prohlašování nikdo neuvěří. Nevěří jim palestinský lid, ani irácký národ a nakonec ani Evropané. Všichni jsou ustavičně konfrontováni amorálností těchto extremistických vlád.

                 
Obsah vydání       29. 1. 2004
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti
29. 1. 2004 Zaměstnanci BBC demonstrovali za odstoupivšího ředitele
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke
29. 1. 2004 Britský tisk se energicky postavil na obranu BBC
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu
29. 1. 2004 David Kay: Američtí špioni se mýlili
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat
29. 1. 2004 Co lord Hutton ve zprávě pominul
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Kájínek - náš vzor Zdeněk  Jemelík
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Hooligans nejsou fašisté ani skini Zdeněk  Plachý
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
29. 1. 2004 Neoliberalismus-neomilitarismus
28. 1. 2004 O Kájínkovi a vizuální manipulaci Jan  Paul
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem
28. 1. 2004 Human Rights Watch: USA a Británie nezaútočily na Irák z humanitárních důvodů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu   
16. 1. 2004 Izrael pozval Sýrii na "mírové rozhovory" do Jeruzaléma   
14. 1. 2004 Izrael má obavy z rozšíření jaderných informací   
13. 1. 2004 O jakém míru to Ahmed Qurei mluví? Pavel  Mareš
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Zákroky proti mírovým demonstracím u izraelské izolační zdi   
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
5. 1. 2004 Nebezpečně hořká Mecca-Cola Simone  Radačičová
15. 12. 2003 Jak neopít Evropana rohlíkem Michal  Jurza
8. 12. 2003 Může si demokracie dovolit náboženskou válku? Mojmír  Babáček
25. 11. 2003 Zavraždily Čecha Roberta Maxwella západní špionážní služby?   
20. 11. 2003 Proč princ Charles nejezdí do Ameriky