20. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2006

SOROSOVI LOBBISTÉ O STAVU TELEVIZE

Česká televize uvádí na pravou míru...

ČT zaslala Open Society Institutu v Budapešti oponenturu ke zprávě European Union Monitoring and Advocacy Program - regionálního programu Open Society Institute o televizním trhu v Evropě. Tato zpráva a podrobná analýza situace v ČR, které jsou k dispozici na webu EUMAP-OSI obsahují v souvislosti s Českou televizí řadu nepravdivých a nepřesných údajů. Jedním z hlavních mediálních konzultantů OSI - Network Media Program a hlavním zpravodajem celé zprávy je rumunský novinář Marius Dragomir z týdeníku Profit a Prague Busines Weekly. Autorkou české části zprávy je ale bývalá externí redaktorka českého vysílání BBC Eva Rybková.

Tolik stručná zpráva. Podstatný není ani tak následující výčet chyb, kterých se autoři zprávy dle analytiků České televize dopustili. Podstatný je motiv, proč byla vlastně zpráva napsána... Kdo si ji objednal a proč? Jakou hru prostřednictvím této zprávy autoři rozehrávají?

Největší chyby, kterých se podle České televize zpracovatelé z OSI dopustili ve své zprávě, je zastaralost mnohých informací a neznalost. Česká televize vytýká pracovníkům Sorosova institutu řadu chyb.

Konkrétně v evropském regionálním přehledu pasáž 6.2 - Veřejnoprávní televize na str. 73 a v pasáži 2.2 na str. 198 chybí v textu informace o novém kanálu ČT24. Jde o zpravodajský kanál, jehož vysílání bylo spuštěno 2. května 2005.

V evropském regionálním přehledu, pasáž Stav digitalizace na str. 84 V textu chybí informace o zahájení řádného digitálního vysílání v ČR dne 21. října 2005. Ve pasáži 1. - Shrnutí zprávy o ČR na str. 196 nemůže Česká televize souhlasit s tvrzením, že veřejná diskuze o digitalizaci v ČR zatím neprobíhá.

Ve zprávě o ČR v pasáži 2.1 Vývoj odvětví na str. 198 je Česká televize charakterizována jako instituce, která je několik let sužována finančními i institucionálními potížemi. V roce 2005 to však už nebyla pravda. To potvrdila i Stálá komise pro sdělovací prostředky Parlamentu. V letech 2004 a 2005 došlo za působení nového vedení ČT v čele s generálním ředitelem Jiřím Janečkem k zásadní změně řízení a hospodaření televize.

Ve zprávě o ČR pasáž Nezávislost elektronického vysílání (3.4), str. 217 je také chyba. Kodex ČT je závazný pro všechny zaměstnance i externí spolupracovníky České televize. Ve zprávě o ČR, pasáž 4. - Statut, regulace a management veřejnoprávního vysílání na str. 220 má zákon, upravující koncesionářské poplatky a vysílání reklamy v ČT, jinou podobu, než jaká je v této pasáži uvedena. Zpravodajský program ČT24 mohou diváci sledovat nejen prostřednictvím kabelového, ale také prostřednictvím satelitního vysílání což ve zprávě o ČR, v pasáži 4.2. Služby veřejnoprávního vysílání na str. 222 chybí, stejně jako to, že program je také vysílán on-line na webu ČT. V této pasáži je také třeba doplnit výčet dalších aktivit ČT, připomíná tiskový mluvčí ČT Martin Krafl v obsáhlém výčtu nedostatků, kterých se dopustili editoři Zprávy. Podle něj také "Česká televize nemůže souhlasit s tvrzením, že se její vysílání řídí obecným pravidlem, podle něhož se programy s nízkým ratingem sledovanosti přesunují do vysílacích časů charakteristických malou sledovaností, až nakonec z programu zmizí zcela. Lidé na obrazovce, znělky a formáty se mění tak často, že diváci nemají téměř šanci si na ně zvyknout. Tento názor zdrojovaný slovy komentář z diskuze u kulatého stolu OSI není podložen fakty a nezakládá se na pravdě."

Pravá míra věcí kolem nás

komentář autora

Krafl reakci na "zprávu" Sorosovy lobbyistické struktury Open Society Institute adresoval programové ředitelce OSI Penelope Farrar a začlenil ji mezi novinářská "errata" do kategorie UVÁDÍME NA PRAVOU MÍRU nepřesná fakta, která se objevila v médiích...

Britské listy za nejzávažnější pochybení zpracovatelů zprávy nepovažují faktografické nedodělky, které mohly vniknout ve spěchu, ale absenci znalosti základního legislativního rámce a odborné diskuze, která seuž několik let aktivně v ČR vede. U autorů, kteří se vyjadřují "odborně" a "nezávisle" k mediální problematice pro domácí i zahraniční média, je to tristní.

Na půdě Sněmovny, v rámci seminářů a diskuzí Českých médií, či odborných kolokvií Českého rozhlasu či České televize se o digitalizaci diskutuje vážně a systematicky nejméně od roku 2003. Já jsem vedl uzavřené semináře na toto téma pro Radu Českého rozhlasu v roce 2000. Výsledky jsme zveřejnili na webu, kde jsou dodnes. Rok přede mnou vznikl odborný materiál RRTV. Ačkoliv pro digitalizaci televizního vysílání není taková diskuze až tak klíčová, neb se děje na základě evropského rámce, probíhalo v minulém roce intenzivní ujasňování politických východisek a odborných stanovisek lobbyistických skupin k zákonům, které doteď procházely parlamentním legislativním procesem. Ať již se jedná o zákon o elektronických komunikacích, zákon o poplatcích, autorský zákon, zákon o podpoře kinematografie, či naposledy - zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Zde naštěstí Američané ve svém lobbyismu selhali.

V roce 2005 se debatovalo na toto téma v denním tisku, na odborných internetových portálech, v odborných tištěných médiích i na obrazovce televize veřejné služby či v rádiu. Debatovalo se na řadě odborných seminářů, kde byly Česká televize a Český rozhlas i pořadateli, debatovalo se v Senátu a v Parlamentu na veřejných slyšeních, k veřejné debatě přispěla i Česká televize či Český rozhlas rozsáhlými webovými stránkami. Privátní elektronická média si platí oborový portál Čeká média. České radiokomunikace financují další takový portál. Vzniklo Sdružení Hermes. V ČR existuje řada odborných i popularizačních tiskovin, které se tématem digitalizace médií zabývají. Vyšla kniha 10 let v českých médiích, kam přispělo 10 teoretiků i praktiků - i o digitalizaci médií a jejích perspektivách.

To vše Marius Dragomir a jeho spolupracovnice pominuli. Je-li to neznalost, je to zlé, neboť to mnohé vypovídá i o zbytku zprávy. Je-li to úmysl, je to ještě horší. Chlebodárcům se lhát nemá... Protože Sorosův Institut a jeho "atlantické" struktury mají důvod k atakům vůči České televizi. Mají důvod obviňovat Rady z "podléhání politickým tlakům". Televizní revoluce v roce 2000-2001, řízená ze zákulisí selhala na dohodě dvou nezávislých a silných politických hráčů - Miloše Zemana a Václava Klause. Zdá se, že nyní selžou i další podobné lobbyistické projekty open society a jejích atlantických přátel. Česká republika už totiž neopotřebuje americké "poradce". Ani v Aeru, ani v Tatře, ani na Hradě, ani v podhradí.

Úsměvná je studie, kterou napsal Marius Dragomir o mediálním trhu v "postkomunistických zemích" pro svého nepřímého donora - Atlantickou radu. Osmdesátičtyřstránkový text zakončil "case study" z České republiky, ve které popisuje zdejší mediální trh. Stojí zato si tento text přečíst. Zvláště konec...

"Český případ ukazuje, že nějaký model reformy veřejného vysílání v postsocialistických státech by měl být realizován opatrně a po hlubší analýze důsledků, vyplývajících z takového procesu. Ačkoli jsem ve své studii volal po omezení a nakonec i odstranění reklamy ve veřejnoprávní televizi , alespoň nějaký plán reformy by měl být uskutečněn - po vyčerpávající kontrole faktů a poté, co vzal v úvahu všechna potenciální nebezpečí, které některé kroky reformy mohou přinést. Má studie se snaží vytvořit životaschopný, obecný model veřejného vysílání. Nicméně, model musí být přizpůsoben na konkrétní ekonomické a politické podmínky v každé zemi."

Fighting Legacy: Media Reform in Post-Communist Europe PDF

Kdo bude uskutečňovat Dragomirovy plány? Atlantic Council of the United States? Sorosovo privátně státní vlivové impérium? Havel a jeho zakuklení hlasatelé nazelenalé pravdy a lásky v médiích a na univerzitách? Stipendisté? Pobiratelé grantů? A nebo ti, kteří k tomu mají mandát od voličů - občanů - čeští poslanci?

Nějaký "plán reforem" už uskutečněn byl. Poslanci. Byla schválena strategie financování médií veřejné služby do roku 2012 zákonem o koncesionářských poplatcích. A americkému stipendistovi Mariu Dragomirovi se realizovaná strategie nelíbí. Subverzní taktika, kterou k tomu atlantický senior fellow zvolil, je dost zákeřná, i když dnes už neškodná. Zpráva OSI EUMAP.

Zpráva OSI EUMAP ZDE

Vyjádření České televize ke zprávě OSI - v češtině ZDE

Vyjádření České televize ke zprávě OSI - v angličtině ZDE

Spojené státy vědí, že demokracie a bezpečnost nejsou totéž. Přijímají skutečnost, že část své demokracie musí obětovat zajištění vlastní bezpečnosti. ... Vědí, že jde o systém a jeho koordinaci, že jde o analýzu, vyhodnocení, rozhodnutí a aplikaci. Vědí, že musí vytvořit a usadit Ministerstvo vnitřní bezpečnosti jako centralizovanou agenturu 22 dvou agentur, vědí, že musí najít její optimální vztah k celému systému. Vědí, že nějak musí propojit Ministerstvo zahraničí, obrany a bezpečnosti, skrze Národní bezpečnostní radu, ale především prezidentskou kancelář, Bílý dům. Vědí také, že musí zajistit centralizaci informací, zpravodajských služeb. Vědí, že proto musí zajistit finanční prostředky. Vědí , že to bude trvat nejméně 15 let. ...NATO není orgánem s vojenským významem. ...
Nedemokratické režimy jsou jedním z faktorů, který zvyšuje výskyt terorismu. Proto je nutné se jich postupně zbavit. Demokratizace, změny režimů, jsou součástí společných cílů globální války ... Evropa: Na předposledním místě. V Evropě potřebují politicky jednotného spojence, který bude USA politicky podporovat, vojensky nepodrazí nohy a v jistých okamžicích pomůže nést náklady bojových operací. Jistě, kdyby Evropa byla vojensky jednotnější a silnější, bylo by to daleko lepší. ... Nutnost jednat s takovými drobky jako Francie, Německo nebo Velká Británie samostatně... rozděl a panuj. Na ostatní, ani pomyšlení.

Jana Hybášková:Osobní poznámky
International Visitors Leadership Programme -- Security. 24. 4. -- 15. 5. 2005
Marius Dragomir: narozen v rumunském městě Konstance (Constanta) v roce 1975. 150 000 obyvatel. 270 km od Bukurešti. Střet civilizací - mešita v maurském slohu s 50 m vysokým minaretem. Janovský maják ze 14. století, 90 m vysoký. Římskokatolický chrám v pseudoromantickém slohu, řeckokatolický kostel, pravoslavná katedrála, židovská synagoga španělského ritu. 150 000 obyvatel. Historie města sahá až do 6. století př. Kr., kdy ho pod jménem Tomis založili řečtí přistěhovalci z Milétu. V letech 8 až 17 tu žil ve vyhnanství římský básník Publius Ovidius Naso. Název město dostalo za byzantského císaře Konstantina Velikého. Důležitý tranzitní a vojenský přístav. Dvacet kilometrů od města vnitrostátní a vojenské letiště Mihail Kogalniceanu - dnes s americkými vrtulníky Blackhawk, kasino, Army Club, vojenské a námořní muzeum. Místo s bouřlivou historií... Dnes hotely, pláže, bary. Dnes... Delta Dunaje.
S žurnalistikou začínal už během střední školy. Po roce 1991 pracoval jako reportér rumunského Daily Telegraf. Nejprve pracoval v domácím zpravodajství, v roce 1993 začal pracovat v mezinárodním politickém zpravodajství . Pracoval souběžně od roku 1993 do roku 1994 v Radio Sky Broadcasting . V 1996 přesídlil do deníku Buna ziua Brasov, kde byl vedoucím sekce mezinárodních zpráv. V Praze pracoval jako redaktor Prague Business Journal a korespondent PROTV Romania. Působil jako spolupracovník Radio Free Europe, dopisovatel Libertatea, rumunského deníku Monitorul -- Curentul, Central Europe Review, Transitions Online, spolupracoval s portugalskou agenturou Kiwano communications na PR českého průmyslu.

Stipendista Knight Foundation, senior fellow The Atlantic Council of the United States, kde působil na základě stipendia rumunského ministerstva zahraničních věcí.

Absolvent Vyšší žurnalistické školy v Bukurešti, bakalář rumunské a anglické literatury Transylvánské univerzity v Brasově, postgraduálních studií žurnalistiky na Academia Istropolitana NOVA na Slovensku - teaching professional, democracy-building journalism :-), M.A. získal na hebrejských studiích Bukurešťské univerzity...
Umí anglicky, francouzsky, italsky, česky, hebrejsky, španělsky, portugalsky a čínsky.The Atlantic Council of the United States: Existuje od šedesátých let minulého století. Podporuje vedoucí roli Spojených států a jejich závazky v mezinárodních záležitostech, založených na vůdčí roli atlantické komunity při řešení mezinárodních výzev 21. století. Rada se sestává ze sítě "vůdčích osobností", kteří chtějí "přinášet myšlenky pro posílení a dávat sílu myšlenkám" o kritických mezinárodních záležitostech, řídících vzdělávací a výměnné programy pro nastupující generace amerických vůdců tak, aby měli znalosti a pochopení nutné pro rozvíjení účinné americké politiky. Přispívá k veřejné debatě tak, že dává podklady a analýzy nutné pro "zaostření pohledu" dobře informovaných jednotlivců širokou paletou zákulisních informací, zájmů a zkušeností. Mezi jinými se jedná o identifikaci hlavních problémů, stojících před Atlantickou aliancí, vytváření mezinárodní shody na americké politice k Rusku, Číně, Japonsku, Koreji, a Tchajwanu. Podporuje vyvážené odezvy na rostoucí energetické potřeby a ochranu životního prostředí; navrhuje "cestovní mapu" pro americkou politiku vůči zájmovým oblastem a regionům.
V letech 1963-1967 vedl The Atlantic Council of the United States předseda Lauris Norstad, v letech 1967-1971 předseda Livingston Merchant, v letech 1963 -1986 stálý místopředseda Theodore C. Achilles, v letech 1985-1989 byl prezidentem George M. Seignious II. Mezi řediteli je i Henry A. Kissinger, Philip Merrill, William H. Taft IV, R. James Woolsey, Wesley K. Clark a další představitelé administrativ a armády. Čestným ředitelem je např. James A. Baker, Warren Christopher, Gerald R. Ford, Robert S. McNamara či John C. Whitehead.
V současnosti je prezidentem Jan M. Lodal - dříve sloužil jako hlavní zástupce pod tajemníkem obrany a jako vysoce postavený pracovník Národní bezpečnostní rady (National Security Council). Během Nixonovy a Fordovy administrativy sloužil Lodal v Bílém domě jako zástupce pro programovou analýzu stratégovi studené války Henrymu A. Kissingerovi, a během Johnsonovy éry jako ředitel NATO a v krizovém analytickém štábu kanceláře ministra obrany.
Mocenský orgán na pomezí mezi vojenskou silou, průmyslovými zájmy a diplomacií v rukavičkách. Multiplikátor velmocenské politiky.

Na území ČR spolupracuje s Centrem pro demokracii a svobodné podnikání (Center for Democracy and Free Enterprise CDFE) v Praze . Prý obecně prospěšná společnost... Fakticky regionální kancelář washingtonského Central Europe Institute, založeného Peterem McFaddenem v roce 1991. V roce 2000 měla oficiální budget 130 000 USD. CDFE spolupracuje se SABRE Foundation. Podporuje propagandu NATO v ČR. Pomáhá koordinaci mediálních výstupů a výuce PR u 60 NGO v ČR, převážně zaměřené na lokální aktivity křesťanů a zelených. Finanční podporu pro tuto strukturu zajišťuje Charles Stewart Mott Foundation, German Marshall Fund of the United States a další. V jejím vedení se objevil v letech 1993-5 Rob Mulligan (Chubb Co., U.S. Department of Commerce, advok. kanc. Vorys, Sater, Seymour and Pease), dnes Senior Vice President American Electronics Association, high-tech asociace 2 500 amerických technologických firem. Kanceláří prošel i Scott G. Gehlbach, specialista na korupci a sociální sítě u American Political Science Association, toho času Centre for Economic and Financial Research v Rusku, novinář z týdeníku Profit, Prague Business Journal, Open Media Research Institute , asistent kongresmana Thomase W. Ewinga, spolupracovník Stockholm Institute of Transition Economics and East European Economies a učitel na Central European University, založené a financované čtvrt miliardou dolarů Georgem Sorosem .
                 
Obsah vydání       20. 3. 2006
20. 3. 2006 Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku II. Bohuslav  Binka
20. 3. 2006 Lékaři, víno Alex  Koenigsmark
20. 3. 2006 Ježek na stromě Jaroslav  Hutka
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Michael  Marčák
20. 3. 2006 Bez tebe Jaroslav  Vrchlický
20. 3. 2006 Bůh nemá tvář Jan  Paul
20. 3. 2006 Vzestup Zelených je dobrá zpráva Boris  Cvek
20. 3. 2006 "Mám radost z představy, že dobrý britský právník bude mít povědomí o českém filmu"
20. 3. 2006 Porážka, nebo vítězství? Josef  Provazník
20. 3. 2006 Americký soudce nařídil Googlu, aby vládě vydal vyhledávací data
20. 3. 2006 Nej, nej, nej, láska mezi stranou a lidem Ladislav  Žák
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Blairův skandál pokračuje
20. 3. 2006 Bělorusko: Evropa a USA určují vítěze před hlasováním
20. 3. 2006 Životopisy kandidátů na prezidenta Běloruska - volby 19. března 2006
20. 3. 2006 Bělorusko: Lukašenko vyhrál volby
20. 3. 2006 Jsme v jedné Unii? Oldřich  Průša
20. 3. 2006 Metafyzika pohlavnej lásky Sylvia  Rychlá
20. 3. 2006 Moderní tragikomedie Jiří  Jírovec
20. 3. 2006 Jak nám pan prezident udělal čáru přez rozpočet Tomáš  Gal
20. 3. 2006 Televize není nezkrotná! Jan  Motal
20. 3. 2006 Hnutí bez televize - za zábavnější život
20. 3. 2006 Mark Twain -- cestovatel Irena  Zítková
20. 3. 2006 Globální důsledky čínských hospodářských reforem Miloš  Pick
19. 3. 2006 Koheze, nebo kolize? Na co také jsou euromiliardy
20. 3. 2006 Irák: Má demokracie ještě nárok? Lubomír  Molnár
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
20. 3. 2006 Bohatá stařenka a nezištný přítel Vladimír  Rott
19. 3. 2006 Monsanto: 100 milionů dolarů kompenzací
20. 3. 2006 Homosexuálové vypískali na berlínské univerzitě polského prezidenta Richard  Seemann
20. 3. 2006 Čeká Francii generální stávka? Simone  Radačičová
20. 3. 2006 Tomáš Krystlík v MFD zkresluje význam německé okupace
20. 3. 2006 Kubánsko-floridská stopa: počkáme až se ministr Svoboda opět převlékne? Michal  Brož
20. 3. 2006 Bývalá vysoká americká soudkyně varuje, že by v USA mohla vzniknout diktatura
20. 3. 2006 Blaira varovali poradci: "Americká strategie v poválečném Iráku je strašná"
20. 3. 2006 "Naše přednašima" aneb tip na předvolební trhák v postfeministickém kontextu František  Schilla
20. 3. 2006 Na vlně BBC-Česko nevysílá dokonale mrtvé rádio Štěpán  Kotrba
18. 3. 2006 AI: Pište dopisy prezidentu Lukašenkovi
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
17. 3. 2006 Politikům se hodí, že Svobodná Evropa i česká BBC byly zrušeny
19. 3. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. března 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko   
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu   
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
26. 2. 2006 Rozhodnutí televize je správné, protože to chce většina občanů   
25. 2. 2006 Mimozemšťani by neměli šanci Bohumil  Kartous
21. 2. 2006 Předběhl jsem dobu Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Díváte-li se na televizi na svém mobilu, musíte zaplatit koncesionářský poplatek   
3. 2. 2006 Článek Václava Žáka je "klamavou reklamou, která poškozuje Českou televizi"   
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
27. 1. 2006 Zprávy už jen do konce ledna ještě s českou redakcí BBC... a pak? AMEN! Ivo V. Fencl
23. 1. 2006 ČTK: médium veřejné služby   

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita   
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
9. 7. 2004 Spojené státy tajně jednají o výstavbě raketové základny v České republice Stanislav  Kliment
21. 6. 2004 Bush: Peniaze na novú jadrovú zbraň Jakub  Topol
21. 6. 2004 OSN: Pomoc třetímu světu je nedostatečná Simone  Radačičová
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
16. 2. 2004 Francie a Británie chtějí společně stavět letadlové lodě nové generace   
2. 12. 2003 Rumsfeld odmítl pochválit novou obrannou iniciativu EU   
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
16. 6. 2003 Armáda má méně, než by potřebovala, ale její nároky jsou značné Darius  Nosreti
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?   

EU a sdělovací prostředky v postkomunistických zemích RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
6. 3. 2003 EU neumí komunikovat s občany Patrice  de Beer
4. 3. 2003 Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě   
3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
24. 8. 2004 Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty Štěpán  Kotrba
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
4. 5. 2004 ČTK: Nejmenovaný zdroj je také zdroj... Štěpán  Kotrba
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...   
17. 11. 2003 Aktivista Petr  Žantovský
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem   
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík

Člověk v tísni RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě   
13. 9. 2004 České MZV provozuje oddělení pro podvracení autoritářských režimů   
15. 10. 2003 Půjdete demonstrovat také proti americkému porušování lidských práv, Fabiano Golgo a Lidé v tísni?   
14. 10. 2003 Pozor, Kotrbo: protestovat proti Fidelovi je také veřejná služba Fabiano  Golgo
14. 10. 2003 Člověk v tísni: Měli by reportéři BBC také jít demonstrovat před vyslanectví Vatikánu? Jan  Čulík
14. 10. 2003 Čečensko: chaotický boj vrahů a zločinců o moc   
13. 10. 2003 Stížnost Radě České televize na Člověka v tísni Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny   
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"   
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
15. 9. 2003 Paní Chalupové: Ta myšlenka vypadá hezky, ale.. Pavel  Urban
9. 9. 2003 Veřejná služba vůči národnostním menšinám - mediální ticho a nikomu to nevadí Štěpán  Kotrba
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová

Zelení RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
17. 3. 2006 Zelení v Evropě: ve vládě či v opozici? Pavel  Pečínka
16. 3. 2006 Zelení nejsou béčko ČSSD Petr  Uhl
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
10. 3. 2006 Zelený kruh: Pověz mi, kdo je nejkrásnější   
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
22. 2. 2006 Zelené preference Oskar  Krejčí
20. 2. 2006 Proč nevolit Zelené Ondřej  Ručka
17. 2. 2006 Zelené překvapení? Josef  Provazník
13. 2. 2006 Strana zelených jako "noví lidovci" české politiky Jiří  Neustupa
8. 12. 2005 Jednooké stanovisko k Číně Milan  Daniel
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
25. 10. 2004 Beslan, Beroun, Berkeley... Tomáš  Koloc
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
13. 9. 2004 Filozofové v jeskyni Pavel  Urban
9. 9. 2004 Beslan: Příběh bratrů Kulajevů   
8. 9. 2004 Putin odmítl zahájit veřejné vyšetřování katastrofy v Beslanu   
8. 9. 2004 Rusové demonstrovali proti terorismu   
8. 9. 2004 Rusko: V boji proti terorismu nemá volbu nikdo Oskar  Krejčí
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Competitive intelligence RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
28. 11. 2005 Je to bezpečné...?!? Ladislav  Žák
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
30. 9. 2005 Vojáci stále na odstřel? Josef  Kovařík
19. 1. 2005 Stejně, nebo jinak? Oskar  Krejčí
18. 12. 2004 Rusko a Čína posilují svou vojenskou spolupráci   
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"   
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace   
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu   
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
9. 3. 2006 Operace Antropoid: Policie pro podezření z korupce zatýkala na ministerstvu dopravy   
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"   
21. 1. 2006 Policie už zase dělala pravicovým extremistům ochranku Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Praha má novou skupinku "extremistů" Štěpán  Kotrba
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   
29. 11. 2005 Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana Tomáš  Gawron
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   
7. 10. 2005 To, co se tvrdí v médiích, jistě "musí být pravda" Bohumil  Kartous
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich