18. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2005

Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte?

Sémantika a sociolingvistika jako prostředek odhalování mediální manipulace - prezentace vojenského tažení USA na Irák v médiích

Řekl řečník to, co chtěl říct a pochopili posluchači to, co měl řečník na mysli? Interpretace vlastních slov, interpretace slov řečníka pochopením a zopakováním vlastními slovy, případně dekódování rozdílu v obou interpretacích je cestou, jak buď nedorozumění vyvolat, nebo mu předejít.

Sémantika ale umí víc. Umí vyvolat válku a nebo válce předejít. Umí zachránit nevinného, anebo ho poslat za mříže. Nevěříte? Sémantika je hlavním nástrojem bulváru i "seriózních" médií. Sémantika vyhrává, anebo prohrává politikům volby. Sémantika je nástrojem diplomatických nót i demarší. Sémantika je zbraní šéfů a prostředkem k ovládání podřízených. A sémantika je i zbraní spin doctors, oné kasty, která se pokouší nám určit, co bychom si měli myslet a s čím bychom se měli ztotožnit.

Racionálně uvažující člověk v řídící funkci, mající potřebu "mít komunikaci pod kontrolou", by měl sémantickou analýzu ovládat. Pro prospěch svůj i své firmy. U politiků a novinářů je její ovládnutí jednou ze zásad přežití i postupu. Všechna řečníkova tvrzení nejsou interpretována posluchači tak, jak by si přáli posluchači, nebo jak by si přál řečník. Nejsme stroje, u kterých musí být formálně logické požadavky naplněny vždy stoprocentně, jinak to skřípe... Jestliže je cílem vyhrát volby, pak detailní analýza verbálního i neverbálního projevu konkurentů je jednou z hlavních zbraní toho, kdo v zákulisí určuje témata a taktiku. Používáme řeč, která dovoluje vkládat do vět slova balastní, případně synonyma s emocionálním, neřečeným obsahem, interpretovatelným pouze ze znalosti kulturního kontextu. Jestli Marťany nebo komunisty nechat podporovat vlastní návrhy, tato věta je kvintesencí sémantického sdělení. Sémantika je věda. Sémantika je věda, která se sanží o exaktní pochopení, jak chápeme význam znaků. Proč je A "velké a" a proč totéž A je jednou "a" a podruhé "velké A" a potřetí "první písmeno abecedy" či "počátek abecedy" a proč je někdy pouze "počátek" - čehokoliv...

Sémantika je zkoumání interpretací, desinterpretací, misinterpretací znaků. Samotnými znaky (nejen slovy, ale i grafickými systémy, signalizačními systémy až po přirozené jazyky a jejich nářečí, případně formalizovanými jazyky či strojovými instrukcemi a jejich hierarchií) se zabývá semiotika. Onou zvláštností vztahu jazyka a inteligence, kultury a myšlení se zabývá podnož sémanitiky, etnometodologie. V ní se pak vyvinula metoda konverzační analýzy. Jak pochopit to, co někdo řekl.

Absolutní neporozumění vyjadřuje jeden vousatý vtip, ve kterém se jeden pán zeptá druhého na ulici, jak se dostane k nádraží. Ten druhý se podívá na hodinky, usměje se a odpoví: Pátého února. Nepřipomíná vám to občas něco z reálné politiky?

Veškerou paletu sémantických nástrojů bychom měli už dnes umět používat ke zkvalitnění interakce mezi sebou. Je tomu ale tak? NE. Znalosti jazyka využíváme daleko více než pro vzájemné porozumění a zjednodušení komunikace proto, abychom si navzájem neporozuměli, abychom se odlišili, případně někam zařadili nebo alespoň dali najevo, že bychom rádi někam patřili. Budoucnost hovoří našimi ústy dříve, než přítomnost. A daleko více, než minulost. I kdyby byla společná...

Britské listy si před časem nechaly zpracovat analýzu prosté četnosti výskytu dvou slov v mediální mluvě, aby lépe pochopily, jak se vyvíjela interpretace informací v postojích mluvčích - opinion makerů k válce v Iráku. A protože jsme zpracovávali rozsáhlé zpravodajství z toho, co válce předcházelo, i z průběhu počátku samotného ozbrojeného konfliktu, chtěli jsme znát odpověď na prostou otázku.

Které médium poprvé použilo v rámci informací o válce v Iráku termín "okupační armáda" pro vyjádření svého vlastního postoje a jak se vyvíjela četnost výskytu tohoto termínu ve vztahu k termínu jinému - "spojenecká vojska"

Nechtěli jsme pro první orientaci podrobnou kvalitativní analýzu kontextu těchto slovních spojení. Stačil nám jednoduchý ukazatel za dostatečně dlouhé období - četnost. Protože abyste si něco začali myslet a sami to interpetovat jako "vlastní názor", potřebujete slyšet nebo číst dané slovní spojení jako nekontroverzní nejméně 200 krát. To je poznatek vědeckých výzkumů toho, jak se naše podvědomí účastní na našem rozhodování. Základní zbraň marketingu masového konzumu.

Data pro tuto analýzu nám poskytl odborně vybavený partner, jehož mediálního monitoru využíváme už dlouhodobě, NEWTON IT. Analytik Josef Lexa doprovodil čísla i komentářem.

Analýza sleduje dva cíle

  • jak se v čase prosazoval termín "okupace"
  • porovnání statistik výskytů termínů popisujících tažení na Irák

Jak se v čase prosazoval termín "okupace"

Byl sledován nástup termínu, kdo ho kdy začal aktivně používat. Brána v úvahu byla všechna česká média v období od března 2003 do konce května 2003.

Vojenské tažení začalo 18. 3. 2003. Již půl roku předem používala ČTK termínu "okupace" bez zábran. Jednalo se ale zejména o citace různých cizích zdrojů, ale vzhledem k povaze práce redaktorů agentury je to pochopitelné.

Před zahájením vojenské operace, v průběhu času i po nazývaly tažení okupací Haló noviny a Britské listy. Jedenkrát tohoto termínu použil Týden a jedenkrát Mladý svět, ten ale pouze formou citace.

V denících - mimo specifického postoje Haló novin - se poprvé termín vyskytl v Lidových novinách 20.3. (Petr Kindl) formou citace Williama Nordhause (tato citace se pak postupem času vyskytla v tisku několikrát). Nejednalo se tedy ještě o aktivní užívání termínu. Jiný příklad z téhož dne je popisek fotografie některých regionálních deníků (převzatý z agentur).

Prvním novinářem, který pak aktivně termín okupace použil je Filip Černý z České televize v událostech 27.3., 9 dní po zahájení vojenské operace.

Největší seriózní český deník MfDnes psal o okupaci poprvé 1.4. v komentáři Petra Pravdy (pomineme-li přetištěný článek z cizího tisku 22.3.). Pavel Vávra z Lidových novin se aktivně připojil hned následující den. Tabu definitivně mizí v půli dubna, kdy v rychlém sledu nazvou tažení USA okupací postupně Hospodářské noviny, Právo, Blesk a regionální deníky (tam se pro tuto skupinu periodik nezvykle objevil autorský příspěvek od Pavla Jégla). Od této doby není nikde termín "okupace" výjimkou, i když o plné rehabilitaci lze hovořit až okolo poloviny května, kdy jej začínají používat samotní čeští novináři.

Zatímco deníky termín "okupace" během měsíce více méně akceptovaly, z audiovizuálních médií slovo okupace v souvislosti s Irákem zaznělo pouze v České televizi (a to jen přes Filipa Černého) a v Českém rozhlase (a to často ústy reportérky České televize Barbory Šámalové). Např. televize Nova a Prima se k takovému termínu neuchýlily.

Porovnání statistik výskytů termínů popisujících tažení na Irák

Obecně lze vývoj hodnotit jako opatrnický přístup českých médií ke kauze. Zatímco ve světě se o okupaci hovořilo otevřeně již před samotným zahájením (to je patrné z množství citací), čeští novináři s přijetím tohoto termínu s negativní konotací (potažmo k USA) váhali (vyjma již zmíněných Haló novin a blistů.cz). I tak prezentace kauzy se v drtivé většině nesla v duchu "operace", "války", "tažení" a "útoku", což byla terminologie propagovaná USA a jejími spojenci, než v duchu "okupace", což byla terminologie šířená arabskými státy, Ruskem a vnitroamerickými i ostatními odpůrci vojenského tažení.

médium u datumu znamená první zaznamenaný výskyt termínu "okupace" v daném médiu

Tolik NEWTON IT. Lexova interpretace je v zásadě správná, je ale už sama o sobě v jednom detailu významovým posunem. Obsahuje totiž v sobě hodnocení, vzniklé mimoděk na základě neúplných informací autora: "okupace" nebyla terminologie "šířená arabskými státy, Ruskem a vnitroamerickými i ostatními odpůrci vojenského tažení", ale termín, přesně popisující skutky jazykem mezinárodního práva a ženevských konvencí. Jako první této interpretace použili iráčtí diplomaté a někteří západní politici, po nich pak termín opakovali zahraniční komentátoři. V druhé vlně se ho chytla protiválečná propaganda a díky ní se termín stal frekventovaným v globálních médiích. Česká republika však stála stranou této ukázky informační globalizace z jednoho jediného důvodu. Je jedím ze států, kde ani novináři či politici neumějí cizí jazyky tak, aby si pohodlně četli cizojazyčné zdroje.

Zpravodajství BL z amerického útoku na Irák v roce 2003: Viděno očima tiskových agentur TÉMA BL

USA, Afghánistán a válka v Iráku TÉMA BL
Jan Čulík: Irák: matka všech propagandistických bitev? BL

Lexova frekvenční analýza několika termínů je však ukázkou sociolingvistického přístupu, který, je-li použit masivně, může odhalit daleko více. Změny v řečníkově slovníku, odvozené z frekvenční analýzy dostaečně velkých vzorků přepisu hovorů, vedou k interpretacím o budoucích tématech nebo budoucích stresových faktorech. Náš mozek sám za nás vytěsňuje ty pojmy, z nichž máme strach, obavy nebo jim nevěříme. V analýze takového souboru dat se najde výchylka oproti stadnadrdu daného člověka, která má logickou souvztažnost k situaci, v níž se ocitl. Stejně tak se dá v novinářově komentáři najít slova, do té doby nesledovaná v dané frekvenci. To vše je podklad pro analytika. Například pro pečlivější přípravu odpovědí politika na otázky investigativního žurnalisty a nebo do bulvárního Kotle. To vše ovšem vyžaduje sociolongvistickou odbornost analytiků, aby se za analýzy nevydávaly bláboly.

Jiří Nekvapil : Sociolingvistika v systému encyklopedických hesel ZDE

Jiří Nekvapil : Sociální kategorizace v interkulturním kontaktu: základní výklad, cvičení a diskuse dvou scén z podnikové komunikace ZDE

Prozatím umí NEWTON IT frekvenční analýzy výskytu jmen osob a sestavuje z nich pro novinářský bulvár a PR agentury hitparády a dostihy citovanosti - čili nezávislý výkaz práce těchto spindoktorů... Dobrá pomůcka pro redaktora Blesku, aby věděl, kdo je tento měsíc ještě celebritou, a kdo už ne.

Data o jednom pořadu - Názory a argumenty, poskytnutá mi v syrové podobě společností NEWTON IT a mnou zpracovávaná a interpretovaná, ukázala možnosti této sice hrubé, ale zato rychlé metody. Za dva roky se nic nezměnilo. Z celkového počtu 557 veřejně činných osob, sledovaných trvale analytiky NEWTON IT, zaznamenala agentura 161 osob v prvním pololetí, 157 osob v druhém pololetí, o nichž se zmiňovali či s nimiž hovořili redaktoři pořadu ČRo 6 v období od 1. srpna 2002 do 21. srpna 2003. Trochu malá pestrost a značná nevyváženost se prokázala ještě v dalších analýzách vysílání ČRo 6. Zjistilo se tehdy, že ČRo 6 neví, pro koho vysílá.

Lexův nynější pokus o odpověď na zdánlivě složitou otázku je ukázkou další. Míra přesnosti je zřejmá, vždy musí být automatický přehled doplněn ještě analytikou člověka. Grafický přehled frekvenční, stejně jako konverzační analýzy či další sémantické či chcete-li sociolingvistické analýzy nejsou pouze součástí zpravodajské či policejně-analytické práce. V žurnalistice umožňují ten přesah, který ji pak řadí až do competetive intelligence, politikovi umožní profesioanlizaci - například jen analýzou témat či konverzačních rizik při přípravě na televizní debaty s protivníky. V celkovém pohledu se dá říci, že tyto metody výrazně racionalizují rozhodovací proces všech, pro které je tvorba, reakce či hodnocení psaného či vysloveného obživou.

Jiří Nekvapil : Sociolingvistika v systému encyklopedických hesel ZDE

                 
Obsah vydání       18. 11. 2005
20. 11. 2005 Jimmy Carter: Amerika opouští demokratické hodnoty
19. 11. 2005 CIA provozuje síť mezinárodních výzvědných středisek
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
18. 11. 2005 Žádná zbraň není mocnější než svoboda v právní společnosti
18. 11. 2005 Merkelová podporuje zřízení Centra vyhnání Radek  Vogl
20. 11. 2005 Homosexuálové do plynu? Linda  Sokačová, Ondřej  Slačálek
20. 11. 2005 Gay a lesbická liga protestuje proti zásahu policie vůči polským lesbám a gayům
18. 11. 2005 Vědci objevují mechanismy stárnutí
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Je přece jen pochybné, zda použití bílého fosforu lze označit za chemický útok Karel  Dolejší
18. 11. 2005 Praotec Čech a lachtan Gaston Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Peříčko Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
18. 11. 2005 Policejní mluvčí informuje Zdeněk  Jemelík
18. 11. 2005 Stereotypní myšlení v Neviditelném psu Martin  Ondreját
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
17. 11. 2005 Ruské rakety i ruské vojenské základny Československu stačily. Polsku nejspíše ne. Nyní totiž zvažují americké. Štěpán  Kotrba
18. 11. 2005 Proces s neonacistou Zündelem byl odročen Richard  Seemann
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
16. 11. 2005 Mohl by natahovací počítač změnit svět?
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy
16. 11. 2005 WTO: rozvojový balíček -- překvapení nebo nadělení? Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Competitive intelligence RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
30. 9. 2005 Vojáci stále na odstřel? Josef  Kovařík
19. 1. 2005 Stejně, nebo jinak? Oskar  Krejčí
18. 12. 2004 Rusko a Čína posilují svou vojenskou spolupráci   
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"   
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace   
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu   
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce   
17. 1. 2003 Utajený Čech asi vie veľa na slovenskú tajnú službu Lubomír  Sedláčik