19. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2005

Kde doopravdy končí svoboda

Ivo Železný
reakce na článek předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, který vyšel 8. srpna 2005 v deníku Právo pod patrně neúmyslně dvojznačným názvem "Kde končí svoboda"

Mám sympatie k onomu legendárnímu chlapci, který teprve u věku sedmi let poprvé promluvil, řka: Ta polévka je přesolená. Do té doby bylo všecko v pořádku. Záviděníhodný to hoch.

Slov je mnoho, a přesto máloco bývá dořečeno.

Poprvé a do předvčerejška naposled jsem cítil povinnost publikovat na webu během pokusu o televizní převrat před lety - na Britských listech. Teď mám vlezlý dojem, že už je to tady zas.

Rád bych se mýlil, dokonce bych byl šťasten, ale také bych mohl propást poslední příležitost, abych si užil svobody slova jako onen člověk na Rudém náměstí, který při návštěvě amerického prezidenta kdysi dávno prorazil policejní kordon, vrhl se k prezidentovu cadillacu, propíchl nožem pneumatiku a přisál se k ní. Svůj čin odůvodnil tím, že se alespoň jednou v životě chtěl nadechnout svobodného vzduchu. A to by mi přišlo líto.

V Právu vyšel 8. srpna článek podepsaný Lubomírem Zaorálkem pod patrně neúmyslně dvousečným názvem Kde končí svoboda. Myslím, že ho PhDr. Lubomír Zaorálek na rozdíl od článků soudruha Paroubka nejen podepsal. Ale možná se mýlím.

Jako člověk, který se jazykem pár desetiletí zabývá a živí jako praktik -- překladatel, tlumočník, redaktor, autor textů, nakladatel, atd. -- vím, že jazyk je sviňa, žije si svým životem. Jakmile chvilinku nejste ve střehu, už vám něco vyvede. Jeho oblíbeným žertíkem je, že říká něco, co jste rozhodně prozradit neměli v úmyslu.

Mimochodem víte, že z cca 5 000 -- 6 000 jazyků světa je čeština co do počtu mluvčích 59. nejrozšířenější jazyk na světě? (Viktor Krupa, Jozef Genzor, Ladislav Drozdík: Jazyky sveta, Obzor, Bratislava 1983)

Novější údaje jsem nenašel, ale moc jsem se nesnažil. Ale i kdyby byla čeština v pořadí poklesla, je to fuk, první stovka je první stovka. Docela to poopravuje optiku: jsme malý národ. Jsme malý národ?

Ale pojďme k věci.

Jazyk mluvčího prozrazuje, často i zrazuje. Občas dobrý slouha, častokrát zlý pán.

Zkusím konfrontovat jednotlivá vlastní tvrzení Lubomíra Zaorálka - citace rozhodně nevytrhnuté z kontextu - s logikou a v míře nezbytné je komentovat:

"Veřejná debata o události zvané CzechTek nabyla podoby velmi pestrého a nepřehledného karnevalu názorů, v němž je dovoleno tvrdit prakticky cokoliv."

Je to dobře, nebo špatně? "Nepřehledný karneval", možnost "tvrdit prakticky cokoliv" jsou jednoznačně tvrzení se záporným znaménkem, která vybízejí čtenáře k zaujetí názoru ještě před přečtením článku. Ale hlavně opravňují autora tvrdit cokoliv. I podvědomí je sviňa.

"Oč tedy kráčí?... Problém je jinde..."

Vy neinformovaní, nezasvěcení, tomu vy nerozumíte, já vám to vysvětlím.

"Událost totiž klade jinou naprosto zásadní otázku... Otázka zní: Jaké odlišnosti, zvláštnosti, odchylky jsme ochotni v naší společnosti akceptovat? Jak daleko má až zajít tolerance vůči odlišnostem?... Jakou míru jsme schopni snést? Není to tak, že když překročíte určitou hranici, není už návratu? Za tou hranicí pak může být jen rozklad. Společnost už nebude životaschopná. Ptejme se: odkud začíná úpadek? Pokud v minulosti existovalo masopustní veselí, právo na nevázanost, právo vybočit z kolejí všedního dne, tak i tyto nevázané chvíle byly součástí vytvořené a přijaté tradice. Tradice, s níž se všichni ztotožnili. Takové oslavy pak nebyly pouze bohapustým chaosem a výtržností, která mnohým drásá nervy a uvádí je v zoufalství. Podniky podobné tomu v Mlýnci nejsou jinou kulturou, ale spíše vpádem barbarství, které útočí na všechny kolem... Všem těm, kdo dnes tvrdí, že se zde bijí děti, kteří nosí svíčky k sv. Václavovi a kteří požadují demise, bych chtěl připomenout, že žijeme v zemi, ve které se s velkou tolerancí umožňují nejrůznější druhy rozmanité, velmi volné zábavy... Podmínkou svobody je vyspělá kultura. Nekulturnost a barbarství svobodu ničí... Svoboda nutně naráží na překážky, a musí proto být spojena s vyjednáváním... Dokladem elementární kultury je v případě konfliktu ochota jednat a hledat dohodu, ochota respektovat druhého... jakékoli přijatelné řešení vzniklého sporu mezi vyznavači techna a státem nemůže vzniknout bez ochoty příště respektovat dojednaná pravidla..."

Tolik text Lubomíra Zaorálka. Zkrácení je nevýznamné, mohl bych text ocitovat celý, nic by se nezměnilo. Moc omáčky v něm není. To autorovi přičítám k dobrému, nerad se brodím.

Lubomír Zaorálek jako zkušený politik ponechává stranou špatně hájitelný tenký led práva, možná ho přeceňuji, a právo mu ani náhodou nepřišlo na mysl, a odkazuje na ozkoušený klasický vzorec my versus oni, přičemž oprávněným mluvčím nás všech jsem já. Xenofobie jako podle encyklopedie. Ozkoušený model: my spořádaní versus máničky, feťáci, živlové atd. atd. V horším případě cizinci, židi...

A juž to jede úvozem temným kol černých skal podle vzorců zavedených po desetiletí, spíš staletí, možná tisíciletí: Proč bychom my měli někoho tolerovat? Smrt naší společnosti, rozklad, úpadek...

Ano, my se můžeme, my se umíme bavit. My všichni! Ale po našem, tradičně. Štěbence a šmytce! Ne kytáry a dlouhé vlasy! Máničky ostříhat! A ne že budou hrát tak nahlas! To je rámus, a ne hudba. Naše národní! Ta jejich muzika nahlas, barbarství a výtržnictví! Naši pracující jsou z toho zoufalí, nemají klid na práci! Je to útok na naše zřízení (druhdy socialistické, dnes sociálně demokratické...?).

"Odlišnosti, zvláštnosti, odchylky, schopni akceptovat, tolerance vůči odlišnostem, schopni snést, není návratu, rozklad, nebude životaschopná..."

My kulturu podporujeme, zvláště soudruhy, kteří jsou politicky vyspělí a mají povolení, přehrávky. Ti kteří je nemají, nemají je právem, protože jsou to barbaři a kulturu ničí. Tu naši. Socialistickou. Národně socialistickou. Národně sociálně demokratickou.

Nemylte se, svobodu smíte mít jen takovou, jakou si s námi vyjednáte, jakou my vám dovolíme. A pokud příště budete zase zlobit, nepřistoupíte na naše podmínky, tak se těšte. Musíte nás respektovat, musíte se řídit naším názorem, ne hauzírovat nějakými právy, zákony. O tom se my s vámi nebudeme bavit. Na to si nehrajte. Nebo hrajte, a pak si přičtěte následky.

Jazyk svléká myšlenky donaha. Socialismus, komunismus, maoismus, nacismus, fašismus, to jsou jen kosmetické varianty feudalismu, případně teokracie nebo jejich kombinace v různém poměru, pokud sjednotíte zastírající pojmy, jak já říkám slovní počišťovače, na společného jmenovatele.

A pak ta hnusně primitivní obmyslná protiparoubkovská, protisocialistická matematika. Podle mluvčí policejního prezidia Blanky Kosinové šlo na mzdy a související náklady zasahujících policistů necelých 26 milionů korun. Někde jsem četl, že policistů bylo cca 1 200, to by dělalo více než 21,5 tisíce korun na jednoho muže v brnění. Předpokládám, že těch 26 milionů jsou náklady navíc nad obvyklou mzdu (přesčasy, odlučné atd.). Že by téměř všichni naši obrněnci byli v pohotovosti už několik týdnů? Že by v nákladech byly zahrnuty i generálky? Vždyť podle novin plat policisty za měsíc sotva dosahuje této sumy! Vsaďte se, že odpověď na tuto otázku budeme čekat tak dlouho, až už se nikdo nebude ptát.

Po nástupu paroubkovského jazyka je příznačné, že zdánlivě diametrálně odlišná, na hony vzdálená, kultivovaná forma zaorálkovského sociáldemokratismu začala používat ne sice profláknuté termíny jako ztroskotanci, ale po lehkém odkopání na úroveň významu ještě přímočařeji totalitní slovník než vůdce sám. I podvědomí je sviňa.

Možná bych mohl připomenout, že přehnaně sebevědomý pokus špiček SA trumfnout vůdce v radikálnosti podle historie nebyl nejúspěšnější. Na druhé straně ne všichni uznávají argument, že historie se často opakuje.

Autor je majitel stejnojmenného vydavatelství a nakladatelství

                 
Obsah vydání       19. 8. 2005
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Nepočítejte s tím, že vás Policie ČR ochrání před násilníky... Štefan  Švec
21. 8. 2005 Podivné datum Petr  Wagner
19. 8. 2005 Paroubek se rozhoduje mezi Siemensem a Kapschem Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005
19. 8. 2005 Proč přišel Jean Charles de Menezes o život
18. 8. 2005 Šéf londýnské policie se snažil zabránit nezávislému vyšetřování tohoto incidentu
19. 8. 2005 O dodržování pravidel podruhé -- a naposledy Milan  Černý
19. 8. 2005 Potřebujeme právní stát - ČR jím není
19. 8. 2005 Média by se měla naučit dodržovat pravidla Josef  Kovařík
19. 8. 2005 Summer Of Love 2005: pozvání pro premiéra a ministra vnitra na technofestival
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 Proč neroste inflace, když se tolik věcí zdražuje?
19. 8. 2005 Všechny je za šest dnů stvořil Bůh Bohumil  Kartous
19. 8. 2005 US Rave Act -- aneb zákon proti technoparty po americku Bushka  Bryndová
19. 8. 2005 Kolik je doopravdy Paroubkových sto hektarů
19. 8. 2005 Čína zakládá policejní jednotky na potlačování protestů proti hospodářské nerovnosti
19. 8. 2005 Neobčané v Evropské unii Oskar  Krejčí
19. 8. 2005 Kdo se měl stát ministrem kultury? Václav Šroub Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 CzechTek 2005: Kolik bylo uděleno pokut za přestupky ? Jan  Wagner
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Zabrání svět americké okupaci Íránu? Mojmír  Babáček
19. 8. 2005 Ček Tek Mek III. Alex  Koenigsmark
18. 8. 2005 Bush vyhrožuje Íránu ukončením jaderného program silou. Izraelské, pakistánské a indické atomové bomby mu nevadí? Karel  Vaníček
22. 11. 2003 Adresy redakce
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Potřebujeme právní stát - ČR jím není   
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 Kdo se měl stát ministrem kultury? Václav Šroub Ondřej  Slačálek
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
19. 8. 2005 O dodržování pravidel podruhé -- a naposledy Milan  Černý
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 US Rave Act -- aneb zákon proti technoparty po americku Bushka  Bryndová
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva   
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
17. 8. 2005 CzechTek 2005: policejní náklady 31 milionů   
17. 8. 2005 Třeba jen za půlku Bohumil  Kartous

Armáda, policie a lidská práva RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2005 Neobčané v Evropské unii Oskar  Krejčí
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva   
2. 7. 2004 Aubonne 2003: Tak trochu jiný terorismus Pavel  Houdek
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva   
22. 10. 2003 Sloboda prejavu v období boja proti terorizmu Adrian Peter Pressburg

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Blažek popírá, že by mystifikoval, BIS neví nic o teroristické hrozbě Štěpán  Kotrba
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie zahájila trestní stíhání Václava Šrouba   
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Vyvážená informace není zmatečná informace Štěpán  Kotrba
12. 8. 2005 O dodržování pravidel Milan  Černý
12. 8. 2005 Topolánek jako slon v porcelánu Josef  Provazník
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba