16. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 11. 2005

O informační společnosti:

Competitive intelligence

Znáte více vzrušující slovo než "informace"? Přestože podle některých pramenů byl tento výraz zaznamenán v písemné formě již někdy ve 13. století, tak až ve století minulém se mu lidé začali podrobněji věnovat, tj. začala se vytvářet teorie informace, která se stala základem kybernetiky. První odborné publikace, které začaly vycházet hlavně po 2. sv. válce jsou spjaty s takovými jmény jako je Norbert Wiener či C.E. Shannon. V Československu se informací zabýval z filozofického hlediska ve 2. pol. 20. století například český filozof Jan Patočka. Ale až v posledních letech se i laická veřejnost začíná seznamovat s pojmy, které s informací bezprostředně souvisí, jako je např. informační věda, informační průmysl, informační politika či informační systémy.

Každý z nás již určitě slyšel o tom, že průmyslový věk, který trval od dob průmyslových revolucí několik století, skončil a o "dnešku" se mluví jako o informačním věku. Dnešní společnost se stala společností informační. Tento vývoj je samozřejmě ovlivněn především masovým rozšířením internetu v 90. letech, jenž byl od svého vzniku v 60. letech (či přesněji, předchůdce dnešního internetu) využíván hlavně ve vědecké a vojenské sféře.

Ale na pojem informace nemusíme zdaleka nazírat pouze z vědeckého hlediska. Není třeba zdůrazňovat, že s informacemi se potýkáme každý den, téměř každou hodinu, minutu...Dnes platí více než kdy jindy, že kdo má informace, má moc a úspěch. S rozšiřováním internetu se zvětšuje okruh populace, která získává velký náskok a obrovské výhody nad těmi, kteří možnost přístupu k této celosvětové síti nemají. Internet nabízí nepřeberné množství informací, ale mimo to, že běžný uživatel není často schopen je získat (vyhledat), tak s obrovským množstvím informací, které jsou přístupné, přichází i informace redundantní (nadbytečné), což je samozřejmě také problém.

Práce s informacemi (vyhledávání, správa informačních databází, zpřístupňování informací) se stala novým povoláním, které vykonávají např. tzv. informační specialisté. Stále více firem si zřizuje nová oddělení, kde se těmto úkolům věnují speciálně vyškolení pracovníci. S tím vším více než souvisí pojem, který bych rád přiblížil v nadcházejícím textu.

Competitive Intelligence

Čtenáři Britských listů jsou ve své drtivé většině lidmi inteligentními a zvídavými, kteří sledují nové trendy, ale přesto je možné, že jste se tímto poměrně "mladým" pojmem ještě nesetkali. Vy, kdo umíte anglicky si ho snadno přeložíte do češtiny. Ale i tady existuje více výkladů. Držme se toho, jak ho většinou překládá odborná veřejnost. Competitive Intelligence v našem případě znamená konkurenční zpravodajství.

Slova, která každý samostatně zná, dávají dohromady vzniknout novému pojmu, který se začíná konečně (byť zlehka a pomalu) užívat v praxi i v České republice. Také už bylo na čase.

Evropská unie klade velký důraz na rozvoj v oblasti informačních oborů a Competitive Intelligence (dále CI) je s nimi, jak jsem již naznačil, velice úzce spojena. Co je nejdůležitějším cílem podniku? Samozřejmě dosahování zisku, ale to je možné jen tehdy, pokud je takový podnik konkurenceschopný.

Se vstupem České republiky do EU se nutné české firmy musejí s otázkami konkurenceschopnosti potýkat. Tomu všemu předcházela před 15 lety ta úplně nejzásadnější událost -- nastolení tržní ekonomiky a znovuzavedení soukromého podnikání. V takovém prostředí je nutné, aby firma měla přehled o svém podnikatelském okolí. Právě o to se "stará" CI, na jeho základě by se podnik měl stát konkurenceschopným. Pokusme se definovat, co vlastně CI znamená.

Definici si, s dovolením, vypůjčím od člověka povolanějšího než jsem já, od ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK: Při CI jde v podstatě o práci zjišťování, sledování a vyhodnocování konkurenčního prostředí s cílem odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry.

SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals)

Posláním sdružení SCIP (respektive SCIP CZECH), které vychází z poslání globální organizace SCIP je sdružovat na základě aktivního zájmu odborníky, kteří se zabývají rozvojem konkurenceschopnosti při podnikání využitím specifických znalostí a informací a jejich poskytování ve prospěch zejména českých institucí, podnikatelských subjektů a organizací s cílem přispívat k celkové kultivaci konkurenčního prostředí a zvyšování podnikatelské etiky v ČR obecně (tak jest alespoň napsáno na oficiálním webu).

Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí CI

Právě tak se jmenovala konference, kterou pořádala SCIP CZECH v České republice. V Senátu a Poslanecké sněmovně vystoupila v pondělí a úterý řada domácích i zahraničních odborníků, jak z akademické obce (FF UK, ČVUT), tak komerční sféry. Ti byli doplněni o představitele globální organizace SCIP. Účastníci konference, většinou lidé věnující se této problematice na plný úvazek, se mimo základní vysvětlení pojmu CI dozvěděli o jeho vývoji a současné situaci v evropských státech i USA. Od představitelů akademické obce zase, jak a jestli vůbec se o této problematice vyučuje na českých Univerzitách a nakonec neméně důležité příspěvky od lidí, kteří výhody CI uplatňují přímo v praxi. K dokreslení situace v České republice přispěly zveřejněné průzkumy, které vypovídají o tom, že tato konference přišla v pravý čas, neboť většina českých firem stále nemá o Competitive Intelligence prakticky žádné povědomí.

Cílem účastníků dvoudenního semináře tedy musí být jasný: šířit "osvětu" nového trendu a napomoci tím českým podnikům stát se konkurenceschopnějšími. Stejně jako u jiných nových myšlenek, které nakonec ovlivnily chod dějin, i v tomto případě to nebude jednoduché, ale pokrok se nedá zastavit a jestli české firmy, nechtějí být v porovnání se zahraničními společnostmi za umouněnou "popelku" nezbude jim nic jiného než se začít o CI důkladně zajímat.

Mým cílem v tomto textu nebylo podrobně popsat dojmy a zážitky z této první konference svého druhu v České republice či snad důkladně vysvětlit všechny uvedené pojmy. Spíše chci upozornit na to , že toto pondělí a úterý došlo k důležité, takřka historické události, o které je užitečné a vlastně hlavně nutné vědět.

S trochou nadsázky se dá říci, že ten, kdo nemá informace, jako kdyby nebyl. A pokud opravdu žijeme v informačním věku a tvoříme tedy všude onu proklamovanou informační společnost, tak to dnes platí dvojnásob.

                 
Obsah vydání       16. 11. 2005
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
17. 11. 2005 17. november 1989: Gorbačov hodil Adamca cez palubu Oskar  Krejčí
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů
16. 11. 2005 Spojené státy oficiálně přiznaly, že ve Fallúdži užívaly bílého fosforu jako útočné zbraně
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali
16. 11. 2005 WTO: rozvojový balíček -- překvapení nebo nadělení? Ludmila  Štěrbová
17. 11. 2005 Ruské rakety i ruské vojenské základny Československu stačily. Polsku nejspíše ne. Nyní totiž zvažují americké. Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Mohl by natahovací počítač změnit svět?
16. 11. 2005 Čína potvrdila výskyt ptačí chřipky u tří lidí
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
16. 11. 2005 Tolikrát ke mně ve snu Marek  Stašek
16. 11. 2005 Od léčby Jahnem nejen VZP nuceně spravovaná? Vladislav  Černík
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský
16. 11. 2005 Hledám trafiku, zn. bezpartijní Václav  Dušek
16. 11. 2005 Reality show Odhalení: Se kterou gorilou byste se chtěli poznat blíž? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Přineste svíčku na paměť obětí totality
16. 11. 2005 Ty svíčky nám hoří v srdcích
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Když volnomyšlenkář Giorello nemlčí, ale útočí Josef  Brož
16. 11. 2005 Komunisti měli pravdu, když mluvili o kapitalistech Josef  Vít
16. 11. 2005 I po roce 1989 vládne v ČR koloniální režim
16. 11. 2005 Šéfredaktor a jeho oči
16. 11. 2005 "Klidný domov za přiměřené ceny"
16. 11. 2005 Elektronické plebiscity? Pavel  Urban
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
14. 11. 2005 Microsoft žádá americkou vládou, aby jeho jménem vyvíjela nátlak na EU
14. 11. 2005 Bílý dům prosazuje právo na mučení
14. 11. 2005 Dokonce i Le Monde! Fabiano  Golgo
15. 11. 2005 Jsme v Evropské unii Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Vznik DVD vyvolal kulturní revoluci
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Competitive intelligence RSS 2.0      Historie >
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
30. 9. 2005 Vojáci stále na odstřel? Josef  Kovařík
19. 1. 2005 Stejně, nebo jinak? Oskar  Krejčí
18. 12. 2004 Rusko a Čína posilují svou vojenskou spolupráci   
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"   
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace   
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu   
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce   
17. 1. 2003 Utajený Čech asi vie veľa na slovenskú tajnú službu Lubomír  Sedláčik
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods