21. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2006

Metafyzika pohlavnej lásky

Po prečítaní článku "Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem" som si s úľavou vydýchla, že som slovenská žena a nie britský muž, a tak si nebudem musieť do vrecka pripraviť pár kópii "Formulárov pre súhlas s pohlavným stykom" a funkčné pero, pre istotu, veď jeden nikdy nevie, ako to ten pracovný deň zase dopadne...

14. marca 2006 začalo britské ministerstvo vnútra oficiálnu informačnú kampaň (www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/sexual-offences/) v rámci ktorej bude školiť britských mužov, že pred pohlavným stykom musia k nemu získať od partnerky explicitný súhlas. Výskumy ukázali, že pri žiadnom inom čine sa neháji obžalovaný tak často, že obeť s činom súhlasila. Sexuálne násilie je extrémnou formou, je hranicou územia ľudskej sexuality - toho magického a hlbokého hvozdu, alebo kultivovaného kúpeľného parčíku? Bez zámeru problém násilia zľahčovať či prehliadať, pozývam veselých čitateľov Britských listov na krátku zdravotnú prechádzku po onom kúpeľnom parku ľudskej sexuality. Sprievodca naším výletom bude Arthur Schopenhauer, kontroverzný filozof 19. storočia. Z najspodnejšej police v knižnici vyberám jeho knihu Svet ako vôľa a predstava, pri listovaní v nej mi slzia oči od zvíreného prachu - to je ale symbolická alergia... Slziac a kýchajúc vyrážam medzi záhony tulipánov a pramene liečivej vody, otváram kapitolu "Metafyzika pohlavnej lásky" a čítam:

"Sme zvyknutí, že básnici sa zaoberajú najmä popisom pohlavnej lásky. Tá je spravidla hlavnou témou všetkých dramatických diel. Nemožno pochybovať ani o realite ani o dôležitosti veci, a preto, namiesto aby údiv vyvolávalo to, že raz si aj filozof prisvojil túto stálu tému všetkých básnikov, bolo by sa treba čudovať skôr nad tým, že filozofi doteraz takmer vôbec nebrali do úvahy a ako látku vôbec nespracovali vec, ktorá hrá v celom ľudskom živote takú významnú úlohu. Vec sa mi vnútila objektívne a sama vstúpila do súvislosti môjho uvažovania o svete.

Všetky ĽÚBOSTNÉ PLETKY súčasnej generácie sú ako celok vážnymi meditáciami o zložení budúcej generácie, od ktorej opäť závisia nespočetné generácie celého ľudského rodu. Táto vysoká dôležitosť záležitosti, v ktorej, na rozdiel od všetkých ostatných, nejde o INDIVIDUÁLNE blaho a bolesť, ale o jestvovanie a špeciálnu uspôsobenosť ľudského rodu v budúcich dobách. Pravým účelom celého ľúbostného románu, hoci jeho účastníci si ho neuvedomujú, je splodenie určitého dieťa: spôsob, akým sa splodenie dosiahne je vedľajší. Nech ušľachtilé a citlivé duše, najmä ak sú zároveň zaľúbené, akokoľvek hlasno vykríknu nad drsným realizmom môjho náhľadu, predsa sa mýlia. Veď či nie je presné určenie individualít ďalšej generácie oveľa vyšším a dôstojnejším účelom, než ich prepiate city a nadzmyslové bubliny. Tým totiž, čo sa prostredníctvom oného úsilia a námahy prebíja k jestvovaniu, je budúca generácia v celej svoje individuálnej určitosti. Áno, to ona sama sa ozýva v svojhlavom výbere pri uspokojovaní pohlavného pudu, ktorý sa nazýva láskou. Toto je teda dušou skutočnej, veľkej vášne. -- Čím dokonalejšia je vzájomná primeranosť dvoch indivíduí v každom z tak rozmanitých ohľadov, o ktorých treba ďalej uvažovať, tým silnejšia bude ich vzájomná vášeň.

Egoizmus je takou hlboko zakorenenou vlastnosťou každej individuality vôbec, že ak chceme vyvolať činnosť nejakej individuálnej bytosti, egoistické účely sú jediné, s ktorými možno s istotou rátať. Rod má síce na indivíduum prednostnejšie, bližšie a väčšie právo, ako slabá individualita sama, keď však má byť indivíduum činné a dokonca priniesť obeť za trvanie a stav rodu, jeho intelektu, ktorý je vyrátaný len na individuálne účely, nemôže byť dôležitosť veci tak dostatočne pochopiteľná, aby bolo činné primerane tejto dôležitosti, preto v takomto prípade príroda môže dosiahnuť svoj cieľ iba tak, že indivíduu vštepí istý KLAM, vďaka ktorému sa mu javí ako dobro to, čo je popravde dobrom len pre rod. Týmto klamom je INŠTINKT, ktorý vôli ukazuje, čo RODU osoží. Indivíduum tak slúži rodu, hoci sa domnieva, že slúži samo sebe.

Teda tak ako pri všetkých inštinktoch, pravda na seba berie podobu klamu, aby zapôsobila na vôľu, je to slastný klam, čo muža zvádza tým, že v náruči ženy jemu lahodiacej krásy nájde väčší pôžitok, než v náručí ktorejkoľvek inej. Preto sa tento muž domnieva, že vynakladá úsilie pre svoj vlastný pôžitok, hoci sa to deje iba pre udržanie správneho typu RODU, alebo dokonca preto, že k jestvovaniu má dospieť istá celkom určitá individualita, ktorá môže pochádzať len od týchto rodičov. Charakter inštinktu je tu taký úplný, že ten, koho ženie onen klam, často dokonca pohŕda účelom, ktorý jediný ho vedie -- plodením -- a chcel by mu zabrániť: a to takmer u všetkých nemanželských dobrodružstiev."

Okolo omamne voňajú tulipány, slzím, kýcham a čítam ďalej:

"V súlade s vysvetleným charakterom veci každý zaľúbený zakúsi po konečne dosiahnutom pôžitku sklamanie a užasne, že to, čo si tak túžobne žiadal, neposkytuje viac než každé iné pohlavné ukojenie, takže necíti, že by mu bolo veľmi na prospech. Ono želanie sa totiž má ku všetkým jeho ostatným želaniam tak, ako sa má rod k indivíduu, teda ako nekonečné ku konečnému. GÉNIUS RODU vskutku ustavične vedie vojnu s ochrannými géniami indivíduí, je ich prenasledovateľom a nepriateľom, neprestajne pripraveným neľútostne zničiť osobné šťastie, aby presadil svoje účely. S týmto pocitom sa v staroveku génius rodu personifikoval v Kupidovi, ktorý bol bez ohľadu na svoj detský výzor nevraživým, krutým bohom so zlou povesťou, kapricióznym, despotickým démonom, predsa však vládcom bohov i ľudí. Jeho atribútmi sú vražedná strela, slepota a krídla. Krídla naznačujú nestálosť: tá spravidla nastupuje až so sklamaním, ktoré je následkom ukojenia. Keďže totiž vášeň spočívala na istom blude, ktorý ako hodnotu pre indivíduum predstieral to, čo má hodnotu len pre rod, po dosiahnutí účelu rodu klam musel zmiznúť. Duch rodu, ktorý si privlastnil indivíduum, opäť ho prepúšťa na slobodu. Opustené indivíduum znovu upadá do svojej pôvodnej obmedzenosti a biedy, a so začudovaním vidí, že po takom vysokom, heroickom a nekonečnom úsilí mu ako pôžitok neostalo nič než to, čo poskytuje každé pohlavné ukojenie. Zisťuje, že napriek očakávaniu nie je o nič šťastnejšie než predtým.

Na útechu nežných a milujúcich duší ešte dodajme, že niekedy sa k vášnivej pohlavnej láske pridruží istý cit celkom iného pôvodu, totiž skutočné priateľstvo, založené na súlade zmýšľania, ktoré sa však väčšinou aj tak prejaví až vtedy, keď sa skutočná pohlavná láska uhasí jej ukojením.

Osviežená a rozjarená prechádzkou som si nakoniec ten súhlasný "Formulár" pekne sama pripravila, vyplnila som ho namiesto Teba a predložila sama sebe na podpis. Podpísala som sa Ti, že súhlasím. Že súhlasím kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Formulár som Ti poslala telepatickou poštou a na Tvoju odpoveď čakám už tak dlho... stále si sa nevyjadril, milý Arthur S.! Dnes posielam do Británie podnet, aby kampaň doplnili o klauzulu, že súhlas ženy by muž nemal odmietnuť :-)

                 
Obsah vydání       21. 3. 2006
21. 3. 2006 Miloš Zeman ve své knize "Vzestup a pád české sociální demokracie" Bohuslav  Binka
21. 3. 2006 Jak se dělá malé české my Bohumil  Kartous
21. 3. 2006 BBC radikálně zmodernizuje své internetové stránky
21. 3. 2006 Předání pozitivní ceny za ochranu soukromí
21. 3. 2006 Pokusy zbožíznalcovy Vít  Kremlička
21. 3. 2006 Přestaňte ve školách vyučovat kreacionismus
21. 3. 2006 EU hrozí sankcemi proti Bělorusku
21. 3. 2006 Demonstrace proti válce - tři roky poté Štěpán  Kotrba
21. 3. 2006 Chronické vystavení nízkým dávkám uranu škodí víc, než se dosud předpokládalo Jan  Beránek
21. 3. 2006 Starosta Londýna se namísto atomu rozhodl pro decentralizované, moderní a soběstačné město Jan  Beránek
21. 3. 2006 Občanská nauka a hlouposti moudrých Stanislav  Křeček
21. 3. 2006 Strana zelených: příčiny úspěchu a perspektivy
21. 3. 2006 Miloševič - válečný zločinec? Jan  Makovička
21. 3. 2006 Hlavní a alternativní nadpis, oddělené spojkou "aneb" František  Schilla
21. 3. 2006 O zdanění leteckého paliva a o mezinárodní politice
21. 3. 2006 Nová regulace chemikálií (REACH) může každoročně zabránit desítkám tisíc nemocí z povolání
21. 3. 2006 Divný způsob diskuse
21. 3. 2006 Radio Česko versus BBC World Service - nepochopení reality
21. 3. 2006 Proč jsem sledoval jugoslávskou televizi
21. 3. 2006 Pravda a spravedlnost by se neměla obhajovat nepravdami Jan  Friedlaender
20. 3. 2006 "Mám radost z představy, že dobrý britský právník bude mít povědomí o českém filmu"
20. 3. 2006 Mark Twain -- cestovatel Irena  Zítková
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku II. Bohuslav  Binka
20. 3. 2006 Globální důsledky čínských hospodářských reforem Miloš  Pick
20. 3. 2006 Vzestup Zelených je dobrá zpráva Boris  Cvek
20. 3. 2006 Bůh nemá tvář Jan  Paul
20. 3. 2006 Metafyzika pohlavnej lásky Sylvia  Rychlá
20. 3. 2006 Ježek na stromě Jaroslav  Hutka
20. 3. 2006 Lékaři, víno Alex  Koenigsmark
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce