19. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2005

CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky

"Analogie juris" je strašná věc a velmi snadno zneužitelná právě v rámci právního státu.

Problematika vnitropolitických záležitostí není mojí profesní specializací. Dbalý a znalý faktu, že zahraniční politika se formuje a řídí vnitropolitickou situací a jejími zadáními, nezbývá, než se snažit být i dobrým žákem v problematice své domácí scény.

V souvislosti s Czech Tekem je příliš mnoho vážných věcí "ve hře", navíc s důsledky, které jak mám možnost sledovat, dosud unikají mediální pozornosti, ale i přímo politicky odpovědným činitelům. Ve svých dopadech má být pod záminkou, či raději rouškou, právě proběhlých událostí vytvořeno "nové právní prostředí". Podívejme se proto na tuto situaci trochu podrobněji.

Nebudu se zabývat přípravou, průběhem či popisem událostí, který by mohly vést k zaujetí stanoviska. Těch bylo a bude bezpočet. Přesto stojí zato nad některými již přednesenými závěry se zamyslit, zvláště když přinášejí hlubší myšlenkovou sondu do charakteru a vývoje naší společnosti. Uvědomujeme si, že způsob tance, hudby a nakonec i zábavy, která málokomu z nás je blízká, překvapivě rozdělila celou naši společnost.

Takže nešlo asi jenom o ni, ale o "preventivní " opatření vlády, která se v důsledku "podněcování" (Uhl), případně "hecování" (Schwarzenberg) orgánů ministerstva vnitra vyslovila jednoznačně a dávno před událostmi k "razantním" postupu. A tak se i dělo. Obří manévry za 31 milionů snad všech těžkooděnců, které v republice máme k disposici. Škodu na trávě odkrokoval na mezích sám ministerský předseda.

Absurdistán pro každého myslícího člověka. Nikdo se nemůže divit prezidentu, že se mu nezdála republika a ani její demokratický řád ohroženy natolik, že vše toto jednání bylo nutné. Samozřejmě že nebylo. Pokud ovšem nešlo jenom o záminku. Že tomu tak asi je napovídají komentáře k obhajobě všech opatření. Podívejme se proto na některé názory v celku.

Jan Keller, známý svými vyhraněnými postoji k chodu společnosti, zpravidla kritickými, se postavil jakoby negativně k jednání mladých, ale vidí je, a to byla hluboká kritická sonda do naší společnosti, jako děti této společnosti a její produkt.

K daleko hlubšímu kritickému hodnocení a to dokonce celé společnosti byl přiveden touto událostí Václav Bělohradský. Jedná se o klasickou generalizaci stavu společnosti.

Jeho úvaha vyžaduje pozvolné hloubkové studium. Své závěry neváže jen k českému prostředí - jsou obecné. Pokud jeho úvahy zůstanou nepochopeny zvláště českou exekutivou - a dosavadní vývoj tomu nasvědčuje, těžko se domyslit důsledků. Někdo však již hledá cestu -- tu nejjednodušší -- vše se přece nechá řešit direktivně - novou zákonnou normou.

Ministerský předseda přímo zařadil vše do formulky "politického boje", kdy "policii v dnešním složitém světě budeme potřebovat v mnohem složitějších situacích při ochraně našeho majetku a životů". (Právo 16.08.05) A nejen to "Reakce [rozumí se negativní, pozn. Miroslav Polreich] na zásah policie na Czech Tek však negují samu podstatu smyslu fungování státní moci, která -- jde-li o ohrožení majetku, veřejného pořádku a bezpečnosti občanů -- se realizuje jejím prostřednictvím.". (Právo 5.08.05). Abychom nenegovali fungování státní moci nesmíme na zásah policie reagovat. Jak je ten život prostý: Tak málo stačí a problém je vyřešen.

Před námi je však budoucnost a tam si nejsme jisti. Tu vyřešíme novou . V tomto smyslu byla kampaň úspěšně zahájena. Profesor Jičínský, který o oprávněnosti zásahu ani v náznaku nezapochyboval a je stoupencem práva, jistě je erudován natolik a bude mít prostor podrobně vysvětlit v právu jednu z nejpoužívanějších zásad " právní analogie". V jeho osobním případě i pod dojmem "finis coronat opus".

Každé právní ustanovení je snadno použitelné v jiných "analogických" ( jak je to slovo krásně gumové) případech. Uveďme na příklad protiválečné demonstrace, jakých se ve světě účastní miliony lidí, nebo demonstrace na obranu sociálních práv, které se rovněž v poslední době těší stejné podpoře.

V minulých dnech jsme byli informování o zásadách novely navrhované Ministerstvem vnitra a pod dojmem výše uvedené úvahy - je to síla. Jak je možno sledovat komentáře, tak má asi velkou naději na schválení. Od nářků, že "naše policie nemá právní zázemí" a proto "její zásah proti účastníkům vyvolal smíšené reakce", ale neměla by jednat v rukavičkách (Václav Žák --šéfredaktor Pelikánových (!!) Listů (Právo 12.8.05) a horuje dále pro "preventivní zákroky policie" s tím, že "moderní společnost potřebuje přesná a podrobná pravidla hry".

Pan soudce Vyvadil je navíc trochu filozof. Rovněž horuje pro nové zákony " a jasné podmínky, za kterých může být akce zakázána, bude každý vědět jak a na čem je".

A nyní pozor. "Přispějí-li minulé události k takovému vývoji, ukáže se, že umíme věci řešit racionálně. Právní stát to jedině posílí". Rozumíme dobře -- byla to jen záminka. A je vymalováno.

Je zajímavé, že tuto tendenci s menší vehemencí podporují i komunisté. Buď nechápou, o co jde, (v což bych rád doufal) a nebo u nich stále přežívá "něco z minula" (což je bohužel fakt). Mlčí nám také i odbory, kterých se podobné novely týkají především. Udržují sociální smír v rámci stranické kázně? V případě premiéra Klause dovedly zastavit vlaky "přes noc".

Závěr

Před námi stojí dvojí řešení. Musíme pochopit, o co ve světě jde. Chystá se ke střetu, anebo ke snaze o pochopení jeho problémů a hledání řešení. Jsou dokonce tendence, které by mohly vést k válečným konfliktům. Zdá se, že nyní již nepřevažují, a i když česká média se snaží dosti manipulovat ke katastrofickému scénáři, vývoj je naopak celkově pozitivní, a to i pro případ, že i terorismu se dá čelit úzkou mezinárodní spoluprací a důvěrou, která je již nyní operativním faktorem.

Zůstaňme ale doma. Bylo by předně lépe snažit se o porozumění, které má základ v pochopení a toleranci. Nejen mezi sebou, ale, a to především, s mladými lidmi. Děkuji Václavu Bělohradskému za otvírání cesty a nakonec i prezidentu za upozornění, že policie je závažným, ale až posledním faktorem na obranu společnosti jako takové.

Nové zákony na ochranu republiky "aby každý věděl, jak na tom je," a policie nás řídila "preventivně", nepotřebujeme.

Upozorňuji znovu, že "analogie juris" je strašná věc a velmi snadno zneužitelná právě v rámci právního státu.

Jestli k tomu měla sloužit policejní reakce na CzechTek tak, jak poodhalil pan soudce (vrchní) a nastartoval rozsáhlá policejní opatření a způsob jednání, aniž by věděl o co půjde, pan premiér - byl by to soumrak.

Naštěstí nepotřebujeme k tomu zastřelit ministra Rašína kulkou od mého rodáka Šoupala, z Havlíčkova Brodu.

                 
Obsah vydání       19. 8. 2005
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Nepočítejte s tím, že vás Policie ČR ochrání před násilníky... Štefan  Švec
21. 8. 2005 Podivné datum Petr  Wagner
19. 8. 2005 Paroubek se rozhoduje mezi Siemensem a Kapschem Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005
19. 8. 2005 Proč přišel Jean Charles de Menezes o život
18. 8. 2005 Šéf londýnské policie se snažil zabránit nezávislému vyšetřování tohoto incidentu
19. 8. 2005 O dodržování pravidel podruhé -- a naposledy Milan  Černý
19. 8. 2005 Potřebujeme právní stát - ČR jím není
19. 8. 2005 Média by se měla naučit dodržovat pravidla Josef  Kovařík
19. 8. 2005 Summer Of Love 2005: pozvání pro premiéra a ministra vnitra na technofestival
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 Proč neroste inflace, když se tolik věcí zdražuje?
19. 8. 2005 Všechny je za šest dnů stvořil Bůh Bohumil  Kartous
19. 8. 2005 US Rave Act -- aneb zákon proti technoparty po americku Bushka  Bryndová
19. 8. 2005 Kolik je doopravdy Paroubkových sto hektarů
19. 8. 2005 Čína zakládá policejní jednotky na potlačování protestů proti hospodářské nerovnosti
19. 8. 2005 Neobčané v Evropské unii Oskar  Krejčí
19. 8. 2005 Kdo se měl stát ministrem kultury? Václav Šroub Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 CzechTek 2005: Kolik bylo uděleno pokut za přestupky ? Jan  Wagner
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Zabrání svět americké okupaci Íránu? Mojmír  Babáček
19. 8. 2005 Ček Tek Mek III. Alex  Koenigsmark
18. 8. 2005 Bush vyhrožuje Íránu ukončením jaderného program silou. Izraelské, pakistánské a indické atomové bomby mu nevadí? Karel  Vaníček
22. 11. 2003 Adresy redakce
19. 8. 2005 Hospodaření OSBL za červenec 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2005 Happy birthday, pane premiére Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Potřebujeme právní stát - ČR jím není   
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 Kdo se měl stát ministrem kultury? Václav Šroub Ondřej  Slačálek
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek
19. 8. 2005 O dodržování pravidel podruhé -- a naposledy Milan  Černý
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
19. 8. 2005 US Rave Act -- aneb zákon proti technoparty po americku Bushka  Bryndová
18. 8. 2005 Vláda si přeje Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 LexTek Ondřej  Slačálek
18. 8. 2005 Pendrekový zákon Made in Bublan: Důvodová zpráva   
18. 8. 2005 Constantin Plesky: "Strašně mě to mrzí..." Martin "Juki" Jyrkinen
18. 8. 2005 Triky Cyrila Svobody proti komunistům: zneužití státních peněz Štěpán  Kotrba
17. 8. 2005 CzechTek 2005: policejní náklady 31 milionů   
17. 8. 2005 Třeba jen za půlku Bohumil  Kartous

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2005 Kde doopravdy končí svoboda Ivo  Železný
19. 8. 2005 CzechTek 2005 -- malá záminka pro vážné důsledky Miroslav  Polreich
17. 8. 2005 CzechTek 2005: Kdo už nechce slyšet opakovanou lež Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Blažek popírá, že by mystifikoval, BIS neví nic o teroristické hrozbě Štěpán  Kotrba
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie zahájila trestní stíhání Václava Šrouba   
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Vyvážená informace není zmatečná informace Štěpán  Kotrba
12. 8. 2005 O dodržování pravidel Milan  Černý
12. 8. 2005 Topolánek jako slon v porcelánu Josef  Provazník
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Česká televize opět neposkytla službu, za kterou je placena Tomáš  Flam
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie udělala přesný opak toho, co by bývalo bylo ve vzniklé situaci nejrozumnější a rozhodně menším zlem Viktor  Holý
11. 8. 2005 CzechTek 2005: Další lži policie Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 CzechTek 2005: Zákon platí pro velící důstojníky, tiskovou mluvčí i pro mužstvo Štěpán  Kotrba