24. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 11. 2004

Berka je holt Berka

Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí

Nedávná polemika v Britských listech s "mediálním podnikatelem" Jaroslavem Berkou o tom, zda je nebo není lobbista, skončila. Provozovatel serveru Česká média a majitel Regionální televizní agentury, která si dělá naděje na celoplošně provozované multiregionální vysílání, se plašil, když jej Britské listy v článku o placeném spolupracovníkovi jeho firmy "Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka" nazvaly lobbistou. Odpovědí Britských listů mu byl sarkasmus.

Štěpán Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" ZDE

Jan Čulík: Nepřiměřená reakce ZDE
Plné znění korespondence s Jaroslavem Berkou ZDE

Vypadá li něco jako husa, kejhá-li to jako husa, bude to husa... Zvláště, když si to samo lehne na pekáč.

30. března 2004 na Vysoké škole ekonomické besedoval s Jaroslavem Berkou "ředitel Institutu mediální komunikace" při eseróčku s honosným názvem Vysoká škola Jana Ámose Komenského, Petr Žantovský. Ten vyučuje studenty žurnalistiky, pracovníky reklamy a public relations, odborníky na mediaci či facilitaci, až po tiskové mluvčí, kteří se mohou uplatnit v soukromé i veřejné sféře či státních orgánech obor sociální a masová komunikace . Podivné komunikace o komunikaci na půdě VŠE si všiml redaktor Reflexu Jan Potůček a napsal o tom článek na server RadioTV pod názvem Berka: dezinformace je legitimní součástí konkurenčního boje. Odpovědí redakce serveru Česká média má být "příprava stanoviska"...

Kdyby se husy pekly, nekejhaly by.

Stanovisko šéfredaktora zpravodajství serveru Česká média, Filipa Rožánka, z dnešního rána ZDE

Petr Žantovský: V minulé debatě jsem tu zkoušel reprezentanta tzv. veřejnoprávního vysílacího sektoru, ředitele zpravodajství České televize Zdeňka Šámala z jeho názoru na budoucnost duálního uspořádání, tedy soužití privátního a veřejného sektoru v oblasti televizního vysílání. Vy jste celou svoji kariéru mediálního konzultanta a vydavatele spojil právě se soukromým vysíláním. Nutně se tedy nabízí zeptat se teď vás: jak vidíte perspektivy duálního systému? A vidíte vůbec nějaké, nebo se kloníte k občas slýchanému názoru, že veřejnoprávní vysílání nemá budoucnost a že vše, co bude souviset s televizním broadcastingem, bude mít v brzké budoucnosti soukromého vlastníka?
Jaroslav Berka: Musím předeslat, že je vcelku logické, že mnohé z toho, co řeknu, jsou třeba kontroverzní a ne úplně objektivní názory. Je to dáno tím, že se posledních deset let soustavně zabývám vytvářením podnikatelského prostředí v mediálním odvětví. Ne vždy se od toho dokážu oprostit a dívat se na problém z hlediska úplně obyčejného občana. Klást si běžné otázky typu jaký program bych si přál a podobně.
Duální televizní systém vysílání celoplošných stanic, tedy souběžná existence privátního a veřejnoprávního sektoru, je zásadním požadavkem komerčních celoplošných televizí. Občas slýcháme názory, že televize Nova nebo Prima, resp. ekonomické skupiny, které vlastnicky stojí za těmi televizemi, mají snahu a cíl, aby se zprivatizovala veřejnoprávní část toho duálního systému. Taková tvrzení spíš vycházejí z představ těch, kdo tyto teze šíří, případně před nimi jakoby varují, než z představ komerčních televizí samotných. Komerční stanice si nepřejí, aby se veřejnoprávní televize omezovala, protože jakékoli omezení veřejnoprávního vysílání vytváří prostor pro další komerční subjekty. A to my si nepřejeme, jako každý normální podnikatel, nechceme , aby na trh vstoupily nové subjekty. Máme za to, že dost konkurence v poslední době nastupuje v podobě kabelových televizí, v podobě relativně velké nabídky satelitních kanálů, a samozřejmě vše, co bude vyplývat z očekávané digitalizace. Proto pro nás představa, že by se měl kupříkladu privatizovat druhý program České televize, je nesmyslná, proti tomu vystupujeme, a to z důvodů čistě utilitárních, ekonomických. Představte si ten známý Železného koláč. Přece čím více zájemců o podíl na tom koláči bude, tím menší porce z něj vzniknou, a tím menší výnosy z toho pro jednotlivé účastníky trhu vzejdou, tím menší investice bude možno vložit do inovace a zlepšení programu a dalších případných podnikatelských záměrů.
Jestliže některé politické skupiny, zejména pravicově orientované, mají cíl zprivatizovat části ČT, tak my s tím z naznačených důvodů souhlasit nebudeme. Vlastníci televize Nova i televize Prima patří k významným ekonomickým a společenským a mediálním hráčům na území ČR, tak určitě budou vystupovat proti tomu, aby se uvažovalo o omezení duálního systému.
Říkáte, že dva stávající privátní subjekty logicky nemají zájem na dalším rozšiřování konkurence na trhu, jemuž dominují. Média vám ale často podsouvají snahu o likvidaci veřejnoprávní televize. Není možné tento zdánlivý rozpor vysvětlit tak, že působením různých lobbistických metod můžete působit na poslance Parlamentu, kteří o tom rozhodují, aby zachovali duální systém například v podobě jediného kanálu, tedy oslabený, a ten druhý kanál nějakou formou "rozdali" vám, takže by nedošlo ke vstupu dalšího subjektu, k oslabení vašich pozic, naopak posílení dominance na trhu, a tedy i přehodnocení reklamního trhu, a to vše při vnějším zachování onoho duálního systému?
Jaroslav Berka: Ta otázka má několik rovin. První směřuje k procesu, jakým způsobem my pracujeme, jestli jsme schopni ovlivňovat politické struktury, a jestli je ovlivňujeme. Samozřejmě, to je naše práce. Moje práce je competitive intelligence, já se zabývám otázkami konkurenčních strategií firmy. Z důvodů snadnějšího uchopení pojmu nehovoříme o lobbingu, lobbing je trochu složitější záležitost, navíc ve veřejnosti vyvolává negativní konotace. My říkáme, že v rámci konkurenčního boje v zájmu našich klientů vyjednáváme. Buď se daří vyjednávat, nebo se to nedaří. V tom je podstata té činnosti. Naší standardní metodou je snaha přesvědčit lidi, kteří rozhodují (a teď není důležité, na které konkrétní úrovni to rozhodování probíhá), o tom, že názory našich klientů, pokud jsou dobře argumentačně vystavěné, mají v sobě racio, které by mohli podporovat.
Jsou i situace, kdy se to nepodaří. Jsou situace, kdy nejsme schopni vůbec přijmout pověření některého klienta. Klient chce něco nesmyslného,a do toho nejdeme, protože jsme přesvědčeni, že argumentačně nevystavíme to vyjednávání tak, aby bylo úspěšné a efektivní. Aby přesvědčilo rozhodující osoby o tom, že zájmy klienta jsou s nadsázkou řečeno bohulibé a stojí za to, aby byly naplněny.
...
... A jsme na půdě dezinformace. Jak se vyrábí dezinformace, zkuste přiblížit mechanismy.
Jaroslav Berka: Moje specializace je konkurenční boj, a v něm platí stejná pravidla, jakými se řídí všechny ostatní obory. ... Jedna z mnoha součástí konkurenční strategie je samozřejmě boj s informacemi. A součástí toho jsou dezinformace. Dezinformace mají své omezení, které spočívá v tom, že dezinformace nemůže být taková, aby toho, o němž podává nějaké svědectví bezprostředně poškozovala, a zároveň aby nebyla natolik pravdivá, že by byla právně napadnutelná. ... Tím je ukázáno, jak se dezinformace a poloinformace stává vnějším zástupným argumentem, když chce skrýt, že lobbujeme pro pana Nováka z jiných, zpravidla soukromých důvodů.
Vydáváte internetový deník. Nemluvme teď o technologiích. Asi se shodneme, že není -- pro povahu žurnalistické práce, žánry atd. -- důležité, zda je článek psán pro papírové nebo elektronické vydání. Samozřejmě je tu výhoda internetu v jeho okamžité aktualizovatelnosti a interaktivitě. A zároveň nevýhoda v jeho zatím nesrovnatelně menším rozšířením mezi čtenáře, příjemce. Spatřujete ale nějaký věcný rozdíl mezi internetovým a tištěným periodikem například právě v otázkách ochrany před ekonomickými či politickými vlivy?
Jaroslav Berka: Samozřejmě, že jen do jisté míry. My máme striktně obsahově i graficky odděleno zpravodajství a komentáře, texty původní a převzaté odjinud -- snažíme se monitorovat a přebírat vše, co se kde o českých médiích řekne a napíše, a pak máme názorovou rubriku, kde občas začleníme text, o nějž nás někdo požádá. ...

Zdroj: Česká média

Plné znění besedy s Jaroslavem Berkou na serveru Česká média ZDE

Nedovolíme si komentovat sebedefinice či překvapující míru upřímnosti Jaroslava Berky. Čtenář si obrázek dovede udělat i bez komentáře.

Související článek:
Štěpán Kotrba: Soudnost, pane Berko, soudnost! ZDE

                 
Obsah vydání       24. 11. 2004
24. 11. 2004 Spojené státy odmítly výsledky ukrajinských voleb
24. 11. 2004 Proč jsem odvysílal reportáž o zavraždění iráckého povstalce
24. 11. 2004 Pravý islám, Američané a konvence Milan  Daniel
24. 11. 2004 Softwarové patenty znovu v Radě EU David  Maxera
24. 11. 2004 Demokracie Bohumil  Kartous
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
24. 11. 2004 Blair se snaží strašit Británii
24. 11. 2004 Ukrajina: Demonstranti protestují proti výsledkům voleb
24. 11. 2004 BIS neprovádí zpravodajské hry v politických stranách
24. 11. 2004 Šubrtova představa o BIS jako opěrném pilíři demokracie a některé střípky reality Štěpán  Kotrba
23. 11. 2004 "Hašteřili se, zatímco Země hořela" Jan  Čulík
22. 11. 2004 Ministr financí Sobotka neví, o čem mluví Štěpán  Kotrba
23. 11. 2004 Británie: Videorekordéry jsou zastaralé
23. 11. 2004 Volební kampaň sociální demokracie Pavel  Urban
23. 11. 2004 Zemřel sociální ekolog Bohuslav Blažek
23. 11. 2004 Irák: Umění pod palbou
22. 11. 2004 Etika v České republice - pohled z Německa Josef  Hladik
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
19. 11. 2004 Ohlédnutí o rok a čtvrt zpět: BBC plnila svou veřejnoprávní roli výborně Jan  Čulík
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
23. 10. 2004 BBC nebude vysílat záběry unesené humanitární pracovnice   
19. 10. 2004 Jakou plánuje britská vláda budoucnost pro BBC   
18. 10. 2004 "Hrozba organizovaného terorismu je mýtus, kteří vytvářejí politikové"   
13. 10. 2004 Alexandr Pícha: Rádio má stále budoucnost Irena  Ryšánková
13. 10. 2004 Mé jednání s Aidanem Whitem a zpráva Mezinárodního svazu novinářů, kterou nikdo nechtěl Irena  Válová
13. 10. 2004 České televize se v prosinci 2000 nezmocnili žádní vzbouřenci Ivo  Mathé
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Británie: jedná se o datu zrušení analogového vysílání   
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
5. 3. 2004 Aktualizovaná digitální koncepce v nejistotě Zdeněk  Duspiva
10. 2. 2004 Telefon s fotoaparátem velký jako kreditka   
10. 2. 2004 Špičkové grafické karty pro mobily? Realita.   
10. 2. 2004 Vytiskněte si plastický obraz Štěpán  Kotrba

Competitive intelligence RSS 2.0      Historie >
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"   
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace   
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu   
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce   
17. 1. 2003 Utajený Čech asi vie veľa na slovenskú tajnú službu Lubomír  Sedláčik
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods
25. 9. 2002 Základy managementu Petr  Sládeček
13. 11. 2001 Spy School: Czech spies run recruitment courses at Prague's Charles University Jan  Čulík