20. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 3. 2006

Televize není nezkrotná!

Kampaň Týden vypnuté televize, která právě probíhá, mi okamžitě připoměla knihu Čtyři důvody pro zrušení televize Jerryho Mandera. Jasně definovaný cíl, jenž si iniciativa žádá, je očištění lidského života od negativního vlivu televize, prostředky, které k tomu hnutí volí, jsou přitom ne nepodobné těm, jež se používají v běžné praxi léčby závislostí. Prvním krokem k lepšímu životu má být detoxikační kůra, týdenní vysazení televize, během kterého si máme všímat, že život lze naplnit i jinými aktivitami, než jen pasivním sledováním televize. Pamfletický projev iniciativy, žádající si radikální akt, však apriori umlčuje jakoukoliv diskusi o médiu a navíc vychází z fatalistického předpokladu, že sledování televize je pasivní akt. Domnívám se, že jde o pohled značně omezený.

Přesvědčení, že televize je jakýsi "cenzor" života, odpovídá raným stádiím studií ohromného rozmachu média na konci 20. století. Neil Postman ve své slavné práci Ubavit se k smrti pronáší žalobnou řeč proti obrazovce, v níž vynáší nemilosrdný soud, když tvrdí, že není jen nosičem zábavy, ale především že všechna témata automaticky a bezvýhradně převádí na zábavu. V závěru knihy pak pronáší rozsudek, mnohem přísnější, než Jerry Mandera: nachází "tři přikázání televize", které jednoznačně staví diváka do pasivní role -- nebudeš klást předběžné nároky, nevzbudíš nejistotu, vystříháš se použití metody výkladu (tj. diskuse). Jediným možným řešením je tak právě jedině zapuzení televize, která není schopná se změnit, jelikož už její podstata vylučuje kvalitu, aktivitu a diskusi.

Podobný názor podle mého názoru odpovídá své době, ale dnes je zavádějící a pro veřejnou diskuzi o médiu ve své radikálnosti, sleposti a bezvýchodnosti spíše škodlivý.

Postman vycházel z analýzy docela odlišného mediálního prostředí, než v jakém se nachází současný televizní divák. Nejen, že se proměnily technické parametry pořadů (digitální snímací technika), ale radikálními změnami prošly i prostředky televizní řeči, která přejala své základy z filmového výrazu, ale v současnosti čím dál tím více čerpá prvky z jazyka internetu (viz. ranní vysílání či zpravodajství, digitalizace vysílání atd.). Právě internet a jeho intermedialita ruku v ruce s rapidním technickým pokrokem za těch dvacet let od Postmanovy doby udělal s mediálním prostředím takové divy, že televizi již nelze posuzovat jako samostatnou jednotku, ale jen vždy v jejich kontextu.

Za druhé je nutno poznamenat, že Postman sám vycházel z předpokladu, že televizní řeč nelze měnit, že je determinovaná principy televize samotné a tudíž odsouzena ke své výlučně zábavní funkci. Pominu-li, že nemohl předvídat mediální vývoj, docela vytěsnil takové dramaturgie, které mu do jeho technonologicky-deterministické analýzy nezapadaly a které by ji mohly narušit. Nakolik je zábavný například Radokův Šach mat či Malá anketa Petera Solana (můžeme-li si dovolit dát za příklad díla československé televizní produkce), ať posoudí divák sám. Právě tyto a mnohé další snímky dokazují, že ponoříme-li se do diskutovaného média hlouběji, musíme konstatovat, že je tvárné a především, že je v něm značný potenciál jak umělecký, tak prostě sdělovací.

To, že v současnosti převažuje povrchní a laciná dramaturgie ryze komerčního zaměření neznamená, že je tomu tak z hlediska podstaty televize samé.

Televize není nezkrotná -- jde jen o to, jak si ji ochočíme. Zatím se jí spíše bojíme a vrčíme na ni jako vrčí pes na svého soupeře, měli bychom se ale více věnovat studiu jejích principů a řeči, naučit se orientovat v jejích schématech, porozumět jí, a konečně i tlačit na její výkonné činitele (dramaturgy, produkci) s poptávkou po kvalitních programech. To jsou aktivní cesty, jak pochopit, poznat a naučit se využívat obrazovku -- a nazývá se to mediální gramotnost. Zatímco číst a rozumět psanému textu jsme se naučili všichni již na základní škole, k orientaci ve struktuře, naraitivních metodách a žánrech televize nás bohužel neučí nikdo.

Protest proti pasivitě tak v podání aktivistů Týdne končí vlastně opětovnou pasivitou -- tím, že televizi vypneme, nedokážeme nic jiného, než že nejsme schopní se ji naučit používat a tudíž že ve svém mediálním vývoji zakrníme. Je nejlepší se zeptat: proti čemu vypnutím přijímače protestuji? Podle iniciativy proti tomu, že ovládá náš čas a naše myšlení. To je však možné jen proto, že se necháme! Televize je lidský výrobek, umělý instrument, který sami musíme zkrotit a naučit se užívat a chápat, ne se jej zbavovat. Kdyby člověk takto odmítal každý nástroj, který vyrobil a který zprvu přináší pouze problémy a negativa, vývoj lidstva by se zastavil.

Zavřít oči před televizí znamená vyhnout se obloukem informační revoluci, kterou lidstvo prodělává -- pochopení televize jde ruku v ruce s možností pochopit ostatní moderní média a především multimediální prostředí internetu, které do sebe ostatní sdělovací prostředky již dnes sdružuje. Bojíme se, že nás média ovládnou a proto se před nimi schováváme -- namísto toho, abychom do rukou vzali to, co nás liší od zvířat (vůči nimž se tak rádi vymezujeme), tj. rozum a estetické a kulturní citění, a pracovali sami na sobě a tím i na médiu samotném. Mediální prostředí se nezlepší tím, že je budeme vypínat, ale tím, že se budeme kultivovat, jako diváci i jako tvůrci.

                 
Obsah vydání       20. 3. 2006
20. 3. 2006 Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku II. Bohuslav  Binka
20. 3. 2006 Lékaři, víno Alex  Koenigsmark
20. 3. 2006 Ježek na stromě Jaroslav  Hutka
20. 3. 2006 Spojené státy a Indie: noví nejlepší přátelé? Immanuel  Wallerstein
20. 3. 2006 Michael  Marčák
20. 3. 2006 Bez tebe Jaroslav  Vrchlický
20. 3. 2006 Bůh nemá tvář Jan  Paul
20. 3. 2006 Vzestup Zelených je dobrá zpráva Boris  Cvek
20. 3. 2006 "Mám radost z představy, že dobrý britský právník bude mít povědomí o českém filmu"
20. 3. 2006 Porážka, nebo vítězství? Josef  Provazník
20. 3. 2006 Americký soudce nařídil Googlu, aby vládě vydal vyhledávací data
20. 3. 2006 Nej, nej, nej, láska mezi stranou a lidem Ladislav  Žák
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
20. 3. 2006 Blairův skandál pokračuje
20. 3. 2006 Bělorusko: Evropa a USA určují vítěze před hlasováním
20. 3. 2006 Životopisy kandidátů na prezidenta Běloruska - volby 19. března 2006
20. 3. 2006 Bělorusko: Lukašenko vyhrál volby
20. 3. 2006 Jsme v jedné Unii? Oldřich  Průša
20. 3. 2006 Metafyzika pohlavnej lásky Sylvia  Rychlá
20. 3. 2006 Moderní tragikomedie Jiří  Jírovec
20. 3. 2006 Jak nám pan prezident udělal čáru přez rozpočet Tomáš  Gal
20. 3. 2006 Televize není nezkrotná! Jan  Motal
20. 3. 2006 Hnutí bez televize - za zábavnější život
20. 3. 2006 Mark Twain -- cestovatel Irena  Zítková
20. 3. 2006 Globální důsledky čínských hospodářských reforem Miloš  Pick
19. 3. 2006 Koheze, nebo kolize? Na co také jsou euromiliardy
20. 3. 2006 Irák: Má demokracie ještě nárok? Lubomír  Molnár
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
20. 3. 2006 Bohatá stařenka a nezištný přítel Vladimír  Rott
19. 3. 2006 Monsanto: 100 milionů dolarů kompenzací
20. 3. 2006 Homosexuálové vypískali na berlínské univerzitě polského prezidenta Richard  Seemann
20. 3. 2006 Čeká Francii generální stávka? Simone  Radačičová
20. 3. 2006 Tomáš Krystlík v MFD zkresluje význam německé okupace
20. 3. 2006 Kubánsko-floridská stopa: počkáme až se ministr Svoboda opět převlékne? Michal  Brož
20. 3. 2006 Bývalá vysoká americká soudkyně varuje, že by v USA mohla vzniknout diktatura
20. 3. 2006 Blaira varovali poradci: "Americká strategie v poválečném Iráku je strašná"
20. 3. 2006 "Naše přednašima" aneb tip na předvolební trhák v postfeministickém kontextu František  Schilla
20. 3. 2006 Na vlně BBC-Česko nevysílá dokonale mrtvé rádio Štěpán  Kotrba
18. 3. 2006 AI: Pište dopisy prezidentu Lukašenkovi
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
17. 3. 2006 Politikům se hodí, že Svobodná Evropa i česká BBC byly zrušeny
19. 3. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. března 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006