1. 12. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2003

Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane

Charles Grant, Centre for European Reform

Tento rok sa európska obrana dostala na vrchol agendy európskych vlád. Rozdiely v pohľadoch na vojnu v Iraku z nej urobili vysoko citlivú tému. Dá sa povedať, že európska bezpečnostná a obranná politika (EBOP) napredovala roku 2003 podľa plánu. Na začiatku roka prebrala únia od OSN úlohu vycvičiť policajné jednotky v Bosne, na jar na ňu prešla zodpovednosť za jej prvú vojenskú misiu - v Macedónsku. Pri nej sa však ešte stále spoliehala na podporu NATO. V lete však už uskutočnila prvú "autonómnu" operáciu, keď poslala niekoľko stoviek príslušníkov mierových jednotiek do Bunie v Kongu.

Medzičasom európski ministri obrany ďalej pokračovali v práci na Akčnom pláne európskych možností, ktorý má, rovnako ako paralelný proces prebiehajúci v NATO, určiť základné nedostatky vo vojenských možnostiach Európy. Návrh európskej ústavy zahŕňa aj zmienku o vytvorení Európskej agentúry pre výzbroj, výskum a vojenské možnosti. Jej cieľom má byť definovanie potrieb a spôsobov, ako ich naplniť, podpora vlád v napĺňaní ich sľubov, podpora posilnenia politiky spoločného nákupu výzbroje a výstroja a posilnenie európskeho obranného priemyslu.

Skutočný obraz však nie je taký jednoznačný. Nebezpečná zhoda okolností ohrozila samotnú existenciu EBOP - iracký konflikt, ktorý rozdelil Európu na pro- a antiamerickú, snaha antiamerickej frakcie vytvoriť jadro európskej obrany, následná nepriateľská reakcia USA a odraz týchto ostrých diskusií v práci európskeho konventu.

EBOP má zmysel len ako nástroj európskej zahraničnej politiky - deklarácie nekryté vojenskou silou majú malú váhu. Keď však spoločnú zahraničnú politiku znemožnia vážne rozdiely, strácajú vojenské nástroje zmysel.

Tervuren

Na stretnutí v Bruseli, 29. apríla, sa premiéri Nemecka, Francúzska, Belgicka a Luxemburska dohodli na užšej spolupráci v siedmich oblastiach obrannej politiky. Šesť z nich nebolo veľmi kontroverzných. No siedmou bola belgická myšlienka vytvorenia operačnej plánovacej jednotky EÚ v Tervurene. Podľa nej, ak má byť EÚ schopná vykonávať autonómne operácie, ako sa na tom pätnástka dohodla, potrebuje vlastných operačných plánovačov (strategických plánovačov už má - v rámci ministerskej rady majú radiť jednotlivým ministrom).

Argumentom proti zasa bolo, a použili ho najmä vlády nepozvané na summit v Tervurene, že EÚ môže na operácie typu Berlín-plus (podobné ako v Macedónsku) použiť plánovačov NATO v SHAPE, ak sa rozhodne spolupracovať s alianciou, alebo národné generálne štáby, upravené podľa toho, ktoré krajiny sa na misii zúčastnili (pre misiu v Bunii vybrali francúzsky štáb). Proti tomu sa dá zasa namietať, že len väčšie krajiny únie majú dostatočne veľké štruktúry a malí členovia by radšej spolupracovali v spoločnom štábe, ako by len sekundovali štábu veľkej krajiny.

Na takýchto technických argumentoch však nezáleží. Belgický návrh - podporený Chiracom a Schröderom aj napriek radám ich ministerstiev obrany a zahraničných vecí - sa ukázal ako politicky kľúčový. Štyri zainteresované vlády boli tie isté, ktoré zablokovali pomoc NATO Turecku v januári a februári. Fakt, že hlavní zástupcovia protivojnového tábora sa rozhodnú vytvoriť jadro európskej obrannej organizácie s vlastným operačným plánovaním, vyslal pre USA, Britániu, Španielsko, Taliansko a východnú Európu jasný signál. Bola to iniciatíva, ktorá mala podkopať NATO a vylúčiť Britov z jednej oblasti, v ktorej môžu hrať vedúcu úlohu. Netýkalo sa to len obrany - Francúzi a Nemci celé roky odmietali názory, že sa usilujú o vytvorenie "európskeho jadra", ktoré by v rozšírenej Európe prevzalo vodcovstvo. Teraz naznačili, že také jadro neprijme tých, ktorí nekladú Európu na prvé miesto - a to sa určite týka Britov a Východoeurópanov.

Štyri zainteresované vlády samozrejme také pohnútky popreli. Iniciatívu však považovali za historicky dôležitú, niečo podobné, ako vytvorenie spoločnej meny. Podľa nich je obrana ďalšou veľkou oblasťou integrácie a anglosaský nesúhlas ich nemal zabrzdiť.

Koncept európskych plánovačov nie je sám osebe až taký zaujímavý. Ak sa má EÚ zapojiť do stredne veľkých samostatných operácií, je pravdepodobne aj želateľný. No kontext, v ktorom vznikol - Európa rozdelená do dvoch nepriateľských táborov - hovorí o mimoriadne zlom načasovaní. Tervuren otočil nožom v jazve medzi "starou" a "novou" Európou. Každý pristupuje podozrievavo k motívom toho druhého. Čo je najhoršie, pentagónskym jastrabom spôsobil veľkú radosť. Ich ambícia praktizovať politiku "rozdeľ a panuj" sa stala reálnejšia.

Vysokí predstavitelia vo Washingtone videli v iniciatíve - akokoľvek to bolo bezdôvodné - alternatívu NATO, a tým oslabenie aliancie. Pridali to k ostatným veciam, ktoré im na Európe prekážali. Jednou z nich bol manažment operácie v Bunii - ministri EÚ neprediskutovali operácie s NATO a rozhodli jednostranne. Ďalej tu bol ústavný konvent s jeho návrhom klauzuly o vzájomnej pomoci, ktorá akoby bola hrozbou článku 5 Severoatlantickej aliancie. Navyše, návrh konventu hovoriaci o "štruktúrovanej spolupráci" akoby formalizoval výsledky summitu z 29. apríla.

Počas roka sa tak vo Washingtone zmenilo vnímanie EBOP v jej neprospech. A ak budú Američania vystupovať aktívne proti nej, ťažko bude fungovať. Nepriateľstvo má vplyv aj na plány EÚ prevziať misiu v Bosne. Nevojenská časť Pentagónu je silne protifrancúzska a anti-EÚ. Slovami jedného predstaviteľa vlády USA: "Nikdy sa nám nepodarí presvedčiť Pentagón, aby dovolil EÚ prebrať misiu v Bosne, ak budú niektorí Európania presadzovať Tervuren."

Cesta pred nami

Keď sa v Berlíne stretli Chirac, Schröder a Blair, dali si veľký pozor, aby tieto citlivé otázky neboli "veľmi dramatizované". Chirac pochopil, že nemá zmysel vytvárať európsku obranu bez Británie - Schröder s tým mal vždy problém. Blair zasa prehliadol rady (najmä z ministerstva obrany) a prijal myšlienku plánovacej jednotky EÚ - pokiaľ bude priaznivo naklonená NATO.

Vyzerá to, že veľká trojka dosiahla kompromis. Medzivládna konferencia pozmení ústavnú dohodu v časti o štruktúrovanej spolupráci tak, aby na snahu akejkoľvek skupiny vytvoriť európsku obranu bol potrebný jednomyseľný súhlas. Podľa súčasnej verzie nie je potrebný. Aj keď sa však veľká trojka dohodla, problémy na Medzivládnej konferencii môžu spôsobiť malí členovia. Tí nebudú súhlasiť s úpravou, ktorá veľkým členom umožňuje nečakať na nich a ísť dopredu samostatne. Konečný kompromis bude pravdepodobne hovoriť o tom, že prijatie do takejto "užšie spolupracujúcej skupiny" nemá byť veľmi zložité.

Článok o spoločnej obrane sa pravdepodobne tiež upraví tak, aby pozdvihol funkciu NATO. Podporia ho len členovia aliancie, to však nemusí byť kontroverzné. O vzájomnej vojenskej pomoci hovorí aj Dohoda o Západoeurópskej únii, ktorú podpísalo desať dnešných členov a stále platí. Nezáleží na tom, že si členovia EÚ sľúbia, že sa budú navzájom brániť - ak ostane hlavným nástrojom NATO.

Pokiaľ ide o Tervuren, zainteresovaní sa dohodli, že na predmestí Bruselu sa nebude nič diať. Namiesto toho posilní EÚ svoje kapacity vo vojenskom štábe pri Rade ministrov. Tak sa únia dokáže lepšie pripraviť na svoje vojenské operácie. Zatiaľ ostáva otvorené, či by mala byť EÚ schopná aj sama zabezpečiť priebeh operácií - Briti a väčšina z 25 členov sú proti. Podľa Berlína, ak už nie Paríža, v záujme dosiahnutého kompromisu nie je vhodné v blízkom čase nato tlačiť.

Pokiaľ Británia, Francúzsko a Nemecko dokážu udržiavať konštruktívny prístup, má EBOP šancu. No ak ostanú Európania rozdelení na pro- a antiamerický tábor, dosiahne sa len málo. Paríž a Berlín musia zabezpečiť, aby rozvoj EBOP neprehĺbil rozdiely medzi "novou" a "starou" Európou. Veľká Británia zasa musí ukázať jasnejší záväzok voči európskej obrane. Ministri jej vlády sa to nesmú báť povedať otvorene a prelomiť tým strach z vyprovokovania negatívnej reakcie masmédií. To by obnovilo meno Británie v niektorých častiach Európy. Britskí ministri musia zároveň pokračovať v dlhom a namáhavom presviedčaní Američanov, aby spoločnú európsku obranu podporili.

> Tu môžete nájsť analýzu v pôvodnom znení v pdf formáte

Ďalšie analýzy môžete nájsť na stránke Centre for European Reform >

                 
Obsah vydání       1. 12. 2003
1. 12. 2003 Američané pustí domů Brity, vězněné v zálivu Guantánamo
1. 12. 2003 Chagalle, ozvi se! Jan  Paul
1. 12. 2003 Má nyní Havlova hra Vernisáž levicově anarchistický význam? Jan  Čulík
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
1. 12. 2003 Zemědělství: Ve Skotsku léta čelí bídě, ale věří, že brzy bude lépe Jan  Čulík
1. 12. 2003 Boj o 17. november Ivan  Štulajter
1. 12. 2003 S komunisty se nemluví? A odkdy? Michal  Jurza
1. 12. 2003 Český rozhlas vyprodukoval jiné nesmysly než ČRo 6 David  Hertl
1. 12. 2003 Smí si stát despoticky vybírat svůj desátek? Alexandr  Vojta
1. 12. 2003 Ministr zahraničí Cyril Svoboda nezastupuje zájmy ČR Michal  Rusek
1. 12. 2003 Černobílá reakce pana Ruska
28. 11. 2003 Britská charitativní organizace umlčena z USA
1. 12. 2003 Tichá voda na summitech Urbanovy uhelné břehy mele
1. 12. 2003 Dumka o revolúciách Andrej  Sablič
1. 12. 2003 "Veškerý majetek je v kapitalismu vlastněn soukromě"
1. 12. 2003 Vzdelanie na dlh Michal  Feik
1. 12. 2003 Schengenské otázniky Martin  Muránsky
1. 12. 2003 Vôňa vojny Peter  Stupavský
1. 12. 2003 Jsem plastickým chirurgem mnoha tváří... Filip  Rožánek
1. 12. 2003 Holandsko si ponechá coffee shopy
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane
28. 11. 2003 K volbám v Ulsteru: Rozvět či rozklad? Jan  Čulík
1. 12. 2003 Sympozium o současné rakouské literatuře
29. 11. 2003 Británie: generální prokurátor "bude vyšetřovat ministra vnitra"
28. 11. 2003 Velké zvíře, Miloš Forman, Milan Kundera, Jerzy Stuhr a současné Polsko Jan  Čulík
28. 11. 2003 Cenzura v Itálii: zakázána televizní satira
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 11. 2003 Hospodaření OSBL za listopad 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
28. 11. 2003 Velké zvíře, Miloš Forman, Milan Kundera, Jerzy Stuhr a současné Polsko Jan  Čulík
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
15. 10. 2003 Ústava EU neboli debata o prázdnu Ondřej  Čapek
10. 10. 2003 Proč zaostáváme za Evropou, do které vstupujeme Štěpán  Kotrba
10. 10. 2003 Olomoucká diskuse o EU: České strachy jsou zbytečné Martin  Myant
10. 10. 2003 Olomouc debate on the European Union: The Czech fears are groundless Martin  Myant
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
23. 9. 2003 Prodi versus Giscard: Dva kohouti na evropském smetišti Josef  Brož
2. 9. 2003 Proč podporuje EU Jásira Arafata? Milan  Krčmář
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
30. 6. 2003 EU vs. Rakousko-Uhersko Petr  Homoláč
30. 6. 2003 Pozadu o 38 rokov? Andrej  Sablič
25. 6. 2003 Evropská ústava: smlouva, která ukrývá občany Josef  Brož

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
16. 6. 2003 Armáda má méně, než by potřebovala, ale její nároky jsou značné Darius  Nosreti
13. 6. 2003 Rumsfeld kritizoval belgické soudy   
13. 6. 2003 Korupce při vyjednávání o koupi Gripenů pro ČR?   
27. 5. 2003 Slabosti víťaza   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
30. 4. 2003 Konec NATO právě začal - začala vznikat evropská armáda Štěpán  Kotrba
21. 2. 2003 DOKUMENT: Strategie národní bezpečnosti USA   
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
10. 2. 2003 O akú hviezdičku nám ide? Pavol  Fabian
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači   

Francie RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
24. 10. 2003 Nicolas Sarkozy: nový sjednotitel francouzské pravice? Josef  Brož
23. 10. 2003 Francie: Římský víkend paní Bernadette za všechny peníze Josef  Brož
22. 10. 2003 Je sociálny model EÚ prekážkou konkurencieschopnosti? Brigita  Schmögnerová
11. 9. 2003 Úřední šiml zuří proti studentům i v Německu a ve Francii   
4. 9. 2003 Pierre Poujade: Obránce malých proti velkým Josef  Brož
8. 8. 2003 Smrt Marie Trintignant: "Elle est belle pour toujours" Josef  Brož
18. 7. 2003 Třídní boj ve Francii - realita odporu proti vládním sociálním reformám Petr  Záras
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
9. 6. 2003 (D)Evian(ti) Radovan  Geist
9. 6. 2003 Francúzski socialisti hľadajú identitu: Neistí a nesmelí medzi ľuďmi Ivan  Štefunko
13. 5. 2003 Jean-Pierre Raffarin: premiér, který nechce být č. 1 Josef  Brož
8. 4. 2003 Zrádní Francouzi   
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
8. 1. 2003 Jacques Chirac, prezident odsouzený k životnímu úspěchu Josef  Brož