15. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Mediální pravda
15. 3. 2006

Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu

druhá část rozhovoru

S radním Českého rozhlasu Štěpánem Kotrbou jsme hovořili o veřejnoprávnosti, o žurnalistickém aktivismu a o nových podobách komunikace v době digitalizace.

Který model veřejnoprávnosti je vám nejbližší?

Britský, ve kterém je instituce veřejné služby natolik silná, že se může věnovat plně jen svému poslání. Nekšeftovat. Nepodbízet se. Neškemrat o peníze a zároveň nezneužívat své moci. BBC je takovou institucí. Zahrnuje globální televizní stanici, globální rádio, národní televizní a rozhlasové stanice a desítky oblastních. Jen oblastních, lokálních rádií je více než třicet. Pracují zde desetitisíce lidí. Efektivně. Sdílení informací v tomto kolosu, kontext odpovídající segmentu cílové skupiny, normy chování, které většina tvůrčích pracovníků považuje jako rovný zákonům. To vše je veřejná služba, odkud by okamžitě vyhodili jakéhokoliv aktivistu. A občas ho také vyhodí.

psáno pro server radioTV.cz

1. část rozhovoru: Budu-li si myslet, že je to špatně, mohu odejít ZDE
Pokud je novinařina oním "hlídacím psem demokracie", mohou se opravdu někteří novináři jevit jako aktivisté. Zvláště pokud pracují aktivně.
Novinařina už dávno není žádným hlídacím psem žádné demokracie. Vy jste snad viděl "pátrání po pravdě" v českých médiích? Vy jste snad viděl v novinách adekvátní prostor pro všechny relevantní názory? Já ne. Většinu "exkluzivních" informací novináři dostanou prostě tak, že jim je někdo podstrčí. Cíleně. A oni pak jdou jako hyeny za vůní mediální zdechliny. Aktivismus není aktivita. Aktivismus je vřed a ostuda žurnalistiky. Aktivismus je osobní angažovanost v ději, který máte nestranně popisovat.
Vím o sestaveném "žebříčku" tzv. extremistů, vím "o těch různých pojmenovaných pouze příjmením...", kteří myslí trochu "jinak", ale pojem žurnalistický aktivista jsem nikdy neslyšel.
Žurnalistický aktivista je člověk, který ve zpravodajství potlačuje pro něj osobně "nepřijatelné" informace tím, že je zamlčí, i když jsou mu známy. S nějakým, divákovi neřečeným cílem. Jakýmkoliv. Nikoliv ve veřejném zájmu.
Vnucuje tázaným svůj názor uzavřenými, návodnými či manipulativními otázkami, dává prostor pouze jedné straně sporu nebo minorizuje tu druhou a rozhoduje o výsledné podobě reportáže tak, že ta reportáž neodpovídá realitě či výpovědi tázaného. Že neodpovídá požadavku na vyváženost a objektivitu. Podívejte se na rozhovor Michaely Jílkové s ministrem Rathem. Dokonalá ukázka. A konfrontujte tento rozhovor v MfD s rozhovory, které vede čas od času moudrý a zkušený Alexander Krammer v Právu.
Mám jednu odpověď vedoucího pracovníka veřejnoprávního televizního zpravodajství, který odpověděl na stížnost tak, že přiznal neobjektivitu a nevyváženost odvysílané reportáže, a hájil ji tím, že to byl právě její záměr. Boží to prosťáček. Ryba většinou smrdí od hlavy. I ve zpravodajství.
Aktivista je ten, který se nestydí nevědět nic o tom, o čem poučuje diváky na základě něčích jednostranných, manipulujících informací. Televizní aktivista je ten, kdo jede na druhý konec světa za peníze koncesionářů s kamerou, aby nám pak sdělil svou deformovanou představu o oné krajině -- v domnění, že lze o albánské narkomafii vysílat pouze jako o tamním národním obrození. Že lze nevidět.
Televizní aktivista je ten, kdo v irácké válce používá na označení vojenských jednotek USA a Británie sousloví "spojenecká vojska" a jezdí přitom na americkém tanku jako "embedded". Činí tak namísto korektního sousloví "okupační armáda" v souladu s mezinárodněprávním postavením, ale i povinnostmi těchto jednotek. A o místním hnutí odporu proti těmto okupačním jednotkám vysílá jako o "arabských teroristech", aniž zná korán a rozdíl mezi sunnitou a šíitou. Aniž kdy slyšel o vahhábismu či o egyptském školním inspektorovi Sayyidu Qutbovi. Který omlouvá neomluvitelné. To je aktivista.
"Když k tobě přicházejí pokrytci, říkají: "dosvědčujeme, že jsi vskutku posel Boží!" "A Bůh dobře ví, žes vskutku Jeho posel, a Bůh dosvědčuje, že pokrytci jsou vskutku lháři. A zaštiťují se přísahami svými a přitom svádějí jiné od cesty Boží. Jak hnusné je to, co dělají!" "Bůh nedá odklad duši žádné, když dostaví se lhůta její, a Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte." To je 63. súra koránu, příznačně zvaná "pokrytci"...
Média ztratila svou objektivitu v okamžiku, kdy se informace stala dobře prodejným zbožím...
Tak o jakém "hlídacím psu demokracie" to tedy mluvíte? Prodejnost je lepší termín... Výstižnější pro produkt i jeho některé tvůrce.
Ale to ještě není důvod k jejich cenzuře či zrušení. Pokud lidé budu ony informace chtít, bude tady nabídka..
Úkolem médií není deformovat realitu v něčím politickém nebo komerčním zájmu, ale popisovat ji. Bez odpovědnosti není svobody. To je pak anarchie. Podívejte se na Mladou frontu Dnes. To je uspokojení tržní i politické poptávky.
Změní se nějakým způsobem televize v době digitalizace, kyberprostorů a ostatních vymožeností nového století?
Bude patrně více porna a méně regulace. Více argentinských telenovel. Bude více diletantismu a daleko více konfliktů mezi regulací a onou "svobodou". Jako je tomu v knižní kultuře. Televize ztratí svou výlučnost, ztratí své místo. Za čas zanikne. Stejně jako parní stroj, telegraf či fax, který zaniká nyní. Do té doby bude procházet bouřlivým vývojem, stejně jako telefonie a telegrafní služba, které se nejdříve změnily na telekomunikace, aby se s nástupem internetu změnily na elektronické komunikace.
Dnes k elektronickým komunikacím přidáváme multimedialitu. Audio, video, data, software, modularitu plug-inů. Skladebnost programu. Detailní specifikaci a segmentaci cílových skupin. Názorovou a kulturní diverzitu. Dnešní mobilní telefon třetí generace také není jenom telefonem -- prostě utrženým sluchátkem. Je videokamerou, počítačem, terminálem řady specializovaných informačních a komunikačních služeb, bankovní přepážkou, peněženkou, klíčkem od auta či domu, vstupenkou do kina, knihovnou, fotoaparátem, satelitním navigačním zařízením, vysílačkou, zápisníkem, magnetofonem...
Vy jste ale, pane redaktore, řekl slovo "kyberprostorů" a bylo tam cítit to množstevní "ů". Ale kyberprostor je tak úžasný právě proto, že je globální. Že existuje jen jeden kyberprostor. Jen jeden svět. Přesně takový, jaký si ho kanadský spisovatel William Gibson ve svém románu z roku 1984 Neuromancer, vysnil. A my jsme jeho součástí.
No, nad tím jásat nebudu.
Ale to po vás nikdo nechce. Nad tím, že prší nebo svítí slunce také nemá cenu jásat. To je realita mimo naši vůli. Digitalizace je také proces, který nemůžeme ovlivnit jinak, než že se na něj pečlivě připravíme a pak tu přípravu zúročíme. Jedni se připravují lépe a jiní hůře.
Změní se také návyky diváků -- bude je televizní program zajímat, pokud bude tolik nových možností?
Co v tu chvíli bude televizní program? A co už nebude? Zcela určitě multimediální obsah lidi zajímat bude. Bude se to hýbat a bude to interaktivní. Alespoň tak, jako televize v románu Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Jak změnily mobilní telefony naše chování? Píšeme ještě dopisy, telegramy, pohlednice? Ne. Vystavujeme své články, zápisky, digitální fotografie a filmy na internetu a posíláme prostřednictvím emailu či sms na ně odkazy.
Smířili jsme se se ztrátou soukromí -- a tak vznikly blogy. Smířili jsme se se ztrátou trvalosti dokumentů a tiskneme je na nestálé materiály nestálým způsobem. Vnuci nás označí za barbary. Žijeme teď, tady. Slovo archiv splývá se slovem databáze. Redukujeme obrazy na 300x400 pixelů a stačí nám to. Olejomalba má miliardy pixelů... Ale nepošlete ji emailem či přes MMS. Tak změnil mobilní telefon náš život. A stejně bouřlivě změní svět i digitalizovaná, interaktivní, kolaborativní média. Včetně té televize, o kterou vám tak jde. Nastává přechod od atomů k bitům, jak napsal vedoucí MIT Media Lab, vědec Nicholas Negroponte. Věříme budoucnosti, i když se jí zároveň bojíme.
Jak bude podle vás vypadat moderní digitální konzument -- nehrozí nám "babylónské zmatení jazyků"?
A copak se dnes mluví chodsky nebo valašsky? I jidiš jako aktivní jazyk zanikla. To samé se stane s jazyky, které nedokáží ve své izolovanosti odolat kulturní expanzi či dokonce agresi jiných. Aby to v době informační globalizace zvládly, potřebují stejně silné národní instituce, které dokáží čelit nadnárodním multimediálním producentům. A proto se domnívám, že češtině prozatím nebezpečí nehrozí, neboť má a bude mít silné mediální producenty, placené z celospolečenských prostředků, které dokáží uhájit kulturu a vzdělání v národním jazyce před ataky globalizace hodnot i jazyků.
Zmateni budou snad jen ti, kteří se budou divit, proč ty jejich "megahity" jsou stále méně kasovní trháky, a proč se divák nespokojí se špatně nadabovanou kopií či titulky. Proč chce, aby ústy Annie Girardotové promlouvala Věra Galatíková či ústy Sharon Stoneové hovořila Monika Žáková. To není zmatení jazyků, to je umění dabingu. To je specifika české kultury a jeden ze záchytných bodů přežití české kultury do budoucna. Digitální divák a digitální posluchač nemusí být jen a pouze konzument, jak by ho chtěla vidět komerční média. On bude mít možnost přispět také k tvorbě -- stejnou měrou, jakou dnes přispívají čtenáři ke slovesné tvorbě na internetu. Ten nejlepší a nejpracovitější z blogerů už dnes píše rovněž do médií papírových. Z druhé strany si někteří renomovaní novináři pořizují blog. Stírá se hranice tvorby, stírá se a mizí i hranice žurnalistiky. Novináři vymřou první.
Namísto konkurence nastane ve "veřejnoprávním" mediálním segmentu koordinace, kooperace, kolaborace. To je to, co v hloubi České televize i Českého rozhlasu ještě mnozí neradi slyší. To je cesta kupředu. Vytvořit národní, multimediální kulturní a vzdělávací instituci, zahrnující jak bývalý rozhlas, bývalou televizi, multimediální tiskovou agenturu, distribuční síť půjčoven, prodejen, vydavatelství, nakladatelství. Zahrnující mediální muzeum a digitální archiv, specializovanou střední i vysokou školu, ale i výzkumné pracoviště. Kombinující -- alespoň pro první chvíli -- "stará" média s těmi "novými". Dokud ta "stará" nevymřou stejně, jako onen telegraf.
A toto já považuji za alternativní scénář k tomu vašemu babylónskému zmatení jazyků. Ale vede k tomu ještě notný kus cesty, plné kritické sebereflexe a - práce.

Zveřejněno se souhlasem autora. Třetí část rozhovoru vyjde na Britských listech poté, co ji zveřejní server RadioTV.

                 
Obsah vydání       15. 3. 2006
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství
15. 3. 2006 Izrael zajal uvězněné palestinské extremisty
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Připomínáme si 67. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem Alois  Matuška
15. 3. 2006 V Metru mučí žurnalistiku Jan  Klusáček
15. 3. 2006 Konspirativní teorie o nevládních organizacích Michal  Musil
15. 3. 2006 Opuštění Bohuslav  Reynek
15. 3. 2006 Zelený Bursík a falešný kamionový populismus
15. 3. 2006 Ambrozkovo ministerstvo obhajuje zachování špinavého vzduchu pro Česko
15. 3. 2006 Rightist coalition with the centrist Greens Irena  Ryšánková
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
15. 3. 2006 Jak se politizuje zdravotnictví Oldřich  Průša
15. 3. 2006 שׁמע ישׂראל Karel  Sýkora
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
15. 3. 2006 Neházejte nám klacky pod nohy
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Michael  Marčák
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu   
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
26. 2. 2006 Rozhodnutí televize je správné, protože to chce většina občanů   
25. 2. 2006 Mimozemšťani by neměli šanci Bohumil  Kartous
21. 2. 2006 Předběhl jsem dobu Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Díváte-li se na televizi na svém mobilu, musíte zaplatit koncesionářský poplatek   
3. 2. 2006 Článek Václava Žáka je "klamavou reklamou, která poškozuje Českou televizi"   
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
27. 1. 2006 Zprávy už jen do konce ledna ještě s českou redakcí BBC... a pak? AMEN! Ivo V. Fencl
23. 1. 2006 ČTK: médium veřejné služby   
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba
5. 1. 2006 Nový týdeník o češtině