29. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2003

Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"

Incident před velvyslanectvím v Praze se prý odehrál jinak - napaden byl kubánský řidič

Publikujeme podle zásady Audiatur et altera pars.

"Po skončení manifestace i koktejlu, když se již všichni demonstrující a téměř všichni hosté rozešli, vyšel řidič velvyslanectví přeparkovat vozidla pro odjezd kubánského personálu a tehdy byl inzultován a napaden českým občanem v místech, kde oficiálně parkují vozidla velvyslanectví. To vše bylo bezpochyby součástí provokace připravené proti tomuto velvyslanectví organizací Člověk v tísni."

Nótou č. 19/03 Velvyslanectví Kubánské republiky v České republice vyjádřilo českému Ministerstvu zahraničních věcí ostrý protest v souvislosti se zmíněnými událostmi s tím, že za ně činí zodpovědnými příslušné úřady.

INFORMACE KUBÁNSKÉHO VELVYSLANECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Velvyslanectví Kubánské republiky informovalo verbální nótou č. 19/03 ze 17. září 2003 české Ministerstvo zahraničních věcí, že vzhledem ke shodě s časem a datem konání diplomatické akce na rozloučenou s kubánským Chargé d'Affaires, je protikubánská manifestace pořádaná organizací Člověk v tísni provokací, a žádalo o přijetí patřičných opatření s tím, že pokud by se tak nestalo, bude Ministerstvo zahraničních věcí činěno zodpovědným za události, k nimž by v tento den případně došlo.

Před zahájením koktejlu dohodlo velvyslanectví s policií, že manifestující zůstanou na levé straně budovy velvyslanectví, aby se zabránilo jakémukoli incidentu, když budou hosté přicházet hlavním vchodem.


Při příjezdu prvních hostů se všichni manifestující, cca 80 osob, i přítomní zástupci sdělovacích prostředků, přesunuli k hlavnímu vchodu, kudy vstupovali účastníci akce pořádané Kubánským velvyslanectvím, začali vykřikovat na každého příchozího urážky a jednu starší dámu, která rovněž patřila mezi hosty, dokonce udeřili do zad. O urážkách mohou podat svědectví členové diplomatického sboru přítomní na koktejlu, poslanci, senátoři, členové různých stran, vládní úředníci, umělci, intelektuálové, žurnalisté i ostatní hosté, neboť všichni byli objektem posměšků, urážek, osočování atd.


Na danou situaci si velvyslanectví stěžovalo policistům přítomným na místě s tím, že mají vyžadovat plnění dohodnutého uspořádání. Ti odpověděli, že si již vyžádali posily, které však vůbec nedorazily. Manifestující zatím po celou dobu pokračovali ve stejném duchu, aniž policie jakkoli zasáhla. Ta tudíž dovolila manifestujícím, aby se beztrestně chovali agresivním a nebezpečným způsobem.


Po skončení manifestace i koktejlu, když se již všichni demonstrující a téměř všichni hosté rozešli, vyšel řidič velvyslanectví přeparkovat vozidla pro odjezd kubánského personálu a tehdy byl inzultován a napaden českým občanem v místech, kde oficiálně parkují vozidla velvyslanectví. To vše bylo bezpochyby součástí provokace připravené proti tomuto velvyslanectví organizací Člověk v tísni.

Velvyslanectví zdůrazňuje, že policie se na telefonát údajného napadeného velmi rychle dostavila na místo a že se před velvyslanectvím znovu shromáždilo asi 10 provokatérů s kamerami a naslouchalo rozhovoru s policií, která zkonstatovala, že řidič utržil ránu a že postoj manifestujících je vyzývavý.


Od 25. září až do dnešního dne je před velvyslanectví zaparkován bílý automobil SPZ KLB 5939 s protikubánským nápisem, který překáží dopravě, a policie ho dosud neodstranila.

Velvyslanectví zdůrazňuje, že orgány České republiky svým jednáním neplní ustanovení Vídeňské konvence o diplomatických vztazích, jejímž členem je tato země od 23. února 1993, a to zejména v článcích 22, 25 a 29.

Nótou č. 19/03 Velvyslanectví Kubánské republiky v České republice vyjádřilo českému Ministerstvu zahraničních věcí co nejostřejší protest v souvislosti se zmíněnými událostmi s tím, že za ně činí zodpovědnými příslušné úřady. Stejnou nótou rovněž žádalo Ministerstvo zahraničních věcí o přijetí potřebných opatření, aby se zamezilo opakování skutečností porušujících diplomatickou imunitu, neboť Kubánské velvyslanectví nenese zodpovědnost za hrubé a agresivní incidenty vyvolané ideologickým fanatismem, jako ty, jež se odehrály za zjevného souhlasu českých úřadů.

Ilustrační foto: pracovníci kubánského zastupitelství v Praze


Vídeňská úmluva o diplomatických stycích

Č l á n e k 2 2

  1. Místnosti mise jsou nedotknutelné. Orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda se svolením šéfa mise.
  2. Přijímající stát má zvláštní povinnost učinit všechna vhodná opatření k ochraně místností mise před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením a k zabránění jakémukoliv rušení klidu mise nebo újmě na její důstojnosti.
  3. Místnosti mise, jejich zařízení a jiný majetek v nich i dopravní prostředky mise nemohou být předmětem prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce.

Č l á n e k 2 5

  1. Přijímající stát všemožně usnadní výkon funkcí mise.

Č l á n e k 2 9

  1. Osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná. Diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem zatčen nebo zadržen. Přijímající stát s ním bude jednat s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti.

Zdroj: Vídeňská úmluva o diplomatických stycích MZv

                 
Obsah vydání       29. 9. 2003
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Most: ODS chce stůj co stůj prosadit oplocený a střežený tábor pro neplatiče Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Želary, mnoho povyku pro nic Jan  Paul
29. 9. 2003 Právo ve Slaném: porušení zásad slušné žurnalistiky Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Topolánek chtěl nahradit druhou ligu krajským přeborem Josef  Trnka
29. 9. 2003 Kouzelné zrcadlo literatury Radek  Sárközi
29. 9. 2003 Paradox: Opuštěné důlní areály nemohou a bývalá kasárna mohou být komerčně využívány Jaroslav  Hlaváček
29. 9. 2003 Rušení malých škol z finančních důvodů je velmi krátkozraké Michal  Rusek
29. 9. 2003 Bohatí musí být bohatší (a Špidla silnější) Darius  Nosreti
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
29. 9. 2003 "Kubánský socialismus přežil, protože je nezávislý" Zdeněk  Jemelík
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"
29. 9. 2003 Jerusalem Post: "Musíme zabít teroristy i Arafata"
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu
27. 9. 2003 "Lhal jsi, oni zemřeli," vyčítají američtí rodiče Bushovi
27. 9. 2003 Labourističtí poslanci jsou s Blairem nespokojeni
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
25. 9. 2003 Slaný: Předběžné opatření proti předběžnému opatření Štěpán  Kotrba
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"   
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
29. 9. 2003 "Kubánský socialismus přežil, protože je nezávislý" Zdeněk  Jemelík
25. 9. 2003 Kdo brzdí emigraci Kubánců?   
23. 9. 2003 Prečo sa USA boja Kuby   
22. 9. 2003 Arcibiskup ujišťuje, že dialog papež -- Castro na Kubě pokračuje   
11. 9. 2003 Od koho se může učit Buzková? Od Fidela Fidel Castro Ruz
9. 9. 2003 Fidel Castro: "Vše spolu souvisí"   
28. 8. 2003 Latinská Amerika, Kuba a demokracie   
11. 8. 2003 Jak kubánský diktátor hájí svou revoluci Fidel Castro Ruz
22. 7. 2003 Vzniknou někdy Spojené státy karibské? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
15. 7. 2003 Militarizace Evropské unie: bezprostřední hrozba míru Costas  Alissandrakis
30. 6. 2003 Achnaton, Henry Ford, Ernesto "Che" Guevara - traja revolucionári Peter  Greguš
27. 6. 2003 Kuba - syndrom obleženého ostrova Gianni  Minà

Člověk v tísni RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2003 Kubánské velvyslanectví: "Policie selhala - záměrně?"   
29. 9. 2003 Jak se Praha rozloučila s básníkem Zdeněk  Jemelík
17. 9. 2003 Jak být terénním sociálním pracovníkem Jana  Chalupová
15. 9. 2003 Paní Chalupové: Ta myšlenka vypadá hezky, ale.. Pavel  Urban
9. 9. 2003 Vážený člověče v tísni... Jana  Chalupová
9. 9. 2003 Romové: Chléb nebo hry? Lenka  Kučerová
9. 9. 2003 Veřejná služba vůči národnostním menšinám - mediální ticho a nikomu to nevadí Štěpán  Kotrba
14. 5. 2003 Čečenci na pranýři aneb O kultuře médií František  Kostlán
15. 4. 2003 Demokratická diskuse podle Člověka v tísni: Přece sem nemusíte chodit! Jiří  Černý
4. 11. 2002 O "hodném teroristovi" Petry Procházkové Jan  Čulík