1. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2006

Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů"

14:30, 16:00, 21:30 - Aktualizováno, podstatně rozšířeno: Česká televize bude do roku 2010 mít každý rok vyrovnaný rozpočet a nebude potřebovat ani žádné další zdroje v souvislosti se zřizováním dalšího digitálního kanálu. Na dnešním zasedání Rady ČT to řekl vrchní ředitel František Lambert. "Do roku 2010 máme pokryty všechny potřeby," uvedl Lambert. Výjimkou by měla být jednorázová dotace na digitalizaci archivu, o které ČT uvažuje.

Podrobněji tento krok vedení televize teprve probere na některém z příštích zasedání rady.

Strategický rozvoj ČT se bude podle Lamberta ubírat především cestou digitalizace. Televize upustila od zřízení dalšího kanálu v roce 2007 vzhledem k očekávanému vypnutí analogového vysílání jen o tři až pět let později. V roce 2010 se sport zcela přesune na kanál ČT4, a z ČT2 se stane umělecky kvalitní stanice. Rodinná ČT1 by měla sloužit jako výkladní skříň nejlepších pořadů. Televize bude pořady vyrábět tak, aby byly použitelné na více kanálech. Oproti minulým rokům se podařilo připravit podzimní schéma už v lednu.

Tvůrci pořadů se setkají s vyšší konkurencí a novým posuzováním pořadů. "Zavedli jsme úplně nové prvky v hodnocení pořadů. Do celého systému více vstoupila konkurence," pokračoval Lambert. Podle sledovanosti a spokojenosti diváků vznikne žebříček ohrožených pořadů, které skončí, pokud se nezlepší. Televize bude postupně po jednotlivých tvůrčích skupinách vyhlašovat výběrová řízení na nové náměty. Začala zábavou, kde by se ráda inspirovala diváckými nápady. "Nejsme spokojeni s tím, co se v současné době na obrazovce děje," naznačil zástupce generálního ředitele pohled vedení Kavčích hor na současnou zábavní produkci.

Prostor by měli dostat také tvůrčí mladí lidé. Česká televize v této souvislosti chce oslovit specializované vysoké školy, například umělecké. "Chceme přitáhnout studenty, z nichž by mohli být naši budoucí kolegové," přislíbil Lambert, jenž stojí v čele týmu, připravujícího programové schéma televize. Kromě tohoto týmu vznikne nový programový panel, složený zhruba z dvaceti až třiceti odborníků, který by měl konzultační funkci. Užší spolupráci navážou oddělení digitalizace a programu.

Radní Lambertův materiál v podobě návrhu schválili deseti hlasy ze třinácti.

Vrchní ředitel také členy Rady ČT upozornil, že televize veřejné služby je připravena vysílat plně digitálně třeba od příštího roku. "Ale nebudeme to dělat, protože souběžný analogový a digitální provoz několika kanálů by nás přišel na velké peníze," vysvětlil. Česká televize počítá, že divákům nabídne celkem pět digitálních kanálů. "Požadavků na umístění pořadů jednotlivých skupin je tolik, že se dvakrát 24 hodinami nevystačíme," oznámil Lambert. Zopakoval svou dřívější tezi, že problémem České televize už není ekonomika, ale prostor pro vysílání pořadů.

Před radní předstoupili i další členové prvního stupně řízení ČT. Ředitel výroby Václav Myslík ve stručném vystoupení popsal posun v plánování výroby. Až dosud musela televize veškerou výrobu řešit víceméně operativně, nyní si po několika letech mohla dovolit připravit dlouhodobý plán. "Snažím se razit myšlenku, že výroba by měla být servisem pro vysílatele," shrnul Myslík.

Technický ředitel Rudolf Pop varoval, že je nutné co nejdříve obnovit zastaralé technologie. "Technika je zastaralá tak, že je na hranici spolehlivosti a bezpečnosti," řekl. Jako příklad odcházejícího vybavení uvedl přenosový vůz, zajišťující vstupy z poslanecké sněmovny a Senátu. Automobil pochází z roku 1989. Jak Pop uvedl, právě přenosové vozy by bylo vhodné modernizovat, protože pokud by selhaly například při mezinárodních přenosech ze sportovních utkání, vedlo by to ke zbytečným finančním sankcím zahraničních partnerů vůči České televizi. Inovace bude třeba i v redakci zpravodajství, kde se sice příspěvky natáčejí digitálně, ale jejich technická kvalita je vzápětí devalvována přehráním na analogové pásky, protože jiné nejsou k dispozici. V bohatém archivu původní tvorby pro změnu působí nevyhnutelné fyzikální, technické a chemické vlivy, dané stářím materiálu. U regionálního studia v Brně je nutné rozhodnout o stavbě nové budovy. Radní Jana Šilerová poznamenala, že by se na zastarávající technice dalo divákům prostřednictvím public relations názorně ukázat, na co jsou potřeba peníze.

České televizi zaplatila své dluhy na poplatcích asi polovina z loni obeslaných koncesionářů. Radě ČT to sdělil obchodní ředitel Pavel Krumpár. Z 550 tisíc obeslaných uhradilo své závazky k 21. prosinci 2005 celkem 241 277 lidi. Získaná částka činí 96,2 miliónu Kč. Dalším 80 000 poplatníků pošle ČT druhou výzvu, a pokud neuhradí dluh ani poté, dá je k soudu. 145 000 dopisů se nepodařilo doručit. Tyto nedoručené dopisy patří do okruhu 230 tisíc pohledávek, které byly České televizi vráceny. Kromě nedoručitelnosti šlo o nedostatky v evidenci. Poplatník například uhradil poplatky, ale popletl si variabilní symbol. Takové platby pak byly dohledány. Zbývající část vrácených pohledávek je považována za promlčenou, ale i tak se ukázala rentabilní, neboť na jejich vymáhání vynaložila televize 2,5 milionu Kč a výnos z části zaplacených činil 17 milionů Kč.

V říjnu se Česká televize dohodla s firmou BSP Lawyer Partners na zrušení rámcové smlouvy o vymáhání poplatků Televize si nadále bude všechny pohledávky dobývat sama prostřednictvím nového útvaru. Celkově za rok 2005 narostl počet nových a staronových koncesionářů o 177 000 lidí. V předchozích letech klesal.

Ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal představil projekt předvolebního zpravodajství ČT. Vedle diskusí v jednotlivých krajích za účasti veřejnosti zvažuje ČT jako doplněk vrituální volby prostřednictvím SMS zpráv. Jejich zprovoznění však zatím není jisté. Radní Helena Fibingerová podobné hlasování přes mobil za sebe nedoporučila, neboť se domnívá, že by šlo v podstatě jen o hru se zavádějícími výsledky, která by nahrávala kritikům veřejnoprávní stanice. Nováček v Radě ČT Jan Brandejs připomněl, že by bylo nutné v každém ze čtrnácti krajů technicky zajistit, aby z každého telefonního čísla šlo hlasovat pouze jednou. Šámal si také vyslechl pochvalu za zahraniční zpravodajství. Rada ČT se unesla, že příspěvky zahraničních zpravodajů jsou "variabilnější, obsáhlejší, seriózní a vyváženější".

V dubnu končí dvouleté funkční období všech pěti členů dozorčí komise Rady ČT, které předsedá Ladislav Kozák. Čtyři ze členů již projevili zájem dále v dozorčí komisi pracovat. Budou-li zvoleni, budou už podle novely zákona o České televizi pracovat v komisi čtyři roky. Rada ČT dozorčí komisi schválila aktualizované znění jednacího řádu.

Závěr zasedání patřil financím. Radní vzali na vědomí, že Jiřímu Janečkovi byla vyměřena půlroční odměna podle manažerské smlouvy, protože splnil veškeré potřebné ukazatele (mj. hospodářský výsledek, plnění usnesení rady, atd.). Polepší si i sami radní, neboť jim budou zvýšeny měsíční odměny. Vypočítávají se z průměrné mzdy v ČT za předchozí rok a násobí se třemi koeficienty - 0,8 u řadových členů, 1,03 u místopředsedů a 1,27 u předsedy. Průměrná mzda činila 26 682 Kč, radní tak budou dostávat 21 400 Kč, resp. 27 500 Kč u místopředsedů a 33 900 Kč v případě předsedy.

Příští jednání Rady ČT bude ve formě semináře o vysílání pro menšiny (etnické, náboženské, sexuální a další). Vystoupí na něm mj. Karel Hvížďala nebo brněnská dramaturgyně Marie Kučerová.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2006
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák
1. 2. 2006 Hra o život Václav  Dušek
1. 2. 2006 Jistoty a Prosperita = elektrifikace a sověty Jaroslav  Pour
1. 2. 2006 na poli Patrik  Ouředník
1. 2. 2006 Tradiční rodina je v menšině, a přesto není netolerance na místě Irena  Ryšánková
1. 2. 2006 Pomlčkové strany Oskar  Krejčí
1. 2. 2006 Josef Žáček za oltářem snů Jan  Paul
1. 2. 2006 Ó Tyfone! Ó Sklenáři! Štefan  Švec
1. 2. 2006 Demokraticky zvolení diktátoři Rudolf  Kučera
1. 2. 2006 Jakl: Není pravda, že se přu o výchovu svého dítěte
1. 2. 2006 Užívání titulů v české společnosti Marian  Kechlibar
1. 2. 2006 Jděte se podívat na německé filmy o přistěhovalectví
1. 2. 2006 Sbohem BBC
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 O fachidiotech a osobnostech schopných hlubší reflexe
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité
1. 2. 2006 Snad se shodneme? Zdeněk  Bárta
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn
31. 1. 2006 OSN chce vyřešit světové problémy uvolněním blokovaných 7 bilionů dolarů
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
31. 1. 2006 Nacionální a ideologická totalita Stanislav A. Hošek
31. 1. 2006 Prosíme, protestuje proti plánům zlikvidovat další lužickou školu
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
1. 2. 2006 Česká televize se do roku 2010 "obejde bez dalších zdrojů" Filip  Rožánek
27. 1. 2006 Zprávy už jen do konce ledna ještě s českou redakcí BBC... a pak? AMEN! Ivo V. Fencl
23. 1. 2006 ČTK: médium veřejné služby   
18. 1. 2006 Vlna spláchne i potůček špíny Štěpán  Kotrba
5. 1. 2006 Nový týdeník o češtině   
30. 12. 2005 Ohlédnutí za Johannem Sebastianem Bachem v BBC Jan  Čulík
28. 12. 2005 Pane Pehe, novinářovou povinností není stranickost, ale mravnost Jiří  Jírovec
21. 12. 2005 Zaveďte TV okruh "ČT Rodina" - bez televizního násilí Tomáš  Franke
21. 12. 2005 Dürenmatt v BBC   
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase   
14. 12. 2005 Televize BBC: "Spojenci na lavici obžalovaných"   
1. 12. 2005 Bude arabská televize BBC vnímána jako nezávislá?   
1. 12. 2005 Optimismus, odhodlání, nadšení: soudruzi modří, hrr na ně ! Štěpán  Kotrba