26. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 8. 2004

Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano...

Radko Kubičko, Jiří Haussmann

Karel Kryl pro mě zůstává navždy velkým umělcem, básníkem života a geniálním písničkářem a jeho vrtochy prostě chápu. Já je poznal, ale nic z nich strategicky nevyvozuji, jen to, že to byl člověk z masa a kostí a jako takový občas činil nejen geniality, ale i pěkné blbosti.

Pár okrajových poznámek o mé krátké vlastní zkušenosti s Karlem Krylem v polemice na úplně jiné téma se Štěpánem Kotrbou vyvolalo ostrou protireakci jeho obhájců. "Boj o Kryla" je už léta podstatnou náplní jejich života a já uznávám jejich snahu o zachování Karlovy památky. Do polemiky o Krylovi jsem se nikdy nechtěl zapojovat. Napsal jsem jen pár subjektivních osobních poznámek, za kterými si stojím, protože jsem vše zažil. Ale dvě upřesnění.

S Krylem jsem se opravdu znal jen povrchně, roční známost nemůže nahradit hlubší poznání člověka v celém životním vývoji. A za druhé: Přes mé osobní zkušenosti jsem si ho nikdy nepřestal vážit jako velkého umělce, s géniem i vrtochy.

Já vedu polemiku se Štěpánem Kotrbou, který ve své nenávisti ke Svobodné Evropě z pozic obhajoby bývalého režimu neváhal si na svou podporu vzít symbol odporu proti komunismu Karla Kryla. Toť vše. Karel Kryl pro mě zůstává navždy velkým umělcem, básníkem života a geniálním písničkářem a jeho vrtochy prostě chápu. Já je poznal, ale nic z nich strategicky nevyvozuji, jen to, že to byl člověk z masa a kostí a jako takový občas činil nejen geniality, ale i pěkné blbosti.

Vše zaleží také na úhlu pohledu. Já ho poznal v době, kdy jeho světská sláva kulminovala a kdy si asi ji ještě dostatečně neužil. Proto mě možná zarazilo jeho vytahování, které podle mě neměl zapotřebí. Připouštím, že jsem neměl čas ho poznat hlouběji a třeba z lepších lidských, nejen uměleckých stránek. Nemám důvod nevěřit slovu jeho obhájců, že takové rozhodně byly.

Nechme proto už Kryla stranou, o něj rozhodně nejde. Jde o jiné. Kotrba jako obhájce komunistických časů neváhá užívat lži, jak jsem ve své polemice poukázal. Ten, kdo jeho lži a obecně lži komunistické propagandy odhaluje, je pro něj nepřítel. Ať už jsem to já nebo Svobodná Evropa.

Je to ostatně zajímavé. Britské listy se už nějaký rok snaží odhalovat odvrácené stránky české společnosti. Řada z nich, například neustálý sklon k policejnímu státu, jsou recidivou komunistické minulosti. A na straně druhé dávají neúměrný prostor demagogické obhajobě téže minulosti, která navíc užívá veškeré prostředky známé z oné minulosti, dokonce včetně účelových výmyslů, nadávek na adresu názorových odpůrců, zpochybňování jejich morální integrity a zkreslování historické skutečnosti.

Tak je to jednoduché. Můj text je prý plný nadávek a předpojatosti. Ale, ale, pane Kotrbo. Nadávky a předpojatosti se v něm vyskytují jen v citátech z Vašich textů, se kterými polemizuji.

V podtextu Kotrba naznačuje, že vlastně se mnou nemá cenu diskutovat. Dobrá, diskusi můžeme přerušit, až opadnou emoce. Stejně bychom se asi opakovali. Jestliže Kotrba chce dále označovat bílou barvu za černou, asi se tomu neubráníme. Dejme raději slovo humoru, přičemž bych rád vyšel vstříc Kotrbově zálibě v historických textech, jíž nahrazuje vlastní myšlenkovou strnulost.

Už v roce 1921 napsal Jiří Hausmann humoristickou povídku o tehdejší radikální levici a jejích plánech na ovládnutí světa. Vyskytuje se v ní i Kotrbův oblíbený soudruh Šmeral. Dopustil jsem se těžkého hříchu, že jsem nevěděl, že pan současný předseda KSČM Grebeníček se o Šmeralovi na tiskové konferenci zmínil. Chápu, že znát všechny projevy pana Grebeníčka patří k myšlenkové výbavě pana Kotrby, proto s ním ostatně polemizuji.

Myslím, že spisovatel bolševismus ve své povídce lehkým humoristickým perem odhalil podstatně lépe než naše polemika s Kotrbou. A to mohl jen předvídat, ale učinil tak velmi přesně, kam to celé může dojít. I když Šmeral byl v realitě nakonec nahrazen jinými, ještě ostřejšími karlínskými hochy v čele s Klementem Gottwaldem. Proto ostatně Šmerala, který byl naštěstí včas pro svůj dnešní obraz svými soudruhy odstaven jako málo stalinistický, nyní vzývají obhájci lepších historických chvil KSČ. Jako každé degenerované hnutí, hledá i komunismus své méně ušpiněné historické reprezentanty. Dopadne to zpravidla stejně tristně, jako v případě těch ušpiněných.

Výlet

Jiří Haussmann

Badatelé cestují na severní točnu, do centrální Afriky, na vysočinu pamirskou, podle potřeb své vědy. Turisté navštěvují Alpy, Tatry, Kavkaz atd. Keťasové jezdí na Riviéru, do Ostende, Nizzy (podle záliby), chudí lidé odebírají se alespoň na onen lepší svět. Jindřich IV. podnikl výlet do Canossy, pan Brouček do 15. století. Já do budoucnosti. A to do oné bohdá blízké budoucnosti, kdy Čechy promění se v pravý zemský ráj, až totiž prezidentské křeslo mocně zaskřípe pod sladkou tíží vznešené Osoby samého Nejvyššího Předsedy vlády rad v Sovětské republice československé, vrchního nadtováryše judra Bohumíra Šmerala; do oné blahé doby, kdy dvanácte lidových komisařů bude moudře a slavně panovati osvobozenému proletariátu; do doby, kdy nebude u nás jediného nespokojence, neboť vyskytl-li by se takový, obstará jeho odstranění vhodnými prostředky Mlčochova rudá armáda a Olbrachtova črezvyčajka. Ale k věci:

Zavítav do bývalé Prahy, odebral jsem se nejprve za účelem registrace své osoby do úřadu, zvaného PRASE (Pracovní rada a statistická evidence), kdež jsem byl již po malých 34 hodinkách čekání předveden službu konajícímu továryši úředníkovi. "V čem se vyznáš?" otázal se mne tento úsečně. "To jest, v čem jsi specialista?" dodal na vysvětlenou vida, že nechápu. Zmocnily se mne rozpaky. Jsem totiž specialistou hlavně ve znalosti zapadlých pražských vináren, ale vzhledem k jejich zestátnění nebyl bych se mohl v tomto oboru náležitě uplatniti. A jiné mé znalosti? Hm; býval jsem nadějným centrhalvem, dokud jsem si při výkonu tohoto zaměstnání nezlomil pravou nohu na dva nestejné díly.

"Umím velmi vkusně točiti cigarety," prohodil jsem, ozářen náhle šťastným nápadem. Úředník se zamračil: "V tomto oboru se dělníci až na další vůbec nepřijímají. Jednak nám právě došly zásoby tabáku, jednak tov. dr. Albert, lidový komisař pro zdravotnictví, zakázal pro škodlivost... ostatně (úředník stal se pojednou nadmíru zdvořilým a vlídným), ostatně, velectěný továryši, vlastně slovutný pane, jestli račte míti náhodou při ruce nějaké menší množství vámi kroucených cigaret na ukázku... byl bych ochoten... za sto športek... obstarati jakýkoli... úřad"...!

Nikdy již nebudu moci žalovati pro urážku na cti toho, kdo mne nazve oslem, neboť jsem si cigaretové pouzdro zapomněl doma, tj. v minulosti, resp. v přítomnosti. Po sdělení tohoto trapného faktu úředník hryzl se do pysků, pokrčil lehce rameny, vzal na se tvářnost co nejoficielnější a děl chladně: "To je tedy vše, co umíš?" "Také jsem, prosím, svého času studoval práva, mám dvě rigoróza a..." Továryš opět zvlídněl: "Rigoróza? Kouřím sice raději britanica, ale zač byste je, velectěný příteli, mimochodem řečeno, prodal?... Mám jedno kilo uhlí..."

Rád bych ti, milý továryši, dal třeba zadarmo to horko, které jsem při nich prožil a které by vydalo více než tuna tvého uhlí... Ale ne nebudu se zdržovati popisem následovavší trapné scény. Stačí, připomenu-li, že úředník po vysvětlení nedorozumění děl hlasem Dia Mrakotřasa: "Napliváme na tvoje buržoazní práva! Právní řád je pouhá nadstavba, Überbau. Podle našeho práva budeš viset, protože jsi menševik, rozumíš?" Zděšen vyhodil jsem poslední trumf. "Také bych snad dovedl býti cidičem stok... a mimo to píši někdy také básně..."

"Cidičem stok? Aá, to bys bral, protirevolucionáři, co? On by chtěl cídit stoky! Neráčíš poroučet, abych tě udělal rovnou lidovým komisařem, nebo dokonce snad horníkem? Ne, přítelíčku, to nejde jen tak; dobře, že jsi se přiznal: budeš básnit, velectěný, básnit jako řemen! Tady máš svůj pašport, důkladně si ho pročti: jmenuješ se občan čís. 28 594, série H, kategorie IV. To znamená, že jsi zařazen do čtvrté, nejhorší mzdové třídy. Tak. A teď se seber, půjdeš s tím do Centroblbu, to jest do Centrální budovy lyrických básníků v bývalých koňských stájích na Hradčanech marš!" "Já prosím nejsem lyrik... pokusil jsem se namítnouti." "Lyrik, epik, pepík, dramatik, gramatik všechno jeden dobytek. Alou!"

V Centroblbu jsem byl přidělen do stáje č. 3, oddělení D, na kavalec č. 7. Uprostřed maštale byl dlouhý stůl, na něm kalamáře a pera. V každém dříve pro jednoho koně určeném oddělení byly umístěny slamníky pro tři lyrické básníky. Cedulka Bukefalos, která zbyla nad ložem po mém koňském předchůdci, zaměněna nápisem Lyrik č. 28 594, série H, kateg. IV. Naším cimrkomandantem byl továryš č. 854, sér. D, kateg. I, živící se dříve pastýřstvím dobytka hovězího i vepřového, který získal nesmrtelné slávy a nynějšího významného úřadu básní, uveřejněnou kdysi v Sršatci: Buržoové jsou volové, pravičáci, to jsou zrádci a pak taky vopičáci. Stivíne Pepku, rozbiju ti lebku! Soukupe, ty klacku, dostaneš facku!

Nyní byl, jak jsem zvěděl, pověřen redakcí komunistického zpěvníku, velkolepého, bohatě ilustrovaného díla, které má obsahovati veškeré lidové písně 20. století, od "Ó Emane" a "Furt se de" přes "Roztomilou Barušku" a "Šup sem" až po "Nám je to volný" a "Pardály". Přijal mé hlášení blahovolně, a poněvadž právě odbila devátá hodina večerní, dal všem třiceti šesti obyvatelům naší místnosti ve sm. § 25, odst. c, IV. kap. domácího reglementu rozkaz ke spaní.

Jeden lyrik, o němž zjištěno, že v deset hodin ještě nespal, odevzdán následujícího dne črezvyčajce a pro podezření z protirevolučního smýšlení popraven. Já pak, unaven dlouhou cestou z naší přítomnosti, usnul jsem okamžitě jako pařez a nezabránily mi v tom ani spojené místní organizace škvorů, štěnic, vší a švábů, které během noci za účelem zlepšení svých vyživovacích poměrů jaksi zesocializovaly moji tělesnou schránku.

Přesně o páté hodině ranní byl jsem probuzen mocným zvoláním "Vzhůru auf!" službu konajícího poety. V tu dobu jsem se za svého bývalého života nezřídka teprve ukládal v lože své mládenecké, maje teplou přikrývku na sobě a osm až dvanáct čtvrtek v sobě. Jen s největším sebepřemáháním jsem se tudíž na další povel "Oblékat!" vnořil do svého nového úboru: režné, jistě ještě letos prané košile, kalhot, na jich veškerých knoflících bylo vkusně vyryto poprsí Leninovo, a kabátu, na jehož levé výložce upevněn byl obraz továryše Šmerala, třímajícího v jedné ruce srp a ve druhé kladivo, a na pravé moje číslo a signatura.

Sotva jsem jakžtakž skončil toaletu, seřadili nás všechny (podle velikosti) a na rozkaz "Mašírovat Direktion Abort lyrikové marš!" odvedli na místo, určené k úkonům kdysi co nejsoukromějším, nyní však zveřejněným nařízením lidového komisariátu pro nacionalizaci prvovýroby. Přesně po třech minutách oznámilo táhlé zatroubení, že se musíme bez ohledu na vykonanou práci opět seřaditi.

Očišťovací akce, dříve v podobných případech obvyklé, jsme se jako uvědomělí komunisté vzdali, aby ušetřený takto papír mohl býti věnován na agitační brožury. K slzám mne dojal tento idealismus, který ve prospěch svaté věci dovede se vzdáti i těch nejelementárnějších potřeb. Posnídavše vydatný koflík čerstvé vody, dali jsme se o šesté hodině do práce.

Velící továryš udělil mi příslušné informace: Práce trvá přesně osm hodin (od šesti do dvou) a pozůstává dnes v tom, že každý musí v uvedené době napsati oslavnou báseň na tov. Šmerala o padesáti jednoduše, resp. stu obkročně rýmovaných, průměrně osmislabičných verších. Po druhé hodině přijde sám lidový komisař Proletkultu, tov. Sonnenschein, aby prohlédl naše výtvory.

Zároveň jsem obdržel jako pracovní pomůcku kousek dřeva s připomenutím, že smí býti okousáno jen do jedné třetiny, neboť musí vystačiti na tři dny. Zasedl jsem ke stolu, vnořil péro do kalamáře a přemýšlel, kterak hymnus započíti. Zavládlo úporné ticho, přerušované jen občasným zaskřípěním dřeva, okusovaného soudruhy básníky, a jednotvárným vrzáním jejich per... Vzpomínal jsem na svůj minulý hříšný, pravičácký život...

Oh, jak pěkně se v tuto dobu spávalo... Myšlenky mé stávaly se čím dál tím méně geniálními, hlava blížila se čím dál tím více stolní desce, dech byl stále pomalejší a pravidelnější... představy prostoru a času stále nejasnější... ááh... ááh... chrr... chrr... Vzbudilo mne mocné rýpnutí sousedovo: "Člověče, kolik toho už máš?" - !!!?! Co?? Hrůzo!! Za pět minut dvě a já neměl ještě ani řádky!!! Šíleným chvatem promnul jsem si oči a nejvyšším napětím nadlidské energie počal ze sebe rychlostí osmdesáti písmen za vteřinu chrliti tyto ostýchám se říci "verše":


Tvůrče komunistického státu,
vůdče proletariátu,
byli jsme dřív země chudá,
dnes je naše barva rudá,
kapitalistického Jsi potřel draka...
(Draka... draka... království za rým!... Baka, caka, daka, faka, haka, jaká,
ka fuj!... Aha, už to mám:)
kapitalistického Jsi potřel draka,
pán se teď stal ze žebráka,
uvedl Jsi k nám řád nový,
prvý Jsi po Leninovi:
Co Ti může býti rovno?
Vše je proti Tobě skrovno,
mimo Tebe vše je stejno,
v hlavě myšlenek máš hejno,
po Leninovi Jsi prvý,
to přec každý, to se vr, ví...

Z tohoto verše se mi udělalo silně nevolně. Ustal jsem na chvíli. Ale minuty běžely nemilosrdně: byly již za tři minuty dvě a já jsem měl teprve... dvě, čtyři, pět... běda, teprve čtrnáct řádek!! Opět jsem se tedy vzchopil:


Poslední už bitva vzplála,
život dejme za Šmerala,
ať si kdo chce co chce čvachtá,
my umřeme za Olbrachta,
každý z nás rád hladoví,
ztratíme jen okovy...

Za dvě minuty dvě...!!! -


Každý továryš je na Šmerala hrd:
Co má z toho?
Někdy smrt ve statečné bitvě,
v boji
(Honem rým!! Bojí, dojí, v loji, hnoji...)
ve statečné bitvě, v boji s protirevolučními voji.
Z toho si nic nedělá,
jen když má svého Šmerala.

Jinak dobrý žaludek se mi důsledkem této strofy zdvihl do značné výše. Síly ochabovaly. Počínal jsem blouznit... Ale rány boží, za jednu minutu dvě... a zbývá ještě dvě, čtyři, šest... dvaadvacet řádek!! Následující verše jsem již nechrlil, nýbrž soptil:


Šmeralův meč jistý,
rozbil lebku kapitalisty,
(Při tomto rýmu praskl mi bubínek)
...kapitalisty,
povstal z toho strašný rachot,
že sám Šmeral pospíchal...
(Rachot rachot lidový komisariát za asonanci!... Rachot... ala:)
povstal z toho strašný rachot,
že Sám Šmeral pospíchal,
by zla chod
podle sil
zastavil.

Za třicet vteřin dvě!! Ale již jen šestnáct veršů; sebral jsem poslední síly:


Proto řveme z plných hrdel:
Šmerale, buď velmistr dél
(praskl mi druhý bubínek)
továryšům, kteří tebe ubezpečují svou oddaností,
třeba dělníci jsou prostí
(deset vteřin deset veršů a jsem zachráněn!)
Šmeral veleben buď cele
v pokoře tklivé od mužů i dívek!
K dnešnímu dni voláme Ti:
Sypte na Šmerala věnce,
největšího oslavence,

chtěl jsem dopsat poslední, padesátý verš. Ale běda!!

Tragédie nevýslovná: právě v tomto okamžiku, kdy jsem již nepochyboval o své spáse, odbila druhá hodina, a než jsem mohl dokončiti poslední, osudné slovo, vytrhl mi dílovedoucí pero z ruky, neboť jest pod trestem smrti zakázáno pracovati přes čas. Vrchní továryš č. 854, sér. D, kat. I sebral výrobky všech nás šestatřiceti lyriků, seřadil je a chtěl odvésti do kontrolní kanceláře ještě před příchodem nadtováryše Sonnenscheina, když tu padl jeho zrak na poslední dva řádky mého hymnu.

Velikost zornic dobrého továryše se nejméně trojnásobila, ústa se otevřela, a... a... Nebudu popisovati scénu, jež následovala. Zkrátka, za necelých deset minut byl jsem odveden črezvyčajkou před šestnáctičlenný revoluční tribunál a během dalších pěti odsouzen pro urážku Veličenstva a blasfemii k smrti oběšením, kterýžto trest mi cestou milosti změněn v zastřelení.

Předseda soudu se mne ještě otázal, nemám-li nějakého posledního přání. Vzpomněl jsem na Sofokla, který přednesem své básně zapůsobil na soudce tak, že ho jednomyslně osvobodili... Což abych...?? Myšlenka šílená, ale tonoucí chytá se stébla... "Prosím," odpověděl jsem po krátkém váhání, "prosím, abych směl před tímto tribunálem přednésti poslední svůj básnický výtvor..."

Předseda, připravený zřejmě na žádost o pět kilogramů uzenic a dvanáct lahví Malaga, byl skromností této prosby příjemně překvapen a vlídně svolil. V důstojném postoji a zvučným hlasem jal jsem se tedy pateticky recitovati:

Tvůrče komunistického státu...

Při prvých pěti verších soudcové zívali. Po dalších pěti vyvalovali oči. Z rýmu "prvý to se vr ví" udělalo se dvanácti nevolno, čtyři omdleli. Verš "nedělá Šmerala" způsobil, že všichni padli na kolena prosíce, abych ustal. U rýmu "rachot" zla chod" mi připomínali, že mají doma nemocné ženy a po osmi až dvanácti nezaopatřených dítkách.

Zůstal jsem však neoblomný a pokračoval. Při strofě "tebe ubezpečují" vypustilo šest soudců ducha, při následujícím verši všichni ostatní mimo předsedu, který do poslední kapky krve chtěl plniti svou povinnost. Ale rým "kk" sklál i jeho v chladný hrob. Z přítomných zbyl jsem samojediný na živu. Vítězně jsem se rozhlédl po mrtvolách, lehce zakýval hlavou a majestátným krokem vrátil se opět do Přítomnosti.

                 
Obsah vydání       26. 8. 2004
26. 8. 2004 V Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení Petr  Kužvart
26. 8. 2004 V Nadžafu "dohodnut smír"
26. 8. 2004 Nikdo není dokonalý
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?
26. 8. 2004 Šiitská mírová mise dospěla do Nadžafu
26. 8. 2004 Západní média budou protestovat proti policejnímu zadržení novinářů v Nadžafu
26. 8. 2004 Súdán: zastrašování, lži a útoky na svobodu slova v Darfúru
26. 8. 2004 Pokrytectví muslimského světa vůči Súdánu
26. 8. 2004 Britská média oslavují Milana Kunderu
26. 8. 2004 Británie: Univerzity budou studovat manipulaci médií za irácké války
26. 8. 2004 Druhá americká zpráva o týrání iráckých vězňů v Abu Ghraib zveřejněna
26. 8. 2004 Ve službách britského ministerského předsedy... Bohumil  Kartous
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří  Haussmann
26. 8. 2004 Šmeral a naše nynější orientace Miloslav  Ransdorf
26. 8. 2004 Tunel Mrázovka -- špatné řešení za deset miliard
26. 8. 2004 Bloggeři, novináři, citace a právo Štěpán  Kotrba
26. 8. 2004 Bohumínské Léto-kruhy 2004 začaly exkurzem do historie Jaroslav  Hlaváček
25. 8. 2004 Odluka politiky od státu Martin  Gřeš
26. 8. 2004 Naši oligarchové Sergej  Chelemendik
25. 8. 2004 Studenti žádají vypracování řádné koncepce pro správu budov a pozemků ČVUT
25. 8. 2004 Výzvy energetických potřeb pro 21. století František  Hezoučký
25. 8. 2004 Schlesinger: Jde nám o morální zdraví americké armády
25. 8. 2004 Daily Mirror nucen poskytnout propuštěnému šéfredaktorovi odškodné ve výši 1,7 milionů liber
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2004 Nikdo není dokonalý   
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?   
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
26. 8. 2004 Šmeral a naše nynější orientace Miloslav  Ransdorf
26. 8. 2004 V Praze se zprovozňuje součást zhoubného dopravního řešení Petr  Kužvart
25. 8. 2004 Výzvy energetických potřeb pro 21. století František  Hezoučký
25. 8. 2004 Studenti žádají vypracování řádné koncepce pro správu budov a pozemků ČVUT   
25. 8. 2004 Průmyslová civilizace končí?   
24. 8. 2004 Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty Štěpán  Kotrba
24. 8. 2004 Chce George Bush provést v Americe ultrapravicovou revoluci? Greg  Evans
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
24. 8. 2004 Globalizace funguje   
24. 8. 2004 Fahrenheit 9/11: Neobyčejně významný historický počin   
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
26. 8. 2004 Britská média oslavují Milana Kunderu   
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
19. 8. 2004 Nový weblog o české a středoevropské literatuře v angličtině   
11. 8. 2004 O historické paměti a o generačních rozdílech Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan Švec
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
21. 7. 2004 Šťastný život a správná metodologie vědy Stanislav  Heczko
1. 7. 2004 Proč nejsem komunistou   

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2004 Kryla jako velkého umělce jsem rozhodně zpochybnit nechtěl... Šmerala ano... Radko  Kubičko, Jiří Haussmann
24. 8. 2004 Povrchní čtení, povrchní psaní a povrchní myšlení - špína propagandisty Štěpán  Kotrba
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
4. 5. 2004 ČTK: Nejmenovaný zdroj je také zdroj... Štěpán  Kotrba
29. 3. 2004 Jak říkala ta těhotná, jsem v naději...   
17. 11. 2003 Aktivista Petr  Žantovský
16. 10. 2003 ČRo: Když dva dělají totéž, není to totéž... Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Dnešní "vyváženost" ČRo 6 v pořadu Lidé od novin.... Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem   
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
23. 9. 2003 Rozumí Rada ČRo principům veřejnoprávní žurnalistiky? Jan  Čulík
22. 9. 2003 Česká média píší Mugabemu