30. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 9. 2004

Dvě občanská sdružení zaměřená na ochranu životního prostředí se právě odvolala proti stavebnímu povolení na kolosální "dálniční" křižovatku, jež by se měla budovat v Praze 6, v severním předpolí Strahovského tunelu. Proč tak učinila? Vydané povolení je nezákonné a nesprávné. Jde o typický příklad politického a úřednického selhání při ochraně veřejných zájmů, zjevně ve prospěch výstavby důležité části obchodně zajímavého, ale dopravně a environmentálně zhoubného a finančně nesmírně náročného "dálničního" průrazu centrem města.

30. 9. 2004

Kromě odporu k hygieně, který způsobuje natolik velký zápach obyvatelstva, aby to stálo za zmínku v turistickém průvodci ZDE a ZDE jsou obyvatelé Čech, Moravy a Slezska (nehledě na etnickou příslušnost) obdařeni i dalšími významnými vlastnostmi. Tou, která sice v turistických průvodcích chybí, ale pro pochopení místní mentality by tam asi být měla, je český (multietnický) nevkus. A že to není otázka volného trhu a konkurencí bičované nabídky, je možné ověřit právě u nás.

30. 9. 2004

Slavný projev "jde o to" vstoupil do dějin v padesátých letech minulého století díky srdnatému bojovníkovi za lidská práva z černého Kladna. Jeho pštrosímu tanci na tribuně a mečivému hlasu však předcházely projevy nepostrádající nádech výbojných jepičích králů z báchorek sice umně sestavených, ale lživokřivých.

30. 9. 2004

Britský regulační úřad pro komunikace navrhl, aby byl v Británii vytvořen nový veřejnoprávní televizní okruh, který by byl konkurencí BBC. Mohla by ho provozovat společnost Channel Four, komerční televize ITV anebo jakákoliv jiná organizace, třeba vydavatelé novin.

30. 9. 2004
Jak chcete novinářům například "přikázat", aby v médiích důsledně respektovali zásadu, že každý text, příspěvek či pořad musí obsahovat nejméně dva protikladné, opačné názory -- jak to běžně praktikuje v Británii např. společnost BBC. Čeští novináři na tohle prostě nejsou zvyklí. Mnozí z nich mají pořád pocit, že existuje jakýsi "správný", "normální" názor, jehož jsou zprostředkovateli. Kolikrát se na mě obracejí s výčitkou: "My přece nemůžeme publikovat argumenty toho a toho 'šílence'."

Diskuse Jana Čulíka a Petra Šafaříka, která vyšla 20. září 2004 v Občanských novinách, příloze Literárních novin.

Brno
30. 9. 2004

Jakožto brněnský rodák mám k tomuto městu také citový vztah. Sice již delší dobu po ukončení studií pracuji v Praze, ale člověk se rád vrací. Jenže -- brněnští radní, a to je jedno z kterého funkčního období, mají své vlastní město rádi asi jako onu pověstnou osinu kdesi na zadní části těla. Skutečně -- a dá se to doložit mnoha "skutky". Z těch očima běžného návštěvníka viditelných některé uvádím.

30. 9. 2004

Nedávno, když jsem byl v USA, dostal jsem poštou inzerát na časopis New York Review of Books. Na obálce byla kresba, na které je president Bush vyobrazen jako římský voják. V ruce drží štít, na kterém je státní znak USA. Ve vaku na zádech má místo šípů rakety. Text pod kresbou říká: "...tento prezident chce změnit pravidla, která ovládají mezinárodní vztahy už 50 let". Následuje velký tučný nápis: "UVNITŘ: DŮKAZ".

30. 9. 2004

POLEMIKA:

K článku "Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl" sociologa Petra Saka.

Osobní hodnoty výzkumníka jsou odvěkým problémem sociologického výzkumu. Jejich nepřiznání a nereflektování vede ke zkreslování zjištění a k prezentaci osobních tendencí a vkusu jako obecných pravd. Přesně toho se ve svém článku dopouští sociolog Petr Sak, mávaje kladivem na čarodějnice, které se převlékly do hávu počítačových technologií a masové kultury.

29. 9. 2004

PRÁVNÍ ROZBOR

Vyskytne-li se proto na všem přístupných a také hojně navštěvovaných stránkách skupina příspěvků, které naplňují skutkovou podstatu § 165 (schvalování trestného činu), § 198 (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení), § 198a (podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod) či § 261a (schvalování genocidia) Trestního zákona, v úvahu automaticky přichází nejen trestněprávní odpovědnost jednotlivých pisatelů, ale též provozovatele diskusního fóra, který tuto eventualitu riskuje!

Důležitá věc, kterou je nutno zmínit, je, že v českém právním řádu dosud existuje zásada výlučnosti deliktní způsobilosti u fyzických osob. Mluvím-li tedy o trestněprávní odpovědnosti ve vztahu k provozovateli diskusního fóra, mám na mysli konkrétní osobu, kterou lze v organizaci příslušné právnické osoby identifikovat jako osobu přímo zodpovědnou.

Jakkoliv se tedy může zdát příčinná souvislost mezi (jinými osobami) veřejně publikovanými příspěvky s rasistickým podtextem a provozováním internetového diskusního fóra nejasná, je v tomto případě nedbalost provozovatele příliš závažnou, vyzývavou skutečností pro ty, kteří se výroků osobně dopouští. Při očekávané znalosti reálií českého prostředí jde ze strany masových médií o neodpustitelnou nedbalost a neprofesionalitu. V případě, že si je provozovatel diskusního fóra existence těchto výroků dokonce vědom a neprovede urychlenou nápravu, nelze jeho nečinnost už nijak omluvit a orgány činné v trestním řízení mají povinnost ve věci jednat.

V době publikování tohoto článku v 01:00 29.9.2004 byl inkriminovaný obsah diskusních příspěvků stále ve veřejně dostupném archivu obou deníků, Lidových novin i Hospodářských novin.

Problém odpovědnosti vydavatele periodického tisku za obsah publikace je bohužel velmi nejasný, neboť jednoznačně nevyplývá z žádné zákonné normy a ani soudní praxe na toto téma dosud neposkytla svůj autoritativní názor. Problematika je o to ošemetnější, že zasahuje do vícero oblastí, které je třeba uvažovat. Dilema vzniká nejen po stránce právní, ale i etické, politické, ekonomické či technické. Pro úplnost se jimi musíme zabývat na prvním místě, neboť právní posouzení věci nelze v tomto případě nastínit samostatně.

Související článek: "Rasismus v České republice"

30. 9. 2004

ANALÝZA

V neděli se v Německu opět volilo. Tentokrát proběhly v nejlidnatější spolkové zemi - Severním Porýní-Vestfálsku komunální volby. Ty již svým charakterem sice nemohou být barometrem celkové situace a berlínské politiky především, ale přesto neuškodí si jich všimnout. Televizní divák mohl být v neděli večer poněkud dezorientován, protože všechny hlavní strany se kupodivu prohlásily vítězi těchto voleb.

30. 9. 2004
Tisková zpráva Zdeňka Jemelíka

V pátek 1.10. 2004 v 21:10 bude Český rozhlas 6 vysílat na frekvencích 639 kHz | 954 kHz | 1332 kHz v pořadu "Česká justice" 3.díl mých promluv na téma "Paradoxy české justice". Týká se verbálních trestných činů, souběhu lhůt, důsledků kontinuity našeho práva s právem předlistopadovým (též ve vztahu k postavení zahraničních Čechů), v podstatě jde o prezentaci zkušeností a postojů Spolku Šalamoun.

Poslech na vlastní nebezpečí posluchače: jsem laik, mé názory jsou laické.

Zahraniční zájemce upozorňuji, že ČRo lze poslouchat i na internetu.

1. 10. 2004
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

23. září 2004 ráno provedl odpor rozsáhlou operaci proti okupačním silám a zaútočil na vekou americkou kolonu osmnácti vojenských vozidel na silnici Kan'án -- Balád Rúz jihovýchodně od Ba'qúby. Podle svědectví očitých svědků začal útok kolem 7:00, kdy pod kolonou explodovalo několik bomb. Pak začali bojovníci Američany ostřelovat RPG. Útok zničil tři Humvee a zabil nejméně devět vojáků. Zničen byl také kamión s proviantem a v byli něm zabiti další dva vojáci. Potom se bojovníci zmocnili velkého množství zásob a zmizeli.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL

30. 9. 2004
Tím nejjasnějším momentem, který vykresluje tento příběh, je scéna, kdy Bejčák sedí s rukama v dlaních a Pejsek načape své idoly při homosexuálním styku. Ideály totiž v životě často nemají místo.

V srpnu přišel do kin nový český film Non Plus Ultras, který byl avizovaný jako film o fotbalu a hooligans. Jeho režisérem je sparťanský fanoušek Jakub Sluka, takže se není co divit, že hlavními postavami filmu je pět sparťanských chuligánů, kteří patří k tzv. ultras (tvrdému fanouškovskému jádru) -- vůdce Bejčák, rádoby charismatický a tichý Tyčka, Pejsek, Potapeč a Vočko.

Hlavní linie filmu se odvíjí od návštěvy anglických ultras -- fanoušků londýnského klubu West Ham. Není to však jediný příběh a motiv, který se ve zhruba 85ti minutovém filmu odehrává. Hlavní postava Bejčák prožívá svůj končící vztah a zamilovává se a je tu také návštěva fotbalového zápasu Baníku v Ostravě.

Jiná recenze tohoto filmu "Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem" z pera Jana Čulíka

Mordechai Vanunu
30. 9. 2004

Muž který prozradil izraelské jaderné zbraně

Rozhovor s Mordechajem Vanunu

Amy Goodman z amerického rozhlasového a televizního programu Democracy Now!

Mordechaj Vanunu pracoval v letech 1976-1985 jako jaderný technik v továrně Dimona, tajném izraelském jaderném zařízení (Dimona byla podzemní továrna na výrobu plutonia, která fungovala v přísném utajení). Pracoval tam v době, kdy Izrael oficiálně trval na tom, že nechce být státem, který jako první přinese jaderné zbraně na blízký východ. Vanunu odkryl, že Izrael tajně vyvíjí rozsáhlý jaderný program, jehož existenci skrýval jak před izraelským lidem a parlamentem, tak i před celým světem. Se snímky, které v Dimoně pořídil, potom odcestoval do Sydney, kde se obrátil na křesťanství a vstoupil do anglikánské církve. Vanunu poskytl informace o izraelském jaderném programu a fotografie, které jej dokazovaly, deníku Sunday Times v Londýně. Poté byl v Itálii unesen izraelskou tajnou službou Mossad a uvězněn.

Vanunův příběh byl otištěn 5. října 1986, a poskytl tak světu svědectví, že Izrael se stal silnou jadernou velmocí s materiálem zhruba na 200 jaderných hlavic.

30. 9. 2004
Noam Chomsky

Pokud by byla jejím cílem bezpečnost, Izrael by zeď postavil o pár kilometrů dovnitř svého území. Pak by mohla být míli vysoká, izraelská armáda by ji mohla strážit po obou stranách, zaminovaná by mohla být třeba jadernými zbraněmi, naprosto nepropustná. Zajišťovala by perfektní bezpečnost. Problémem by bylo, že by nezabrala hodnotnou palestinskou půdu a zdroje (včetně vody), nevyhnala by populaci a nepoložila by základ k další expanzi (protože Palestinci z hladomorny, která jim zůstala, utíkají, tak jako z města Qalqilya). Takže interpretace zdi jako zabrání země se zdá být namístě.

Palác národů
30. 9. 2004

Organizácia Spojených národov si už zvykla na kritiku, že je iba kolosálnym diskusným klubom, ktorý málokedy dokáže prijať včasné a rázne rozhodnutia. Prečo sa potom 59. zasadaniu Valného zhromaždenia dostalo v ostatných dňoch toľko pozornosti? Prečo sa unúval k rečníckemu pultu i sám americký prezident Bush?

Odpovedí sa ponúka hneď niekoľko. Vyplývajú aj z nervozity sveta nad šírením terorizmu a nad dvojsečnosťou silových metód jeho potláčania.

30. 9. 2004

Nulová tolerancia už aj na Slovensku...

František Kusý

Ako sa zdá, nechválne známa politika nulovej tolerancie, ktorá nedávno začala zapúšťať korene vo viacerých mestách Českej republiky, si pomaly nachádza cestu aj na Slovensko. Aj keď zatiaľ nepriznal súvislosti s akoukoľvek širšou politikou, primátor Bratislavy vyhlásil nekompromisnú vojnu "asociálom" v centre mesta. Nulová tolerancia ako politická koncepcia vznikla v 80.rokoch v USA, nezakladajúc sa ani tak na serióznych sociologických výskumoch, ako skôr na ľudovej múdrosti "kto klame, ten aj kradne".

Slzy jsou Slaný - "nulová tolerance" v Čechách TÉMA BL

30. 9. 2004

"...nezavěšujte prosím..." Po dalších deseti minutách pozornosti a čekání na spojení s operátorem, mi zdánlivě přátelský ženský hlas ve sluchátku řekl, že pro mě tu není nikdo a pak již systém jednoduše zavěsil. Za další hodinu na lince telecomu se to opakovalo. Tak se tedy ptám -- mají-li věci dobře sloužit, kolika naráz se může člověk věnovat? Vždyť třeba jenom sledovat, který z tarifů je pro mě výhodnější, nutí člověka složitě přemýšlet a někdy i dlouze komunikovat.

Ivan Vyskočil
29. 9. 2004
Pane Vyskočile, mám před sebou "Drzý interview" z roku 1964, který vyšel ve dvanáctém čísle časopisu Host do domu. Tehdy vám otázky dával Oleg Sus. Napadlo mě, že by nebylo od věci udělat s vámi podobný drzý interview po čtyřiceti letech. Pro začátek si vypůjčím otázku pana Suse. Ten se vás ptal na to, proč jste zmizel prakticky z divadla. Já bych tuto otázku, která dnes již není aktuální, parafrázoval, a ptám se: Proč jste zmizel prakticky z literatury?
Protože nepíšu literaturu a nechce se mi vydávat staré věci. Také z toho důvodu, že bych je musel předělávat. A na to nemám čas!
Sociolog Jan Keller
26. 9. 2004

Vystoupením Jana Kellera začal první den Českého sociálního fóra, které navazuje na tradici Porto Allegre a Bombaje. Téma prvního bloku - sociální solidarita, jiná globalizace a udržitelný rozvoj proti neoliberalismu a privatizaci vytvořilo rámec pro volání sociologa Kellera po jiné modernizaci. Místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip popsal proces překotné privatizace dvadesátých let a připomněl, že manažeři nadnárodních korporací dnes nejsou odpovědni občanům tak, jako zvolení zástupci. Místopředseda ČMKOS Zdeněk Málek zrekapituloval stav občanské společnosti a roli odborů, kerým se pak věnoval v obsáhlém samostaném bloku na téma globalizace a trh práce.

České sociální fórum 25. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 25. 9. AUDIOZÁZNAM

Nedělní program zahrnuje zodpovězení otázek práva na bydlení představiteli Sdružení nájemníků, otázky militarizaci EU a existence protiválečného hnutí, skryté aspekty palestinsko-izraelského konfliktu, historické ohlédnutí za českou levicí po roce 1989, viděnou očima anarchistů, perspektivu sociálních fór a jejich přerod v "novou internacionálu", rekapitulaci antiglobalistického protestu proti MMF a SB či otázku propagandy a reality života v osamělém "socialistickém" státě na americkém kontinentu - Kubě.

Jiří Dolejš
30. 9. 2004
Podklad k vystoupení na Českém sociálním fóru na téma "Demokracie a základní práva, proti rasismu, fašismu a diskriminaci"

Formulace lidských práv jako jádra pokroku je spjata s novověkem. Politická levice si tehdy na svůj prapor dala úkol překonat výsady staré společnosti a šířit názory na universální emancipaci člověka. To znamená nejen odkaz na historickou pokrokovost emancipační strategie levice, ale i polemiku s tím, že lidská práva jsou přirozená člověku jako druhu. Kvalita a míra universalismu lidských práv souvisí s dosaženým stupněm civilizace. Hodnota lidských práv byla nejen důležitým momentem orientace a sebeorganizace různých hnutí, ale také byla deklarování v právním řádu. V tomto smyslu se právní stát stává základem novodobého občanství a zodpovídá se za uplatňování a realizaci lidských práv ve vztahu ke svým občanům.

České sociální fórum TÉMA BL

Jan Kavan na Českém sociálním fóru
28. 9. 2004

Druhý den Českého sociálního fóra patřil příspěvkům o právu na důstojné bydlení, ke kterému promluvil poslanec František Beneš a krátce i místopředseda SON František Hanauer, hlavní diskusní odpoledne pak příspěvkům proti válce a hodnocení české levice ve světových souvislostech. O levici promluvil student politologie a redaktor časopisu A-kontra, anarchista Ondřej Slačálek a o jejím mediálním obrazu Matěj Pálka.

České sociální fórum 25. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 25. 9. AUDIOZÁZNAM

České sociální fórum 26. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 26. 9. AUDIOZÁZNAM

Pondělí - třetí a poslední den diskusí Českého sociálního fóra patřil tématům veřejného prostoru, boje proti rasismu, xenofobii, mezinárodním souvislostem mírového hnutí a činnosti OSN.

České sociální fórum 27. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 27. 9. AUDIOZÁZNAM
Ondřej Slačálek
29. 9. 2004
Příspěvek přednesený na Českém sociálním fóru

Rád bych vám poděkoval za účast na této diskusi, kterou bych si dovolil zahájit stručným úvodem. Předešlu jej jednou osobní poznámkou: Českého sociálního fóra jsem se zúčastnit nechtěl, z důvodů výhrad jak ke koncepci sociálních fór obecně, tak k mnoha českým organizátorům zvláště. O své účasti jsem se k svému překvapení ovšem dočetl v tisku a takto nestandardnímu způsobu pozvání jsem prostě nemohl odolat. Na přípravu tohoto příspěvku jsem měl navíc kvůli tomu relativně málo času. Bylo mi dáno téma "česká levice po roce 1989 ve světových souvislostech".

28. 9. 2004

Filmový klub ČVUT v Praze-Dejvicích zahajuje ve čtvrtek 30.9. v 19.45 svou podzimní sezónu filmem Woodyho Allena Annie Hall.

Celý program na podzim 2004 naleznete ZDE

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

1. 9. 2004

Tento časopis pro vás vyrábíme bez rozpočtu: Přispějte!

V srpnu 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 6350,00 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2004 Figuríny z výkladu Bohumil  Kartous
30. 9. 2004 Slavné projevy
Neslavné konce
Václav  Dušek
30. 9. 2004 Snaha poničit Prahu další magistrálou pokračuje Petr  Kužvart
30. 9. 2004 Uvnitř: Důkaz Bushova politického převratu Greg  Evans
29. 9. 2004 Mazat, či nemazat... Jan  Sýkora
28. 9. 2004 Jimmy Carter varoval před volebními problémy na Floridě   
27. 9. 2004 Lidové noviny dál šíří bludy o detektoru lži Hynek  Hanke
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta

Přesun brněnského nádraží - téma voleb RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2004 Brněnské podivnosti Jan  Lipšanský
29. 9. 2004 Vůdcovský mindrák Karla Kobosila Radek  Batelka
29. 9. 2004 Nesouhlasím s vámi, ale... Pavel  Urban
29. 9. 2004 Vlakové nádraží patří do centra Brna i kraje Jiří  Löw
29. 9. 2004 Jde o "totalitní atak" na přesun nádraží?   
27. 9. 2004 Smrkovského argumenty a pseudoproblémy zamindrákovaných "strážců veřejného blaha" jsou opět na stole Karel  Kobosil
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík

České sociální fórum - Praha 2004 RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2004 Lidská práva bez hranic Jiří  Dolejš
29. 9. 2004 Proč je česká levice sto let za opicemi? Ondřej  Slačálek
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Keller: Evropu čeká vlna neofašismu   
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 V Praze se konalo České sociální fórum   
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze   

Bush versus Kerry: volby 2004 RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách   
8. 9. 2004 Na George Bushe útočí jen snobové   
8. 9. 2004 Bush versus Kerry: příliš malé rozdíly Oskar  Krejčí
30. 8. 2004 "Bush vyhraje, protože jeho tým účinně používá pomluvy"   
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?   
10. 8. 2004 John Kerry sa začína vyfarbovať Adrian Peter Pressburg
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov   
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
2. 8. 2004 John Kerry potvrdil svoji šanci stát se americkým prezidentem Radek  Vogl
27. 7. 2004 USA: Demokraté rozhodují o možném prezidentovi Radek  Vogl

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
13. 9. 2004 Filozofové v jeskyni Pavel  Urban
9. 9. 2004 Beslan: Příběh bratrů Kulajevů   
8. 9. 2004 Putin odmítl zahájit veřejné vyšetřování katastrofy v Beslanu   
8. 9. 2004 Rusové demonstrovali proti terorismu   
8. 9. 2004 Rusko: V boji proti terorismu nemá volbu nikdo Oskar  Krejčí
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek

Kavkaz, Náhorní Karabach, Čečensko RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2004 Žvástat lze i o plynových komorách... Karel  Dolejší
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
21. 9. 2004 "Rusko není schopno samo řešit situaci v Čečensku"   
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Je možné pochopit, proč Bůh dopouští, aby trpěly nevinné děti? Ondřej  Chrást
20. 9. 2004 Askar Akajev sa ešte nerozhodol   
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku   
9. 9. 2004 Beslan: Příběh bratrů Kulajevů   
8. 9. 2004 Putin odmítl zahájit veřejné vyšetřování katastrofy v Beslanu   
8. 9. 2004 Rusové demonstrovali proti terorismu   

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Stát, sociální ústavy a iniciativa jednotlivce Jan  Čulík
20. 7. 2004 Český systém ústavní a sociální péče se musí změnit Jan  Čulík
20. 7. 2004 Pacienti v klecích mají být po protestu Rowlingové propuštěni   
19. 7. 2004 Jak stát dělá překážky rodičům postižených dětí Martina  Dostálová
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Posměch zvyšuje oblibu   
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
16. 9. 2004 Václav Žák: Nezapomínejme, že John Bok kandidoval za ODS   
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
1. 9. 2004 Standa Rovňák a jeho středně Rychlé šípy Martin  Mařák
31. 8. 2004 ČR "spěje k hospodářskému úpadku"   

Český film RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva   
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba

Americký dokumentarista Michael Moore RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
31. 8. 2004 Michael Moore získal na Republikánském sjezdu další reklamu pro svůj film   
24. 8. 2004 Fahrenheit 9/11: Neobyčejně významný historický počin   
18. 8. 2004 Fahrenheit 9/11 vyvolává kontroverzi v arabském světě   
14. 8. 2004 Moore zveřejnil důkazy pro všechna svá tvrzení ve filmu Fahrenheit 9/11   
13. 8. 2004 Rozumím, proč Fahrenheit 9/11 dostal hlavní cenu v Cannes Jan  Čulík
13. 8. 2004 O Michaelu Moorovi: Souhlasím   
13. 8. 2004 Michael Moore zveřejnil záběry, kde nový šéf CIA konstatuje, že je pro tuto funkci nevhodný   
12. 8. 2004 Iráčtí vzbouřenci nejsou bojovníky za svobodu   

Zelení RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2004 Nezralí zelení Milan  Hamerský
15. 9. 2004 Strana zelených dospívá k vnitřnímu sjednocení   
9. 9. 2004 Horáček není "česky" zelený   
27. 8. 2004 Brezina (prý) strašidlem aneb Dokaž, co jsi nenapsal Karel  Dolejší
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký

Školství RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
7. 6. 2004 O terorizování matek   
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Ošklivá strana soutěže Miss World   
19. 4. 2004 Odsuzování soutěže Miss World je snobské   

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2004 Drzý interview s Ivanem Vyskočilem po čtyřiceti letech Martin  Vaněk
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
26. 9. 2004 Brudlý krampoblouch - soutěž literárních sborníků českých škol   
21. 9. 2004 Čistý plamen lásky v Ostravě   
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Lékař, biolog a filozof holismu -- s otazníkem nad jeho pozůstalostí Irena  Zítková
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
13. 9. 2004 V zámku a v podzámčí Zdena  Bratršovská

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 17. září 2004   
27. 9. 2004 "Tony Blair to myslí upřímně"   
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě   
24. 9. 2004 Tažení současné vlády USA proti terorismu se zadrhává Jozef Bohumil Ftorek
24. 9. 2004 Delegace britských muslimů se pokusí v Bagdádu zachránit Kennethe Bigleyho   
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?   
23. 9. 2004 Chaos při "jednání" s iráckými únosci?   
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný   
22. 9. 2004 Bagdádský politolog: Nic se v Iráku neopravuje   
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib