30. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 9. 2004

Slavné projevy
Neslavné konce

Slavný projev "jde o to" vstoupil do dějin v padesátých letech minulého století díky srdnatému bojovníkovi za lidská práva z černého Kladna. Jeho pštrosímu tanci na tribuně a mečivému hlasu však předcházely projevy nepostrádající nádech výbojných jepičích králů z báchorek sice umně sestavených, ale lživokřivých.

V projevu bodrého strýce Antona se to hemžilo pohrůžkami, prosbami, vychloubáním, upozorňováním na nedostatky a rezervy, špiony a nepřátele pracujícího lidu. V naší historii jsou projevy míněny vždy vážně. Bývají sledovány, zaznamenávány dostupnou technikou dané doby, vyhodnocovány a ukládány pro doby budoucí. Projev "jde o to" stojí za zmínku, neboť projevy další již nikdy nepostrádaly imperativy donucovací, přikazovací a rozkazovací. Lidu je třeba připomínat poslušenství, burcovat v něm svědomí, ukazovat cestu k osvobozujícím pastvinám nepostrádajícím chutnou krmi, dostatek prostoru ke zušlechťování geneticky poddajného materiálu. Vhodná pastva dokáže z nevhodně neposlušného kusu vypěstovat obstojného moulumulu.

Projevy v menších územních celcích bývají zhusta nebezpečné a vytváří v lidech pocit neskonalé důležitosti; svůdné patřičnosti k většině zaručeně spravedlivé a vytvářející nejlepší podmínky pro přežití. Jeden můj přítel, kdysi v nadšeném opovržení všemi kolektivisty, napsal vtipný fejetónek opisující, kterak každý člověk potřebuje nějaký zadek, kam by se ukryl před průvanem zvedajícím se tsunami odporu ulice, kde by přežil v klidu a míru doby nejisté a vzrušené ve společnosti podobně opuštěných a nechtěných. Zadek ochránce byl příteli k smíchu a pohrdání, aby o několik měsíců porevolučně ochablých nalezl postupně do nejednoho nastaveného a připraveného zadku a nechal se tam ohřívati.

Onen pisatel odbojného ražení byl předstižen jistým novodobým Pavlem, ten bez obalu zapřel třikráte svého nevěřícího Uboha, když byl tázán v hostinci u Karlínského viaduktu zda s ním měl cosi společného. Venku pak lkal a říkal: odejdu z této proklaté země, odejdu do Země kde včera znamenalo předevčírem. Neboť tam se nyní budou dělat dějiny. Neodešel, svá průměrná dítka pak vyslal do USA, aby získala ostruhy kapitalistického demokratismu. Proč ty dva ale připomínám? Jenom proto, že žili v bídě vzpomínek z projevů všech těch velikánů našeho politického mrcho-sdružování ve jménu lidu! Dobře si pamatovali, že lézti do pasti pravd se nevyplácí. K čemu hrdinovati, za koho strkati krk do oprátky nebo jej nabízeti k nasazení obojku? Projevy dokázaly v lidech vzbuzovat pocity úzkosti, měnili se v psychotiky a neurotiky, určovali sami sobě omezení nelidského druhu, prodávali svobodu za laciný odpustek -- mlčenlivost, poslušnost, aportování slov a činů, druhotnou poplatnost, neskonalou lísavost, nekřesťanskou lživost, chronickou ohebnost, a připomínali komusi barbarský národ Gog a Magog. Mnozí toužili býti gnómem, tedy skřítkem, trpaslíkem -- zmizeti rozpuštěni v kaluži kolektivního hříchu.

I dnes můžeme vídati neskonale nabubřelé, musí se říci pitomostí nabité, projevy vyvolených z lidu. Nešetří sebe, nešetří nás. V potu tváře a chabých znalostí vytvářejí neblahé pocity zažívané v minulosti; digestoř svět má nyní velmi špatné odsávání a otrava z blboplynů dosahuje maximální stupnice. Slýcháme ohranou písničku ze všech stran -- já s tím nemám, on s tím nemá, my s tím nemáme problém. Demokratický domovský ohradník má vypěstovanou demokracii pačésku, zvláštní odrůdu jalového skřeta.

Někdy se novátorští tlachalové neubrání tvorbě myšlenek zapadajících určenou kategorií poznání do beřkovického údolí. Spasitelé národa a státu mohutní, krejčí povolují švy a popouští záhyby. Nenasytové, budulínci, vypasené Mařenky, celý ten pohádkový arzenál parlamentní a senátní věrchušky stojí daňové poplatníky peníze, ale i nemalé nervy. Bližším pozorováním shledáme, že jsme upadli v ruce nepravé, často obě levé. Za naše peníze častují se vrcholoví občané nevybíravými slovy, urážkami, posměšky, pospáváním, říháním, zíváním a častým odbíháním díky neodbytnému nutkání z přejídání. Známe v zastupitelstvích státních i regionálních nejednu postavu k podpírání, a i když k dámám má být člověk veden mírností a pochopením, nejedna ta dáma není však dáma, ale hádavá saň, správcová z pavlačového baráku na okraji města.

Projevy u nás doma bývají bojovné, udivené a skládající se povětšinou z hezkých slov postrádajících mnohdy racionální zdůvodnění samotného projevu. Pokrytectví, přetvářka, nesoustavnost v myšlení, vznětlivost provázena gestikulací a mimikou prozrazují nám všemu prostému lidu jediné, že jsme zase volili špatně, abychom příště zvolili podobně. Nejsou lidi, říkával tajemník Dinosaurus III. z vůle lidu zvolen. Nejsou lidi,víte lidi, říkají nám dnešní nadlidi. Bodejť by byli, pánové a dámy, když je nehledáte, protože známo jest, že o koryto se nedělí ani nejhloupější živočich v chlévě.

Velké divadelní fláky se odehrávají denně před námi diváky, předplatné máme na léta zajištěno díky naší vrozené lenosti a nechuti k novosti, takže nemůžeme bohužel změnit ani zatuchlé a těsné hlediště -- hraje se v kostýmech z Lesku a bídy kurtizán, v kašírovaných kulisách ze zašlých operetních kusů, při dramaturgických výbojích a nálezech literárních skvostů Komtesa Šotek a režijních objevech Leze prcek na vrbu s hudbou Františka Blbečka.

Máme-li někde skutečný primát, pak ve velkohubosti, v projevech protkaných tolika skrytými náznaky odplat za nepochopení, nedodržení a neplnění doporučení, že jsme na další léta poznamenáni a ocejchováni v duších brutálními, bezmála středověkými razidly. Skutečně cenný projev může pronést snad pouze a jenom vizionář, ale toho nemáme. Mám na mysli jasnozřivého, ne druhy a podruhy ostatních. Nezaměňovat. Podobně jako vizírku (fotohledáček) s vyžírkou (zde doplň každý sám).

Kdosi v příštích volbách čeká na terno, aby mu později ze všeho bylo černo. Kde? Na duši! Vae victis, mistři projevů, necitelnost je trestána často necitelnými.

                 
Obsah vydání       30. 9. 2004
30. 9. 2004 Snaha poničit Prahu další magistrálou pokračuje Petr  Kužvart
30. 9. 2004 Figuríny z výkladu Bohumil  Kartous
30. 9. 2004 Slavné projevy
Neslavné konce
Václav  Dušek
30. 9. 2004 Británie: Ofcom navrhuje novou veřejnoprávní televizi
30. 9. 2004 Jsou česká média po roce 1989 svobodná?
30. 9. 2004 Brněnské podivnosti Jan  Lipšanský
30. 9. 2004 Uvnitř: Důkaz Bushova politického převratu Greg  Evans
30. 9. 2004 Když sociolog nerozumí věcem kolem sebe Ivo  Bystřičan
29. 9. 2004 Mazat, či nemazat... Jan  Sýkora
30. 9. 2004 Co přinesly volby v Německu? Tomáš  Krček
30. 9. 2004 Všem mým návistníkům i nenávistníkům
1. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 22. a 23. září 2004
30. 9. 2004 Non Plus Ultras -- lepší už být nemůžou... Linda  Sokačová
30. 9. 2004 Osmnáct let vězení za pravdu
30. 9. 2004 Izraelská zeď a její cíle Noam  Chomsky
30. 9. 2004 Oživený záujem o OSN Adrian Peter Pressburg
30. 9. 2004 "Asociáli z centra von!" František  Kusý
30. 9. 2004 Jen zbytkem pozornosti... Michal  Rusek
29. 9. 2004 Drzý interview s Ivanem Vyskočilem po čtyřiceti letech Martin  Vaněk
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
30. 9. 2004 Lidská práva bez hranic Jiří  Dolejš
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Proč je česká levice sto let za opicemi? Ondřej  Slačálek
28. 9. 2004 Filmový klub ČVUT
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 9. 2004 Figuríny z výkladu Bohumil  Kartous
30. 9. 2004 Slavné projevy
Neslavné konce
Václav  Dušek
30. 9. 2004 Snaha poničit Prahu další magistrálou pokračuje Petr  Kužvart
30. 9. 2004 Uvnitř: Důkaz Bushova politického převratu Greg  Evans
29. 9. 2004 Mazat, či nemazat... Jan  Sýkora
28. 9. 2004 Jimmy Carter varoval před volebními problémy na Floridě   
27. 9. 2004 Lidové noviny dál šíří bludy o detektoru lži Hynek  Hanke
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu   
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan Sýkora
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha