23. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Miloš Zeman
23. 9. 2004

Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"

Návrh bývalého premiéra na systémové změny vnitřní organizace ČSSD

Místní organizace ČSSD v Praze 2, kde byl dlouhá léta členem bývalý předseda vlády Miloš Zeman, zveřejnila jeho "politický testament" - návrh na úpravu stanov a objektivní určení úspěšnosti sociálně demokratických politiků. Bývalý premiér v něm rozpracovává kariérní řád, který odvozoval úspěšnost politika od kvality práce na místní úrovni - v obci a na okrese. Zemanem se zaštiťuje i platforma "pro renesanci strany", která vznikla ze členů, dlouhodobě nespokojených manipulacemi a potlačováním demokracie v ČSSD. Miloš Zeman se tak znovu pokouší ovlivnit názory členů sociální demokracie. Prosazuje mimo jiné, aby nového předsedu strany nevolil sjezd, ale všichni členové ČSSD.

"Nechceme, aby sekretariáty a funkcionáři rozhodovali bez členů. Nechceme přijmout argument, že jiní by to dělali ještě hůř a nechceme být stranou elitářů. Nechceme, aby slovo "přítel" znělo falešně. Nechceme se v hospodě stydět za to, že jsme sociální demokraté. Proto si nepřejeme, aby Českou stranu sociálně demokratickou i nadále zastupovalo její současné vedení" říkají někteří členové strany. Většina stávajících vysokých funkcionářů ČSSD odmítá rozšíření vnistrostranické demokracie a přímou volbu předsedy strany na sjezdu v příštím roce. Mají strach...

Plné znění "politické závěti" Miloše Zemana ARCHIV BL

 1. Nový člen ČSSD se může přihlásit do jakékoli místní organizace ČSSD bez ohledu na místo trvalého bydliště; totéž platí pro přestupy dosavadních členů mezi jednotlivými místními organizacemi.
  Zdůvodnění: návrh podporuje soutěživost mezi místními organizacemi a brání tomu, aby členové neopouštěli ČSSD, resp. nestávali se pouze pasivními členy kvůli malé aktivitě místní organizace v jejich trvalém bydlišti.
 2. Kandidátka do komunálních voleb je v tajných volbách sestavována všemi členy místní organizace v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů. Povinností předsedy místní organizace je kandidovat v komunálních volbách, přičemž o jeho pořadí na kandidátce rozhodnou členové místní organizace uvedeným způsobem.
  Zdůvodnění: Jedním z dále uvedených kritérii hodnocení místní organizace je procento preferenčních hlasů, které získal její předseda v komunálních volbách.
 3. Okresní konference jmenuje předsedou okresní organizace ČSSD předsedu nejúspěšnější místné organizace v okrese. Úspěšnost v je zjišťována jako minimální hodnota součinu pořadí místních organizaci v rámci okresu podle následujících kritérii:
  1. počet členů
  2. poměr počtu členů k počtu obyvatel v působnosti místní organizace
  3. meziroční změna počtu členů
  4. procento hlasů, odevzdaných pro ČSSD v komunálních volbách
  5. procento preferenčních hlasů, odevzdaných pro předsedu místní organizace
  6. procento hlaSŮ, odevzdaných pro ČSSD v krajských volbách
  7. procento hlasů, odevzdaných pro ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny.
  Zdůvodnění: Úspěšná místní organizace musí být nejen početně silná (kritérium a), ale i co nejlépe vyžívat svůj potenciál (kritérium b), dosahovat plynulého růstu počtu členů (kritérium c), uspět v dané obci nejen na místní úrovni (kritérium d), ale i na úrovni krajské (kritérium f) a celostátní (kritérium g), a mít v čele dostatečně charismatickou osobnost (kritérium e).
 4. Kandidátka do krajských voleb je v tajných volbách sestavována všemi členy krajské organizace v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů. Povinnosti předsedy okresní organizace je kandidovat v krajských volbách, přičemž o jeho pořadí na kandidátce rozhodnou členové krajské organizace uvedeným způsobem.
  Zdůvodnění: Jedním z dále uvedených kritérii hodnoceni okresní organizace je procento preferenčních hlasů, které získal její předseda v krajských volbách.
 5. Krajská konference jmenuje předsedou krajské organizace ČSSD předsedu nejúspěšnější okresní organizace v kraji. Úspěšnost je zjišťována jako minimálni hodnota součinu pořadí okresních organizací v rámci kraje podle následujicích kritérií:
  1. počet členů
  2. poměr počtu členů k počtu obyvatel v působnosti okresní organizace
  3. meziroční změna počtu členů
  4. procento hlasů, odevzdaných pro ČSSD v komunálních volbách
  5. procento preferenčnich hlasů, odevzdaných pro předsedu okresní organizace
  6. procento hlasů, odevzdaných pro ČSSD v krajských volbách
  7. procento hlasů, odevzdaných pro ČSSD ve volbách do Poslanecké sněmovny
  8. počet místních organizací v působnosti okresní organizace.
  Zdůvodnění: Úspěšná okresní organizace musí být nejen početně silná (kritérium a), ale i co nejlépe využívat svůj potenciál (kritéria b a h), dosahovat plynulého růstu počtu členů (kritérium c), uspět v daném okrese v komunálních volbách (kritérium d), krajských volbách (kritérium f), celostátních volbách (kritérium g) a mít v čele dostatečně charismatickou osobnost (kritérium e).
 6. Kandidátka do voleb do poslanecké sněmovny je v tajných volbách sestavována všemi členy krajské organizace (tj. organizace ve volebním kraji) v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů. Povinností předsedy krajské organizace je kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, přičemž o jeho pořadí na kandidátce rozhodnou členové krajské organizace uvedeným způsobem.
 7. Předseda ČSSD je volen na dvouleté období členy ČSSD. Nominaci na předsedu ČSSD může předložit jakákoli místní organizace.
  Zdůvodnění: Jek ukázaly minulé zkušenosti, je předseda ČSSD natolik důležitá osobnost, že k její volbě by se měli vyjádřit všichni členové ČSSD, kteří o to mají zájem.
 8. Sjezd ČSSD volí
  1. statutárního místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a řídí odborné komise strany
  2. místopředsedu pro komunální a regionální politiku
  3. místopředsedu pro parlamentní politiku
  4. místopředsedu pro zahraniční politiku
  5. místopředsedu pro ekonomiku a organizaci strany.
  Zdůvodnění: Každý z místopředsedů by měl nést konkrétní odpovědnost za svěřený úsek práce. Mediální politika ČSSD by měla být v kompetenci tiskového mluvčího strany.
 9. Předseda, místopředsedové a předsedové poslaneckého a senátorského klubu ČSSD tvoří politické grémium. Politické grémium se schází jednou týdně a řeší operativní problémy činnosti strany.
 10. Předsednictvo ČSSD je tvořeno politickým grémiem a předsedy krajských organizací. Předsednictvo se schází jednou měsíčně a řeší taktické problémy činnosti strany.
 11. Ústřední výkonný výbor ČSSD je tvořen předsednictvem a předsedy okresních organizací. Ústřední výkonný výbor se schází jednou za tři měsíce a řeší strategické problémy činnosti strany.
  Zdůvodnění: při nedostatku výrazných osobností je oddě1ení funkce předsedy okresní organizace a člena ústředního výkonného výboru "rozředěním", které snižuje kvalitu práce daného orgánu.
 12. Sjezd ČSSD je tvořen Ústředním výkonným výborem a delegáty sjezdu, jimiž Jsou předsedové všech místních organizací ČSSD.
  Zdůvodnění: Ten, kdo bezplatně vykonává funkci předsedy místní organizace, by měl mít právo jednou za dva roky rozhodovat jako delegát sjezdu.
 13. Nesouhlasí-li nejméně třetina členů Ústředního výkonného výboru s jeho rozhodnutím, má právo požádat o vypsání vnitrostranického referenda k dané otázce. Výsledky referenda jsou závazné.

Závěrečná poznámka: Společným motivem předložených návrhů je ulehčit situaci schopným a úspěšným a naopak ztížit situaci neschopným a neúspěšným podle zásady, že ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými.

Miloš Zeman

                 
Obsah vydání       23. 9. 2004
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Nemám problémy s multikulturní společností Jan  Čulík
23. 9. 2004 Chaos při "jednání" s iráckými únosci?
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Bývalý rockový zpěvák Cat Stevens "hrozbou Spojeným státům"
23. 9. 2004 Konečně svoboda Bohumil  Kartous
23. 9. 2004 Věc: Soud s mužem podezřelým z útoku na šéfredaktora Respektu v pátek 24. 9. v 8:30
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
23. 9. 2004 Muslimský šátek a přetrvávající otazníky Milan  Valach
23. 9. 2004 Má být Brno Senior City? Antonín  Žiška
23. 9. 2004 Moravskoslezský kraj uzavřel dohodu o spolupráci s britským regionem North East Jaroslav  Hlaváček
23. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 8. - 12. září 2004
22. 9. 2004 Jeden za 18, druhý bez tří za 15...? Jan  Sýkora
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný
22. 9. 2004 Poslední kapka Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Ľavica krváca na daň z moci Ľubomír  Andrassy
23. 9. 2004 Lisabonská stratégia: veľká myšlienka Radovan  Geist
23. 9. 2004 Pinochet stratil v Čile imunitu
23. 9. 2004 Biznis teroru
23. 9. 2004 V pasci vlastnej politiky Matúš  Holý
22. 9. 2004 Cimrmanovská hesla z příručky Euroenglish František  Schilla
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
21. 9. 2004 "Rusko není schopno samo řešit situaci v Čečensku"
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
21. 9. 2004 Češi: "Jednejte, jak já chci, ne jak já sám jednám." Fabiano  Golgo
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna   
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný   
22. 9. 2004 Jeden za 18, druhý bez tří za 15...? Jan  Sýkora
21. 9. 2004 Myšlenky i lásky jednoho filosofa Ondřej  Slačálek
21. 9. 2004 Dávejte si pozor na noviny   
21. 9. 2004 Češi: "Jednejte, jak já chci, ne jak já sám jednám." Fabiano  Golgo
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib   
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Posměch zvyšuje oblibu   
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
16. 9. 2004 Václav Žák: Nezapomínejme, že John Bok kandidoval za ODS   
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
1. 9. 2004 Standa Rovňák a jeho středně Rychlé šípy Martin  Mařák
31. 8. 2004 ČR "spěje k hospodářskému úpadku"   
31. 8. 2004 Normální je nelhat? Jan  Čulík
31. 8. 2004 Telecí en Gross Ondřej  Hausenblas
27. 8. 2004 Hloupost ministra nebo vlastizrada? Štěpán  Kotrba
27. 8. 2004 Kolik stránek má Grossova právnická disertace na universitě v Plzni?   
24. 8. 2004 Vláda prošla 101 hlasy