14. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2004

S kůží na trh

Trend osobnostního marketingu univerzitních profesorů sílí

Klíčovou součástí marketingové strategie firem a korporací je zviditelnění své značky a neustálá práce na budování její osobitosti, originality a zlepšování její pověsti. Úspěšné značky mají svůj příběh, nezaměnitelné logo, tradici, dobrou pověst a reference a všeobecné povědomí konzumentů. Bez nich jen těžko obstojí ve vysoce dynamickém prostoru globální konkurence. Co však platí pro chování firem, platí také pro univerzitní vědce. I oni se vypořádávají se sílící konkurencí promyšleným marketingem.

V tržních podmínkách pozdní modernity vědci fungují na akademickém trhu podobně jako firmy na trhu zboží. Čím lepší jméno má firma či její značka, tím lepší je poptávka po jejích produktech. Čím lepší je poptávka, tím více firma bohatne a to jí dává možnost více inovovat a vylepšovat, čímž dále roste její bohatství a možnosti. Velmi podobně je tomu s univerzitními profesory. Čím lepší má profesor jméno a akademickou reputaci, tím větší bude zájem studentů o jeho kursy (být studentem slavného profesora velmi zvyšuje studentovu hodnotu na trhu práce), tím lepší pracovní nabídky k akademickému angažmá bude profesor získávat, tím jednodušeji bude získávat peníze z grantů na výzkum, tím častěji bude zván, aby přednášel, tím lehčeji se bude dostávat na stránky vědeckých i populárních periodik. Čím lepší reputace, tím lepší možnosti a vice versa.

Robert B. Reich, bývalý americký ministr práce ve své knize "V pasti úspěchu" analyzuje, jak v akademickém světě roste význam budování značky založené na svém vlastním jméně. Podobně, jako je značkou Harvardská univerzita, jsou obchodními značkami i jména slavných profesorů, kteří na univerzitě pracují. Bez jejich jmen by hodnota značky Harvardská univerzity značně klesla. Proto se podle Reicha budování své vlastní značky vyplácí. Uvedené výhody plynoucí z dobrého jména mohou totiž dále při troše obchodního umu přinést kvalitním profesorům vysoké finanční zisky.

Velkým pomocníkem při výstavbě věhlasu vlastního jména je internet. Internetové technologie umožňují vědcům uplatnit silný marketingový nástroj a významnou měrou komunikovat a sdělovat informace o sobě i neakademickému světu. Určité strategie pro budování akademického jména fungují odpradávna a jsou jimi například vzájemná podpora v podobě vzájemného citování se, vzájemného publikování článků o díle vědce, vzájemných pozitivních recenzí, poskytování možností k vlastní prezentaci na konferencích a podobně (mnoho z nich popsal sociolog a antropolog Pierre Bourdieu v knize Homo Academicus z roku 1984).

Internet doplňuje tyto strategie o další nástavbu spočívající v příležitosti poskytnout o sobě konzistentní informaci všem a dobře prodávat své produkty. Tím se akademik částečně vyhýbá nutnosti spoléhat na zprostředkovatelské korporace, jako reklamní agentury nakladatelských domů.Svou reklamu si může sestrojit a provozovat sám.

Sám Robert B. Reich již své osobní internetové stránky má. Coby bývalý univerzitní profesor, autor řady odborných knih a článků a oceňovaný člen Clintonova kabinetu zmiňuje na www.robertreich.org své aktivity v prospěch zaměstnanosti a snižování oprese na trhu práce. Stránky mají elegantní design s jednotným logem Reicha, umožňují číst Reichovy články a komentáře, přečíst si několik zkazek z jeho soukromého života či si koupit jeho knihy. Stránky www.fritjofcapra.net slavného fyzika a teoretika systémů Fritjofa Capry, profesora na kalifornské Berkeley, nabízejí kromě životopisu, kompletní bibliografie či nabídky kurzů také placené semináře o systémovém managementu pro topmanažery firem.

Ještě větší podnikatelské zanícení ukazují stránky www.creativeclass.org Richarda Floridy, profesora ekonomického rozvoje na Carnegie Mellon a autora knihy "The Rise of the Creative Class". Stránky inzerují Floridovu firmu zaměřenou na inovační poradenství, dělají reklamu Floridově knize, podtrhují jeho akademickou kariéru a umožňují nakupovat. Reputaci své firmě pomocí akademického věhlasu zvyšuje podobným způsobem přední světový futurolog Alvin Toffler na www.toffler.org.

Své webové stránky má i přední světový lingvista a levicový intelektuál Noam Chomsky (www.chomsky.info). Je zde možné přečíst si zmínky o něm v encyklopediích, jeho rozhovory, články, debaty o něm, jeho přednášky, o jeho knihách, které je taktéž možné si objednat. V podobném duchu fungují i stránky "otce moderních teorií managementu" Petera F. Druckera (www.peter-drucker.com).

Své obchodní weby mají i někteří čeští akademici. Sociální ekolog Bohuslav Blažek nabízí svůj životopis, články a studie, recenze svých knih a rozhovory s ním. Sociolog Jan Keller zprostředkovává svou kompletní bibliografii, vybrané články a úvahy či fotografie na www.darius.cz/jankeller. Velmi propracované stránky www.stampach.cz prezentují kompletní životopis, úvahy, odkazy, diskuse a rozhovory předního teologa Ivana Odila Štampacha.

V Čechách se však zatím americký trend šířeji neuplatňuje. Ve srovnání se Státy je v Čechách takových webů málo a jsou o poznání amatérštější. Pravděpodobně však jde jen o otázku času, kdy se univerzitní profesoři začnou vedle akademického angažmá uplatňovat i jako konzultanti, poradci či podnikatelé na částečný úvazek.

Velký objem osobních webů, nabízejících jisté produkty intelektuální práce předních profesorů na trhu ukazují, že akademická půda se silně propojuje se světem tržního podnikání. Univerzitní profesoři přestávají být institucionálními anonymy, které znají jen studenti a úzký výsek lidí z oboru a stávají se autonomními obchodními značkami, které univerzitám propůčují své jména. Pro vědu a vzdělávání z toho může plynout velké nebezpečí- pro věhlas a peníze se vědci mohou orientovat více na atraktivní a komerčně úspěšnější témata, více fluktuovat za lepšími nabídkami vzdělávacích ústavů, místo svým studentům věnovat čas své prezentaci a prodeji svých vědomostí firmám. Vědci mohou také více žádat o výzkumné granty na témata, jejichž výtěžek lze zpeněžit mimo univerzitu a ignorovat témata, které takto využít nelze.

Jisté je jedno. Na univerzity v čím dál větší míře pronikají praktiky ze světa komerčního obchodu. Vědci více těží z možnosti částečně využívat angažmá v komerční sféře. Vědí, že se o své jméno musí starat a pracovat na něm v rámci Reichova tvrzení: "Kdysi platilo, že to nejhorší, co jste mohli o někom říci, bylo, že se prodal. Dnes je tím nejhorším, co o někom můžete říci, to, že je neprodejný".

                 
Obsah vydání       14. 9. 2004
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Jak česká média nekorigují nesmysly politiků Michal  Škop
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
13. 9. 2004 Bush "věděl o týrání vězňů" v Guantánamu
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí
13. 9. 2004 Americké vojenské vrtulníky střílely do davu civilistů
14. 9. 2004 Internet "dosáhl hranice svých možností"
14. 9. 2004 Další policií ukončená party
13. 9. 2004 Policie a starosta zakázali pražskou techno party
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 9. 2004 První České sociální fórum 25. - 28. září 2004
14. 9. 2004 Milan Šmíd opravdu brání Zdeňka Duspivu? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Fingerprint scanner - budoucnost právě začala Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 4. - 7. září 2004
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jaroslav  Štemberk
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jakub  Trávník
13. 9. 2004 Čeština pro malé cizince
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
14. 9. 2004 Rusko sa vyberá na cestu Izraela Adrian Peter Pressburg
14. 9. 2004 Genocída na obzore (za obzorom?) Peter  Smrek
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Školství RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení   
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas