19. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2004

Pohádky Hnutí Duha

...a teď tu o červené Karkulce, prosím!

Mluvčí ministra životního prostředí Karolína Šůlová v článku "Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny" a programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký v článku "Hnutí DUHA s politiky netančí" v Britských listech reagovali na můj článek o vazbách "nezávislého občanského" Hnutí Duha na politické strany "Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče". Protože jsem svůj původní text doplnil celou řadou faktických informací a odkazů na prameny, nemám už k diskusi mnoho co dodat. Doplním jen několik faktů, které odkrývají argumentační metody oponentů.

Kdo nás kritizuje, je cvok

Šůlová můj článek poněkud bizarně promíchala s čarodějnicemi, židy, zednáři, Vatikánem a ilumináty a diskreditačně ho označila za "teorii spiknutí". Použila tak oblíbenou metodu předlistopadové komunistické propagandy - naznačit, že nepohodlný kritik režimu je duševně nemocný kverulant. Pro úplnost mohla ještě dodat, že jsem řízen nějakou ideodiverzní centrálou či štvavou vysílačkou a že pracuji za jidášský groš západní reakce.

V článku, na který Šůlová a Kotecký reagovali, jsem uvedl následující prokazatelná fakta:

  1. Zakladatel a šéfideolog Hnutí Duha Jakub Patočka a tehdejší ředitel Duhy Jan Beránek na podzim 2001 podepsali dohodu o politické spolupráci s někdejší Čtyřkoalicí,
  2. po rozpadu Čtyřkoalice se Beránek s Patočkou rozhodli ve volbách na jaře 2002 kandidovat za Koalici,
  3. Duha obratem rozjela "masívní předvolební kampaň" (doslovný citát z tiskové zprávy Duhy), která v ekologické oblasti chválila Koalici a zároveň kritizovala ODS jako jejího hlavního politického rivala,
  4. nový koaliční ministr životního prostředí Libor Ambrozek hned po volbách udělal šéfem svého sekretariátu předního aktivistu Duhy Daniela Vondrouše a svou tiskovou mluvčí tiskovou mluvčí Duhy Karolínu Šůlovou,
  5. Ambrozek zároveň splnil požadavek Duhy odvolat vedení národního parku Šumava,
  6. ministerstvo životního prostředí hned po příchodu Ambrozka dalo Duze podstatně víc peněz, než tomu bylo za Kužvarta.

Co je na těchto pěti průkazných faktech "spikleneckého"? Šůlová a Kotecký tvrdí, že to všechno byla jen náhoda a že to spolu nijak nesouvisí. To už je snadnější uvěřit pohádce o Červené Karkulce...Ponechme však oběma duhovým lidem jejich názor - čtenář si jistě udělá svůj názor sám. Jen obecně poznamenejme, že politický či ekonomický lobbismus je zcela legitimním způsobem podnikání. Měl by ale být transparentní a vlivové agentury by se neměly maskovat jako nevládní organizace či spolky angažovaných občanů. Jinak to totiž může skončit jako v Americe, kde tabákové koncerny zakládají "nezávislá občanská sdružení", která pak veřejnosti tvrdí, že kouření je zdravé.

Pohádka o seznamu extremistů

S Vojtěchem Koteckým bych se mohl pustit do sáhodlouhé polemiky o celou řadu jeho nepravdivých tvrzení. Jako pars pro toto zvolím jeho výrok: "Žádný ministr vnitra nikdy Hnutí Duha na žádný seznam extremistů nikdy nezařadil."

Kotecký prostě lže, respektive se pokouší hrát na to, že veřejnost na některé věci dost rychle zapomíná. Tzv. seznam extremistů, který se oficiálně jmenoval "Informace o projevech extremistických postojů v České republice," vypracovalo v květnu 1995 Rumlovo ministerstvo vnitra. Oddíl číslo 4 tohoto dokumentu nese název "Problematika ekologických a ochranářských hnutí". Mimo jiné se zde píše:

"Česká ekologická hnutí se po roce 1989 začala častěji uchylovat k nátlakovým akcím a tím vstoupila na okraj extremistické scény... (...) I když základní činnost těchto iniciativ je nutno hodnotit jako záslužnou, u některých organizací nebo jejich reprezentantů lze pochybovat o proklamovaném záměru podílet se na ochraně životního prostředí."

Následuje nadpis, který zní: "Nejvýznamnější skupiny (hnutí), při jejichž aktivitách (nebo aktivitách jejich členů nebo sympatizantů) došlo k narušení veřejného pořádku)". Pod tímco nadpisem pak je hned na prvním místě zmíněno právě Hnutí Duha.

oskenovaná stránka tzv. seznamu extremistů ZDE

V písemném zdůvodnění existence seznamu, které mi někdy v roce 1996 poskytl mluvčí MV pan Kosík, se píše: "Je doloženo z vyšetřovacích spisů, že při aktivitách členů či sympatizantů těchto hnutí došlo k narušení veřejného pořádku." Následuje podrobný rozbor blokády Temelína, kterou v červenci 1994 pořádali aktivisté Duhy. V květnu 1995 polemizoval Vojtěch Kotecký s redaktorem Lidových novin Janem Mičkou, který v článku o důvodech pro zařazení Duhy do tzv. seznamu extremistů napsal přesně to samé co ministerští analytici. Kotecký se Mičkovi důrazně ohrazoval, že Duha žádnou blokádu Temelína nikdy neorganizovala. Prý ji jen shodou okolností vyhlásili, druhou shodou okolností ji zorganizovali její aktivisté a třetí shodou okolností byl požadavek blokády shodný s požadavkem Hnutí Duha na zastavení stavby. Myslí to vůbec pan Kotecký vážně? Lze si představit krystaličtější příklad zbabělosti a neschopnosti chlapsky přijmout důsledky svých činů? Uspořádat kolektivní akci za hranicí zákona a pak se hájit, že ji vlastně neuspořádal kolektiv, ale jen skupina jednotlivců, kteří tento kolektiv shodou okolností tvoří, to je chytře vymyšlená podlost. Podle stejné logiky by dnes například mohlo Rusko tvrdit, že Československo v srpnu 1968 nepřepadl jeho sovětský předchůdce, ale jen Serjoža, Gríša, Nikolaj, Ivan, Míťa a další.

S přesnou definicí extremismu je sice potíž, ale obecně se lze shodnout, že začíná tam, kde dochází k organizovanému porušování zákona a omezování práv ostatních, respektive kde se objevuje snaha ilegálními metodami radikálně změnit společenské uspořádání. Hnutí Duha spolu s Ekologickým právním servisem vydalo brožurku nazvanou Právní rádce do přímé akce. "Tato příručka je určena pro ty, kdo se rozhodli opustit pevné břehy legální ochrany přírody," píše se v jejím úvodu. Jde o podrobný návod, jak organizovaně porušovat zákony a minimalizovat přitom riziko případného trestního postihu.

V červnu 1999 se na Štiříně pod záštitou ministra vnitra, ministra zahraničí a britského velvyslance konalo sympozium s názvem "Role policie v boji proti rasismu a xenofobii". Sborník příspěvků z tohoto sympozia upozorňuje na "prolínání členů anarchistického smýšlení se členy ekologických organizací". Podstatné je, že s extremistickými akcemi anarchistů spojovala policie také činnost Hnutí Duha.

negativní recenze sborníku, sepsaná autorem blízkým ekologickému hnutí ZDE

Ve sborníku "Politický extremismus a radikalismus v České republice" (editor Petr Fiala, vydala Masarykova univerzita v Brně 1998) je Hnutí Duha věnována celá kapitolu. Politolog Michal Mazel píše: "Hnutí Duha zcela otevřeně konstatuje, že nevěří ve schopnost politických stran a standardních institucí zastupitelské demokracie jako takových překonat současnou krizi... (...). Hnutí Duha...usiluje o zásadní změny v celkovém uspořádání společnosti...odmítá zastupitelskou demokracii a politické strany. (...) Levicoví extremisté, organizující se kolem České anarchistické federace, s Hnutím Duha vystupují na společných akcích..."

V době, kdy Michal Mazel (jinak též odborník na extremismus, pracující právě pro ministerstvo vnitra, které knihu podpořilo grantem) tyto řádky psal, ještě netušil, že v dubnu 2003 se ředitelem Hnutí Duha stane bývalý aktivista Nesehnutí Martin Ander. O skupině Nesehnutí, tvořené aktivisty Hnutí Duha, kteří byli vyloučeni pro přílišnou radikálnost, se přitom píše ve Zprávě o problematice extremismu na území ČR v roce 1999. Kruh se tím uzavírá, další pohádka Vojtěcha Koteckého končí.

                 
Obsah vydání       19. 8. 2004
19. 8. 2004 Koalice se shodla na definitivním znění programového prohlášení
19. 8. 2004 Programové prohlášení vlády - poslední verze před jednáním K9
19. 8. 2004 Irácký premiér dává al-Sadrovi "poslední šanci"
19. 8. 2004 Útok na svatyni v Nadžafu "již začal"
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
19. 8. 2004 Kauza Přibyl: Tak nám zase zahájili mediální kampaň, paní Müllerová Jan  Čulík
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák
19. 8. 2004 Mohl by se velitel roty SS stát šéfem Úřadu vlády?
18. 8. 2004 Utíkej, Viktore, utíkej! Jan  Sýkora
19. 8. 2004 Společenství Romů na Moravě Pavel  Pečínka
19. 8. 2004 Haló noviny nejsou jediné, které potlačují, "co 'nám' škodí" Jan  Čulík
19. 8. 2004 Kotrba se diví, jako se divili Slánský a Dubček Radko  Kubičko
19. 8. 2004 České silnice jako hřbitovy Jan  Čulík
19. 8. 2004 Dva iráčtí vězni usmrceni ve vězení Abu Ghraib
19. 8. 2004 Irácký delegát: "Al Sadr souhlasil, že složí zbraně"
19. 8. 2004 Svět ruské zahraniční politiky Radek  Vogl
19. 8. 2004 MPSV řeklo, co bylo třeba Ivan  Veselý
19. 8. 2004 USA: Více než polovina domácích uživatelů internetu má broadband
19. 8. 2004 Británie: Počet uživatelů broadbandu se za poslední rok zdvojnásobil
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
19. 8. 2004 Terminátoři národů Sergej  Chelemendik
18. 8. 2004 O třítýdenní okupaci ČT 2 armádami spojeneckých sportovních vojsk Bohumil  Kartous
18. 8. 2004 Václav Havel a Václav Malý protestují proti pronásledování knihovníků na Kubě
19. 8. 2004 Nový weblog o české a středoevropské literatuře v angličtině
18. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 9. - 11. srpna 2004
18. 8. 2004 Pehe a odsuny František  Nepil
18. 8. 2004 Nesmyslné vraždění?
18. 8. 2004 Některé války stojí za to vést
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
17. 8. 2004 Evropský soud pro lidská práva: Lustrační zákony jsou diskriminační Ivan  Válek
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Zelení RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
21. 7. 2004 Zelení mloci útočí Ivan  Brezina
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
17. 6. 2004 Gratulace Milanu Horáčkovi: Zelený z Česka do europarlamentu přece jen pronikl Pavel  Pečínka
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   

Nesehnutí, omezení vývozu zbraní a odzbrojení RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
25. 5. 2004 NESEHNUTÍ proti vyzbrojování Libye   
20. 4. 2004 Výstava v knihovně upozorňuje na rizikové vývozy českých zbraní   
2. 2. 2004 Nadace Heinricha Bölla se distancuje od Patočky a Beránka Pavel  Pečínka
3. 12. 2003 Amnesty International: Protesty proti vývozům zbraní   
5. 11. 2003 Kdo hlídá hlídače?   
23. 10. 2003 Lex: Máme právo používat zbraně   
21. 10. 2003 Nekontrolované šíření zbraní podporuje chudobu a utrpení   
27. 6. 2003 Jak se čistila strana
aneb konec Pseudozelených v Čechách
Pavel  Pečínka
23. 5. 2003 Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny   
29. 4. 2003 IDET 2003 terčem kritiky a protestů   
7. 4. 2003 Honeywell - obchodníci se smrtí míří do Brna   
20. 3. 2003 Ministru průmyslu a obchodu: vysvětlete, jak jsou udělovány vývozní licence pro export zbraní   
18. 2. 2003 Demonstrace proti válce v Brně: chcíp pes... Marek  Adámek
8. 11. 2002 Jídlo místo zbraní