13. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2004

Gross Werbung

Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany?

Na nespočtu billboardů v českých městech a vesnicích vystřídala běžné spotřební produkty premiérova tvář. Hledě na občany, přináší dvě poselství. Sdělení, o kterých považuje za klíčové, aby o nich občané věděli, znějí: "Jsem sociální demokrat" a "Myslím to upřímně". U reklamy nebývá zvykem, že její text přináší podstatné informace či fakta. Přesto se jednoduchými slogany snaží podprahově proniknout do spotřebitelovy mysli a zanechat tam o produktu nějaký dojem. Jaký dojem chce vyvolat Gross?

Obě tvrzení se na první pohled nezdají mít smysl, přesto však mají svůj účel. Je tomu dávno, co italský ekonom a sociolog Vilfredo Pareto psal o nutnosti odhalovat způsoby, jimiž lidé maskují své chování a motivy. Jedním z nich je používání slovních důkazů, sloganů zdánlivě bezobsažných, které však nenápadně přesměrovávají příjemcovu mysl zamýšleným směrem- k podsunutému sdělení, jehož neuvědomělé pochopení vyplývá z implicitního vědění obsaženého v běžně užívaném jazyce. Pokusme se tedy rozšifrovat, jaké cílové sdělení obnášejí Grossovy billboardové slogany a jaký by asi měly mít účinek.

Jsem sociální demokrat. Protože v Čechách není asi nikdo, kdo by o premiérově příslušnosti k ČSSD nevěděl, účelem je něco jiného než zdůraznit právě ji. Napovídá tomu i design billboardu, na kterém je logo ČSSD růže velmi malé a nenápadné. Billboard není reklamou pro stranu, ale pro Grosse. Svým jednoduchým sloganem se premiér snaží zdůraznit svou příslušnost k odkazu politické ideologie sociální demokracie. Plakát vzbuzuje dojem, že premiér je osobou ztělesňující klasickou doktrínu sociální demokracie, bez ohledu na identifikaci s konkrétní politickou stranou.

Tato manifestace vlastní identity zároveň zprostředkovává "nového" Grosse jako svébytnou značku, která je méně závislá na domovské politické straně a od které se tímto do značné míry distancuje. Gross tak podle billboardu zůstává sociálním demokratem, ať už by se s ČSSD stalo cokoliv. Veřejnost má vidět, že opora Grossovy identity je daleko hlubší, pevnější a jednoznačnější, než je proměnlivé prostředí konkrétní politické strany.

Billboard zároveň míří k tomu, aby znovu oživil význam slovního spojení sociální demokracie, jehož náplň se v průběhu mnoha let označování konkrétní strany vyprázdnila. Zdánlivě banální tvrzení tak příjemce nutí přemýšlet, co vlastně znamená "sociální demokrat", jaký obsah tento koncept má a pomoci takto si jej uvědomit.

Myslím to upřímně. Ale co? Z hlediska marketingu je použití této věty skvělým tahem. Její dosah a cílový význam je dán pouze fantazií či tendencemi příjemce. Gross tak může myslet upřímně naprosto cokoli, jakoukoli větu či záměr, o kterém se kdy zmínil či v brzké době zmíní. Zaměřme se na to, co by mohl myslet upřímně v rámci své billboardové reklamy.

Vztahuje se tato věta k předchozí? Jsem sociální demokrat a myslím to upřímně? Složí-li si příjemce tyto dvě věty k sobě v tomto pořadí, jeho dojem o Grossovi dostane slušný upgrade - Grossovo fungování se opírá o silnou doktrínu, kterou neohrožují stranické zvraty a ještě navíc to celé premiér myslí upřímně. Tedy nelže, což nebývá vlastně tolik časté a i pouhá deklarace vlastní pravdivosti může vzbudit sympatie.

Anebo je to opačně? Myslím to upřímně a jsem sociální demokrat? Toto pořadí příjmu reklamních sdělení by zase mohlo pozvedávat reputaci sociální demokracie- naznačuje totiž kauzalitu mezi upřímností myšlení a politickou příslušností. Naznačuje, že sociální demokraté prostě věci myslí upřímně. Sociální demokraté jsou totiž upřímní lidé.

Grossovo sdělení o jeho upřímnosti může mít žádoucí dopad i jako samostatně stojící. Může se opět vymezovat vůči ostatním politikům či snad kolegům z ČSSD - "myslím to upřímně na rozdíl od nich". Také se může vymezovat vůči občanům skrze vyjevení své supermorálky konfrontací s morálkou běžného občana, který vše, co dělá, pravděpodobně vždy upřímně nemyslí - "Myslím to upřímně na rozdíl od vás" - a ukázat, že zemi vládne ten, jenž svou morálkou přesahuje morálku poddaných. Gross může také myslet upřímně své vládnutí, a to na rozdíl od svých předchůdců či nástupců. Nebo se může jednat o alibismus. Gross se předem omlouvá za své chyby - přestože se mu něco nevede či nepovede, není to ve zlém, protože on to myslel a myslí upřímně.

O velké účinnosti Grossovy reklamy svědčí nespočet případů poškození či přepsání billboardů, ohlasů čtenářů v internetových fórech či existence speciální webové stránky pro přidávání jakéhokoli sdělení do fota Grossova plakátu. Reklama je to výborná, leč stejná jako ta na jogurt či čokoládu. Neříká vůbec nic o skutečném obsahu produktu.

                 
Obsah vydání       13. 9. 2004
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 České MZV provozuje oddělení pro podvracení autoritářských režimů
13. 9. 2004 Americké vojenské vrtulníky střílely do davu civilistů
13. 9. 2004 Bush "věděl o týrání vězňů" v Guantánamu
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"
13. 9. 2004 Radikáli Radovan  Geist
13. 9. 2004 Policie a starosta zakázali pražskou techno party
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
13. 9. 2004 Zákaz prodávat útočné střelné zbraně v USA skončil 13. září Miloš  Kaláb
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
13. 9. 2004 Filozofové v jeskyni Pavel  Urban
13. 9. 2004 Jak je to se Zifčákovými "komunisty" Štěpán  Kotrba
13. 9. 2004 Čeština pro malé cizince
13. 9. 2004 V zámku a v podzámčí Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
13. 9. 2004 S růžencem pro olympijskou medaili Mirko  Daník
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
13. 9. 2004 Masaryk: "První světová válka zdemokratizovala Evropu" Alois  Paul
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
13. 9. 2004 Co máte proti patentování počítačových programů?
13. 9. 2004 Problém čiernych pasažierov Matúš  Holý
13. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 3. září 2004
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
1. 9. 2004 Standa Rovňák a jeho středně Rychlé šípy Martin  Mařák
31. 8. 2004 ČR "spěje k hospodářskému úpadku"   
31. 8. 2004 Normální je nelhat? Jan  Čulík
31. 8. 2004 Telecí en Gross Ondřej  Hausenblas
27. 8. 2004 Hloupost ministra nebo vlastizrada? Štěpán  Kotrba
27. 8. 2004 Kolik stránek má Grossova právnická disertace na universitě v Plzni?   
24. 8. 2004 Vláda prošla 101 hlasy   
23. 8. 2004 Programové prohlášení vlády selhává ve všech oblastech Jiří  Velebný
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text   
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
20. 8. 2004 Pavel Přibyl odstoupil - jeden jeho policista zaútočil na civilistu   
19. 8. 2004 Kauza Přibyl: Tak nám zase zahájili mediální kampaň, paní Müllerová Jan  Čulík