6. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 8. 2004

Hnutí DUHA s politiky netančí

Udělal jsem pitomou chybu. Ivan Brezina se v polemice o Straně zelených párkrát otřel o Hnutí DUHA. Pokusil jsem se to vysvětlit, redakce přidala ostřejší titulek, než jsem zamýšlel, a oheň je na střeše. Autor sepsal obsáhlou reakci, kde popsal nekalé spojení Hnutí DUHA s politickými stranami. Je mi tenhle složitý spor trochu trapný, ale nelze neodpovědět. Brezina si místy vymýšlí, místy podvádí, místy si vybírá vhodné údaje a místy vytváří smyšlené souvislosti z banalit.

Nejprve na okraj. Autor začíná: "Kotecký je zaměstnancem Duhy...To není žádná snaha o dehonestaci protivníka, ale jen zdůraznění kontextu, ve kterém náš spor probíhá." Můj ty smutku. Samozřejmě že píši odpověď na Brezinovy poznámky o Hnutí DUHA, protože pracuji pro Hnutí DUHA. Kdybych pracoval pro Lidové noviny a někdo se otíral o Lidové noviny, budu obhajovat je. Mohu Ivanu Brezinovi pro zdůraznění kontextu prozradit ještě jednu věc: není náhoda, že jsem článek psal já a nikoli účetní Hnutí DUHA nebo vedoucí našeho programu Lesy. Prostě je to práce moje a nikoli účetního, vedoucího programu Lesy, šéfredaktora Lidových novin nebo hlavy obchodního oddělení pražských pekáren.

Podstatná je ale Brezinova metoda. Snaží se dokázat, že Hnutí DUHA je propojeno jednou s Koalicí, podruhé se Stranou zelených, a nekale je podporuje. Když se podíváme na jeho argumenty jeden po druhém, zjistíme, že na věci vlastně nic není.

Bohapusté smyšlenky

V některých bodech si Ivan Brezina prostě vymýšlí -- navíc jen opakuje tvrzení, která jsem tu minule vyvrátil. Tvrdí, že s kolegy nechceme "ODS přiznat hlavní zásluhu na odsíření českých elektráren a celkovém vyčištění země...Podíl investic [do ekologických projektů] plynule stoupal...To, co Kotecký v článku tvrdí, prostě není pravda." Argumentuje čísly: 2,5 % hrubého domácího produktu v roce 1997, ale jen 2,1 % v roce 1992.

Nezbývá mi než zopakovat přesně to, co jsem tu psal minule: Brezinovy údaje jsou VEŠKERÉ výdaje na životní prostředí, tedy včetně soukromých investic. Ale STÁTNÍ podpora snižování znečištění, o které se dohadujeme, byla nejvyšší v roce 1992 a po nástupu Klausovy vlády začala klesat.

Ivan Brezina odkazuje na vládní zprávu o životním prostředí. Tedy se do ní podívejme: "Podíl výdajů z veřejných rozpočtů se do roku 1992 zvyšoval (z 0,9 % v roce 1990 na 1,5 % v roce 1992). Po roce 1992 dochází k poklesu až na 0,5 % v letech 1998 až 2001." -- nedůvěřivý čtenář tuto citaci nalezne na http://www.env.cz/zpravaZPCR2002/kap_04.htm#IV.6 ve třetím odstavci kapitolky Výdaje na životní prostředí a způsoby financování. Ilustrativní je také graf na http://www.env.cz/zpravaZPCR2002/4_03.gif.

Také opakuji, že Brandýská deklarace NESLIBUJE svým signatářům žádné tři a půl miliardy korun. Podrobnosti v mém předchozím článku.

Manipulace

Podobným prohřeškem jsou Brezinovy manipulace. Že jsem vyzýval k hlasování ve prospěch Koalice, dokládá poznámkou: "Jen namátkou citujme Koteckého článek z MFD 19.3.2002...'Toxické hlasování poslanců ODS nabízí skvělou příležitost, kterou by mohla využít především Koalice...".

Čtenář nemůže tušit, že Brezina podvádí. Aby tento argument získal, vypustil totiž konec citované věty: "i sociální demokraté". Kdyby tuto část nezamlčel, údajná spolupráce s Koalicí by se poněkud rozplynula.

Za druhé zatajil kontext. Odstavec, odkud tato slova pocházejí, nepropagoval Koalici ani ČSSD. Obracel se totiž na politiky a radil, aby se ekologickým tématům začali věnovat. Prosazovat životní prostředí mezi priority úřadů, politických stran a dalších institucí přitom celkem logicky patří k náplni práce efektivní zelené organizace, Hnutí DUHA nevyjímaje. Dodejme, že přesně stejného podvodu se Brezina dopustil už jednou -- v Respektu v červenci 2002.

Kotecký nenávidí ODS

Autor také posbíral řadu mých citátů, kde kritizuji politiky ODS, aby dokázal, že Kotecký "ODS dlouhodobě nesnáší". Stejně tak by mohl shrnout všechny články, kde někdo z Hnutí DUHA kritizoval Miroslava Grégra (určitě jsme jich napsali více než o ODS), a dokládat tím, že nenávidíme sociální demokraty. Nebo shrnout mé publikované výhrady proti práci Libora Ambrozka (taky se jich dost najde) a tvrdit, že trpím patologickým odporem k lidovcům. Ano, Hnutí DUHA má ve zvyku kritizovat politiky, kteří podle jeho názoru dávají přednost průmyslovým lobbyistům před zdravím a kvalitou života občanů. Má také ve zvyku ty politiky jmenovat. Hodláme v tom pokračovat.

Poznamenávám, že Hnutí DUHA samozřejmě s ODS spolupracuje na tématech, kde se shodneme. Například jsme velmi dobře společně postupovali v kampani proti zákonu, který měl republiku proměnit v myslivecký stát. K novému ekologickému programu ODS letos na jaře v tiskové zprávě "gratulovalo" s tím, že "kráčí správným směrem".

ODS měl poškodit také průzkum ekologických názorů politických stran, který jsme se Zeleným kruhem podnikli před volbami do Evropského parlamentu. Parametry jsme prý určili my sami: "nepřekvapí proto, že v něm zcela propadla ODS a naopak zvítězila Strana zelených". Průzkum spočíval v dotazníku ke dvaceti konkrétním ekologickým tématům, která bude příští Evropský parlament řešit. Otázky formulovali kolegové v Bruselu a v Dánsku (průzkum byl jednotný v celé EU). Odpovědi samozřejmě pocházejí od jednotlivých stran.

Lidé mění zaměstnání

Jan Beránek s Jakubem Patočkou se po svém odchodu z Hnutí DUHA (jeden půl roku, druhý čtyři roky poté, co zde přestali pracovat) dali do Strany zelených. Brezina z toho vyvozuje spojení. Jenomže to se tak prostě děje, že lidé mění zaměstnání.

Ředitel Hnutí DUHA Martin Ander je řadovým členem Strany zelených. Nenapadá mne už žádný další zaměstnanec Hnutí DUHA, který by ve straně byl -- ale je možné, že to o někom prostě nevím. Z několika klíčových lidí to není ani jeden. Znám řadu lidí v kanceláři, kteří zelené nevolili. Mne osobně Ivan Brezina viděl na fotografii ze sjezdu zelených. Byl jsem se tam na několik hodin z těch dvou dnů podívat. Nic jsem tam nepodnikal, neorganizoval, nedomlouval ani neřídil -- jen sledoval. Myslel jsem si, že mne to bude zajímat. (Nezajímalo. Byl to první a možná poslední stranický sjezd, na kterém jsem kdy byl. Strašlivá nuda.)

Nesouvisející souvislosti

Největší prostor Brezina opět věnuje údajné spolupráci mezi Hnutím DUHA a Koalicí před volbami v roce 2002. Hana Marvanová nabídla tehdejšímu řediteli Hnutí DUHA místo na kandidátce, načež prý "Duha...[p]odle vlastní tiskové zprávy rozjela `masivní předvolební kampaň'...V sérii infomačních listů a novinových článků...vylíčili poslance ODS jako kazisvěty...útok na ODS doplnila Duha otevřenou podporou Koalice...chtěla dokonce vysílat i předvolební rozhlasové spoty, ty ale rádia odmítla s tím, že zákon zakazuje politickou reklamu."

Rozhlasové spory rádia odvysílala. Nekritizovaly žádnou stranu či politika, ani nikoho nepodporovaly. Posluchačům doporučovaly, aby se politiků ptali, jak budou řešit znečištění, recyklaci odpadků, smrkové monokultury v lesích a další zelená témata. Některá rádia odmítla vysílat jednu sadu spotů, které navíc kritizovaly konkrétní politiky za hlasování proti konkrétním ekologickým zákonům. Zdůrazňuji, že konkrétní politiky ODS, sociální demokraty I POSLANCE KOALICE. Dali jsme si velký pozor, abychom porci kritiky férově rozdělili mezi všechny velké strany. (Rádiím se nelíbilo, že se ve spotech objevuje jméno kandidáta. Mediální rada později potvrdila, že na nich nebylo nic špatného.)

Údajnou "sérii informačních listů a novinových článků" Brezina dokládá odkazy na dva texty. Oba jsou ovšem datované dva, respektive tři měsíce před tiskovou zprávou zahajující předvolební kampaň, jejíž prý měly být součástí. Ano, Hnutí DUHA vydalo kritický informační list o programu a hlasování ODS a v několika článcích ji kritizovalo. Ona tisková zpráva o masivní předvolební kampani se týkala (neutrálních) rozhlasových spotů a (také neutrálních) letáčků, internetových stránek a dalších publikací s podobným obsahem.

Důkazem podpory Koalice je Brezinovi vedle už citované upravené citace z článku v Mladé frontě také tisková zpráva z 15. května 2002. Tu vydalo Hnutí DUHA společně se Zeleným kruhem a kvitovalo v ní, že Koalice ten den ohlásila podporu devíti z patnácti priorit ekologických organizací. Pokud někdo říká, že podpoří naše návrhy, tak jej za to pochválíme -- co je na tom nefér? Udělali bychom to také s jinými stranami. Připomínám, že nedlouho předtím jsme volební program Koalice označili za "promarněnou příležitost" s tím, že "neobsahuje téměř žádné konkrétní ekologické návrhy". Také jsme o ní vydali kritický informační list. Vot pomoc!

Kořen nenávisti

Vrcholem Brezinova textu je údajný důvod, proč prý ODS nenávidíme: "může jít i o obyčejnou pomstychtivost. Na jaře 1995 ministr vnitra Klausovy vlády Duhu zařadil do tzv. seznamu extrémistů." Je tohle vůbec možné? Za prvé žádný ministr vnitra nikdy Hnutí DUHA na žádný seznam extremistů nezařadil. Za druhé ministrem vnitra Klausovy vlády byl v roce 1995 jistý Jan Ruml, teď už šest let senátor Unie svobody. Takže Hnutí DUHA, aby se pomstilo exministru Rumlovi za něco, co neudělal, padoušskými metodami ve volbách podporovalo koaliční kandidátku jeho vlastní strany. Hm.

Poznámka na závěr

Ještě na závěr dvě poznámky k nesouvisejícím tématům. Pokud Ivan Brezina soudí, že hornorakouští politici nesouhlasí s Temelínem, protože tamní vláda vlastní akcie místní elektrárenské společnosti, měl by si občas přečíst noviny. Rakouští politici nesouhlasí s Temelínem, protože v Rakousku skoro každý (92 % občanů) nesouhlasí s atomovými elektrárnami. Netřeba v tom hledat tajemné pozadí.

Za druhé Hnutí DUHA prý podporuje vratné lahve, ačkoli "paradoxně škodí víc, než lahve nevratné". Dokazovat to prý má "například studie vypracovaná pro Evropskou komisi". Oblíbené téma Ivana Breziny, psal o něm už několikrát. Ta studie je hodně pochybná: například pro některé údaje jsou v ní na různých místech odlišné hodnoty. Evropská komise se od ní v dopise slovenským kolegům distancovala.

Autor je programový ředitel Hnutí DUHA

                 
Obsah vydání       6. 8. 2004
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan  Švec
8. 8. 2004 Irácký premiér vykázal ze země televizi al Džazíra
6. 8. 2004 Bývali disidenti Ivan Martin Jirous a Stanislav Penc útočí na Grosse kvůli zásahu proti CzechTeku
8. 8. 2004 Czechtek: "policisté šikanovali odjíždějící účastníky"
7. 8. 2004 Přátelská akce: Milion fanoušků techno music se zúčastnil street parade v Curychu
7. 8. 2004 V Británii zakázala konzervativní vláda akce jako CzechTek už před deseti lety
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky
6. 8. 2004 Americké týrání v Guantánamu je možná válečný zločin
6. 8. 2004 Bůh třetího tisíciletí Václav  Dušek
6. 8. 2004 Kdo je zfetovaný? Premiér, technaři nebo novináři? Tomáš  Tetiva
6. 8. 2004 CzechTek: Neoprávněně obsadili cizí majetek
6. 8. 2004 CzechTek a hysterie českých médií i veřejnosti Luděk  Staněk
6. 8. 2004 Nevyčerpatelné zdroje -- další ekonomický mýtus?! Jan  Sýkora
6. 8. 2004 Jistě, pane premiére... Zdeněk  Šulc
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
6. 8. 2004 Tygerberg Childrens' Choir - umělecký zázrak české letní sezóny? Ivo V. Fencl
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Jmenovité složení vlády není důležité, přečtěte si koaliční smlouvu Ivan  David
6. 8. 2004 Chateaubriand: Fumaroliho itinerář poezie a teroru Josef  Brož
6. 8. 2004 Svoboda v Kanadě - tentokrát trochu jinak Miloš  Kaláb
6. 8. 2004 Socha svobody v New Yorku byla opět zpřístupněna Miloš  Kaláb
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov
6. 8. 2004 Za západom Timothy Garton Ash
6. 8. 2004 Péče Jiřího Pehe Ivan  David
6. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. července - 1. srpna 2004
6. 8. 2004 Kdo koho kdy ojebe či ojebal Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Revitalizovaný model rusko-slovenského Švejka 21. storočia Pavol  Janík
6. 8. 2004 Co udělali oni -- nám Sergej  Chelemendik
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
6. 8. 2004 Vráťte nám štát Francis  Fukuyama
6. 8. 2004 Odmietnutie TEJTO ústavy Radovan  Geist
6. 8. 2004 Slovensko 2004: evolúcia zlým smerom Robert  Žanony
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
21. 7. 2004 Zelení mloci útočí Ivan  Brezina
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
17. 6. 2004 Gratulace Milanu Horáčkovi: Zelený z Česka do europarlamentu přece jen pronikl Pavel  Pečínka
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   
12. 5. 2004 Město lidem, ale ne těm zeleným... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2004 Zlatuška, Janota, Rychlík: Volte zelené!