31. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 8. 2004

V Brně vzniká Univerzita obrany

Dnešní den bude zcela zřejmě významným mezníkem v novodobé historii českého vojenského vysokého školství. Svou činnost na základě zákona o zřízení Univerzity obrany ukončují tři vysoké vojenské školy, které si během své existence získaly značný respekt u odborné vojenské i civilní veřejnosti doma a v zahraničí. Uzavírá se historie samostatné Vojenské akademie v Brně, Vojenské lékařské akademie Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově.

Jde nesporně o významné instituce vzdělávací soustavy České republiky, které se významně podílely na jak na přípravě vysokoškolsky vzdělaných vojenských a civilních odborníků a rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti. S absolventy těchto škol se setkáváme nejenom u vojenských jednotek, útvarů a štábů v Armádě ČR a spojeneckých armád, ale najdeme je také v obranném průmyslu, ve výzkumných ústavech a dalších zařízeních u nás i v zahraničí. V posledních letech se díky společenským změnám po roce 1989 staly vojenské vysoké školy spolehlivými partnery civilních univerzit, výzkumných institucí i obranného průmyslu. Dařilo se jim rozvíjet spolupráci i v mezinárodním prostředí. Navzdory tomu je nutné, jejich samostatnou činnost ukončit.

Zítra 1.září bude zřízena Univerzita obrany se sídlem v Brně, která převezme akreditované programy a také všechny studenty zrušovaných vysokých vojenských škol.

Proces transformace vojenských vysokých škol probíhal dlouho a bolestně se dotkl i osobních zájmů stovek lidí, vojáků a civilních pracovníků, kteří zde působili. Rok od roku se zde zbytečně utrácely miliony korun. Na udržování předimenzovaného vojenského školství byly od počátku devadesátých let z armádního rozpočtu vynakládaly téměř dvě miliardy korun. Bylo zřejmé, že školy, které připravovaly velitele a další odborníky pro dvěstětisícovou federální armádu nemohou mít opodstatnění své existence ve strukturách české armády, která významně své počty postupně redukovala. V Brně a Vyškově byla v průběhu uplynulých desítek let vybudována nákladná vzdělávací a výcviková zařízení, která zaměstnává stovky odborně připravených lidí, kteří by jakýmkoliv neuváženým rozhodnutím mohli přijít o práci.

Do transformačního procesu zasahovaly i orgány samosprávy. Vyškovská radnice velmi těžce nesla, že by město mohlo přijít o vysokoškolský statut. Zápas o to, kde má být sídlo školy jiskřil nejen mezi oběma vzdělávacími institucemi, ale i mezi vedením ministerstva obrany. K rozhodujícímu řezu se odhodlal teprve bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Po jednomyslném doporučení svého kolegia rozhodl, že sídlo budoucí Univerzity obrany bude v Brně. Tvrdík se pustil do řešení přezrálého problému, kterým pro českou armádu organizačně nereformované vojenské školství bylo. Přes původně deklarované úmysly se k takovému kroku neodhodlali všichni jeho předchůdci Antonínem Baudyšem počínaje a Vladimírem Vetchým konče, přestože, představitelé generálního štábu mu byli nakloněni. Po odchodu Vetchého z čela resortu už málokdo věřil, že nový šéf ministerstva obrany se nakonec odhodlá odhodlá kousnout do tohoto velmi kyselého jablka. Výsledkem práce Tvrdíkových předchůdců byly jen kosmetické úpravy v oblasti středních škol. Byla sice zpracována řada koncepcí, ale organizační systém zůstával stejný, jako tomu bylo v dobách Varšavské smlouvy. To pro Tvrdíka a členy jeho kolegia, v kterém seděl i Miroslav Kostelka, člověk, který ho později ve funkci vystřídal, bylo nadále nepřijatelné. Akceptoval proto jednomyslný návrh svého kolegia na zřízení jedné vysoké vojenské školy, místo dosavadních tří, pracovně pojmenované Univerzita obrany se sídlem rektorátu v posádce Brno, za předpokladu, že vybavený areál vyškovského vojenského vzdělávacího a výcvikového centra bude plně využit pro přípravu a výcvik vojenských profesionálů všech hodnostních sborů.

S nepochopením a odporem, který zaznamenala i jihomoravská regionální média, se tehdejší rozhodnutí setkalo ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a na tamní radnici. Kritici Tvrdíkova rozhodnutí vystupující v médiích nepoužívají ve vyjadřovaných stanoviscích korektních argumentů. Příkladem byl nepodepsaný článek ve Vyškovských novinách v lednu 2001. Jeho autor v něm tvrdil, že členové kolegia ministra obrany "nedokážou domýšlet následky jimi předjímaných rozhodnutí pro ekonomiku regionu a jejich rozvoj." Šlo o hodnocení účelové, naprosto nespravedlivé a věcně nepodložené, o příklad naprosto jednostranné argumentace, která užívá v zájmu určité zájmové skupiny ve Vyškově jen některé argumenty, ale další, která podporovala doporučení ministrova kolegia pomíjejí.

Jejich argumenty vyvracel tehdejší vyškovský zastupitel a velitel Sil územní obrany AČR generál Vladimír Sova, který také byl členem kolegia ministra obrany. Kritizoval i skutečnost, že vyškovská škola při přípravě vojenských profesionálů nedostatečně reaguje na nové potřeby české armády. V tom byl zajedno nejenom s řadou členů generálního štábu a operačních velitelství, ale i důstojníků, kteří působili u jednotek a útvarů.

Odpor civilní a vojenské veřejnosti ve Vyškově proti způsobu reformy vojenského školství byl tak silný, že přiměl tehdejšího ministra Tvrdíka k pracovní cestě do tohoto jihomoravského města. Zde společně s bývalým náčelníkem GŠ AČR Jiřím Šedivým a náměstkyní Přibylovou, kteří ho doprovázeli, společně vojákům i občanům objasnili záměry týkající se dalšího vývoje posádky ve Vyškově. Ta by měla zanedlouho patřit k největším nejen na Moravě, ale v celé České republice. Při jednání u kulatého stolu se diskutovalo o otázkách reformy ozbrojených sil a vojenského školství, zejména pak o další budoucnosti vyškovské posádky. Ministr obrany během jednání, kterého se zúčastnil i tehdejší rektor Vojenské akademie v Brně plk.Karel Kotek a zástupci města, všechny přítomné ubezpečil, že Vyškov má oproti mnoha jiným posádkám velkou perspektivu, a s pěti tisici vojáky, bude největší posádkou v republice.

Na rozdíl od jiných regionů, kde se řešením sociálních problémů v posádkách které armáda opouštěla ministerstvo obrany, příliš nezabývalo, se Vyškovu, aby zde nedošlo k zvýšení nezaměstnanosti, dostalo takové pomoci, kterou jim samosprávy v jiných regionech mohou jenom závidět.

Vedení ministerstva obrany hledalo možnosti, jak co nejlépe využít ku prospěchu české armády schopnosti zdejších lidí a možnosti, které zdejší prostředí nabízí.

Už nyní vyškovská vojenská posádka patří k největším. S výcvikovým prostorem Dědice, patří k těm sedmadvaceti nejperspektivnějším. Vedle Ředitelství pro výcvik a doktríny, které je důležitou součástí velitelství Sil podpory a výcviku AČR, zde působí Vojenská akademie, Výcviková základna a Prapor zabezpečení. Ředitelství pro výcvik a doktríny má za úkol zajišťovat tvorbu a rozvoj doktrinální soustavy Armády ČR, předpisů a norem pro použití společných sil, výcvikových programů a předpisů, základního odborného a speciálního výcviku vojenských profesionálů, jejich kariérního vzdělávání, přípravy a výcviku, základního výcviku dobrovolných záloh, rozvoje rozvoje a plánování simulačních a trenažérových technologií, jazykové přípravy v resortu MO a využití podřízených výcvikových prostorů a zařízení. Součástí Vojenské akademie ve Vyškově bude mj. Institut jazykové přípravy, Centrum simulačních a trenažérových technologií, Institut dopravní výchovy, Odborná škola Vojenské policie, Středisko odborné přípravy OPZHN a další výchovná a vzdělávací zařízení. Středisko odborné přípravy OPZHN (COE -- Centre of Excellence) bude zajišťovat speciální výcvik v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení včetně provádění výcviku s bojovými chemickými látkami, přípravy jednotlivců z aliančních i partnerských zemí odpovědných za za výcvik OPZHN, provádění přípravy jejich specialistů v oblasti chemické a biologické ochrany, průzkumu a detekce, odběru a přepravy vzorků, dekontaminace a polní identifikace. Kromě toho ve Vyškově už několik let působí i Britský vojenský poradní a výcvikový tým.

Sídlem Univerzity obrany je moravská metropole. Do Brna jsou umístěny dvě fakulty a dva vysokoškolské ústavy. Bude tady Fakulta ekonomiky a vojenského managementu, která byla součástí vyškovské Vysoké vojenské školy pozemního vojska a brněnská Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví bude působit v Hradci Králové.

Rozkazem bývalého ministra obrany Tvrdíka byl na počátku transformace vojenského školství pověřen výstavbou Univerzity obrany brigádní generál prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. (současný rektor vyškovské školy). Prvního srpna ho vystřídal brněnský rektor Vojkovský.

Zatímco struktura Univerzity obrany byla známa už několik měsíců, kdo bude jejím novým rektorem a velitelem nebylo zřejmé ještě ani na začátku prázdnin. 23.července rektor-velitel Vojenské akademie Brno plk.doc.Ing. František Vojkovský,CSc. obdržel dekret, ve kterém ho od 1. září 2004 ministr obrany jmenoval do funkce rektora-velitele Univerzity obrany. Podle svých vlastních slov dosavadní rektor vyškovské vysoké vojenské školy generál prof.Ing.Rudolf Urban,CSc. doufá, že zůstane v akademickém sboru Univerzity obrany.

Nově zřízená vysoká vojenská škola musí do dvou let ustavit podle zákona o vysokých školách své samosprávné akademické orgány.

                 
Obsah vydání       31. 8. 2004
31. 8. 2004 Normální je nelhat? Jan  Čulík
31. 8. 2004 Telecí en Gross Ondřej  Hausenblas
31. 8. 2004 "Myslím to upřímně"
31. 8. 2004 Výbuch automobilu v Moskvě usmrtil osm lidí
31. 8. 2004 V Iráku bylo popraveno 12 unesených Nepálců
31. 8. 2004 Dva autobusy zasaženy sebevražednými atentátníky v Izraeli
31. 8. 2004 Miloševič se hájí v Haagu
31. 8. 2004 Americká letadla "bombardovala afghánskou vesnici"
31. 8. 2004 Spravedlnosti mezi národy nelze dosáhnout moralizováním
31. 8. 2004 Americká globální strategie proti terorismu musí být také pozitivní
31. 8. 2004 Zákaz vstupu do USA
31. 8. 2004 Bude dalším americkým prezidentem hispánský George Bush?
31. 8. 2004 Francouzští novináři žádají o zrušení zákazu nosit muslimské šátky
31. 8. 2004 O čem psaly Britské listy o prázdninách
31. 8. 2004 Romové na kandidátkách českých politických stran? Pavel  Pečínka
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
31. 8. 2004 Detektor lži je nespolehlivý Ivan  David
30. 8. 2004 Janu Švankmajerovi bude sedmdesát
31. 8. 2004 ČR "spěje k hospodářskému úpadku"
30. 8. 2004 Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy
31. 8. 2004 Jan Železný a doba Jaroslav  Doležal
31. 8. 2004 O našich zbloudilých slovanských bratrech Sergej  Chelemendik
30. 8. 2004 "Bush vyhraje, protože jeho tým účinně používá pomluvy"
28. 8. 2004 Šéf britských konzervativců zaútočil na Bílý dům
29. 8. 2004 Bývalý šéf BBC obvinil Tonyho Blaira ze lhaní a ze zastrašování BBC
30. 8. 2004 Co zmůže literatura? Antonín Jaroslav Liehm
30. 8. 2004 Zpozdilá Mrázovka a české značení silnic Ondřej  Hausenblas
28. 8. 2004 Humphrys: Útok na "šupáckou a cynickou televizi"
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Školství RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení   
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
4. 6. 2004 Slučování škol Jiří  Kratochvíl