20. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 8. 2004

POLEMIKA

Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou

Ivan Brezina se po léta se zápalem hodným lepší věci věnuje prapodivnému koníčku: straší pověrčivé babičky ekologickými organizacemi. Nebylo by na tom koneckonců nic tak docela odsouzeníhodného: tamti přece platí jedny, aby volali "Bububu!" a ukazovákem mířili na obraz růže, zatímco támhleti si vydržují druhé, aby co nejhlasitěji varovali před modrým ptákem. Když se to vezme kolem a kolem, obě skupiny politických bugaboo-makerů navíc platíme prostřednictvím státních příspěvků z našich daní. Tak proč se rozčilovat nad nějakým Brezinou, který nás nic nestojí... Nebo snad ano?

V Brezinových výtvorech vycházejí najevo zákulisní detaily z prostředí nevládních neziskových organizací, které většina běžných lidí nezná, a autorovy texty tím získávají nádech "odhalení". Problém ovšem není ani tak v tom, která fakta autor skutečně "odhalil" (například způsob, jak se stal Jakub Patočka šéfredaktorem Literárních novin). Pes je zakopán spíše v problematickém výběru fakt, která mají především podepřít Brezinovy předsudečné teorie, a v jejich míšení s pouhými domněnkami. Tak je tomu i v článku "...a teď tu o Červené Karkulce, prosím!", publikovaném 19. 8. na stránce Britských listů.

Autor uvádí, že:

1. Zakladatel a šéfideolog Hnutí Duha Jakub Patočka a tehdejší ředitel Duhy Jan Beránek na podzim 2001 podepsali dohodu o politické spolupráci s někdejší Čtyřkoalicí,

2. po rozpadu Čtyřkoalice se Beránek s Patočkou rozhodli ve volbách na jaře 2002 kandidovat za Koalici,

3. Duha obratem rozjela "masivní předvolební kampaň" (doslovný citát z tiskové zprávy Duhy), která v ekologické oblasti chválila Koalici a zároveň kritizovala ODS jako jejího hlavního politického rivala,

4. nový koaliční ministr životního prostředí Libor Ambrozek hned po volbách udělal šéfem svého sekretariátu předního aktivistu Duhy Daniela Vondrouše a svou tiskovou mluvčí tiskovou mluvčí Duhy Karolínu Šůlovou, 5. Ambrozek zároveň splnil požadavek Duhy odvolat vedení národního parku Šumava, ministerstvo životního prostředí hned po příchodu Ambrozka dalo Duze podstatně víc peněz, než tomu bylo za Kužvarta.

Body 1 a 2 jsou v podstatě pravdivé. Slušelo by se snad jen dodat, že na podzim 2001 už Patočka nebyl šéfem Duhy a Beránek z ní byl jednou nohou venku. Bod 3 je ale již příkladem výběrové prezentace skutečností. Když totiž Brezinovi bylo v reakcích Koteckého a Šůlové ukázáno, že a proč ekologická politika ODS nebyla ani v 90. letech tak příznivá, jak on sám tvrdil (nemluvě o její politice v roce 2002), rozhodl se podstatu sporu ignorovat. Ale jde snad přeci právě o jednu konkrétní otázku: Byla ekologická politika Koalice v roce 2002 lepší než ekologická politika ODS?

Bez odpovědi na ni nemůže nikdo tvrdit, že kontakty jednoho bývalého a jednoho skorobývalého zakladatele Duhy jsou hlavní příčinou vyznění "masivní předvolební kampaně" této organizace. Duha totiž -- a to nám Brezina zamlčel -- prováděla předvolební kampaně pravidelně, i v dobách, kdy Brandýská deklarace a spolupráce s Koalicí neexistovaly ještě ani v hlavě Jakuba Patočky. Cílem kampaní bývalo podpořit strany prosazující přijatelnější přístup k přírodě -- toť vše. Cílem Jakuba Patočky, jehož dalekosáhlým politickým fantaziím je Duha již řadu let příliš těsná, zase bylo a je získat vliv na strany, s nimiž hodlá spolupracovat. Pro Duhu z toho dnes už neplyne nic nebo téměř nic. (Patočka je již několik let poradcem čerstvého expremiéra Špidly -- a získala snad Duha nějaký post na úřadu vlády?)

V bodu 4 se dozvídáme, že šéf MŽP Ambrozek udělal šéfem sekretariátu "předního aktivistu Duhy" Daniela Vondrouše. To je něco! Konečně je jasné, proč se zkušený lobbyista Vondrouš musel rozejít se svou ženou, jež léta pracovala pro Mladé sociální demokraty -- bylo to z Ambrozkovy ideologické předpojatosti a z touhy Vondrouše po kariéře na MŽP... A obratem ruky nám Brezina jistě hravě dokáže, že schopnosti Šůlové jsou zcela podprůměrné, takže je vyloučeno, aby byla prostě a jednoduše nejlepší kandidátkou na tiskovou mluvčí...

Příčinou odvolání vedení NP Šumava, zmíněného v bodu 5, jistě nebyly a ani náhodou nemohly být některé ne právě transparentní záležitosti v hospodaření parku, včetně prazvláštního obchodování se dřevem vytěženým v rámci protikůrovcové kampaně. Ambrozek se přece uchýlil k tak radikálnímu postupu výhradně proto, že mu našeptával zločinný Vondrouš. Atd.

Až bude Duha namísto práva na zdravé životní prostředí prosazovat právo na rakovinu plic, Brezinovo srovnání ekologických aktivistů s tabákovou lobby bude namístě. Do té doby ovšem jeho autor neuteče před nutností vysvětlit, proč si myslí, že ekologové i tabakisté mají stejný vztah k veřejnému zájmu.

Pohádka o extremistech

Když Brezina cituje dokument, jež Duhu zařadil na tzv. seznam extremistů, zapomíná dodat, že ministr vnitra Ruml názor svých podřízených nesdílel a že na žádný další podobný seznam se Duha již nedostala. Také zamlčel, že po publikaci seznamu proběhly v Duze čistky, motivované Patočkovou a Beránkovou ambicí být pro partnery v politických jednáních více sexy. Zařazení Duhy na tzv. seznam extremistů způsobilo vlastně zpřetrhání jakýchkoliv kontaktů Duhy s anarchoscénou, s níž do té doby skutečně z taktických důvodů poměrně často spolupracovala.

Jestliže Brezina na jedné straně "dokazuje" extremistický charakter Duhy jejím spojením s anarchisty a na straně druhé rýsuje její propojení s politickými stranami, opět hrubě zjednodušuje, poněvadž:

1) Patočka a Beránek viděli po roce 1995 v přetrhání všech vazeb s anarchisty conditio sine qua non další existence Duhy jako organizace přijatelné pro politické partnery. Tvrzení politologa Michala Mazla z roku 1998, podle nějž Duha pořádá společné akce s Československou anarchistickou federací, byl již v době svého vzniku poněkud antikvováno. Tím spíše to platí šest let po vzniku Brezinou citované publikace liberálně konzervativních autorů z Masarykovy univerzity.

2) Naděje vkládané do politických jednání se Patočkovi a Beránkovi opakovaně neplnily, protože strany, které se rozhodli podpořit, jim vždy před volbami naslibovaly první poslední a po volbách většina slibů zůstala na papíře.

3) Proto nakonec oba jmenovaní odešli i ze "zserióznělé" Duhy a vrhli se na kariéru v politické straně -- Straně zelených. Přitom se pokusili do značné míry "vytunelovat" vlivové a lidské zdroje ekologických nevládních organizací, čímž si mezi jejich aktivisty nadělali spoustu zlé krve. Návrat Martina Andera z Nesehnutých, kteréýto hnutí z Duhy kdysi samo odešlo kvůli utužování ideologické kontroly a dost málo demokratickým praktikám, je vlastně výrazem definitivního oddělení Duhy od přímého vlivu Patočky a Beránka. (Za Andera například přestala být Rada Duhy "radou moudrých" s problematickým mandátem a stala se voleným orgánem. Nakonec se i v Duze ukázalo, že spojení mezi ekologickými nevládními organizacemi a autoritářským stylem řízení není žádný přírodní zákon, ale výsledek působení konkrétních osob.)

A co se týče obsahu příručky "Právní rádce do přímé akce", Ivan Brezina při svém vzdělání jistě ráčí vědět, kdo to byl Mahátmá Gándhí a proč se jím používanému způsobu porušování zákonů říká "pasivní rezistence". Existuje určitý "drobný" rozdíl mezi dopravním přestupkem spočívajícím v blokádě komunikace, při níž dotyčný počítá se zmlácením policií, a přestupkovým řízením (právě to byla blokáda Temelína!) a zločinem terorismu. "Právní rádce" vyjasňuje, co a jak je třeba dělat, aby se veřejná akce udržela v rovině pasivní rezistence a z právního hlediska nepřekročila hranici přestupku. Ivan Brezina se o publikaci na poslední blokádě v roce 1997 živě zajímal, tak ji snad četl... A snad také viděl, že neschopnost kontrolovat jednání radikálních zahraničních účastníků (zejména Američanů), kteří se odmítali držet v intencích příručky, představovala jeden z hlavních důvodů, proč došlo k předčasnému ukončení blokády. V tomto smyslu opravdu nelze klást rovnítko mezi Duhu a blokády Temelína -- byly to akce mezinárodní a koaliční...

Co dodat? Zatímco podle Brezinových kritérií je kdejaký zelený aktivista ve skutečnosti narudlým lobbistou, Brezina sám je zřejmě namodralým hobbistou. Pokouší se nás přesvědčit, že ODS je ze všech nejlepší a že k ní neexistuje alternativa. Kdyby to alespoň říkal naplno. Po dlouhé době bychom se od srdce zasmáli...

                 
Obsah vydání       20. 8. 2004
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné
20. 8. 2004 Dva tisíce slov
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text
22. 8. 2004 Ukraden Munchův obraz Výkřik
21. 8. 2004 Al-Sadr stále kontroluje svatyni
20. 8. 2004 Soud pustil z vazby "pořadatele" CzechTeku Štěpán  Kotrba
20. 8. 2004 Šíitští bojovníci "opustili svatyni imáma Aliho"
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
20. 8. 2004 Pavel Přibyl odstoupil - jeden jeho policista zaútočil na civilistu
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
20. 8. 2004 Al-Sadr "předá mešitu"
19. 8. 2004 Koalice se shodla na definitivním znění programového prohlášení
19. 8. 2004 Programové prohlášení vlády - poslední verze před jednáním K9
20. 8. 2004 Británie: Matka devatenáctiletého vojáka, usmrceného v Iráku, řekla zástupci premiéra, že kecá nesmysly
19. 8. 2004 Irácký premiér dává al-Sadrovi "poslední šanci"
20. 8. 2004 Američtí reportéři pokutováni, protože odmítli identifikovat své zdroje
20. 8. 2004 V Maďarsku odstoupil premiér
20. 8. 2004 Vědci přenesli hmotné vlastnosti fotonů
20. 8. 2004 Kdo jinému jámu kopá - tak se z lesa ozývá... Jan  Sýkora
20. 8. 2004 Chcete umřít doma? Věnujte se nyní svým dětem! Jan  Paul
20. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 12. a 13. srpna 2004
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
20. 8. 2004 Benešovy dekrety potvrzuje Charta OSN Jiří  Šoler
20. 8. 2004 Ta hezká čtyři minus.....aneb Marečku, podejte mi strukturalismus Jaroslav  Pour
20. 8. 2004 Radikálně levicový neznamená nutně komunistický Štěpán  Kotrba
19. 8. 2004 Kotrba se diví, jako se divili Slánský a Dubček Radko  Kubičko
20. 8. 2004 Co chtějí netvoři Sergej  Chelemendik
19. 8. 2004 Společenství Romů na Moravě Pavel  Pečínka
19. 8. 2004 České silnice jako hřbitovy Jan  Čulík
19. 8. 2004 Kauza Přibyl: Tak nám zase zahájili mediální kampaň, paní Müllerová Jan  Čulík
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák
19. 8. 2004 Mohl by se velitel roty SS stát šéfem Úřadu vlády?
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
18. 8. 2004 Utíkej, Viktore, utíkej! Jan  Sýkora
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Zelení RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
21. 7. 2004 Zelení mloci útočí Ivan  Brezina
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
17. 6. 2004 Gratulace Milanu Horáčkovi: Zelený z Česka do europarlamentu přece jen pronikl Pavel  Pečínka
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík