5. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 8. 2004

Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?

Problémem je biflovací vyučování matematiky

Stejně jako Jan Samohýl mám potřebu zareagovat na článek Jakuba Malinovského o povinné státní maturitě z matematiky.

Na začátek bych rád předeslal, že povinnou maturitu z matematiky vnímám jako jedno z mála rozumných a prospěšných rozhodnutí české legislativy v poslední době. Jako první krok, který by skutečně mohl vést ke zlepšení pozice České republiky ve světě. Jako šanci, píše Petr Furmánek.

O tom, že matematika se v naší kultuře (ve smyslu civilizace) nemalou měrou podílí na životě opravdu každého, snad již není pochyb. Tento fakt však podle mě není tím hlavním argumentem pro zvýšený důraz na matematiku. Jestliže totiž může matematika lidem (všem, nejenom matematikům) něco dát, je to především vlastnost kriticky uvažovat, konstruktivně řešit problémy, nalézat nové cesty a neotřelá řešení.

A ne bez rozmyslu přejímat tvrzení a názory okolí a ve všech situacích (a tím myslím například i spory v rodině apod.) jet podle zajeté šablony - podle obecně uznávaných vzorců. Jestliže toto někdo nechápe, nechápe matematiku.

Navíc matematika je jediný z povinně vyučovaných předmětů, který nabytí těchto vlastností může poskytnout. Samozřejmě, její hlubší poznání umožňuje i gigantický technologický rozvoj a v některých jejích oborech dochází i k nemalému prolnutí s filosofií a k možnosti hlubšímu proniknutí do zákonitostí světa.

Její vliv je zjevně důležitý nejen pro rozvoj a oživení ekonomiky, ale i pro rozvoj samotné demokracie (pro kterou jsou "kriticky" smýšlející občané nutností, a to nemám na mysli jen ono whitmanovské: "Poslouchejte málo a ptejte se mnoho.").

Problémem není zavedení povinné maturity z matematiky. Je jím způsob jejího vyučování a to nejen na množství gymnázií, ale i na většině základních škol. Tam se totiž tvoří přístup lidí k matematice a jejich další vnímání tohoto oboru. Tam také dochází k tomu, že většina žáků začne vnímat matematiku jako suchopárné, nezáživné a nepotřebné biflování vzorců a zájem o ni si uchovají většinou jen žáci, kteří pro ni mají větší nadání.

Kombinací špatného (= biflovacího) způsobu vyučování matematiky, nechuti k přemýšlení ("přemýšlet bolí"), lenosti a případně nedostatku nadání, je doživotní odpor k matematice zaručen.

Z vlastní zkušenosti vím (i když učitelem matematiky nejsem), že většina lidí je pro zvládnutí jak základoškolského tak středoškolského učiva matematiky (které, za předpokladu "správného podání", podle mě pro vytvoření onoho kritického myšlení stačí) nadána naprosto dostatečně a jestliže jim matematika "nejde", je na vině téměř vždy některý z výše uvedených faktorů.

Problémem je tedy nalezení cesty, jakou jim užitečnost, potřebnost a případně i krásu matematiky ukázat, a která může být (a velice často i je) u každého žáka rozdílná. Toto je nesmírně těžký úkol a myslím, že odpovědnost učitelů matematiky v některých směrech převyšuje odpovědnost ostatních učitelů.

Rád bych ovšem poznamenal, že výuku fyziky, literatury, zeměpisu, cizích jazyků a především historie považuji za neméně důležitou. (Nerad bych vyvolal dojem, že například přírodopis vnímám jako něco méněcenného. Vůbec ne, ale domnívám se, že způsob jeho vyučování, který je již samotnými osnovami poměrně pevně svázán, je ještě mnohem horší než u matematiky a ve většině lidí vůbec nevzbudí vědomí sounáležitosti s přírodou a děním v ní. Což, myslím, by měl bý jeho hlavní přínos.)

Jakub Malinovský píše, že podle něj je důraz na matematiku na středních školách již dnes přemrštěný. Jsem přesvědčen o opaku -- důkazem je mimochodem i ten fakt, že lidé zabývající se matematikou jsou v běžné společnosti ještě stále často vnímáni (vyjádřeno s nadsázkou) jako nevyzpytatelné osoby, které nemají daleko k magii (případně k blázinci).

Píše také, že kromě budoucích matematiků, by povinnou maturitu z matematiky museli zbytečně skládat i budoucí pracovníci "nematematických oborů". Nemůžu s ním souhlasit - kromě těch (bezesporu kladných) vlivů, které má matematika na mozek jakéhokoliv člověka, je zřejmé, že je nesmírně prospěšná i pro pracovníky různých "netechnických" oborů .

Například právníků či lékařů (u právníků je potřebnost matematiky snad zjevná -- logika se na našich gymnáziích běžně nevyučuje a jiným způsobem se budoucí právníci logické uvažování nenaučí. A co se týče lékařů -- každý špičkový chirurg potřebuje mít znalosti i z některých technických oborů [např. mechaniky]).

Poslední výtku k jeho článku bych směřoval k té "omezenosti času k přípravě na maturitu". Každý, kdo maturitu složil, ví, že se nejedná o nic hrozného a za předpokladu, že člověka nepostihne nějaká osobní tragédie, je na maturitu vždy času dostatek. Takže nějaké strachy, že by snad studenti kvůli matematice museli zanedbávat ostatní maturitní předměty mi přijdou poměrně zbytečné.

Doufám, že povinná maturita z matematiky by mohla být impulsem k jejímu lepšímu uchopení (a to již na základních školách) a tím posléze i ke zvýšení samostatnosti a akceschopnosti každého občana naší republiky. Mimochodem, ve Francii je povinná maturita z matematiky již dlouhou dobu zavedena a co vím, žádné problémy nepůsobí -- spíše naopak.

                 
Obsah vydání       5. 8. 2004
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Fascinace romskými počty Ivan  Veselý
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Veteráni vzpomněli 90. výročí vypuknutí první světové války
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Vážný problém nejen pro vietnamské obchodníky Pavel  Štindl
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
5. 8. 2004 Európska Komisia spúšťa otvorené konzultácie o nanotechnológii
5. 8. 2004 Nic nebrání RRTV udělovat nové "obsahové" licence
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu
4. 8. 2004 Británie: Stát ohrožuje demokracii
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 Kdo koho v Izraeli šikanuje?
5. 8. 2004 Nenávist a zaslepenost přivedly americkou administrativu k nemorálnímu a hloupému činu Fidel Castro Ruz
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004

Školství RSS 2.0      Historie >
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení   
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
4. 6. 2004 Slučování škol Jiří  Kratochvíl
24. 5. 2004 "Vyhozená" učitelka se vrací do práce   
24. 5. 2004 Asociace školských odborů pomohla pedagogickým centrům Radek  Sárközi