20. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Zdeněk Škromach
20. 9. 2004

Sociální demokrat Škromach si myslí, že pravdivé a úplné informování voličů v médiích je v rozporu s členstvím v ČSSD

Jak se novinář stane "nepřítelem strany"

"Musíte si vybrat, jestli být člen strany, nebo novinář", pravil místopředseda ČSSD Škromach a já se v tu chvíli lekl, že se čas vrátil o patnáct let zpět a já sedím proti všemocnému soudruhu Jakešovi... Neklepal jsem se strachy tehdá, nepo...u se ani dnes. Nehodlám si vybrat.

Škromachova reakce na tiskové konferenci po skončení sobotního zasedání ÚVV ČSSD, která pobavila a udivila přítomné novináře, následovala po kontroverzi, kterou jsem vyvolal , když jsem si potvrdil pravost získaného dokumentu a ohradil jsem se proti porušení stanov, ke kterému v té souvislosti došlo ze strany předsedy ÚKK a předsednictva strany. Kontroverzi reflektoval Nedělní svět a deník Česká média. Celý spor však započal poté, co Britské listy informovaly s maximální možnou objektivitou o událostech, ke kterým v ČSSD došlo. Nedezinterpretovaly výsledky uzavřeného jednání na základě "nejmenovaných zdrojů", ale zveřejnily hlavní příspěvky v plném znění - jako zvuky. Někteří členové ÚKK ČSSD se domnívali, že médiím lze přikazovat, co zveřejní a co ne... Obsah jednání, které jsem s těmi pány vedl, jsem poté zveřejnil. Zatímco já předpokládal, že tímto to skončilo, předseda ÚKK byl jiného názoru a své soukromé hodnocení dal na papír a předložil předsednictvu strany.

Výňatek ze záznamu tiskové konference ČSSD 18. 9. 2004

Š. Kotrba, Britské listy: Navázal bych na pana Mitrofanova. V tomto státě se opravdu všechno vykecá, v sociální demokracii zvlášť. A mně se dostala do rukou zpráva předsedy ÚKK a chtěl bych se zeptat, jestli byla schválena. Nebo jestli vůči ní byla nějaká polemika.

S. Gross: Tak pokud vím, zpráva kontrolní komise byla včera na Předsednictvu projednávána, některé pasáže schváleny nebyly, respektive byly odstraněny a jiné byly schváleny. Ale jinak musíte asi na místopředsedu pro řízení. Případně ten bude vědět přesně ty detaily.

Š. Kotrba, Britské listy: Já se chci vyjádřit k tomu, že v jedné z těch pasáží jsem byl zmiňován i já.

S. Gross: Jako člen sociální demokracie máte právo si stěžovat orgánům sociální demokracie.

Š. Kotrba, Britské listy: Myslím si, že v této zprávě byly porušeny stanovy ČSSD a jelikož se dotýkají mé cti a profesionální pověsti, tak upozorňuji, že ty pasáže, kterými jsem byl v té zprávě napaden, jsou nepravdivé a ...

Z. Škromach: Nezlobte se, ale já myslím, že jste na tiskovce a pokud máte nějaké námitky, obraťte se na příslušné orgány ČSSD, určitě to budou k Vaší spokojenosti řešit.

Š. Kotrba, Britské listy: Nebudu se obracet na nikoho, já Vám tady říkám, že zveřejním zvukové záznamy, aby bylo jasné, jakým způsobem se chová ÚKK sociální demokracie vůči novinářům.

S. Gross: Beru na vědomí.

Z. Škromach: Vy si musíte vybrat, zda jste novinář nebo člen sociální demokracie při těch jednáních. A nahrávat potajmu jednání, která jsou uzavřena, je určitě taky výrazem etiky novináře.

Š. Kotrba, Britské listy: Myslím, že je ve veřejném zájmu, aby se to řešilo.

Zpráva předsedy ústřední kontrolní komise strany Viléma Buriánka obsahovala to, jak on sám subjektivně viděl usnesení ÚKK ČSSD ze dne 28. srpna, které se vyjadřovalo k vysvětlení, které jsem já poskytl této komisi. Bylo zde ještě daleko subjektivnější hodnocení událostí, které následovaly poté, co jsem zveřejnil okolností, za kterých členové ÚKK komentovali rozhodnutí redakce Britských listů publikovat zvukové záznamy z utajeného jednání ÚVV ČSSD, na kterém straníci pohřbívali vládu premiéra Špidly dne 26. 6. 2004. Události svého "poskytnutí vysvětlení" ÚKK a reakce jejích členů jsem věrně popsal v článku "Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy". Byl jsem připraven, a tak jsem mohl věrně, slovo od slova citovat vše podstatné, co účastníci tohoto setkání řekli.

Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy - článek o podání vysvětlení ÚKK ČSSD BL
Zvukové záznamy projevů na ÚVV ČSSD dne 26. 6. 2004 se zdůvodněním redakce BL BL
Přepis plného znění projevů odstupujícího předsedy, místopředsedů a pozvaného hosta - Miloše Zemanana na ÚVV ČSSD dne 26. 6. 2004 ČM

Výsledkem mého "podání vysvětlení" bylo usnesení ÚKK ČSSD ze dne 28. 8. 2004, ve kterém se praví :

1. ÚKK BERE NA VĚDOMÍ

1/1 Informaci př. Štěpána Kotrby o okolnostech zveřejnění zvukových záznamů z uzavřeného zasedání ÚVV ČSSD dne 26. 6. 2004. Př. Kotrba odmítl, s odkazem na ustanovení zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) zveřejnit jméno osoby, která záznamy redakci Britských listů předala. Sdělil však, že zdroji jsou členové jak ÚVV ČSSD, tak P ČSSD. Současně sdělil, že jako řadový redaktor neměl na zveřejnění záznamů žádný vliv.

UKK konstatuje, že během zasedání ÚVV ČSSD dne 26. 6. 2004 a po něm nerespektovali někteří jeho členové jednací řád ÚVV schválený na zasedání ÚVV dne 26. 4. 2003.

Jednací řád ÚVV, § 9 Přechodná ustanovení

  1. Jednání ÚVV ČSSD je uzavřené
  2. Na žádost členů ÚVV ČSSD s hlasem rozhodujícím může ÚVV ČSSD toto jednání nebo jeho část prohlásit za otevřené

K uplatnění výše uvedeného §9, odst. 2 při zasedání ÚVV ČSSD dne 26. 6. 2004 nedošlo a jednání bylo pro veřejnost uzavřené. Proto bylo povinností přítomných členů ÚVV respektovat důvěrný charakter obsahu projednávání.

ÚKK dále konstatuje, že nelze očekávat, že se podaří zabránit tomu, aby se podobné případy v budoucnu opakovaly. Důvodem je skutečnost, že to závisí v největší míře na dobrovolném respektování většinového rohodnutí těmi, kteří při rozhodování s názorem většiny nesouhlasili.

Ukázalo se, že při otevření jednání pro zástupce sdělovacích prostředků problém přestal existovat. ÚKK proto v této souvislosti doporučuje P ČSSD a ÚVV ČSSD zvážit, zda by nepomohlo změnit jednací řád ÚVV tak, aby jednání byla otevřená a pouze v případě nutnosti by ÚVV hlasováním rozhodl o jejich uzavření pro veřejnost.

1/2 ....

Ano, zdá se, že členové předsednictva či ÚVV ČSSD mají jednu jedinou možnost, jak dát najevo, že s některými, byť většinovými rozhodnutími nesouhlasí - sdělí svůj nesouhlas médiím. Připomeňme ale, že úroveň demokracie každé země či instituce se posuzuje nikoliv podle toho, jak disciplinovaně plní menšina usnesení většiny (tomu se tak děje i v Severní Koreji), ale jaká práva má menšina. Pokud většina zablokuje menšině přístup k informačním kanálům a tím ji učiní spoluodpovědnou za silou prosazená rozhodnutí, nutí menšinu vytvářet paralelní kanály vlastní a distancovat se od politiky, kterou menšina považuje za špatnou. Pokud ani vytvoření vlastního informačního kanálu (frakce, platformy) dnes - vzhledem k finančním nákladům není mezi sociálními demokraty možné, pak zbývá zaštítit se veřejností a využít veřejných informačních kanálů - médií. I s rizikem zkreslení. Jako se tomu stalo ve chvíli, kdy padala vláda Vladimíra Špidly a někteří i vysocí členové ČSSD měli pocit, že se tak děje pouze v rámci boje o moc a politika jejich strany se stává mocenskou manipulací. O svých pocitech informovali - anonymně - média a tím i své voliče. To aby si voliči nemysleli, že všichni sociální demokraté jsou stejní.

Britské listy zvolily nejobjektivnější přístup k těmto informacím - zveřejnily hlavní projevy v plném znění. O výsledku jednání informovaly. Přesto se takovéto informování veřejnosti zdálo některým členům ÚKK ČSSd neetické a "ne-soudružské", ne-li přímo "ne-přátelské".

Ještě větší výhrady měl předseda ÚKK ke mě za zveřejnění přesných citací z monologů členů komise, spolu s vysvětlujícím komentářem v článku "Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy". Ovšem způsob, jakým o jednání referoval ve své zprávě on sám, byl hrubě manipulativní a nepravdivý. Můj článek považuje Vilém Buriánek za "neméně závažné porušení demokratických principů i obyčejné lidské slušnosti". ... Předseda ÚKK přidal ve zprávě předsedy pro potřeby předsednictva ČSSD nejen špatnou citaci, ale i své vlastní subjektivní hodnocení:

"Štěpán Kotrba pořídil z jednání ÚKK zvukový záznam, aniž by o tomto svém záměru informoval. Na základě tohoto zvukového záznamu pak vznikl článek s titulkem "ČSSD chce kontrolovat Britské listy", který byl zveřejněn 30. 8. 2004 v Britských listech. K obsahu chci jako přímý účastník popisovaného jednání pouze konstatovat, že hlavní metodou autora článku (Štěpána Kotrby - pozn. aut.) je demagogie.

Článek "Sociální demokraté by rádi kontrolovali Britské listy" ARCHIV BL

Na závěr svého subjektivního hodnocení se rozezlený předseda ÚKK odhodlal k doporučení:

Doporučuji však, aby tento způsob jednání (nejspíše je myšlen můj článek - pozn. aut) byl jednoznačně odsouzen jako nedůstojný politické strany, která ctí demokratické principy politické strany i zásady obyčejné slušnosti mezi lidmi.

Podle sdělení místopředsedy Škromacha redaktorovi Britských listů po skončení tiskové konference i podle sdělení Stanislava Grosse na tiskové konferenci se předsednictvo strany pozastavilo nad formulacemi předsedy ÚKK ČSSD Viléma Buriánka vůči mé osobě a tuto část z jeho zprávy odstranilo. Snad si členové předsednictva opravdu vzali k srdci Buriánkovu větu o tom, že tento způsob jednání by měl být jednoznačně odsouzen jako nedůstojný politické strany, která ctí demokratické principy politické strany i zásady obyčejné slušnosti mezi lidmi... Tím nedůstojným způsobem jednání myslím já samozřejmě chování pana Buriánka. Členů předsednictva jsem se na jejich motivaci k přerušení tohoto bodu a stažení Buriánkových formulací neptal.

Diletanti

Nazval jsem Ústřední kontrolní komisi ČSSD v čele se svým předsedou partou diletantů. Nemýlil jsem se. Projednávání toho bodu, na kterém jsem byl přítomen osobně, obsahovalo zásadní věcné chyby. Neschopnost výkladu stanov bez emocí členů komise, neschopnost popsat skutek či neschopnost ujasnit si své vlastní kompetence. Fakt, že předseda komise považoval za nutné sepsat svou vlastní zprávu, ve které se dopouštěl příkrého hodnocení nad rámec usnesení orgánu, kterému předsedal, také o něčem svědčí. Přinejmenším o předpojatosti. Fakt, že mě nepozval k projednávání tohoto bodu zprávy předsednictvem ani on, ani předsednictvo ČSSD svědčí o tom, že stanovy platí pouze ve chvíli, kdy z nich lze dělat bič. Jindy už platit nemusí.

Čl. 8
PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH ČLENŮ

/2/ Člen ČSSD má v rámci Stanov ČSSD právo:

b) svobodně v orgánech ČSSD vyjadřovat své názory, svá stanoviska k práci ČSSD a politice ČSSD a k činnosti jednotlivých funkcionářů ČSSD, aniž by byl postihován,
c) obhajovat své názory uvnitř ČSSD i tehdy, když jsou tyto názory menšinové,
f) účastnit se všech jednání kteréhokoliv orgánu ČSSD, pokud tento orgán projednává závažné okolnosti týkající se jeho osoby (např. zrušení, přerušení a pozastavení jeho členství v ČSSD); na takové jednání musí být člen ČSSD řádně obeslán doporučeným dopisem s doručenkou,

Konstatuji, že jsem nebyl pozván na jednání předsednictva ČSSD, které projednávalo závažné okolnosti, týkající se mé osoby. Konstatuji, že předsednictvo ČSSD tímto porušilo Stanovy ČSSD. Konstatuji, že je mi to už fuk. Svou profesionální integritu hájím jinak než stížnostmi na porušení stanov. Hájím ji denně jako novinář. Veřejně. A proto budiž veřejný i úplný zvukový záznam mého jednání se členy ÚKK ČSSD. Kdo se choval jako blbec, bude v ten okamžik zřejmé.

Plné znění zvukového záznamu jednání ÚKK ČSSD dne 28. 8. 2004
30:23 | 13,9MB | MP3 64kBit/44kHz
30:23 | 4,3MB | MP3 20kBit/11kHz

                 
Obsah vydání       20. 9. 2004
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
18. 9. 2004 Konečný závěr: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
20. 9. 2004 Sám svazák v poli soudních profesionálů Ladislav  Žák
20. 9. 2004 Blair: "Británie vede v Iráku novou válku"
20. 9. 2004 V Británii "pomáhají lékaři zemřít skoro 20 000 pacientům ročně"
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Braniborsku 19. září 2004
20. 9. 2004 Aktuálně: Volby do zemského sněmu v Sasku 19. září 2004
20. 9. 2004 Německá extremní pravice posílila své postavení ve východním Německu
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
20. 9. 2004 Kanada se stane třetím největším výrobcem ropy na světě Miloš  Kaláb
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 Askar Akajev sa ešte nerozhodol
20. 9. 2004 Je možné pochopit, proč Bůh dopouští, aby trpěly nevinné děti? Ondřej  Chrást
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen
19. 9. 2004 "Tím jediným potřebným" je praktická pomoc a čin Zdeněk  Bárta
19. 9. 2004 ...nenechat se sežrat soukolím systému Linda  Sokačová
20. 9. 2004 No system! Irina  Kellyová
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Utajená GM pšenice v Kanadě Miroslav  Šuta
20. 9. 2004 Nahá pravda o Slovákoch? Lubomír  Sedláčik
20. 9. 2004 Sexuálne menšiny kritizujú biskupov za zastrašovanie historičky Ivan  Požgai
20. 9. 2004 Pred 60 rokmi sa v čase Povstania zrodil týždenník Nové slovo
20. 9. 2004 Európska verejnosť : Dlhá cesta od sna k mediálnej realite Ambros  Kindel
20. 9. 2004 Tlačové agentúry a rozšírenie Európskej únie Wolfgang  Vyslozil
20. 9. 2004 Den bez aut: francouzská tradice je už i v Praze
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Co Čech nepochopí Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Žádná nekalá soutěž Ivan  David
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
17. 9. 2004 Drobné lesklé kousky jedu Miloš  Kaláb
16. 9. 2004 Vyšetřte podezření, že v ČR dochází k sterilizaci romských žen   
16. 9. 2004 Po tři dny vězněm Paříže Petr  Fiala
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí   

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Posměch zvyšuje oblibu   
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
16. 9. 2004 Václav Žák: Nezapomínejme, že John Bok kandidoval za ODS   
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
1. 9. 2004 Standa Rovňák a jeho středně Rychlé šípy Martin  Mařák
31. 8. 2004 ČR "spěje k hospodářskému úpadku"   
31. 8. 2004 Normální je nelhat? Jan  Čulík
31. 8. 2004 Telecí en Gross Ondřej  Hausenblas
27. 8. 2004 Hloupost ministra nebo vlastizrada? Štěpán  Kotrba
27. 8. 2004 Kolik stránek má Grossova právnická disertace na universitě v Plzni?   
24. 8. 2004 Vláda prošla 101 hlasy   
23. 8. 2004 Programové prohlášení vlády selhává ve všech oblastech Jiří  Velebný