24. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Sociolog Jan Keller
26. 9. 2004

České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný"

Vystoupením Jana Kellera začal první den Českého sociálního fóra, které navazuje na tradici Porto Allegre a Bombaje. Téma prvního bloku - sociální solidarita, jiná globalizace a udržitelný rozvoj proti neoliberalismu a privatizaci vytvořilo rámec pro volání sociologa Kellera po jiné modernizaci. Místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip popsal proces překotné privatizace dvadesátých let a připomněl, že manažeři nadnárodních korporací dnes nejsou odpovědni občanům tak, jako zvolení zástupci. Místopředseda ČMKOS Zdeněk Málek zrekapituloval stav občanské společnosti a roli odborů, kerým se pak věnoval v obsáhlém samostaném bloku na téma globalizace a trh práce.

České sociální fórum 25. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 25. 9. AUDIOZÁZNAM

Nedělní program zahrnuje zodpovězení otázek práva na bydlení představiteli Sdružení nájemníků, otázky militarizaci EU a existence protiválečného hnutí, skryté aspekty palestinsko-izraelského konfliktu, historické ohlédnutí za českou levicí po roce 1989, viděnou očima anarchistů, perspektivu sociálních fór a jejich přerod v "novou internacionálu", rekapitulaci antiglobalistického protestu proti MMF a SB či otázku propagandy a reality života v osamělém "socialistickém" státě na americkém kontinentu - Kubě.

Úvod Miroslava Prokeše 4:13 | MP3 20kbs | 11kHz | 0,62 MB
64kbs | 44kHz | 1,94 MB

Keller: Lidé budou produkovat nelidské poměry

Keller ve svém příspěvku klade proti sobě dva termíny. Na jedné straně termín, široce používaný evropskými vládami - neoliberální, regresivní modernizace či modernita, reprezentovaný oklešťováním sociálního státu, privatizací služeb a dalšími, v podstatě liberalizačními kroky.

Říká se nám, že je třeba modernizovat systém sociálního zabezbečení, sociálních dávek a pak i celý sociální stát. Lidé kteří mají výhrady, k tomuto způsobu modernizace, jsou ozačováni za zpátečníky. Žijeme ve světě, ve kterém jsou konzervativci najednou horují pro pokrok a levice je označována za brzdu pokroku. To je - pokud vím - poprvé v historii. Je otázka, jak k takové zvláštní konstelaci mohlo dojít. Já se domnívám, že je to proto, že vedle sebe už dvě stě let existují dva koncepty modernizace. Dnes jde o to, že jeden z těchto konceptů modernizace má být zapomenut a druhý má být umocněn. Ve svém prvém významu má modernizace emancipační charakter. S tím přichází marxismus. Ten chápe moderní společnost jako velmi rozporuplnou realitu. Modernita v sobě skrývá podle Marxe vážný protiklad. Hrozí, že bohatství, keré bude stále více a více produkováno, se soustředí pouze na jednom pólu společnosti a bude působit proti těm, kteří toto bohatství produkují. Čím více bude lidstvo produkovat, tím více bude - podle Marxe - stoupat počet lidí, žijící v chudobě. Lidé budou produkovat nelidské poměry. Myslím si, že aktuálnější prognóza dodnes ještě vyslovena nebyla.

Keller staví do protikladu neoliberální, neregulované globalizaci jiný koncept modernizace - takovou, která by místo maximalizace soukromého zisku postavila před společnost jiné priority. Jako první krok doporučuje zastavit vyvlastňování sociálních práv v zemích takzvaně vyspělých a rozšířit institut sociálních práv v globáním měřítku - tedy i do zemí třetího světa. Keller tvrdí, že náklady by nebyly veliké a cena by pravděpodobně byla nižší než ta, kterou neoliberálové nutí platit všechny, kteří nejsou kryti velkým majetkem , kdo jsou kritičtí vůči nadnárodním korporacím a nejsou servilní vůči politice a ekonomice Spojených států.

Jan Keller 20:06 | MP3 20kbs | 11kHz | 2,88 MB
64kbs | 44kHz | 9,20 MB

Málek: Kladu si otázku, co se s tím českým lidem za posledních čtrnáct let děje

Pro odbory je podstatná sociální spravedlnost, která se v tomto zglobalizovaném světě velmi špatně hledá, natož prosazuje. Nevěřím, že není jiné cesty než deregulace a privatizace - jako modernizace čehokoliv. Pravdou je, že v řadě zemích na světě již pochopili, že svět se řítí někam, kam by neměl. Určitě se řítí někam, kde by mohla být a často je popírána existence - jak kdysi jeden předseda vlády a nyní prezident tohoto státu řekl - "standardního" občana. A proto si vytvořili svoje národní sociální fóra. Od věci by nebyla občanská fóra v návaznosti na sociální fóra.

V další části Málek specifikoval roli nadnárodních odborů jako globální instituce, která se postaví nadnárodnímu kapitálu poté, co se tento vymkl kontrole států. "Mluvíme nyní o občanské odvaze. A stejně jako bylo kdysi odvážné v ROH nebýt, dnes začíná být odvážné v odborech být", zakončil místopředseda Českomoravské konfederace odborových svzů Málek.

Zdeněk Málek - fragment 6:31 | MP3 20kbs | 11kHz | 0,95 MB
64kbs | 44kHz | 2,99 MB

Štěpánek: Většina privatizací v Praze byla motivována korupcí

Petr Štěpánek, předseda občanského sdružení Oživení a komunální zastupitel připomněl, jak probíhala privatizace v Praze a připomněl, jak se městští zastupitelé ve správních a dozorčích radách podíleli na korupčním prostředí a dováděli obecní společnosti do útlumu a následné privatizaci tak, aby poté tyto společnosti - v soukromých rukou - zdražily cenu za své služby a vysávaly rozpočet města. Štěpánek zmínil i krizi bytového družstevnictví a privatizaci bytových družstev bez souhlasu spoluvlastníků, někdy formou přeměny v kondominia.


Petr Štěpánek 13:59 | MP3 20kbs | 11kHz | 2,00 MB
64kbs | 44kHz | 6,41 MB


Málek: Globalizace a trh práce - ekonomické globalizaci se dá čelit jen globálními odbory

Téměř hodinový monolog místopředsedy odborů Málka v druhém, podvečerním bloku osvětlil přítomným roli odborů při formování evropských i globálních sociálních standardů. Místopředseda odborů na počátku vymezil prostor, ve kterém se bude pohybovat diskuze jako prostor, kde se neřeší otázka třídního boje. Jako příklad špatně zvolené taktiky odborového vyjednávání uvedl Slovensko a pozici jeho odborů vůči slovenské vládě.

Málek velmi podrobně popsal integraci odborů sdružených v ČMKOS do tzv. globálních odborů a proces sociálního dialogu s nadnárodními ekonomicko-globalizačními institucemi. Zmínil i regionální odlišnosti v přístupu k dětské práci a zhoubnost nekontrolovatelného pohybu globálního spekulativního kapitálu na vyssávání národních ekonomik. Málek popsal rizika, která před odborovým hnutím stála při utajené realizaci globální dohody o nadnárodních investicích - MAI (Multilateral agreement of investment), které se bez vědomí a souhlasu národního parlamentu účastnila i česká vláda v čele s ministrem financí Pilipem (ODS). Připomněl, že jen v důsledku požadavku jednomyslnosti a postoje socialistů ve Francii nedošlo k realizaci této mezinárodní dohody. Málek připomněl rovněž neujasněnost zadání národních vlád vůči jednání svých zástupců ve WTO a dalších nadnárodních institucích a nemožnosti poslanců ovlivnit zadání zástupců exekutivy pro tato jednání. Málek doporučil přítomným Evropskou unii jako společný prostor pro prosazování sociálních standardů a sociálního dialogu. Vyjádřil přesvědčení, že spolupráce mezi subjekty, kterým jde o sociální dialog, je nutností.

Zdeněk Málek 54:31 | MP3 20kbs | 11kHz | 7,80 MB
64kbs | 44kHz | 24,9 MB

                 
Obsah vydání       24. 9. 2004
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě
26. 9. 2004 V Londýně nouzově přistálo řecké letadlo
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Delegace britských muslimů se pokusí v Bagdádu zachránit Kennethe Bigleyho
25. 9. 2004 Britská vláda se obává, že dojde k útokům proti muslimům
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
24. 9. 2004 Rasismus v České republice
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan  Sýkora
24. 9. 2004 Pan Zavřel má možnost domoci se práva Ivan  Válek
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
24. 9. 2004 "Osa BBC-Guardian zosobňuje vážné nebezpečí zájmům Spojených států"
24. 9. 2004 Iráčtí únosci využívají světových médií s geniální efektivitou
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
27. 9. 2004 Gross means it: politics without policies Jan  Čulík
24. 9. 2004 Attila the Stockbroker Stanislav  Holubec
24. 9. 2004 Žvástat lze i o plynových komorách... Karel  Dolejší
24. 9. 2004 Tažení současné vlády USA proti terorismu se zadrhává Jozef Bohumil Ftorek
24. 9. 2004 Německá stipendia pro novináře ze střední a východní Evropy
24. 9. 2004 Kofi Annan nemá právo hovořit o dodržování mezinárodní zákonnosti Petr  Svoboda
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
24. 9. 2004 Kanadský kongres práce: Volný trh se nestal hospodářskou katastrofou Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

České sociální fórum - Praha 2004 RSS 2.0      Historie >
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze