23. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2004

Karel Hoffmann je po Miroslavu Štěpánovi druhý vysoký funkcionář KSČ, který byl po listopadu 1989 odsouzen za činnost ke škodě této země. Poslední hodiny jeho pobytu na svobodě sledovala veřejnost s velkým zájmem. Byla to skutečně neobyčejná událost: pro výjimku z beztrestnosti komunistických pohlavárů, kterou byl odsouzený postižen, i pro jeho vysoký věk a špatný zdravotní stav. Karel Hoffmann je dnes nejstarším českým vězněm. Myslím, že nebylo mnoho těch, kteří by projevovali pomstychtivost a těšili se z toho, že na svůj věk poměrně zdatný starý muž půjde za mříže. A to přesto, že jeho tisková konference před nástupem trestu, odchod do věznice v doprovodu sympatizantů a za zpěvu Internacionály a zvláště výrok o invazi z 21. srpna 1968 jako o jediném možném kroku na záchranu socialismu vzbuzují nechuť.

23. 8. 2004

Motto:

"Lidi, kteří jsou pro demokracii, holt budou muset pracovat trochu intenzivněji. Musejí být angažovanější."

Monty Python Terry Gilliam v rozhovoru pro BL "Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě", k otázce, kde jsou hranice svobody, se také pro BL vyjádřili Monty Python Terry Jones "Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec" a dramatik Tom Stoppard "Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně"

V sobotu 21.8. proběhla v bavorském Wunsiedlu sešlost psychopatů a sociopatů, kteří jsou na základě svého smutného postižení označováni jako neonacisté. Sešli se proto, aby "uctili" památku své modly, jednoho z nejvýše postavených pacholků v hierarchii Třetí říše, Rudolfa Hesse. O této události média poměrně obsáhle informovala, tudíž je většina čtenářů jistě v obraze. Důvodem zájmu médií však, alespoň doufám, není připomínka podivného výročí jeho nepochybně zaslouženého odchodu za svými spolubojovníky do Vallhaly (17.8.1987 jako překvapení k mým desátým narozeninám), ale fakt, že německé soudy zamítly žádost wunsiedelských úřadů zakázat hromadné štkaní neonacistických plaček nad hrobem tragikomické postavy nacistické historie.

23. 8. 2004

Matčin smutek za zemřelého syna je nesnesitelně dojemná emoce. Devatenáctiletý syn-voják Gordon Rose Gentlové je pryč navždy a matka na něho bude vzpomínat po celý život. Její tragedie je nepředstavitelná a slovy nevyjádřitelná. Avšak to by nás nemělo zaslepit před realitou toho, co se Gordon rozhodl udělat: Dobrovolně se stal vojákem, rozhodl se sloužit své zemi a vzít na sebe riziko, jemuž vojáci ve službě musejí nevyhnutelně čelit, píše v konzervativním týdeníku Sunday Telegraph Kevin Myers.

22. 8. 2004

DOKUMENT

Plný text programového prohlášení, se kterým předstoupí vláda v úterý před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a bude žádat poslance o důvěru.

23. 8. 2004

Nic nového pod sluncem nabízí staronová koalice v oprášené populistické podobě programového prohlášení. Na jedné straně jsou to tak obecné sliby - přesněji řečeno představy vybraných politiků, na co by občan mohl kývnout, na straně druhé naprosto nereálné úkoly, které by údajně měly vést k celkové prosperitě ČR.

Každý správný manažer ví, že úkoly, aby byly kontrolovatelné, musí být mimo jiné adresné, s jasným určením odpovědnosti a stanovením přesných cílů a termínů, do kdy se má co splnit. Programové prohlášení je v podstatě spíše slohovým cvičením, které není ničím novým, než byla ta předchozí.

Dikobraz, 6. 6. 1968. Z výstavy na Michigan University
20. 8. 2004

Jak to bylo v roce 1968:

Ludvík Vaculík

Pan Hádek především odmítl tvrzení, že toto shromáždění někdy soudruha Nyklíčka něčemu dvacet let učilo. To ho učila komunistická strana, která se řádně zprofanovala. Ať se ve svých rozpacích obrátí na stranu, tam ať mu to vysvětlí a nás nestraníky ať nechají na pokoji. Za všecko, co se stalo, může jedině KSČ, protože každého, kdo proti tomu promluvil, dala zavřít. - S klidnou tváří a jakoby i s důvěrou vyslechla obec toto objasnění páně Hádkovo: "Ano, vykradl jsem lékárnu, ale tenkrát jsem byl mladší a udělal jsem to z blbosti. Věřte, že dnes bych to už neudělal! Poněvadž jsem rozumnější. A co se toho pána týče, kterého jsem shodil do řeky, soudruh Nyklíček tu neřekl, proč jsem ho tam shodil, a že jsem k tomu měl své dobré důvody. Jestliže jsem byl syčák, tedy jsem tento Klub založil proto, že už syčák nechci být."

Ve snaze opravit nepravdivé tvrzení, že Pražské jaro, ukončené invazí v srpnu 1968, bylo jen "interním bojem mezi frakcemi v komunistické straně", publikujeme s autorovým svolením, vynikající, klasickou reportáž Ludvíka Vaculíka "Obrodný proces v Semilech". Z tohoto textu se dovíte, "jak to skutečně bylo". Vzhledem k tomu, že po letech z textu vyvstávají některé problémy, které jaksi existují i ve "svobodné" české společnosti dodnes, člověk si klade otázku, zda skutečně za všechno mohl komunistický útlak, anebo zda určité chování je spíš charakteristickým rysem české společnosti? Nebo lidské společnosti obecně? V každém případě to stojí za úvahu. Vraťte se nad tímto nesmírně autentickým textem do doby před 36 lety:

Jan Čulík

23. 8. 2004

TAJNÝ DOKUMENT ROKU 1969

Poslední slovo dr. Františka Kriegla na zasedání ÚV KSČ 31. 5. 1969

Po tomto projevu se předsednictvo ÚV odebralo k poradě a pak původní návrh na vyloučení soudruha Františka Kriegla z ÚV změnilo na vyloučení z KSČ. Po hlasování, v němž bylo asi 12 hlasů proti a asi 20 se zdrželo, byl s. Kriegel vykázán ze sálu.

Přinášíme další z dokumentů, které čekaly dlouho, snad až příliš dlouho v trezorech a soukromých archivech na to, aby někomu mohly čest prokázat a jiným ji vzít. Proti různým, byť sebelépe míněným a v různou dobu psaným "poučením z krizového vývoje" je nejlepší postavit pravdivost dokumentů, pravdu historie...

Štěpán Kotrba

20. 8. 2004

TAJNÝ DOKUMENT ROKU 1968

Zpráva z tiskové konference šéfredaktorů listů s předsedou vlády ing. Černíkem ze dne 28.8.1968

Sov. strana prohlásila, že si je vědoma, že svým postojem a obsazením ČSSR na jednu, možná na 2 generace pohřbila světové hnutí a přesto to učinila v zájmu svého mocenského postavení.

Sov. strana před zahájením okupace se dotázala USA, zda uznávají hranice dohodnuté v Jaltě. Odpověděli, že ano, že nemají zájem o oblasti za touto hranicí.

Přinášíme úplný přepis přísně tajného dokumentu z archivu účastníka jednání. Fascinující není tento dokument pouze netušenou a odhodlanou reflexí Brežněvova okolí, tušenou lhostejností "demokratického" Západu, který si v Praze rozehrával své zpravodajské hry, ale hlavně dosud naprosto neznámými okolnostmi. Tím, že československá delegace nebyla v Moskvě jediná. O této skutečnosti se nezmiňují ani paměti účastníků, včetně Vasila Biľaka. Není úkolem novinářů, ale historiků, aby indicie prověřili a pokusili se opravit nedávnou historii, traumatickou a tragickou zkušenost jara, které končilo kulometnými dávkami ruských tanků a zimou z Kremlu.

Štěpán Kotrba

20. 8. 2004

DOKUMENT

Pravda nevítězí, pravda prostě zbývá, když se všecko ostatní prošustruje.

Nejdřív ohrozila život našeho národa válka. Pak přišly další špatné časy s událostmi, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter. S nadějemi přijala většina národa program socialismu. Jeho řízení se však dostalo do rukou nepravým lidem. Nevadilo by tolik, že neměli dost státnických zkušeností, věcných znalostí ani filozofického vzdělání, kdyby aspoň byli měli víc obyčejné moudrosti a slušnosti, aby uměli vyslechnout mínění druhých a připustili své postupné vystřídání schopnějšími.

Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně ji vyměňovala za úřady, až je dostala všechny a nic jiného už neměla.

21. 8. 2004

S voláním po normalizaci situace v Československu se setkáváme hned od prvních dnů invaze a okupace Československa, ale nikoliv na straně těch, co kolaborovali s okupačními vojsky. Ti hovořili převážně o potlačení kontrarevoluce, záchraně ohroženého socialismu, o slabé vládě a anarchii v zemi a podobně. Pojem "normalizace" v jeho pravém významu používali převážně ti, co vnímali pobyt cizích vojsk jako okupaci, tedy něco nenormálního.

23. 8. 2004

Interpretace událostí z let 1968-1969 není jednotná a je to pochopitelné: existuje od ní příliš malý odstup. Mohli bychom se přít na základě různých historických pramenů a interpretací, nakolik ta léta byla opravdu nekomunistická nebo nesocialistická. Nemyslím však, že by to bylo účelné. Je to všechno příliš živé a svědectví jsou příliš rozdílná.

21. 8. 2004

je ZDE

23. 8. 2004

POLEMIKA:

Když Karel Kryl přijel poprvé do Československa a vyprodával sály, strašně ho to změnilo. Začal mít hvězdné manýry. Když se začal měnit, několikrát jsme ho upozornili, že se mění a že se začíná chovat jako hvězda, a tedy jako idiot. Přišlo nám třeba divné, když se po svých návratech z Československa potřeboval pochlubit, kolik sbalil mladých holek.

Zatímco v roce 1986, v době vrcholící československé normalizace, vstupovali do Komunistické strany Československa upřímně levicově přesvědčení lidé, toužící společně s Ježíšem Kristem, evangelistou Matoušem a Jeanem Jacquesem Rousseauem po sociální spravedlnosti, do prokletého kapitalistického Mnichova, plného agentů brutální CIA, putovaly desítky zrádců a prodejných existencí, toužících po laciném groši, chlastu a děvkách. Tato stručná charakteristika, samozřejmě v jisté nadsázce, patří článku Štěpána Kotrby "Radikálně levicový nemusí být nutně komunistický".

23. 8. 2004

Nijak se nehodlám vměšovat do polemiky pánů Kotrby a Kubička, ale musím protestovat, že je do ní nechutným způsobem zatahován i Karel Kryl, zejména ze strany pana Kubička.

Znal jsem Karla Kryla velmi důvěrně 24 let, po převratu u mě dlouho bydlel, byli jsme v úzkém styku až do konce jeho života. Karel trpěl moha nectnostmi, asi jako většina z nás, ale rozhodně byl imunní vůči "hvězdným manýrům". Létavicová sláva ho pochopitelně těšila, byl dojat, že na něj lidé nezapomněli, ale když pominula, bral to jen jako další důkaz své předvídavosti, jíž se dost bezostyšně pyšnil. Říkával bez lítosti: "Počkejte, volové, za měsíc bude po slávě".

23. 8. 2004

Na sobotní večer jsme měli naplánovanou rodinnou návštěvu, a tak jsem si mnohokrát oceňovaný a podle mne skvělý film Titanic nechal nahrávat. Prohrál jsem kvůli němu sázku, ale i opravdu mnoho iluzí. Film jsem si nechal nahrávat kvůli příteli mé sestry, který pracuje dlouhé roky v oboru marketingu reklamy a často se hádáme, že filmy nejsou jen skrytou reklamou na to, či ono, ale jak tvrdím já, povznášejícím zážitkem. Včera jsem musel hodně ustoupit a připustit, že na film se lze dívat opravdu dvojíma očima.

23. 8. 2004

Na srpnové události v roce 1968 a 1969 si organizátoři nevzpomněli?

Oproti minulým létům se významně zhoršily podmínky pro práci novinářů. Těm bylo zcela znemožněno, na rozdíl od minulých let, hovořit s oficiálními hosty bez zprostředkování tiskovým důstojníkem. I když toto opatření vojenský mluvčí obhajoval tím, že jde z jejich strany o službu a pomoc žurnalistům, šlo jednoznačně o snahu monitorovat aktivity novinářů. O isolování novinářů od tzv. V.I.P. se svědomitě a úzkostlivě staral nejenom tiskový mluvčí, ale i příslušníci Vojenské policie.

Nedávno vytvořené Velitelství sil podpory a výcviku připravilo na minulou sobotu 21.srpna Den sil podpory a výcviku "CIHELNA '2004". Letošní už šestý ročník, tradičně proběhl na území a v okolí města Králíky na Ústeckoorlicku, nedaleko česko-polské státní hranice.

23. 8. 2004

V polemice o propojení Hnutí Duha s politickými stranami jsem už nechtěl pokračovat, ale na článek Karla Dolejšího nelze nereagovat. Autor mně totiž označuje za politického "bugaboo-makera", respective "namodralého hobbistu", který se nás prý "pokouší přesvědčit, že ODS je ze všech nejlepší a že k ní neexistuje alternativa". Naznačuje, že mně za psaní ve prospěch ODS dokonce kdosi platí ("Proč se rozčilovat nad nějakým Brezinou, který nás nic nestojí... Nebo snad ano?"). Obvinit protivníka z korupce je dost laciná polemická figura, ale od ekologistů jsem na ni zvyklý. Pokud nechce být pan Dolejší považován za lháře, měl by pro tvrzení o mé novinářské zkorumpovanosti přinést důkazy.

Autor se mýlí i co se týče mé údajné afinity k ODS. Nejenže si totiž nemyslím, že je "ze všech nejlepší", ale nemyslím si o ní vůbec nic.

23. 8. 2004

Vliv a síla odborových organizací v ČR jak se zdá rok od roku slábne. Za posledních deset let počet členů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) klesl na třetinu. Podobně je tomu i jinde. Buďme za to rádi, protože jsou to právě velké odborové organizace, kde se od listopadu 1989 změnilo nejméně. Programové souznění s KSČM (věrnou kopií předlistopadové KSČ) to pouze potvrzuje. Fakt, že podpora odborů a ochota zaměstnanců stávkovat klesá, je doufejme důkazem toho, že Češi si začínají vážit práce. Přesto síla zejména největších odborových organizací v ČR je stále velká.

Úvodem zdůrazňuji, že následující kritika rozhodně nepatří všem odborům a odborářům. Není přirozeně nic špatného na odborové činnosti -- za určitých předpokladů.

23. 8. 2004

Nejasná zpráva o pojetí přírody

Pátého července se správa Chráněné krajinné oblasti Šumava odhodlala k nepopulárnímu kroku. Pro nedostatečnou úroveň hladiny Vltavy zakázala v úseku Lenora-Vyšší Brod pod hrozbou pokuty provozování vodáckých sportů, a to až do doby, než se objem vody v řece vrátí k normálu. V době prázdnin a dovolených zplodil tento zákaz velkou nevoli jak na straně vodáků, pro které je právě tento úsek nejatraktivnější z celého toku Vltavy, tak na straně podnikatelů, pro které vodácká turistika představuje obživu.

22. 8. 2004

Pro co nejrychlejší odchod polských vojáků z Iráku se vyslovil polský ministr obrany Jerzy Szmajdziłski, který dnes překvapivě navštívil Irák, aby se na místě informoval o situaci, v níž v zemi působí početný kontingent polské armády. Ministr řekl, že Polsko chce své jednotky z Iráku "co nejdříve stáhnout", napřed je však nutné vytvořit v zemi "spolehlivé bezpečnostní struktury". "Jen demokratický Irák je zárukou mezinárodní bezpečnosti," řekl Szmajdziłski. Zároveň zdůraznil, že příští polský kontingent, který bude do Iráku vyslán na začátku roku 2005, bude "podstatně menší".

Uvedla to ČTK. V Iráku je 2400 příslušníků polských ozbrojených sil a pod polským velením je v zemi celkově 6200 vojáků mezinárodních jednotek. Polská účast na irácké operaci má sice v zemi širokou podporu politických stran, ale naráží na stále větší odpor veřejnosti.

23. 8. 2004

My s nimi vyběhneme 12.

Oni, to jsou posedlí sobečtí netvoři, čímž se zásadně liší od nás a našich bratrů. Naši předkové vymysleli přísloví: ne existuje rodiny bez netvora. Neměli však pravdu. Není nám za potřebí tolerovat takovéto netvory v naší lidské rodině. Díky jejich přítomnosti se rodina začíná tříštit a vysychat.

Hlavní příznaky, které je, netvory, charakterizují, jsou tyto:

S konečnou platností se zřekli pokusů, jež by vedly k po chopení podstaty života; těmito pokusy jsou v první řadě náboženství. Všechny bohy nahradili svými šedozelenými papírky.

Toto je dvanáctá kapitola kontroverzní knihy ruského autora žijícího v Bratislavě Sergeje Chelemendika s názvem "My objebiem ich", kterou uvádíme na pokračování.

23. 8. 2004
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Zástupce Výboru pro legální obranu uvězněného prezidenta Saddáma Husajna navštívil 12. července 2004 francouzského ministra zahraničí Rolanda Dumase, který požádal, aby byl rovněž považován za jeho člena. V současné době se výbor snaží navázat kontakty v Nelsonem Mandelou a bývalým americkým generálním prokurátorem Ramseyem Clarkem, který veřejně vyhlásil svou ochotu hájit Saddáma Husajna, bude-li o to požádán.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
20. 8. 2004
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Katarská agentura QANA oznámila, že ve snaze zabránit bratrovražednému krveprolévání vydala rada ulamá v Bagdádu fatwu, zakazující iráckým muslimům patřícím k loutkové policii nebo k tzv. národní gardě spolupráci s Američany v bojích se stoupenci Muqtady as-Sadra. Člen rady Abd as-Salam al-Kubajsí pro Reuters prohlásil, že rada prohlásila pátek za den protestů v každé mešitě, kde se budou konat společné modlitby.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
23. 8. 2004

Město Preston v severozápadní Anglii se stane prvním britským městem, v jehož centru bude všeobecně přístupný bezdrátový (wi-fi) signál k připojení na internet. Projekt společně připravují místní komunální úřad a místní University of Central Lancaster. První měsíc připojení na zkoušku bude zdarma, pak bude uživatel platit za čtyřiadvacetihodinové bezdrátové vysokorychlostní připojení na internet 60 liber (3000 Kč) ročně. 33 000 studentů Lancasterské univerzity, kde už bezdrátové připojení funguje, obdrží práva k užívání této služby na zbytek roku zdarma.

Usuzuje se, že všeobecně přístupné bezdrátové připojení na internet, které bude k dispozici v podstatě v celém městě, povede k podstatnému rozšíření užívání internetu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Bryant Park v New Yorku
23. 8. 2004

Městské úřady v New Yorku a šest technologických firem uzavřely tento měsíc dohodu, v jejímž rámci bude po celém území New York k dispozici bezdrátový vysokorychlostní přístup na internet.

Šest firem obdrží od newyorské komunální správy povolení instalovat 18 000 antén na stožáry pouličních svítilen po celých pěti newyorských čtvrtích a za to budou platit newyorské správě každoročně asi 25 milionů dolarů. Projekt má být funkční v lednu 2005. Někteří lidé se však obávají, zda dlouhodobá přítomnost bezdrátového signálu nebude poškozovat lidské zdraví. Firmy, které bezdrátový přístup zavádějí, však budou muset podle smlouvy financovat lékařské studie, které mají přítomnost bezdrátového signálu na lidské zdraví zkoumat.

Už nyní existuje na Manhattanu místo, které ukazuje, jak bude v budoucnosti vypadat bezdrátově internetový New York.

V Bryant Parku je už mnoho měsíců k dispozici pro občany bezdrátový vysokorychlostní internet zdarma. Lidé do tohoto parku přicházejí z celého města, napojují se tam na internet a pracují se svými laptopy na sluníčku. Všichni tito uživatelé vítali plánované rozšíření těchto služeb na celé město.

Podrobnosti v angličtině ZDE

22. 8. 2004

neděle 13.00: Ozbrojení lupiči ukradli klasický obraz Edvarda Muncha, Výkřik, z Munchova muzea v Norsku. Maskovaní lupiči si odnesli tento obraz a další obraz, Madonnu zcela drze během nedělního odpoledne. Jeden lupič pohrozil zaměstnancům muzea střelnou zbraní a pak lupiči odjeli automobilem Audi, konstatuje norský deník Aftenposten. Obraz byl ukraden před deseti lety už jednou a trvalo tři měsíce, než byl získán zpět. Tehdy byli v souvislosti s krádeží zatčeni tři Norové.

Podrobnosti v angličtině např. ZDE

23. 8. 2004

Munchův Výkřik, ukradený v neděli z galerie v Oslo ozbrojenými bandity, nebyl pojištěn proti poškození, protože bylo nemožné určit cenu Munchových obrazů. Podle norského náměstka ministra kultury to byla první ozbrojená krádež uměleckého díla.

Podrobnosti v angličtině ZDE

20. 8. 2004

Armádní lékaři ve vězení Abu Ghraib západně od Bagdádu falšovali lékařské záznamy tak, aby to zakamuflovalo mučení a porušování lidských práv, jichž se na iráckých vězních dopouštěly vězeňské stráže, napsal v pátek odborný britský lékařský časopis The Lancet. Pentagon toto tvrzení odmítl.

Časopis požaduje hloubkovou analýzu a reformu vojenského zdravotnictví, jejímž cílem by mělo být vyloučit selhávání armádních zdravotníků kteří nedodržují etické předpisy ani své profesionální povinnosti, v jejich rámci mají pečovat o své pacienty.

Kompletní článek v časopisu The Lancet v angličtině ZDE
redakční komentář, argumentující, že Západ už nebere lidská práva vážně ZDE
(nutná je registrace zdarma)

20. 8. 2004

Paní Dagmar Seibertová nastolila (možná nevědomky) několik klíčových otázek v článku Když ministr nesouhlasí, měl by rezignovat. Dnes k první z nich. Kdy rezignovat? Po přečtení mého článku "Boj, typický pro opozici" celkem logicky konstatuje: "Co nám je teď platné, že on byl u toho, věděl co je špatně, dovedl odhadnout následky. On byl v daném oboru v nejvyšším postavení úředníka státní správy a nedokázal škodám a nesprávným rozhodnutím zabránit. A kdo jiný tedy mohl? A měl?!"

S tím mohu jedině souhlasit.

20. 8. 2004

Česko má novou vládu. Po bouřlivých sporech cílová fotografie zachytila tři vítěze. Příprava programového prohlášení nové vlády v Česku spěje do finiše. Je pravděpodobné, že již příští týden bude tento program schválen a tak i potvrzena vláda, jejímž premiérem bude Stanislav Gross. Jeho úspěch byl dán tím, že zvolil správné postupové kroky a dokázal je dodržet. Stal se symbolem určitého typu politického profesionalismu mladé generace, která nastoupila na kolbiště po listopadu 1989. Ovšem nejen on, i jeho koaliční partneři z KDU-ČSL a US-DEU se tváří jako vítězové. A tak nastal čas bilancovat, kdo vlastně závod vyhrál a kdo skončil v poli poražených.

7. 8. 2004

Tento časopis pro vás vyrábíme bez rozpočtu: Přispějte!

V červenci 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 5750,00 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc.

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, za pomoc sponzora Globe.cz i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Dominik Joe Pantůček stále ještě (zadarmo) postupně zprovozňuje četné dosud nefunkční části časopisu, po lednové havárii serveru.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

17. 6. 2004
>   29. 7. 1996 - 30. 12. 1996
>     2. 1. 1997 - 28. 3. 1997
>     2. 4. 1997 - 30. 6. 1997
>     1. 7. 1997 -   1. 9. 1997
>     3. 9. 1997 - 28. 9. 2001
(Interní linky v článcích dosud nefungují, pokud nenahradíte sekvenci http://www.britskelisty.cz/ sekvencí http://www.blisty.cz/files/isarc/)
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
23. 8. 2004 Je správné, aby truchlící matka určovala debatu o Iráku?   
23. 8. 2004 Nelítostná spravedlnost Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2004 Pan Kubičko by se měl taky stydět Martin  Štumpf
20. 8. 2004 Radikálně levicový neznamená nutně komunistický Štěpán  Kotrba
20. 8. 2004 Chcete umřít doma? Věnujte se nyní svým dětem! Jan  Paul
20. 8. 2004 Kdo jinému jámu kopá - tak se z lesa ozývá... Jan  Sýkora
20. 8. 2004 Británie: Matka devatenáctiletého vojáka, usmrceného v Iráku, řekla zástupci premiéra, že kecá nesmysly   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů   

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné   
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
20. 8. 2004 Dva tisíce slov   
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Haló noviny RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
20. 8. 2004 Radikálně levicový neznamená nutně komunistický Štěpán  Kotrba
19. 8. 2004 Haló noviny nejsou jediné, které potlačují, "co 'nám' škodí" Jan  Čulík
19. 8. 2004 Kotrba se diví, jako se divili Slánský a Dubček Radko  Kubičko
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
18. 8. 2004 Kvalita rudého listí Štěpán  Kotrba
17. 8. 2004 Staří stalinisté Štěpán  Kotrba
9. 8. 2004 Karel Hoffmann: "Žádám spravedlnost!"   
13. 7. 2004 Média v Česku o americké základně Štěpán  Kotrba
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2004 Soud pustil z vazby "pořadatele" CzechTeku Štěpán  Kotrba
16. 8. 2004 Czechtek: Inspirace pro ministra obrany Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2004 http://petice.techno.cz/   
13. 8. 2004 Petice: žádáme odchod Stanislava Grosse z politiky   
12. 8. 2004 Hudební festivaly pod širým nebem se v ČR konají   
12. 8. 2004 Pořádat oficiální Czechtek samozřejně lze   
11. 8. 2004 Czechtek: Vlastnické právo může vykonávat i nájemce   
11. 8. 2004 Fotky z úklidu po Czechteku   
10. 8. 2004 CzechTek 2004: Majitel pozemků nebude nikoho žalovat Jakub  Straka
10. 8. 2004 Roskilde 2004 Juraj  Uvíra

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 Programové prohlášení vlády selhává ve všech oblastech Jiří  Velebný
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text   
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
20. 8. 2004 Pavel Přibyl odstoupil - jeden jeho policista zaútočil na civilistu   
19. 8. 2004 Kauza Přibyl: Tak nám zase zahájili mediální kampaň, paní Müllerová Jan  Čulík
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák
19. 8. 2004 Mohl by se velitel roty SS stát šéfem Úřadu vlády?   
19. 8. 2004 Programové prohlášení vlády - poslední verze před jednáním K9   

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
19. 8. 2004 Programové prohlášení vlády - poslední verze před jednáním K9   
12. 8. 2004 Proč hlasovat pro vládu Ivan  David
9. 8. 2004 David píše Pehemu: Prostředky, které chcete použít proti jinak smýšlejícím nejsou demokratické   
6. 8. 2004 Jistě, pane premiére... Zdeněk  Šulc
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky   
2. 8. 2004 Není otázka jako otázka Štěpán  Kotrba
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba

Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů   
19. 8. 2004 Dva iráčtí vězni usmrceni ve vězení Abu Ghraib   
17. 8. 2004 FBI obviněna, že utajuje styky z nájemným věznitelem v Afghánistánu   
12. 8. 2004 Britské soudy smějí využívat důkazů získaných při mučení, pokud mučitel nebyl Brit   
6. 8. 2004 Americké týrání v Guantánamu je možná válečný zločin   
22. 7. 2004 USA: Spiklenecké teorie a atmosféra strachu   
16. 7. 2004 Opusťte bojiště! Michel  Chossudovsky
2. 7. 2004 Vzdorný Saddám se vysmál iráckému soudu   
28. 6. 2004 CIA suspendovala "drsné vyšetřovací techniky"   
25. 6. 2004 Realita se Bushovi vymyká z rukou   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 Je správné, aby truchlící matka určovala debatu o Iráku?   
21. 8. 2004 Al-Sadr stále kontroluje svatyni   
20. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 12. a 13. srpna 2004   
20. 8. 2004 Británie: Matka devatenáctiletého vojáka, usmrceného v Iráku, řekla zástupci premiéra, že kecá nesmysly   
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů   
20. 8. 2004 Šíitští bojovníci "opustili svatyni imáma Aliho"   
19. 8. 2004 Irácký premiér dává al-Sadrovi "poslední šanci"   
19. 8. 2004 Irácký delegát: "Al Sadr souhlasil, že složí zbraně"   
19. 8. 2004 Dva iráčtí vězni usmrceni ve vězení Abu Ghraib   
19. 8. 2004 Útok na svatyni v Nadžafu "již začal"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2004 Palestinsko-izraelský konflikt je asi neřešitelný Pavel  Urban
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN   
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
12. 7. 2004 Kdo mlží a manipuluje fakta? Pavel  Mareš
9. 7. 2004 Mezinárodní soudní dvůr odsoudil izraelskou zeď   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
25. 6. 2004 Premiér Špidla ignoroval palestinského ministra zahraničí Radmila  Zemanová - Kopecká
22. 6. 2004 Očima židovského vojáka   

Český film RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva   
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
18. 8. 2004 O třítýdenní okupaci ČT 2 armádami spojeneckých sportovních vojsk Bohumil  Kartous
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Rozdíl mezi psem domácím, hlídacím, vlkem stepním a hyenou skvrnitou Štěpán  Kotrba
20. 7. 2004 BBC by neměla být financována jen z koncesionářských poplatků   
14. 7. 2004 Proč novináři pomáhají vládám lhát občanům?   
12. 7. 2004 Úloha médií v demokracii   
12. 7. 2004 Pohřešuje se veřejnoprávní televize Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Jak je to s hodnotami Zdeněk  Bárta
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery   
30. 6. 2004 BBC chce zpřístupnit na internetu svůj televizní archiv   

Zelení RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
21. 7. 2004 Zelení mloci útočí Ivan  Brezina

Sergej Chelemendik: My ... ich! RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2004 Netvoři versus my a naši bratři Sergej  Chelemendik
20. 8. 2004 Co chtějí netvoři Sergej  Chelemendik
19. 8. 2004 Terminátoři národů Sergej  Chelemendik
18. 8. 2004 Vyhlásit mat za státní jazyk Sergej  Chelemendik
17. 8. 2004 Rakušané poznají "našu mať" Sergej  Chelemendik
16. 8. 2004 Smyslná láska v městě Stryj Sergej  Chelemendik
13. 8. 2004 Svátek rusko-německého přátelství v Turecku Sergej  Chelemendik
11. 8. 2004 Pochybné hodnoty ruského autora ze Slovenska Jan  Čulík
11. 8. 2004 Černo-žlutý Frankfurt Sergej  Chelemendik
10. 8. 2004 O naší kletbě Sergej  Chelemendik

Školství RSS 2.0      Historie >
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení   
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
7. 6. 2004 O terorizování matek   
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko   
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
19. 8. 2004 Nový weblog o české a středoevropské literatuře v angličtině   
11. 8. 2004 O historické paměti a o generačních rozdílech Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan Švec
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík