6. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 8. 2004

Jistě, pane premiére...

Zdeněk Šulc
...aneb otevřený dopis advokáta novému předsedovi vlády České republiky v kauze Diag Human

Vážený pane předsedo vlády, nepochybuji o tom, že na rozdíl od expremiéra Špidly a samozřejmě i na rozdíl od Vás, mám méně informací o kauze náhrady škody společnosti Diag Human. Stejně tak nepochybuji o tom, že, s ohledem ke svému vzdělání a více než 25-ti leté advokátní praxi, mám více právních informací než pan expremiér.

Proto si mohu dovolit říci, že pan expremiér se ve svém článku "Další z dluhů ODS", zveřejněném v deníku Právo dne 18. 6. 2004, hluboce, ale opravdu velice hluboce, mýlil.

Bohužel se nemýlil pouze v tomto článku, ale v celé řadě dalších praktických kroků kolem této kauzy. Protože mýliti se je lidské, ale v bludu setrvávati jest hříchem smrtelným, píši Vám, vážený pane premiére, těchto několik řádků, abych Vás tohoto hříchu vystříhal.

Nynější stav nezpůsobil ministr Stráský volbou soudu, ale ministr Bojar svým dopisem a ministerstvo zdravotnictví svým postupem při výběrových řízeních.

Politováníhodným je již tvrzení, že to byl hlavně krok ministra zdravotnictví Jana Stráského v roce 1996, kdy přistoupil na smírčí řízení ve sporu a tím de facto přiznal odpovědnost státu za škodu, které majiteli firmy Diag Human vznikla. Současně tím svým nástupcům zcela zabránil řešit případ cestou standardního soudního sporu.

Především je zcela vyloučeno, že by uzavřením tzv. rozhodčí smlouvy tj. dohody stran, že budou svůj spor řešit v rámci rozhodčího (nikoli smírčího) řízení u rozhodčího soudu jedna ze stran přiznala druhé straně vlastní odpovědnost za cokoliv.

Rozhodčí smlouvy jsou sjednávány mezi účastníky stále častěji a to nejen proto, že rozhodčí řízení je v drtivé většině podstatně rychlejší než soudní.

Je tomu také proto, že řízení je jednoinstanční a účastníci si mohou zvolit svoje rozhodce, ale dokonce sjednat právní řád státu podle kterého se bude jednat. Navíc poplatek je nižší než soudní poplatek.

Jsem přesvědčen, že právě tyto možnosti byly důvodem kroku ministra Stráského.

Koneckonců platnost rozhodčí smlouvy potvrdil svým výrokem i Vrchní soud v Praze dne 6.12.2000.

Vše ostatní, tedy i případné přiznání odpovědnosti za škodu je záležitostí až samotného rozhodčího řízení.

Z článku pana premiéra vzniká dojem jakoby rozhodčí řízení bylo nestandardním postupem, na rozdíl od standardního soudního sporu, a tím byla znemožněna cesta k tomu, aby byly vyšetřeny a osvětleny všechny další okolnosti případu Diag Human.

Rozhodčí řízení je ve skutečnosti standardním řízením a je výlučně na účastnících, aby argumentovali a předkládali důkazy tak, aby ve sporu byli nakonec úspěšní. V tomto sporu však stát svoji při evidentně prohrál.

Proti rozhodčímu nálezu sice není odvolání přípustné, ale nález lze napadnout do tří měsíců žalobou u soudu. Podle všech informací však zástupci státu žalobu nepodali. Dnes se tedy jedná pouze o výši miliardového, nikoli milionového, odškodného.

Nekvalifikovaným napadáním rozhodčího nálezu jsou napadáni také rozhodci a Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

Netvrdím, že rozsudek soudu nebo rozhodčí nález je nekritizovatelný.

Připomínám si nyní slova poslance z Bechyně, že i poslanec je občanem České republiky a má tedy právo hlasitě kritizovat.

V té souvislosti si myslím, že když kritizovat, tak se znalostí věci.

Doporučuji všem kritikům, ale též některým novinářům, aby si mimo jiné přečetli seznam rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

Zjistili by, že tito lidé představují špičku ve svém oboru, našli by tam profesory, docenty práva, experty s mnohaletou praktickou právní i publikační činností. Jejich odborné i lidské kvality jsou známé a nenapadnutelné.

Je mi líto, že z důvodu povinnosti mlčenlivosti nemohou tito rozhodci svůj nález veřejně obhájit.

Zmíněnému panu poslanci bych k hlasité kritice, jako advokát a občan ČR řekl, že je daleko více rozsudků soudů, jako výsledek standardního řízení, které, řečeno slovy Jana Wericha, nebýt to pantomima, tak bych řval.

Vladimír Špidla litoval a možná ještě lituje, že proti rozhodčímu nálezu není odvolání přípustné, přestože nejde o výmysl rozhodců, ale o právní normu.

Právě proto rozhodl, že ministři musí vždy řešit spory soudní cestou, které umožňuje odvolání a dovolání, aby se nevzdali žádné z procesních možností k úspěchu, a to až do jejich úplného vyčerpání.

Je zřejmé, že pan expremiér spíše než na spravedlnost soudů spoléhal na jejich tempo s tím, že jako trénovaný maratónec vydrží více než ostatní.

Vzhledem k tomu, že kauza Diag Human se vyvíjí více než 8 let a zcela jistě se jí věnovalo více úředníků a právníků než kauze NOVA, je nutno přiznat, že když se chce tak se dílo daří.

Celkem chápu pana expremiéra, že v tak drahém sporu dal před ranním proběhnutím přednost jednání s bývalým právním zástupcem protistrany, JUDr. Oršulou.

Nesouhlasím však s tím, že tomu nepřikládá žádný velký význam.

Sám bych mnohokrát uvítal kdybych byl informován o úmyslech protivníka, ale vždy bych přemýšlel o etickém rozměru věci i když doba, kdy gentlemani nečetli cizí dopisy už minula.

Jestliže Vladimír Špidla psal o dluzích ODS musím připomenout, že od 1.7.2002, tedy od počátku, kdy zastává svojí funkci, je účinný zákon č. 204/2002 Sb. o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tento Úřad je orgánem České republiky, který jedná v řízení před soudy, rozhodci, stálými rozhodčími soudy (!) s právními úřady a jinými orgány, zpracovává právní stanoviska atd..

Na základě tohoto zákona (§ 3 odst. 1 písm. b) Úřad jedná před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50.000.000,-Kč a v obchodních věcech 250.000.000,-Kč.

Toto ustanovení tedy zcela vylučuje zastupování státu ve sporu s Diag Human advokátem.

Je tedy zcela lhostejné zda exministryně zdravotnictví Součková vypsala či nevypsala výběrové řízení na zastupování ve sporu s Diag Human.

Nevím, jaké doporučení jí dal právní odbor jejího ministerstva nebo se jednalo o její samostatné rozhodnutí.

V každém případě daňoví poplatníci zaplatili téměř 10 miliónů korun advokátovi, který sám není ani plátce DPH, přestože již dva roky existuje "Úřad" včetně budovy plné právníků (viz § 16 odst. 2), protože kvalifikačním předpokladem zaměstnance "Úřadu" je vždy vysokoškolské vzdělání v oboru právo a nejméně tříletá praxe v oboru pro činnosti ve věcech zastupování státu.

Prostý člověk by řekl, že než dlouhé debaty stačí krátké nahlédnutí do zákona, nejlépe pak do toho správného.

Na druhé straně je plachost úředníka k práci téměř přirozeným jevem.

Jako občana mne pochopitelně mrzí obrovské ekonomické ztráty způsobené pochybnými privatizacemi, žádnými nebo špatnými zákony, tunelováním a také neuvěřitelnými rozhodnutími státních orgánů.

Jistou naději jsem vkládal, podobně jako bechyňský poslanec, do parlamentní vyšetřovací komise, která byla zřízena vždy k tomu, kterému případu (ČSOB, NOVA, Diag Human), ale obávám se, že jde jen o ztrátu času.

Jedna zpráva závěrem však jistě vás, pane premiére, novou vládu i poslance z kterékoliv strany potěší.

Přes zvyšující se daňové zatížení občanů stále existuje mnoho daňových poplatníků, kterým v kapse zbývá symbolická koruna, za kterou jsou ochotni odkoupit podniky, pohledávky a pod. (viz Poldi Kladno, ČSOB, aktivity FNM, PGRLF, ČKA....) a tak vyřešit dluhy nejen ODS.

Je-li heslem Vaší strany, že člověk je na prvním místě, potom Vy osobně a vaše vláda, pane premiére, dejte lidem šanci.

Pře veškerou mírnou ironii v mém dopise obsaženou, dovolte mi, vážený pane premiére, abych Vám nyní bez ironie popřál šťastnější ruku a více moudrých rozhodnutí než se to podařilo Vašemu předchůdcům nejen v kauze Diag Human.

Autor není jakkoliv zainteresován na vítězství jedné či druhé strany sporu a ani žádnou ze stran nezastupoval

                 
Obsah vydání       6. 8. 2004
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan  Švec
8. 8. 2004 Irácký premiér vykázal ze země televizi al Džazíra
6. 8. 2004 Bývali disidenti Ivan Martin Jirous a Stanislav Penc útočí na Grosse kvůli zásahu proti CzechTeku
8. 8. 2004 Czechtek: "policisté šikanovali odjíždějící účastníky"
7. 8. 2004 Přátelská akce: Milion fanoušků techno music se zúčastnil street parade v Curychu
7. 8. 2004 V Británii zakázala konzervativní vláda akce jako CzechTek už před deseti lety
7. 8. 2004 Powell podepsal dohody o modernizaci radarové základny USA v Grónsku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky
6. 8. 2004 Americké týrání v Guantánamu je možná válečný zločin
6. 8. 2004 Bůh třetího tisíciletí Václav  Dušek
6. 8. 2004 Kdo je zfetovaný? Premiér, technaři nebo novináři? Tomáš  Tetiva
6. 8. 2004 CzechTek: Neoprávněně obsadili cizí majetek
6. 8. 2004 CzechTek a hysterie českých médií i veřejnosti Luděk  Staněk
6. 8. 2004 Nevyčerpatelné zdroje -- další ekonomický mýtus?! Jan  Sýkora
6. 8. 2004 Jistě, pane premiére... Zdeněk  Šulc
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
6. 8. 2004 Tygerberg Childrens' Choir - umělecký zázrak české letní sezóny? Ivo V. Fencl
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Jmenovité složení vlády není důležité, přečtěte si koaliční smlouvu Ivan  David
6. 8. 2004 Chateaubriand: Fumaroliho itinerář poezie a teroru Josef  Brož
6. 8. 2004 Svoboda v Kanadě - tentokrát trochu jinak Miloš  Kaláb
6. 8. 2004 Socha svobody v New Yorku byla opět zpřístupněna Miloš  Kaláb
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov
6. 8. 2004 Za západom Timothy Garton Ash
6. 8. 2004 Péče Jiřího Pehe Ivan  David
6. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. července - 1. srpna 2004
6. 8. 2004 Kdo koho kdy ojebe či ojebal Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Revitalizovaný model rusko-slovenského Švejka 21. storočia Pavol  Janík
6. 8. 2004 Co udělali oni -- nám Sergej  Chelemendik
5. 8. 2004 Evropské fórum Romů a Travellerů je zklamáním Ivan  Veselý
5. 8. 2004 Kde jsou hranice svobody projevu? Jan  Čulík
5. 8. 2004 Netomáš a Bělorusko Štefan  Švec
6. 8. 2004 Vráťte nám štát Francis  Fukuyama
6. 8. 2004 Odmietnutie TEJTO ústavy Radovan  Geist
6. 8. 2004 Slovensko 2004: evolúcia zlým smerom Robert  Žanony
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
5. 8. 2004 Korupční galaxie Charlese Pasquy se rozpadá na kusy Josef  Brož
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 Umělec, autenticita života a totalitní společnost Boris  Cvek
5. 8. 2004 Mor na ty vaše festivaly Martin  Groman
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí
5. 8. 2004 Nesnesitelná touha po vědě Pavel  Voňka
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Pád vlády Vladimíra Špidly RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2004 Jistě, pane premiére... Zdeněk  Šulc
6. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky   
2. 8. 2004 Není otázka jako otázka Štěpán  Kotrba
31. 7. 2004 Gross: Varianta vlády, která je možná, i když není žádným zázrakem Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Demise premiéra znamená demisi celé vlády Jan  Kudrna
30. 7. 2004 Dvojí "poučení z krizového vývoje" Miloš  Dokulil
30. 7. 2004 Viktorie, zasloužil si.....? Jaroslav  Doležal
30. 7. 2004 Nepřehnal Gross svou vyjednávací "pružnost"? Miloš  Dokulil
29. 7. 2004 Bytová politika jako test nové koaliční vlády Jaromír  Císař
26. 7. 2004 Jsou neexistující "zemanovci" vlivní nebo bezvýznamní ? Ivan  David
26. 7. 2004 Ministerstvo školství by měl vést odborník Radek  Sárközi
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
22. 7. 2004 Unie svobody a sociální demokracie: stabilita? Martin  Martínek
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick