23. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2004

Na srpnové události v roce 1968 a 1969 si organizátoři nevzpomněli?

Den sil podpory a výcviku Armády ČR "Cihelna 2004" pošesté

Oproti minulým létům se významně zhoršily podmínky pro práci novinářů. Těm bylo zcela znemožněno, na rozdíl od minulých let, hovořit s oficiálními hosty bez zprostředkování tiskovým důstojníkem. I když toto opatření vojenský mluvčí obhajoval tím, že jde z jejich strany o službu a pomoc žurnalistům, šlo jednoznačně o snahu monitorovat aktivity novinářů. O isolování novinářů od tzv. V.I.P. se svědomitě a úzkostlivě staral nejenom tiskový mluvčí, ale i příslušníci Vojenské policie.

Nedávno vytvořené Velitelství sil podpory a výcviku připravilo na minulou sobotu 21.srpna Den sil podpory a výcviku "CIHELNA '2004". Letošní už šestý ročník, tradičně proběhl na území a v okolí města Králíky na Ústeckoorlicku, nedaleko česko-polské státní hranice.

Na přípravě a provedení akce vedle příslušníků Velitelství sil podpory a výcviku významně spolupracovalo město Králíky, Vojenské muzeum Králíky -- ARMYFORT s.r.o, Vojensko-historický klub Erika Brno a řada dalších klubů vojenské historie z celé České republiky. Jejich společné úsilí ocenil hejtman Pardubického kraje Roman Linek: "Zde se podařilo skloubit ideál demokratické společnosti, kdy na jedné straně spolky a občanská sdružení zaměřené na vojenskou historii, potom samosprávy, městská i ta krajská, kterou reprezentuji jako hejtman já spolu s dalšími kolegy a pochopitelně stát a armáda dělají společně něco, co je užitečné, viditelné a přitažlivé. Lepší vizitku patnáct let po revoluci si přát nemůžeme," prohlásil hejtman ve svém vystoupení při zahájení akce.

Nedávno konstituované Síly podpory a výcviku, jako nedílná součást Armády České republiky, se na rozdíl od Vzdušných a Pozemních sil, netěší přílišnému zájmů médií a novinářů. Neprávem. Podle loni vládou schválené Koncepce výstavby profesionální Armády ČR přepracované na změněný zdrojový rámec jsou určeny k poskytování personální, finanční, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační podpory součástem resortu MO a spojeneckým silám na českém území v rámci plnění úkolů HNS včetně zabezpečení rozvoje doktrinální soustavy AČR, výcviku, i odborné přípravy profesionálů a záloh a spolupráce s civilními územními správními úřady, právnickými a podnikajícími fyzickými osobami.

Síly podpory a výcviku tvoří nejen jejich velitelství složené z Ředitelství personální podpory a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory dislokované v posádce Stará Boleslav, ale i Ředitelství pro výcvik a doktríny působící v posádce Vyškov na Moravě. Do jejich organizační struktury pak například patří takové vojenské útvary, zařízení a složky jako Základna komunikačních a informačních systémů, Středisko bezpečnostních informací, čtrnáct krajských vojenských velitelství, vyškovská čtyři Střediska obsluhy výcvikových zařízení, vyškovská Vojenská akademie, Výcviková základna a Prapor zabezpečení, Vojenský historický ústav v Praze, Ústřední vojenská nemocnice a vojenské nemocnice v Brně a Olomouci. I když jejich výčet není vyčerpávající je i tak zřejmý ohromný rozsah jejich působnosti.

Název "Cihelna" nese Den Sil podpory a výcviku protože do jejich působnosti spadá i péče o objekty čs. opevnění z let 1935-1938. Organizátoři akce k jejímu pojmenování použili název jednoho z menších objektů s pohnutou historií v Kralické pevnostní oblasti v okrese Ústí nad Orlicí. Při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl zástupce velitele srubu četař Arnošt Hrad, příslušník hraničářského pluku č.6, odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením. Za okupace byl tento objekt plně dovybaven a vyzbrojen, německými vojenskými specialisty podroben řadě zkoušek a testů a poté zkušebně postřelován. Nyní je zpřístupněn veřejnosti a na objektu je umístěna na počest četaře Arnošta Hrada pamětní deska.

Dominatní částí programu akce Cihelna 2004 byla fiktivní historická bitva mezi příslušníky německého Wehrmachtu a vojáky československé armády, kterou svedli příslušníci klubů vojenské historie za podpory dobových zbraní a historické vojenské techniky v prostoru srubu K-S14 "U Cihelny". Do této fiktivní bitvy, se aktivně zapojilo více než 200 členů vojensko-historických klubů spolu s tehdejší dobovou technikou a příslušníci 201. strážní roty dobrovolných záloh.

Kromě této bitvy, která se z historického hlediska nikdy neuskutečnila, mohli návštěvníci zhlédnout řadu statických i dynamických ukázek výcviku a techniky jednotek české armády jako například bojového umění MUSADO, nasazení tzv. COMBAT SAR týmu k osvobození sestřeleného pilota z rukou protivníka a zásah integrovaného záchranného systému Pardubického kraje posíleného příslušníky a technikou záchranné ženijní brigády v Olomouci a Bučovicích, který zlikvidoval požár a jeho následky způsobené únikem otravné látky. Mimořádnému zájmu návštěvníků se těšila ukázka slaňování z vrtulníku, předvedení speciální techniky a vyprošťovacích zařízení, kterými jsou dnes vybaveny záchranné a výcvikové základny.

Podle informace mluvčího Velitelství sil a podpory Jana Šulce bylo do předváděných ukázek zapojeno více než 300 vojáků a občanských pracovníků s téměř sto kusů bojové techniky. "Jedná se o největší obdobnou akci probíhající mimo výcvikové vojenské prostory, které se česká armáda účastní," tvrdí Šulc. Budoucí obraz profesionální české armády byl předveden v několika desítkách stánků a expozic vojenských i civilních výzkumných a vývojových pracovišť. Veřejnosti byly přístupné i některé objekty čs. opevnění.

Odpolední část programu sledoval nový ministr obrany Karel Kühnl.

Je zřejmé, že akce jako Cihelna přispívají k lichotivému růstu důvěry veřejnosti k české armádě. Významný podíl na tom jistě má aktivní členství ČR v NATO stejně jako výtečné výsledky českých vojáků v mírových misích v zahraničí. Neméně se na tomto pozitivním trendu projevuje prestiž, kterou získaly jednotky podpůrných sil při řešení krizových situací způsobených přírodními pohromami a při odstraňování jejich následků. Tyto akce, kdy čeští vojáci působili přímo před zraky veřejnosti, dokázaly jejich dobrou vycvičenost a připravenost. Mnoho návštěvníků Cihelny se vracelo domů spokojeno.

Škoda však, že organizátoři nevyužili skutečnosti, že akce probíhala přesně 36 let od vpádu vojsk někdejší Varšavské smlouvy do Československa. Nikdo z přítomných politiků a vojenských představitelů se ve svém vystoupení ani slovem nezmínil o tom, že tehdejší snaha vytvořit svobodnější podobu života v Československu neskončila pod pásy tanků okupačních armád, ale až v srpnu 1969 při potlačení demonstrace československými ozbrojenými složkami.

Tehdejší československá armáda bohužel významně přispěla k nástupu normalizace. Něco takového vojákům, kteří museli z rozhodnutí politické reprezentace opustit v září 1938 naše pohraničí rozhodně vyčítat nemůžeme.

A ještě jedna věc na letošní Cihelně byla problematická. Oproti minulým létům se významně zhoršily podmínky pro práci novinářů. Těm bylo zcela znemožněno, na rozdíl od minulých let, hovořit s oficiálními hosty bez zprostředkování tiskovým důstojníkem. I když toto opatření vojenský mluvčí obhajoval tím, že jde z jejich strany o službu a pomoc žurnalistům, šlo jednoznačně o snahu monitorovat aktivity novinářů, kteří si při své práci potřebovali ověřit informace, které získali při rozhovorech s lidmi, kteří na řadě pracovišť působili. A jejich názory na stav uvnitř armády nebyly vždycky jenom příznivé. O isolování novinářů od tzv. V.I.P. se svědomitě a úzkostlivě staral nejenom tiskový mluvčí, ale i příslušníci Vojenské policie. Důsledek takových praktik se pak projevil v tom, že informace o této úspěšné akci se v rozsahu jakou by si zasloužila, v sobotu večer a v neděli neobjevily.

                 
Obsah vydání       23. 8. 2004
23. 8. 2004 Nelítostná spravedlnost Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2004 Soudy nejsou odpovědné za naše smýšlení Bohumil  Kartous
23. 8. 2004 Je správné, aby truchlící matka určovala debatu o Iráku?
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text
23. 8. 2004 Programové prohlášení vlády selhává ve všech oblastech Jiří  Velebný
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné
20. 8. 2004 Dva tisíce slov
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
23. 8. 2004 Pan Kubičko by se měl taky stydět Martin  Štumpf
23. 8. 2004 Titanic - nádherný biják, anebo též skrytá manipulace? Otakar  Král
23. 8. 2004 Den sil podpory a výcviku Armády ČR "Cihelna 2004" pošesté Jaroslav  Hlaváček
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
23. 8. 2004 České odbory jsou tu pro sebe - ne pro zaměstnance Jan  Faltýsek
23. 8. 2004 Když CHKO, turisté a podnikatelé válčí Ivo  Bystřičan
22. 8. 2004 Polsko chce své jednotky z Iráku "co nejdříve stáhnout"
23. 8. 2004 Netvoři versus my a naši bratři Sergej  Chelemendik
23. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 14. a 15. srpna 2004
20. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 12. a 13. srpna 2004
23. 8. 2004 Preston: první anglické město s bezdrátovým internetem pro všechny
23. 8. 2004 New York zavádí bezdrátový přístup na internet pro celé město
22. 8. 2004 Ukraden Munchův obraz Výkřik
23. 8. 2004 Ukradený Munchův Výkřik nebyl pojištěn
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů