19. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 8. 2004

Laciná masáž nápodoby

Nejlepší duchové doby stojí opodál zájmu veřejné zvídavosti, ale vždy jsou v zásobě zrna zkažená, zasažená plísní povrchnosti, předvádivosti a mistrovstvím v taktickém manévrování dle potřeby v zájmu nejvyšších míst. Založit společnost laskavých lidí lze stěží, to bychom museli vystartovat na jinou planetu s rizikem, že ani tam podobné zbytečnosti nepěstují. Máme možnost, což jsme dříve neměli, a o hodně jsme přicházeli, číst memoáry o postavách z dějin temných a zapáchajících.

O lidech schopných převleků, vražd, mystických obětí celých národů, tvorů ledových úvah, vyznavačů nadpřirozených sil vytvářejících u nás na zeměkouli laboratoře s cílem zachytit konečnou fázi vývoje člověčiny. V překotném kolotoči bude přetěžké odvalit balvan bezcitnosti ležící na nás všech: pokušení je natolik silné, že povahy slabší propadnou trudomyslnosti, silné pak pocitu okamžitě jednat ku vlastnímu prospěchu.

Blázen ztratil všechno, kromě rozumu, tvrdí zasvěcení. Mesiášské duše jsou vystaveny posměchu, některými cloumají novodobí prokurátoři geneticky poznamenaní urválkovským právním obžerstvím, necitelností a ocelovou pružností. Mrskači z přízně mocných nemusejí propadat beznaději, neboť vždy se dokáží přimknout pod křídla znamenající klidný přelet přes neplodný úhor. K počinům, vpravdě rekovským, postačí naslouchat, plnit příkazy, doporučení a přání výše postavených mravenečníků. Blázen naneštěstí neztratil rozum, jenom se vzdálil z nekonečně rozplizlých růžových plání obydlených úslužnými, všeho schopnými; on možná více miluje a zná běh světa dokonaleji, než leckterý vzdělanec. Je člověkem v němž není pravé lsti. Můžeme litovat neprokázané proměny -- Cur Deus homo?

Z knih znesvěcených vrahy a úskočnými šelmami na nás z obrazovky ke všemu ještě denně vylijí kbelíky krve, neúctu k životu, sladkobolné bláboly, poťouchlé zábavy evokující v lidech nízké pudy, politické juvenility odrostlých strýců. Obnažené nervy, nevhodnými slaboduchými masážemi, je potřeba vystavit klidu a samotě, kdo zkusil tuto kúru hovoří o nebývalé rozkoši.

Nápodoba je celkem zhusta podporována za pomoci všech dostupných prostředků majících vliv na chabou konstituci člověka. Výběr vzorů vhodných k napodobování, přiblížení se vybranému ideálu, je nebezpečnou a ošidnou cestou vedoucí někdy do samotného pekla.

Nabízí se nám šílenci nejrůznějších oborů, falešní mystici, masoví vrazi, bezohlední kariéristé, političtí diletanti, nedoškolení odborníci, nedovzdělaní klerici, cechovní nedouci a vyslovení troubelové -- to všechno jest uchováno v knihách, filmu a televizních ajntopfech. Armáda kritiků, recenzentů a sloupkařů, vedená šéfy někdy nezvedenými a přečasto postrádajícími city, neboť každá nezávislost cosi stojí, vytváří podhoubí vhodné pro nevkus a alarmující a vzrůstající duchovní tupost. Zaklínadlo zvané cenzura funguje dokonale.

Jen bláhový snílek uvěřil, že tato opovrženíhodná činnost zanikla. Prodělala úspěšnou inovaci a získala demokratický princip dokonalého vytěsnění všeho a každého, kdo by chtěl v širším měřítku kafrat do současného dění. Zvol si vzor a přestaň vymýšlet dávno vymyšlené, hlavně příliš nedumej nad různými nedokončenými causami, nad lidmi, co se pasovali do rolí zachránců lidstva a pochop konečně, že pokud začneš myslet, tvořit a žít placatě, tak si odpočineš a může se ti zadařit, jak říkají úspěšní.

Placatost znamená vhodné předstírání a zastírání skutečnosti, odmítá reálné pohledy a vyhýbá se duchovnímu pátrání a odhalování poznané pravdy -- placatost je nepřítel lidem přemýšlivým, rozvážným a vyznávajícím skutečnost, že nelze adorovat bez výjimky vše, co je nám předkládáno k bezohlednému tanci nad dokonalostí vybraného jedince a k jeho okamžitému následování. Dějiny varují, podobných tanců byly stovky, tisíce, později tanečníci prohlédli, zastavili krvelačné touhy zvítězit, zmařit, zadupat, přestavět, dobudovat -- a přece v nich zůstala páchnoucí stopa minulosti, neboť dosti z těch kdysi pomýlených opět vystavuje druhým legitimace, spoluvytváří dojem nabytého demokratického růžového lesíku. Náhle zapomněli na krvelačnou nápodobu revolučních kobylek pasoucích se na neštěstí druhých. Sami se diví, jak mohli propadnout něčemu tak odpudivému -- zápornost tehdy budovali nadšeně, plánovitě a v touze plouti na vlnách krvavého oceánu směrem ke šťastné budoucnosti, vystavěné na kostech nepohodlných a nechápavých. Dnes hovoří laskavě a s pochopením pro chyby a omyly současnosti -- nu, možná se vezou na vlnách úspěchu za každou cenu, jenom o tom zase nemají potuchy.

V Evropě existoval jeden ze spasitelů, nesoucí příjmení Hodža, což arabsky znamená učitel - kněz, i on propadl kouzlu nápodoby a stal se učitelem útlaku a nelidskosti. Lépe zůstat sám sebou, nepropadat svodům státi se podobným hrdinou jako ten a onen.

Klasik měl stokrát pravdu, když vyslovil známou myšlenku, že člověk se příliš nemění. Kdo kradl, krade nadále, kdo se holedbal na výslunní jepičích vrcholů, holedbá se stále, říkalo se tomu také, že exkrement vždy plave na hladině. V zájmu vlastního klidu tvrdíme: Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Kdo věří na desatero má nespornou výhodu, protože si šetří zdraví, nepropadne beznaději a neztratí iluze. Být připraven, toť vše, říká divadelní postava večer co večer z prken, která znamenají svět, divákům - avšak je to házení hrachu na stěnu. Člověk napodobuje s lehkostí většinou nepravosti, málokdo je schopen přijmout radu v jakémkoli tvaru naznačujícím čestná východiska.

Samota bolí. Zdánlivá nezávislost vystavuje bez rozdílu a všem nemalý účet, který je splatný okamžitě.

                 
Obsah vydání       19. 8. 2004
19. 8. 2004 Koalice se shodla na definitivním znění programového prohlášení
19. 8. 2004 Programové prohlášení vlády - poslední verze před jednáním K9
19. 8. 2004 Irácký premiér dává al-Sadrovi "poslední šanci"
19. 8. 2004 Útok na svatyni v Nadžafu "již začal"
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
19. 8. 2004 Kauza Přibyl: Tak nám zase zahájili mediální kampaň, paní Müllerová Jan  Čulík
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák
19. 8. 2004 Mohl by se velitel roty SS stát šéfem Úřadu vlády?
18. 8. 2004 Utíkej, Viktore, utíkej! Jan  Sýkora
19. 8. 2004 Společenství Romů na Moravě Pavel  Pečínka
19. 8. 2004 Haló noviny nejsou jediné, které potlačují, "co 'nám' škodí" Jan  Čulík
19. 8. 2004 Kotrba se diví, jako se divili Slánský a Dubček Radko  Kubičko
19. 8. 2004 České silnice jako hřbitovy Jan  Čulík
19. 8. 2004 Dva iráčtí vězni usmrceni ve vězení Abu Ghraib
19. 8. 2004 Irácký delegát: "Al Sadr souhlasil, že složí zbraně"
19. 8. 2004 Svět ruské zahraniční politiky Radek  Vogl
19. 8. 2004 MPSV řeklo, co bylo třeba Ivan  Veselý
19. 8. 2004 USA: Více než polovina domácích uživatelů internetu má broadband
19. 8. 2004 Británie: Počet uživatelů broadbandu se za poslední rok zdvojnásobil
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
19. 8. 2004 Terminátoři národů Sergej  Chelemendik
18. 8. 2004 O třítýdenní okupaci ČT 2 armádami spojeneckých sportovních vojsk Bohumil  Kartous
18. 8. 2004 Václav Havel a Václav Malý protestují proti pronásledování knihovníků na Kubě
19. 8. 2004 Nový weblog o české a středoevropské literatuře v angličtině
18. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 9. - 11. srpna 2004
18. 8. 2004 Pehe a odsuny František  Nepil
18. 8. 2004 Nesmyslné vraždění?
18. 8. 2004 Některé války stojí za to vést
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
17. 8. 2004 Evropský soud pro lidská práva: Lustrační zákony jsou diskriminační Ivan  Válek
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
19. 8. 2004 Haló noviny nejsou jediné, které potlačují, "co 'nám' škodí" Jan  Čulík
19. 8. 2004 Kotrba se diví, jako se divili Slánský a Dubček Radko  Kubičko
19. 8. 2004 Společenství Romů na Moravě Pavel  Pečínka
19. 8. 2004 České silnice jako hřbitovy Jan  Čulík
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
18. 8. 2004 Pehe a odsuny František  Nepil
18. 8. 2004 O třítýdenní okupaci ČT 2 armádami spojeneckých sportovních vojsk Bohumil  Kartous
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
18. 8. 2004 Některé války stojí za to vést   
18. 8. 2004 Nesmyslné vraždění?   
18. 8. 2004 Kvalita rudého listí Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Utíkej, Viktore, utíkej! Jan  Sýkora
17. 8. 2004 Život zvířat je důležitější než zaměstnání nějakého hostinského   
17. 8. 2004 Svatý teror   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
19. 8. 2004 Nový weblog o české a středoevropské literatuře v angličtině   
11. 8. 2004 O historické paměti a o generačních rozdílech Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan Švec
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
21. 7. 2004 Šťastný život a správná metodologie vědy Stanislav  Heczko
1. 7. 2004 Proč nejsem komunistou   
24. 6. 2004 Svět, který se zřekl šamanů a bláznů Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
17. 6. 2004 Zaniklo nakladatelství Catbird Press Jan  Čulík