4. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 8. 2004

Neskutečné mlžení Vojtěcha Koteckého

Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče

Vojtěch Kotecký mně v reakci na můj článek o puči ve Straně Zelených s názvem "Zelení mloci útočí" nepravdivě obvinil z publikování "neuvěřitelných smyšlenek" o Hnutí Duha - v článku "Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny". Jeho neskutečné mlžení bych rád poopravil několika snadno doložitelnými fakty. Poznamenejme nejprve, že Kotecký je zaměstnancem Duhy - "občanská angažovanost" je pro něj tedy zdrojem příjmů. To není žádná snaha o dehonestaci protivníka, ale jen zdůraznění kontextu, ve kterém náš spor probíhá. Kotecký zkrátka hájí firmu, která ho živí, což je zcela pochopitelné.

Hned v úvodu svého textu mně Kotecký označuje za "muže, který nesnáší ekologické organizace". Jak přišel na to, že moje odborná kritika NĚKTERÝCH kampaní NĚKTERÝCH ekologických organizací má emocionální rozměr? Nevíme. Jak uvidíme níže, podle stejné logiky lze Koteckého označit za "muže, který nesnáší ODS". Mnohem zajímavějším problémem ale je, zda Duha vůbec je ekologickou organizace. Jistě, sama se za ni často označuje. V praxi se ale Duha někdy chová spíš jako politická lobby či PR agentura [1].

Duhoví lidé v pozadí Tmavozeleného puče

Kotecký se podle svých slov nehodlá míchat do diskuse o Straně Zelených (SZ), protože o ní "moc neví" a jeho "nezávislé organizaci" do vnitrostranických debat "beztak nic není". Je to trapně průhledná hra na schovávanou, ve které se vznešený "občanský aktivista" úzkostlivě snaží oddělit svou mateřskou firmu od "špinavého" politického boje. Chápu to - důvěryhodnost Hnutí Duha totiž stojí a padá právě s nezávislostí na politice.

Realita? Předsedou SZ je bývalý šéf Duhy Jan Beránek, jejím šéfideologem a neúspěšným eurokandidátem SZ pak Beránkův předchůdce ve vedení Duhy Jakub Patočka. Není to žádná překvapivá informace. Mnohem méně už se ale ví, že jedním z tzv. Tmavozelených, kteří duu Beránek - Patočka pomáhali v SZ uchvátit moc, je současný šéf Duhy Martin Ander [2]. A loňského jarního sjezdu v Brně, kde k tomu došlo, se účastnil i sám Kotecký [3]. Co si pak myslet o jeho tvrzení, že "Hnutí Duha samozřejmě nehrálo ve Straně Zelených ani na sjezdu naprosto žádnou roli?"

Duha a parlamentní volby 2002

Koteckému se také nelíbila moje připomínka skandálního zapojení Duhy do předvolebního boje na jaře 2002. Prý jsem si to vymyslel - Duha údajně jen těsně před volbami hodnotila hlasování poslanců jednotlivých stran a všem "měřila rovným metrem". Už z principu je to ale nesmysl. Onen metr totiž nebyl "rovný" už proto, že o tom, co je a co není ekologické, rozhodovala sama Duha. Když například poslanci ODS hlasovali proti příliš vysokému podílu recyklace PET lahví, označila to Duha za "neekologické" jen proto, že z ideologických důvodů podporuje zavedení vratných lahví, které přírodě paradoxně škodí víc, než lahve nevratné [4]. A tak by se dalo pokračovat.

Doplňme politický kontext, bez něhož není zapojení Duhy do předvolebního boje pochopitelné. Na podzim 2001 Jakub Patočka a Jan Beránek (tehdy ještě šéf Duhy) podepsali s někdejší Čtyřkoalicí tzv. Brandýskou deklaraci. Politici v ní aktivistům slíbili tři a půl miliardy korun [5] a větší podíl na moci [6].

Po rozpadu Čtyřkoalice navrhla Hana Marvanová Beránka s Patočkou nominovat na uvolněná místa kandidátky. Některé nevládní organizace toto podivné propojování nevládního sektoru s politiky oprávněně kritizovaly [7]. Duha se zachovala přesně obráceně. Podle vlastní tiskové zprávy [8] rozjela "masívní předvolební kampaň", do níž investovala půl milionu korun. Ústředním tématem byla snaha zdiskreditovat hlavní koaliční rivaly. V sérii informačních listů a novinových článků zaměstnanci Duhy s využitím překroucených argumentů vylíčili poslance ODS jako kazisvěty [9]. Pokud dnes Kotecký v Britských listech tvrdí, že Duha "samozřejmě nikdy nikde nevyzývala k podpoře ani hlasům proti některé konkrétní straně", tak prostě lže jako malý kluk. Jeho lhaní je o to trapnější, že ho z něj usvědčují jeho vlastní články [10].

Předvolební útok na ODS doplnila Duha otevřenou podporou Koalice [11] - není divu, když za ni duhoví lídři Beránek a Patočka chtěli kandidovat. Duha chtěla dokonce vysílat i předvolební rozhlasové spoty, ty ale rádia odmítla s tím, že zákon zakazuje politickou reklamu.

A co se stalo po volbách? Nový koaliční ministr životního prostředí Libor Ambrozek Duze její pomoc nezapoměl. Svým tajemníkem obratem jmenoval aktivistu Duhy Daniela Vondrouše (který byl už před volbami jeho poradcem!), mluvčí MŽP se stala někdejší mluvčí Duhy Karolína Šůlová. Ambrozkovo ministerstvo také Duze dalo výrazně víc peněz, než Kužvartovo [12].

Politický lobbysmus si Duha neodpustila ani před letošními eurovolbami. Ve spolupráci se Zeleným kruhem vypracovala průzkum "ekologičnosti" jednotlivých politických stran, jehož parametry ovšem určili sami aktivisté. Nepřekvapí, že v něm zcela propadla ODS a naopak zvítězila Strana Zelených [13].

Pod maskou "občanské společnosti"

Koteckého tvrzení o politicky "nezávislých" zelených aktivistech je tedy jen snahou zakrýt skutečný stav věcí - úzké vazby Duhy na někdejší Čtyřkoalici a na dnešní Stranu Zelených jsou více než zřejmé. Zbývá už jen otázka, proč vlastně Kotecký výše uvedená fakta tak zuřivě popírá.

Šéfredaktor Ekolistu Radek Svítivý před volbami 2002 správně varoval, že pro věrohodnost zelených organizací je jakékoli spojení s politickou stranou "smrtícím polibkem". Duha si sice nejspíš toto riziko uvědomuje, ale lákadlo je příliš velké. Politického boje se proto účastní pokoutně a skrytě. Nehraje s odkrytými kartami, což opakovaně prokázala nejen ve vztahu k politikům, ale i v kampaních, které skončily násilím nebo hospodářskými škodami. Pokud Duha organizuje tzv. přímou akci, která by mohla potenciálně ohrozit její imidž, navléká masku "občanské společnosti". Uveďme jen dva příklady.

V létě 1997 Duha pořádala protestní tábor u Temelína. Jeho vyvrcholením měla být "nenásilná" blokáda elektrárny, při které už se ale aktivisté zbaběle schovali za ad hoc vytvořenou strukturu Občané proti Temelínu. S ničením cizího majetku a rvačkou s policií, ke kterým při blokádě došlo, tak Duha údajně neměla nic společného. Stejně tomu bylo i pro blokádě pralesa na Trojmezné v létě 1999, která podle soudního znalce Ivo Viceny způsobila patnáctimilionovou škodu a nevratné negativní změny ekosystému. "Byla to akce občanské veřejnosti," napsal mi Vojtěch Kotecký, ačkoli blokádu Trojmezné řídili aktivisté Duhy.

Kořeny nenávisti

Kde jsou kořeny neustálých útoků duhových aktivistů na občanské demokraty a opakovaných snah poškodit je ve volbách? Kromě ideologického sporu levicové vize sociálně-ekologické regulace s pravicovou vizí svobodné tržní ekonomiky může jít I o obyčejnou pomstychtivost. Na jaře 1995 ministr vnitra Klausovy vlády Duhu zařadil do tzv. seznamu extrémistů. Analytici to tehdy zdůvodnili policejními svodkami, podle nichž se členové a přívrženci Duhy několikrát podíleli na ideologicky motivovaném a organizovaném porušování zákona.

Kotecký se snaží v Britských listech zpochybňovat ekologické zásluhy ODS [14]. Píše: "Státní zelené investice začaly hned po nástupu první vlády ODS klesat. Rostly v letech 1990 - 92. V roce, kdy se Václav Klaus stal ministerským předsedou, činily 1,5 % hrubého domácího produktu. Když z tohoto křesla odcházel, už jen mírně překračovaly půl procenta českého HDP. ODS tedy prostředky, které mají voličům zajistit čistý vzduch a řeky, nezvyšovala, nýbrž škrtala."

Chápu, že Hnutí Duha nemůže nenáviděné ODS přiznat hlavní zásluhu na odsíření českých elektráren a celkovém vyčištění země. Tento fakt totiž mimo jiné znovu zpochybňuje kampaň Duhy proti "kazisvětské" ODS před parlamentními volbami 2002 i před letošními eurovolbami. Kotecký zřejmě počítá s tím, že se čtenář nepodívá do oficiální Zprávy o životním prostředí v ČR za rok 2000 [15]. V tabulce v oddíle Výdaje k ochraně životního prostředí je uvedeno, že v roce Klausova nástupu do úřadu premiéra (1992) šlo do životního prostředí 2,1 % HDP - Kotecký se tedy "seknul" o 0,4 %. Podíl investic pak za vlády ODS plynule stoupal na 2,5 % v roce 1994. O pouhých 0,1 % klesl jen v letech 1996 a 1996, pak ale opět stoupl. V roce "sarajevského atentátu (1997) činil rekordních 2,5 % a definitivě klesl teprve po Klausově odchodu z vlády. To, co Kotecký v článku tvrdí, prostě není pravda.

POZNÁMKY:

[1]: Viz například 1 357 000 Kč, které Duha v roce 1999 dostala na svůj boj proti Temelínu. Peníze, které pocházely od vlády Horního Rakouska (hlavního akcionáře konkurenčních elektrárenských podniků) se "vypraly" se v Hornorakouské platformě proti jadernému nebezpečí.

[2]: "Do Strany Zelených mj. vstoupili ekologové Martin Ander, Jan Beránek...", píše se v tzv. Tmavozelené výzvě, která pronikla na veřejnost na podzim 2002. Ander je podepsán i pod dokumentem nazvaným "Prohlášení členů SZ" z 5. března 2003, ve kterém Tmavozelení podpořili přesunutí sjezdu do Brna, kde je hlavní centrála Hnutí Duha.

[3]: Koteckého účast na sjezdu SZ dokazuje jedna ze zveřejněných fotografií. Když jsem se ho loni na jaře zeptal, co tam jako zaměstnanec Duhy dělal, vymlouval se, že prý tam byl jen jako "pozorovatel".

[4]: K tomuto závěru dospěla například studie vypracovaná pro Evropskou komisi či studie rakouského ministerstva životního prostředí. Vratné lahve jsou k životnímu prostředí méně přátelské proto, že se na rozdíl od nevratných lahví musejí z obchodů svážet zpět a složitě vymývat. Ekologickou likvidaci nevratných lahví lze mnohem efektivněji provést díky systému Zeleného bodu (v Česku ho provozuje firma EKO-KOM).

[5]: Sám Kotecký ve svém článku mluví o slibu Marvanové a Svobody dát signatářům 0,5 % ze státního rozpočtu - stačí vzít do ruky kalkulačku, aby člověk zjistil, že je to právě tři a půl miliardy korun.

[6]: Viz text Brandýské deklarace na adrese Institutu demokracie pro všechny.

[7]: Viz například kritika Ekologického právního servisu v Britských listech

[8]: Viz tisková zpráva "Hnutí Duha zahajuje masívní předvolební kampaň" z 27. 5. 2002.

[9]: Kampaň odstartovala tehdejší tisková mluvčí Duhy Karolína Šůlová prohlášením, že "přírodě škodí hlavně ODS" (LN 23. 2. 2002). Na své internetové stránce Duha zveřejnila výčet údajných "protiekologických" aktivit poslanců ODS a jeden z jejích předvolebních informačních listů se jmenoval "ODS volí toxické látky, smog a skládky". "Když ODS mluví o přírodě, hlemýždi se stahují do ulity, ježci se choulí do klubíčka a rostliny zavírají květy," napsal Jakub Patočka (MFD 27. 3. 2002), načež citoval analýzu Hnutí Duha. Jan Beránek v Lidovkách prohlásil, že ODS "systematicky a dlouhodobě likviduje životní prostředí v České republice."

[10]: Jen namátkou citujme Koteckého článek z MFD 19. 3. 2002 "ODS: toxické látky, smog a skládky" . "Poslanci ODS systematicky dávají přednost lobbistům a komerčním zájmům znečišťovatelů před zdravím a kvalitou života vlastních občanů... Toxické hlasování poslanců ODS nabízí skvělou příležitost, kterou by mohla využít především Koalice..." Viz také tisková zpráva Duhy z 18. 3. 2002, pod kterou je Kotecký podepsán.

Že ODS dlouhodobě nesnáší prokázal Kotecký například článkem "Klausova zelená chyba" (MFD 3. 8. 2002), ve kterém napsal, že ODS systematicky hlasuje proti ekologickým zákonům. Pokračoval článkem "Toxická šlehačka na dortu" (MFD 4. 3. 2003), ve kterém napsal: "Zda bude Klausův nástup na Hrad znamenat pohromu pro české ekologické zákony, záleží asi hlavně na tom, jak blízký zůstane své straně. Jeho razantní vystupování motivují skutečné názory, nikoli jako v případě něktefých dalších prominentů ODS dobré vztahy s lobbisty špinavé části českého průmyslu... Pojme-li hradní kancelář jako oddělení poslaneckého klubu ODS včetně jeho lobbistických kontaktů (což nelze vyloučit), můžeme očekávat dost divoká veta."

[11]: Tisková mluvčí Duhy Šůlová chválila Koalici jako "nejzelenější stranu" v Respektu z 10. 6. 2002, Kotecký ji propagoval v tiskové zprávě z 15. 5. 2002. Zpráva je dostupná na internetu Hnutí Duha. "Nezbývá, než podpořit Koalici," napsal 11. 4. 2002 v časopise Ekolist aktivista Duhy Daniel Vondrouš.

[12]: V grantovém řízení 2003 Duha od Ambrozkova ministerstva dostala 630 tisíc Kč. Kužvart jí v roce 2002 nedal nic, v roce 2000 jen 380 tisíc Kč .

[13]: Rozsáhlý článek s výsledky průzkumu zveřejnily Literární noviny (7. 6. 2004), redigované eurokandidátem ZS Jakubem Patočkou - proč by někdejší lídr Duhy před volbami nepochválil sám sebe? Průzkum vyšel i v časopise Hnutí Duha Sedmá generace a Duja jej zveřejnila ve formě tiskové zprávy.

[14]: Pro pořádek připomínám, že s touto ani s jinou politickou stranou nemám nic společného.

[15]: ENV.CZ

                 
Obsah vydání       4. 8. 2004
4. 8. 2004 Policie a CzechTek Bohumil  Kartous
4. 8. 2004 Británie: Stát ohrožuje demokracii
4. 8. 2004 Pouhá účast nestačí Oskar  Krejčí
4. 8. 2004 Saudská Arábie vyváží terorismus do Kanady Miloš  Kaláb
4. 8. 2004 "Nové" fotografie Leni Riefenstahlové
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?
4. 8. 2004 Byl George Orwell udavač?
4. 8. 2004 Jan Jandourek, čili o vynakládání všeho potřebného Ondřej  Čapek
4. 8. 2004 Knockautované účastnice kravské přehlídky Ivo  Bystřičan
4. 8. 2004 Volfová definitivně opustila ČSSD i SDŽ Štěpán  Kotrba
4. 8. 2004 Z Evropy do Čech volejte raději z budky Radek  Mokrý
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
3. 8. 2004 Podivné machinace při povolování Lidlu v Rumburku
3. 8. 2004 I české školy "prodávají" tituly
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Je etické udávat spoluobčany? Miloš  Kaláb
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
29. 7. 2004 Tom Stoppard: Ve svobodné společnosti musejí mít lidé právo hovořit neodpovědně Jan  Čulík
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
2. 8. 2004 Hrůza, vraždění a alkohol
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Zelení RSS 2.0      Historie >
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
21. 7. 2004 Zelení mloci útočí Ivan  Brezina
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
17. 6. 2004 Gratulace Milanu Horáčkovi: Zelený z Česka do europarlamentu přece jen pronikl Pavel  Pečínka
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   
12. 5. 2004 Město lidem, ale ne těm zeleným... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2004 Zlatuška, Janota, Rychlík: Volte zelené!   
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech   
27. 4. 2004 Zelený euroskandál Jan  Čulík