23. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2004

Nejasná zpráva o pojetí přírody

Když CHKO, turisté a podnikatelé válčí

Pátého července se správa Chráněné krajinné oblasti Šumava odhodlala k nepopulárnímu kroku. Pro nedostatečnou úroveň hladiny Vltavy zakázala v úseku Lenora-Vyšší Brod pod hrozbou pokuty provozování vodáckých sportů, a to až do doby, než se objem vody v řece vrátí k normálu. V době prázdnin a dovolených zplodil tento zákaz velkou nevoli jak na straně vodáků, pro které je právě tento úsek nejatraktivnější z celého toku Vltavy, tak na straně podnikatelů, pro které vodácká turistika představuje obživu.

Důvod zákazu CHKO Šumava definuje poměrně jasně: dno řeky v tomto úseku obnáší cenný ekosystém, který se drhnutím plavidel o dno ničí, čemuž chce správa CHKO za účelem ochrany přírody zamezit. Pro odpůrce zákazu na straně podnikatelů i zkušených vodáků není tento důvod legitimní, tvrdí přitom, že lodě o dno drhly každý rok a nikdy se z toho problém nedělal. Rezistence vodáků a podnikatelů byla v prvních dnech zákazu intenzivní. Například zaměstnanci lenorského kempu a půjčovny kánoí přesvědčovali váhavé vodáky, že není nutno zákaz respektovat: "CHKO jenom vymejšlí způsoby, jak nám házet klacky pod nohy. Deset let se tady jezdí a teď začnou dělat machry. Dře to tady tak možná na třech krátkejch místech a kvůli tomu posílaj lidi až do Brodu. Oháněj se přírodou a přitom, když se tady bagroval břeh a házely se perlorodky do trávy, tak to jim bylo jedno. Je to akorát buzerace, na kterou nemaj právo. Klidně jeďte a když budou číhat na břehu, třískněte je pádlem". Někteří vodáci se nechávali přesvědčit a byli po několika kilometrech lapeni strážci CHKO, ostatní rezignovali a odjižděli do 26 km vzdáleného Vyššího Brodu. Trvalo zhruba čtyři dny, než se strážcům CHKO podařilo osobně přesvědčit turisty, vodáky a některé správce kempů, že je zákaz míněn vážně a hrozící pokuta je nemalá, tak, že nevyjelo na inkriminovaném úseku jediné plavidlo.

Vzájemná nevraživost mezi CHKO, podnikateli a turisty je nyní cítit v každém šumavském kempu od Lenory po Vyšší Brod. V článku MF Dnes reportují půjčovny kánoí a raftů ztráty pohybující se mezi deseti až dvaceti tisíci korunami denně a spolu s vodáky se rozčilují kvůli nepředvídatelnosti a necitlivosti jednání správy šumavského parku. Zákaz, který letos CHKO uplatnila poprvé, představuje citelnou ránu jejich živnostem, zvláště pak tam, kde podnikatelé letos investovali statisíce do nového vybavení. CHKO svůj krok, učiněný poprvé, zdůvodňuje novou expertní studií vlivu turismu na šumavské ekosystémy, která trvala dva roky a její výsledky jsou k dispozici právě od letoška.

Šumavský konflikt zvýraznil leckde ožehavou otázku, jakou roli by chráněné krajinné oblasti měly zaujímat. Rámcová definice je poměrně jasná: minimalizovat ve vymezených přírodních lokalitách poškozování přírody vlivem člověka prostřednictvím omezování jeho pohybu a přísnějších podmínek pro typy podnikání, které mají na stav přírody zhoubný vliv. Protože však chráněné krajinné oblasti zabírají obrovskou plochu míst, která jsou turisticky atraktivní, přitahují zároveň podnikatele, kteří se turistickým ruchem živí. Nedotčená příroda přitahuje mnoho lidí, pohyb mnoha lidí zase podnikatele s vidinou zisku. Symbióza podnikání s ochranou přírody je problematická. Příliš mnoho omezení snižuje možnost zisku, a tudíž i příležitostí k podnikání, přílišná volnost v podnikání zmenšuje šanci uchránit přírodní bohatství. Přitom se dají vysledovat dva extremní póly vztahu k přírodě:

1) příroda má hodnotu sama o sobě a její smysl není dán její užitečností pro člověka

2) příroda má hodnotu jen ve vztahu k člověku a je zde jen pro jeho užitek.

První pól je zvláště uplatňován ve filozofickém myšlení. Protože ale filozofické otázky nejsou těmi, kterými by se většina lidí zaobírala, pravděpodobně se takovému statutu příroda ve veřejném myšlení nikdy těšit nebude. S tím souvisí i postoj vůči přísným regulacím ze strany CHKO, které jsou chápány jako narušování prosperity, zaměstnanosti a rozvoje regionů.

Druhý pól je běžnému vztahu k přírodě bližší, avšak jeho institucionalizace by mohla časem dojít k nenávratnému zplundrování přírodního bohatství a krás za účelem ekonomického zisku.

Důsledek, který by mohl vyplynout z vyznávání druhého pólu vztahu k přírodě je důvodem, proč CHKO existují a chrání přírodu mimo jiné prostřednictvím regulí, zákazů, příkazů a omezení. Omezení síly nástrojů, které CHKO mají, by pravděpodobně přinesly více zisku podnikatelským subjektům v daných lokalitách, daly vzniknout více pracovním příležitostem i větším kapacitám pro pobyt turistů. Zcela určitě však ne navždy, ba ani nadlouho. Poničená příroda svou turistickou atraktivitu ztrácí a o jistotě jejího poškození v případě uvolnění pravidel netřeba diskutovat- indikátorem neschopnosti lidí chovat se k přírodě citlivě na úkor vlastního pohodlí může být okolí jakéhokoli kempu v CHKO, ve kterém se povaluje svinčík, který nebývá turistům hloupé tam nechat.

Atmosféra vzájemné nevraživosti v lokalitách s CHKO by však neměla zůstat normální. Chráněné krajinné oblasti by se měly více snažit o to, aby nebudily dojem autoritativních zelených radikálů a sveřepých vrhačů klacků pod nohy místním živnostníkům a obcím. To neznamená činit zásadní ústupky od ochranných pravidel, ale vytvořit citlivou komunikační strategii.

Vhodným začátkem by mohlo být, kdyby jednotlivé správy vydaly informační letáky s popisem své činnosti, účelu a cílů, které by distribuovaly jednotlivým podnikatelským subjektům. Účinné by také mohlo být, kdyby správy oslovovaly živnostníky jako své partnery, jejichž problémy a názory jsou brány vážně.

Součástí komunikační strategie by moho být periodické vydávání informačních materiálů, ve kterých by podnikatelé byli informováni o plánech CHKO, dlouhodobých záměrech, chystaných změnách v předstihu. Podnikatelé by pak předem mohli plánovat postup svého podnikání a nebyli by ohrožováni nečekanými rozhodnutími CHKO.

Pokud by jednotlivé správy projevovaly vstřícnost k obcím a podnikatelům a více dbaly na vzájemnou komunikaci, nemusela by se nepříjemná lenorská revolta, která jistě není ojedinělá, opakovat. Zvyšující se zájem o outdoorové aktivity, které dokládají sociologické výzkumy životního stylu a který vede k sílícímu turismu by při zanedbání práce na uspokojivé komunikaci a spolupráci mezi CHKO a podnikateli mohl časem vést ke kolapsu ochrany přírody, pokud by i přes hrozbu pokuty podnikatelé zákazy začali jednoduše ignorovat.

                 
Obsah vydání       23. 8. 2004
23. 8. 2004 Nelítostná spravedlnost Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2004 Soudy nejsou odpovědné za naše smýšlení Bohumil  Kartous
23. 8. 2004 Je správné, aby truchlící matka určovala debatu o Iráku?
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text
23. 8. 2004 Programové prohlášení vlády selhává ve všech oblastech Jiří  Velebný
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné
20. 8. 2004 Dva tisíce slov
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
23. 8. 2004 Pan Kubičko by se měl taky stydět Martin  Štumpf
23. 8. 2004 Titanic - nádherný biják, anebo též skrytá manipulace? Otakar  Král
23. 8. 2004 Den sil podpory a výcviku Armády ČR "Cihelna 2004" pošesté Jaroslav  Hlaváček
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
23. 8. 2004 České odbory jsou tu pro sebe - ne pro zaměstnance Jan  Faltýsek
23. 8. 2004 Když CHKO, turisté a podnikatelé válčí Ivo  Bystřičan
22. 8. 2004 Polsko chce své jednotky z Iráku "co nejdříve stáhnout"
23. 8. 2004 Netvoři versus my a naši bratři Sergej  Chelemendik
23. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 14. a 15. srpna 2004
20. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 12. a 13. srpna 2004
23. 8. 2004 Preston: první anglické město s bezdrátovým internetem pro všechny
23. 8. 2004 New York zavádí bezdrátový přístup na internet pro celé město
22. 8. 2004 Ukraden Munchův obraz Výkřik
23. 8. 2004 Ukradený Munchův Výkřik nebyl pojištěn
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů