23. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 8. 2004

České odbory jsou tu pro sebe - ne pro zaměstnance

Vliv a síla odborových organizací v ČR jak se zdá rok od roku slábne. Za posledních deset let počet členů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) klesl na třetinu. Podobně je tomu i jinde. Buďme za to rádi, protože jsou to právě velké odborové organizace, kde se od listopadu 1989 změnilo nejméně. Programové souznění s KSČM (věrnou kopií předlistopadové KSČ) to pouze potvrzuje. Fakt, že podpora odborů a ochota zaměstnanců stávkovat klesá, je doufejme důkazem toho, že Češi si začínají vážit práce. Přesto síla zejména největších odborových organizací v ČR je stále velká.

Úvodem zdůrazňuji, že následující kritika rozhodně nepatří všem odborům a odborářům. Není přirozeně nic špatného na odborové činnosti -- za určitých předpokladů.

Členství v odborech by mělo být dobrovolné a bez nátlaku ze strany vedení odborů. Odbory by neměly vyvíjet podnikatelskou činnost - jednalo by se totiž o "zneužití pravomoci" a zpronevěru členských příspěvků. Odbory se pak de facto stávají zaměstnavatelem a to je přinejmenším absurdní. Ale především -- činnost odborů musí být ku prospěchu zaměstnancům. Namísto toho se u nás setkáváme pouze s populismem ze strany odborových předáků, množstvím prázdných hesel z doby nedávno minulé, byrokracií a naprostou neprofesionalitou. Dnešní odbory v naprosté většině nejsou produktem moderní industriální společnosti -- naopak jsou pozůstatkem cechů z doby feudalismu, nástrojem politiky a regulace svobody na trhu práce a obrovskou brzdou svobodného podnikání. Vztah mezi zaměstnancem a firmou je už tak jako tak regulován často neefektivní legislativou ze strany státu - politika odborů, která neprospívá zaměstnancům ani zaměstnavatelům, ale pouze odborářům samotným, je tu poněkud navíc.

Často slyšíme odbory volat po menší nezaměstnanosti (která je v ČR už delší dobu okolo 10%), vyšších mzdách a dalších úlevách pro zaměstnance. Podívejme se například na odborářský argument, že zákonem stanovené snížení pracovní doby vytvoří více pracovních míst. Samotné snížení pracovní doby (za stejnou odměnu) se už při pomyšlení na "světově proslulou" produktivitu práce v ČR (průměrný Čech pracuje pouze okolo 40% - 50% pracovní doby) zdá až komické, ale budiž. Předpoklad, že při snížení pracovní doby vzniknou nová pracovní místa, je ale rovněž zcestný. Zaměstnavatel přijme další pracovní sílu (a to pouze v případě, že to pracovní proces opravdu vyžaduje), ale vzniknou mu tím další náklady -- mzdové, ale i registrační, sociální, pojišťovací, atd. Nárůst nákladů má samozřejmě dopad na konkurenceschopnost firmy. V horším případě vedou vysoké náklady k zániku firmy (tedy ke ztrátě všech pracovních míst ve firmě), v lepším vysoké náklady omezují rozvoj firmy (popř. celé ekonomiky), jenž generuje nová pracovní místa. A pokud firma na snížení pracovní doby nereaguje přijímáním nových zaměstnanců, odbory dosáhnou "alespoň" snížení produktivity firmy (kratší pracovní doba = méně vykonané práce).

Stejné dopady jako zákonem předepsadné snížení pracovní doby má snaha odborů o navýšení mezd ve formě vyšší zákonné minimální mzdy. Zaměstnavateli narůstají náklady a nejsou peníze na rozvoj firmy, případně na přijímání nových zaměstnanců. Jak stojí výše, vyší náklady mohou způsobit až zánik firmy. Navíc nezanedbatelný podíl nezaměstnaných tvoří čerství absolventi. Vysoká minimální mzda může způsobit, že zaměstnavatelé, kteří by za jiných okolností dali absolventům šanci získat zkušenosti v oboru, tak neučiní -- je to pro ně příliš nákladné.

Odborářská rétorika také často obsahuje návrhy na zpřísnění imigračních zákonů. Argument je zdánlivě prostý: Levná pracovní síla z ciziny za prvé bere práci domácím zaměstnancům a vytváří nezaměstnanost, za druhé vzhledem k nižším mzdovým nárokům tlačí průměrnou mzdu dolů. I zde nevedou odborářské snahy k dobrému. Vzdělaná pracovní síla do ČR přichází vyškolená v cizině -- přičemž náklady na vzdělání těchto zaměstnanců ČR nemusela hradit. Pracovní síla s nižším vzděláním pak často vykonává práce, o které není jinak zájem a které jsou zatím potřebné. Ano, v některých případech se zaměstnavatel může rozhodnout přijmout levnou pracovní sílu na úkor dražší domácí síly, ale je to jeho svobodná volba stejně tak jako je svobodná volba rozhodnutí imigranta pracovat za menší mzdu.

Ideální mzda je tam, kde se potká nabídka s poptávkou - bez intervence odjinud (samotný problém příliš vysokých mezd je popsán výše). V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že i když imigrace některá pracovní místa obsazuje, jiná zase vytváří (čím větší populace, tím větší nároky na spotřebu -- příchozí pracovní síla má svoje nároky, resp. kupní sílu). Při pohledu na současnou situaci v ČR je také jasné, že česká stárnoucí populace není s to hradit dosud nereformovaný a plýtvavý penzijní, sociální čí zdravotnický systém. Množství nových "daňových poplatníků" v podobě imigrantů zdá se být jedním z řešení -- a vcelku prostým.

Z trochou nadsázky by se dalo rovněž tvrdit, že odborářská politika může bránit modernizaci. Moderní technologie, které mohou nahradit lidskou pracovní sílu, jsou přínosem -- firmy mají nižší náklady a mohou investovat do dalšího rozvoje či do spotřeby. V některých případech to opravdu může znamenat ztrátu pracovních míst (tam, kde lidská pracovní síla nemůže být přesunuta do jiných, nově vznikajících divizí firmy), ale to je přirozený vývoj -- navíc není třeba se bránit kompenzacím či odchodnému odcházejícím zaměstnancům. Ale situace, kdy odbory současně s moderními technologiemi trvají na konzervaci situace (lidská pracovní síla zůstává na stejných pozicích), svým způsobem znamená, že k žádnému vývoji nedochází.

Jestliže současné odbory bojují za vyšší mzdy, je to většinou na úkor větší nezaměstnanosti a regulace svobody na trhu práce. Jestliže je ale snaha o vyšší mzdy a změnu pracovních podmínek výsledkem dialogu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nebo "svobodnými", dobrovolnými, nepolitickými odbory) založeného na situaci v té či oné firmě, vše je v pořádku. Zaměstnanec a zaměstnavatel se navzájem potřebují, taková je skutečnost. Komunistická hesla o vykořisťování pracujícího lidu patří do učebnic marxismu. Doufejme, že podpora současných post-komunistických odborů bude dál slábnout a pracovní trh v ČR bude stále svobodnější.

                 
Obsah vydání       23. 8. 2004
23. 8. 2004 Nelítostná spravedlnost Zdeněk  Jemelík
23. 8. 2004 Soudy nejsou odpovědné za naše smýšlení Bohumil  Kartous
23. 8. 2004 Je správné, aby truchlící matka určovala debatu o Iráku?
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text
23. 8. 2004 Programové prohlášení vlády selhává ve všech oblastech Jiří  Velebný
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné
20. 8. 2004 Dva tisíce slov
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University
23. 8. 2004 Dle Kotrby by se stydět měla Svobodná Evropa, ne KSČ Radko  Kubičko
23. 8. 2004 Pan Kubičko by se měl taky stydět Martin  Štumpf
23. 8. 2004 Titanic - nádherný biják, anebo též skrytá manipulace? Otakar  Král
23. 8. 2004 Den sil podpory a výcviku Armády ČR "Cihelna 2004" pošesté Jaroslav  Hlaváček
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
23. 8. 2004 České odbory jsou tu pro sebe - ne pro zaměstnance Jan  Faltýsek
23. 8. 2004 Když CHKO, turisté a podnikatelé válčí Ivo  Bystřičan
22. 8. 2004 Polsko chce své jednotky z Iráku "co nejdříve stáhnout"
23. 8. 2004 Netvoři versus my a naši bratři Sergej  Chelemendik
23. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 14. a 15. srpna 2004
20. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 12. a 13. srpna 2004
23. 8. 2004 Preston: první anglické město s bezdrátovým internetem pro všechny
23. 8. 2004 New York zavádí bezdrátový přístup na internet pro celé město
22. 8. 2004 Ukraden Munchův obraz Výkřik
23. 8. 2004 Ukradený Munchův Výkřik nebyl pojištěn
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů