30. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2005

V americkém židovském časopise Forward vyšel právě pozoruhodný článek ZDE. Požaduje, aby byl prezident Bush předčasně odvolán z úřadu a postaven před soud za to, že "uvedl americký lid v omyl a zahájil nejpošetilejší válku od doby, kdy v roce 9 po Kristu vyslal císař Augustus do Germanie své legie a přišel o ně."

Autorem článku, který charakterizuje americký útok na Irák jako "nejpošetilejší válku" za posledních cca 2000 let je Martin van Creveld, profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a jeden z nepřednějších světových vojenských historiků. Četné jeho knihy ovlivnily moderní vojenskou teorii a je jediným neamerickým autorem, jehož knihy jsou součástí povinné četby americké armády pro její důstojníky.

Profesor Creveld už v minulosti několikrát srovnával Irák s Vietnamem a poukazoval na to, že téměř všechny země, které se pokusily za posledních šedesát let vést takovouto válku, ji nakonec prohrály. Proč prezident Bush "přes to všechno se rozhodl jít do této války, absolutně nechápu a bezpochyby se tím budou dlouhá léta zabývat historikové," řekl Creveld v jednom rozhovoru.

Sloupek
Richard Weiner

(Torso o torsu)

Šli tudy dva a zpívali,
do korun stromů se dívali.
Bylo krásné odpoledne.

Nejmladší lístky v ruce brali,
hladili je, odkládali.
Smích jejich růžemi voněl.

Tu ztichl les. I já jsem ztich.
Odepjat od všeho -- jejich smích
plavil se široko světem.

Vonivou vlnou zabral vše
a zatopil. To poznavše,
hluboko zvážněli oba.

Nějaký krásný smutek blýská,
nějaký smutek, po němž se stýská,
tuláku, srdci mému.

Něco je nad to, co znám a vím.
Snad se mi smíchem růžovým,
snad v smutku krásy zjeví.

z knihy Básně, Torst, Praha 1997 vybral Štefan Švec

30. 11. 2005

",Objektivní` skutečnost neexistuje, neboť do skutečnosti je nesmazatelně vepsána zkreslující částečná perspektiva poznávajícího a jednajícího subjektu."

Ano, toto je autentické jádro komunistického materialismu.

Po jistém váhání jsem se rozhodl napsat polemiku s dalším článkem Borise Cveka na téma komunismus. Říkal jsem si, zda to není zbytečné, zda se ta témata sisyfovsky neopakují, a zda má tedy pokračování nekončících sporů smysl. Nakonec jsem došel k tomu, že ano, protože nejde jen o zmatený a povrchní text jednoho antikomunisty. Jak na to přede mnou upozornil již Michal Kroh, jehož námitky chci doplnit a rozšířit, mnohé z Cvekových omylů se vyskytují obecně, jsou jaksi zlidovělé, a je asi nezbytnost vysvětlovat je znovu a znovu -- a zabránit tomu, aby se tisíckrát opakovaná lež stala pravdou. Souhlasím totiž s Borisem Cvekem v tom, že hledat pravdu má smysl.

30. 11. 2005

Cizinecká policie:

Od pondělí je získání povolení pro vstup do ČR pro kamaráda z ciziny mimo EU pěkné martýrium - policie požaduje od zvoucí osoby buď 30 000 eur v hotovosti (!) anebo originál dokladu o uzavření cestovního zdravotního pojištění pro zvanéího cizince. Takže buď budete vy osobně muset zaplatit pojištění pro kamaráda (rádi vám ho prodají "agenti" na chodbě nebo na schodech u policie), anebo váš kamarád bude muset zaplatit kurýra a poslat originál svého zdravotního pojištění ze zahraničí do Čech.

Je to však v rozporu se zákonem, kde stojí, že musí stačit čestné prohlášení zvoucí osoby, že zvaný cizinec bude pojištěn, než vstoupí na území České republiky. Cizinecká policie v Praze na Olšanech však zákon číst odmítá a trvá na svém, píše Andrej Mišustin z Prahy:

30. 11. 2005

Máme zase další mediální aféru. Doktorka Klimovičová, dlouholetá poradkyně předsedy LOK Ratha, je veřejně, dokonce prostřednictvím ČT, tedy tím nejúčinnějším možným prostředkem, obviněna z korupce. Na celém případu je ale nejskandálnější fakt, že jde o událost staršího data a kdosi s ní vyrukoval až nyní. Není tak těžké zjistit proč. Rath byl před několika dny jmenován ministrem a velice nekompromisně zaútočil... bohužel na mnoho stran najednou. Dokonce i na jednu stranu politickou.

30. 11. 2005

O Lesní společnosti Stříbro a jejím nelidském zacházení s jedním zaměstnancem:

Několik poznámek k článku "Člověk zahnaný do úzkých -- pohled z druhé strany" od pana M. Roznera z Lesní společnosti Stříbro z 23.11.2005.

Před časem jsem čtenáře Britských listů informovala o pohnutém osudu Pavla S. a o nelidském zacházení, kterého se mu od společnosti dostalo, když byl vyhozen ze zaměstnání a z bytu a ještě nakonec mu byla uložena povinnost splácet částku půl milionu Kč. A teď se objevil v BL článek, kde se mu znova pokoušejí nasadit "psí hlavu".

A já se tak opět musím brát za člověka, který se vůbec neumí bránit a který by na sobě doslova i dříví nechal štípat.

Pan Rozner evidentně hájí postup vlastní firmy proti Pavlovi S., proti moji kritice, což je zcela pochopitelný počin. Podívejme se však na některé jeho argumenty:

29. 11. 2005

V sobotu demonstrovala v Praze tupá síla, jak nazval odboráře v komentáři sobotních Lidových novin Jan Novák. V podobném duchu se nesl i večerní pořad Střepiny v neděli na Nově. Hlavním argumentem těchto kritiků byla údajná zbytečnost odborářské demonstrace, neboť je jasné, že spojené hlasy poslanců ČSSD a KSČM prosadí takové znění zákoníku práce, za nějž odboráři demonstrovali. Návrhy na snížení či praktické rozbití vlivu odborů v podnicích, na právo zaměstnavatelů dát výpověď bez udání důvodů apod., tedy neprojdou. I když se pan Kalousek z KDU-ČSL ohradil vůči požadavkům odborářů a označil je za protiústavní, tedy omezující svobodu podnikání, většina v parlamentu tím není ohrožena. Ale pokud byla demonstrace skutečně zbytečná, k čemu to rozčilování našich pravicových novinářů a redaktorů? K čemu ty urážky a shora vedený třídní boj?

30. 11. 2005

"Nic není tak hořké jako dlouhé čekání. Vděčnost za dar je tím větší, čím kratší dobu na sebe nechal čekat". Umění je nejen dobrodiní poskytovat, ale umět ho i přijímat a projevovat vděčnost. I když člověk dobrodiní přijímá, musí hledat lidi, kteří jsou jeho vděčnosti hodni. Přijímat by se mělo s radostí, sluší se také dárci hned poděkovat, vřele a zřetelně. Pokud je člověk vděčný doopravdy, myslí na odplatu hned, jak přijímá.

Seneca a jeho odkaz
Jan Sakal, E-Logos 2003

Přichází čas předvánoční - čas adventu. Obdarovávání v době narození Syna člověka patří k tradicím evropské kultury. Shánění dárků bez potřeby obdarovávání ale zprofanovalo i tuto dávnou tradici a podřídilo ji obchodním praktikám sekulárního světa. Lidé, chodící s kasičkami, vás mnohdy zastaví a žádají váš příspěvek i na to, co má být pro moderní, humanisticky orientovanou společnost samozřejmostí. Staré chovati nejen v úctě, ale i v dostatku velí nejen slušnost, ale i vděk za to, že nám dali život a že nás vychovali. Nemocným pomáhat a nemohoucí léčit a ulevovat jim od bolesti velí nejen soucit, ale i prosté člověčenství. Soucit nás dělí od zvířecí říše. Kostely, školy a nemocnice budovati patří k modernosti myšlení a péči o přežití kultury. Dobro konati je hřejivé na duši. Ale, žel, v současné společnosti, naplněné sobectvím, není tento model chování příliš rozšířen. O to více je nutné si cenit těch, kteří nepomáhají jen ve dnech zasněžených před Vánoci, ale po celý rok.

Redakci Britských listů pomohli v uplynulém roce studenti i důchodci, zdraví i nemocní, mladí i staří. Nepomohly velké firmy a jejich bossové velkými částkami, z jejich pohledu směšnými, ačkoliv čtou denně Britské listy též. Některé menší firmy však pomohly. Pomohli ale především jednotliví lidé. Asi sto padesát čtenářů za rok z těch deseti tisíc denně přispělo někdy jednou, jindy vícekrát, někdy pravidelně malou částkou. Třiceti korunami. Stokorunou, tisícikorunou. Dohromady to dalo dvě stě dvacet tisíc korun českých. Poctivých. Od srdce. Není to sice nijak mnoho, ale mnohé to ulehčuje. Dary od vás, čtenářů, umožnily před dvěma lety redakci koupit server po havárii. Umožnily letos koupit fotoaparát na reportáže poté, co ten starý dosloužil. Dary od vás umožňují vydávat Britské listy denně po celý rok s minimem nepohody. Prozatím neumožňují víc, ale i za to málo se patří poděkovat. Jak ale děkovat těm, kteří se nerozpakují dávat, aniž by čekali cokoliv, když ani nelze říci, komu že to děkujeme? Rádi bychom zveřejnili jména dárců, ale ti nám k tomu nedali své svolení. Děkujeme tedy všem. I těm, kteří sice celý rok četli, ale nedali nic. Děkujeme jim za to, že jsme jim mohli dát my. Protože dávat je ten největší dar. Dávat totiž může jen bohatý. A být bohatý je také dar.

Pokud nám ještě nyní či v příštím roce dovolíte zveřejnit vaše jméno, přispějete-li, učiníme tak. Rádi. Protože dávat je ten největší dar.

30. 11. 2005

Stále se opakující vášně kolem komanda bratrů Mašínů opakovaně vrací do debaty otázku ohledně oprávněnosti použití politického násilí: Kde je partyzán? A kdo už je terorista? Odborná stanoviska o rozdílech mezi přijatelným "partyzánem" a odpudivým "teroristou" většinou v debatě o Mašínech přehluší "hlas srdce". Tedy silnější, emotivní pojetí, podle kterého si účastník vždy vybere z Mašínů i jiných ozbrojených aktivit v různých zemích a dobách to, co odpovídá jeho politickým postojům ve smyslu: "Pod jakým praporem zabíjíš, podle toho tě posoudíme".

9. 12. 2005

 

30. 11. 2005

"Harmonické spojení uniformity a svobody":

Kotrbův článek "Odhalení: komu jsme vlastně podobní" obsahuje různé myšlenkové zkraty.

Tak zaprvé: To, co existuje v současné době v České republice, není žádný kapitalismus, ale prohloubená normalizace sedmdesátých a osmdesátých let, obohacená těmi nejpitomějšími konzumními rysy, přebranými z patologičtějších charakteristik jinak velmi rozrůzněné a celkem zdravé západní kapitalistické společnosti. Nejcharakterističtějším normalizačním rysem dneška jsou kolektivismus české společnosti, její manipulace lživými médii (v principu stejné jako před rokem 1989, i když ideologie je jiná), pocit malosti občanů a jejich odcizení (nic nezmůžu, o svém životě jako dospělý a svobodný člověk rozhodovat nemohu, tak v práci "odevzdám, co je císařovo, císaři", bez zájmu a osobního nasazení, a budu se realizovat konzumními zájmy doma v soukromí). Společnosti se mění velmi pomalu a normalizace sedmdesátých a osmdesátých let zasáhla českou společnost velmi hluboko a dosud pokračuje. Není divu, že si česká společnost stále vybírá do čela osoby, které jejímu normalizačnímu etosu dobře rozumějí a jsou svým způsobem jeho symbolem, ať je to Paroubek nebo Klaus.

Zadruhé: Dnešní západoevropské kapitalistické, demokratické společnosti jsou daleko rozrůzněnější. Ano, jistě v nich existuje i pokleslá televizní zábava, ale ve společnosti hrají stále významnou roli elity, které nejpitomější projevy konzumní kultury v médiích bezostyšně parodují, a tedy korigují, stejně jako pitomost, aroganci a neschopnost politiků. Nevzniká tedy onen děsivý pocit všeobecné kolektivní národní posedlosti blbostí, která je chválena jako normálnost a kvalita a která jako smršť se zmocňuje všeho. Společnost je pluralitní, rozrůzněná.

30. 11. 2005

Reality Shows dorazili do krajín Vyšegrádu. Vzušujúce porovnanie časových súvislostí ponechávam vzletnej fantázii dejepisne vzdelaného čitateľa: čo sa stalo X rokov pred vznikom prvej reality show v krajine/krajinách jej vzniku kde X voľne osciluje okolo počtu rokov po páde komunizmu v našich končinách? Dosadiť zvlnené rovnítko medzi tieto udalosti a... bingo! Ale vážne. Čítajte dnešnú Real Story z domácnosti, ktorú zdieľam spolu s Danielom (8):

30. 11. 2005

O "reality shows" a o tom, co může být televize:

Problém Fabiana Golga je v tom, že do naší země přišel až po sametovém převratu, a tudíž si nepamatuje, jak byla televize jako médium dříve vnímána. I když šlo z velké části o hlásnou troubu režimu, ČST jevila (zvlášť v některých obdobích) rysy shodné s rysy tehdejšího oficiálního divadelního a filmového UMĚNÍ: v tomto "velkém bratru" se často s úspěchem objevovala hluboká a kvalitní UMĚLECKÁ poetika ve formě televizních inscenací a filmů právě povolených skvělých režisérů a herců. Chvilky mezi projevy byly napěchované podivuhodnými pořady typu Komik a jeho svět, z něhož jsem se už ve věku do deseti let naučil základní abecedu amerického němého filmu.

30. 11. 2005

Dnes se často píše o tom, že dnešní lidi se zajímají jen o to, co jim předkládá televize, že dnešní mravní úroveň poklesla, televizní diváci sledují bez soucitu utrpení jiných na obrazovce, jako by to nebyli jejich bližní.

Váš sloupek v BL byl poslední kapkou k tomu, abych se odhodlal napsat, co si o tom všem myslím. Jsem na rozdíl od těch, kteří se domnívaji, že lidstvo skončí nějakým Armagedonem, nějakým soudním dnem, přesvědčen že lidstvo neskončí fyzicky, ale odlidštěním jednotlivců. Když se společnost nebude skládat z "lidí". nebude lidstvo. Proto soudím, že konec lidstva není nějaká jednorázová událost, ale že probíhá postupně, již nějaký čas. Jistá skupina je již zcela odlidštěna - to jsou ti, kteří bezohledně usilují o růst vlastního majetku, píše Ctirad Novák:

30. 11. 2005

Připomínky k článku Fabiana Golga "Shakespeare a reality shows".

1. Možná je fotbal nebo hokej dekadentní zábava, ale aktéři dělají co umí, dělají to dobře, dělají to tak, jak normální lidé neumí, obětují tomu svůj život. Neházel bych je do jednoho pytle s neúspěšnými pornoherci a lehkými děvami, píše Petr Pokluda:

29. 11. 2005

Lidská odhalení

A jak obohacující se dívat se v televizi na hokej nebo fotbal? Není to vůbec obohacující. Ale, jaksi, nikdo netiskne články protestující proti tomuto druhu dekadentní zábavy. Sport, stejně jako reality shows, oslovuje u diváků základní pudy.

Komerční televizní stanice vysílají běžně televizní pořady, které absolutně nemají žádný jiný účel než bavit diváka. Kritizovat, že reality shows nemají inteligentní obsah, je čistý předsudek, protože nikdo totéž neočekává od většiny typických televizních pořadů. A tak se pořady Big Brother a Vyvolení stávají pro mnoho "intelektuálů" obětním beránkem.

29. 11. 2005

Jan Čulík se - jako obvykle - moralisticky pohoršuje nad fenoménem ztráty studu a sexuální explicity. Tentokráte v českých reality show. Proč? Prostituci uvyklá "západní" společnost nerozlišuje mezi prostitucí duchovní a fyzickou. Sexuální revoluce let šedesátých v Československu nedošla deziluze z bezvýchodné cesty dětí květin na Západě, nová morálka let osmdesátých nevytovřila ambiciózní asexuály, deroucí se na výsluní moci a peněz. Nedosažitelnost obého dala v české "po-sametové" společnosti vyrůst generaci, pro které je prostituce v bordelu totéž jako pracovní prostituce v zaměstnání. Tělo na prodej. Pracovní síla na prodej. Pravda a láska nevítězí. Alespoň doposud. Tato generace nerozlišuje mezi nahotou a chtivostí, mezi prostitucí myšlenek a činů. Od zvířat nás nedělí sklo, ale modely chování. Gorily nejsou a nemohou být nemravné, protože nepoznaly Gutha Jarkovského. Odhalování přirození je u zvířat součástí jejich "kultury". Nemravnost přichází až s člověkem rozumným, jako reakce na mravnost. Zahalení do morálního rozhořčení u novinářů je pozůstetek katolické perverze, v níž tělesný chtíč odkláněl člověka od lásky k jeho Bohu. A vy, pánové, jste zůstali v pasti myšlenek na hříšnost sexu, zatímco byste se měli rozhořčovat snad jedině nad novodobým otroctvím mediálních gladiátorů. Pro prachy totiž udělá homo sapiens sapiens na počátku nového milénia všechno. Narozdíl od goril. Narozdíl od Hamleta. Nebo ne?

30. 11. 2005

Chtěl bych jen kratičce reagovat na polemický článek pana Kroha "Boris Cvek komunismus nevyvrátil". Předně: můj článek nebyl o politice, ale o kultuře.

30. 11. 2005

Pár poznámek k reakci Borise Cveka:

1. Pravda je, že ani ODS ani komunisté (pokud se nejedná o pitomce a ti se najdou všude) nepovažují své pravdy za absolutní. Musejí to však takto prezentovat, jinak by se neprosadili. O hegemonii usiluje každý politický směr, od toho vznikl a působí. Představte si, pane Cveku, že byste se v době volební kampaně postavil k mikrofonu a hlásal tam myšlenky z Vašeho článku - jak je pravda relativní atd.

29. 11. 2005

OSTUDA

Před časem jsem vás informoval, že amatérský, dětský překlad šestého dílu Harryho Pottera je na světě. Neuvěřitelný výkon, hodný jedničky s hvězdičkou z angličtiny i počítačů, když se virtuální tým dal dohromady a překlad vznikl tak rychle a koodinovaně. Překlad na světě byl. Jen chvíli. Jen do té doby, než jakéhosi idiota v televizi Nova napadlo, že "se to nesmí" a vytvořil reportáž, v níž dětské virtuální překladatele přes obrazovku kriminalizoval.

29. 11. 2005

Podle nejnovějších zpráv byl dle názoru ombudsmana Otakara Motejla policejní zákrok na Czechteku 2005 zákonný. Přestože znění celé "utajované" zprávy není známo, stojí za to se pozastavit minimálně nad jedním zveřejněným závěrem veřejného ochránce lidských práv.

29. 11. 2005

Arabská televizní stanice Al Džazíra bude konzultovat právníky. Chce totiž stíhat George Bushe v souvislosti s jeho údajnou hrozbou bombardovat ústředí Al Džazíry v Kataru.

Wadah Khanfar, ředitel satelitního vysílání Al Džazíry je v Londýně a žádá tam Tonyho Blaira o setkání, aby s ním mohl prohovořit prozrazené memorandum, v němž se prý Bush zmiňuje o možném vybombardování Al Džazíry. Khanfar konstatoval, že tato informace vedle k zostření antiamerických postojů u diváků televize Al Džazíra.

"Al Džazíra není jen televizní stanice. Stala se něčím, s čím lidé velmi sympatizují. Lidé jsou rozhněváni," dodal.

"Bílý dům odmítl tvrzení, že Bush chtěl bombardovat Al Džazíru"

29. 11. 2005

úterý 11.00: Vatikán právě publikoval dlouho očekávané předpisy, které potvrzují, že homosexuálové a "aktivní stoupenci gay kultury" se nesmějí stát katolickými kněžími.

Předpisy definují homosexualitu jako "tendenci", nikoliv jako orientaci, a konstatují, že ti, kdo tuto "tendenci" dokázali překonat, mohou vstoupit do semináře a nakonec se stát knězem. Mezi "překonáním tendence k homosexualitě" a vysvěcením však musejí uplynout tři roky. Předpisy nehovoří už o existujících kněžích, jen o osobách, které hodlají začít studovat na kněze.

29. 11. 2005

Bush má pravdu, co se Chaveze týče

Chci reagovat na nejnovější populistický nápad venezuelského prezidenta Hugo Chaveze, totiž na jeho dodávky levného topného oleje pro chudé americké občany v Bostonu a v New Yorku .

dodávky topného oleje pro chudé americké občany ZDE

Kdybych byl jedním z oněch milionů Venezuelanů, kteří nemají slušný dům, dodávku elektřiny ani zaměstnání, měl bych pocit, že peníze od státní ropné venezuelské společnosti patří mě. Je to firma, kterou Venezuelané podporují daněmi - a její zisky ukradl můj prezident. Protože pomocí občanům cizí země - a ke všemu ještě bohaté - s použitím finančních prostředků, které patří všem Venezuelanům - to je nejméně neodpovědné, pokud bych neměl použít horších adjektiv.

29. 11. 2005

Před koncem roku rozesílají některé penzijní fondy reklamní dopisy, ve kterých nabízejí úlevu na daních až 3840 Kč, pokud klient vloží více než 18 000 Kč za rok. To může být pravda, ale častěji nebude. Pojďme se podívat proč.

Moskva
29. 11. 2005

Sleduje-li člověk informace českých médií ze světa, mohl by se domnívat že k významným událostem uplynulých dnů patřilo nadšení skupiny britských holek, oslavujících s pintami piva v ruce novelu zákona, který poprvé povoluje téměř všem hospodám neomezené otevírací doby a čepování alkoholických nápojů. Pokusím se zde v omezeném výčtu informací o věcech důležitějších, jež se uskutečnily v našem blízkém okolí a nás, přímo či nepřímo, ovlivní ukázat, že tomu tak není. V Rusku (ale i například v Číně) se důležitého děje tolik, že by se o každé z těchto zemí dal vydávat tlustý deník. Čínu tentokrát přeskočím a z Ruska alespoň hrst novinek.

29. 11. 2005

"Svět peněz je světem svobody, nikoliv světem moci. Svět moci je světem bez peněz". Touto zásadní myšlenkou reagoval Václav Klaus na vtip karikaturisty Práva Renčína, který říkal, že zatímco za komunistů měl peníze ten, kdo měl moc, dnes má moc ten, kdo má peníze. Václav Klaus maně zavzpomínal na literaturu, kterou četl před čtyřiceti lety a vyznal se ze svého monetaristického humanismu. Prý je to tak, že peníze vylučují moc!

Přiznám se, že to dost dobře nechápu. Pokusme se proto tento výrok nějakým způsobem rozklíčovat, abychom vlastně věděli, z čeho tato myšlenka s parametry matematické rovnice vychází.

psáno pro Britské listy a Rovnost

4. 11. 2005

V říjnu 2005 přispělo celkem 105 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 14 376 Kč. (Viz apel Jana Čulíka "Proč to nejde".) Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 885.28 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než osm tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
23. 9. 2005 INVITATION   
15. 9. 2005 15 let Českého dialogu a Libri prohibiti   
7. 9. 2005 Foglar, homosexualita, skejťácké paradigma a ideál jáství Jan  Stern
6. 9. 2005 Dnešním časopisům pro děti něco chybí... Štefan  Švec

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Co Fabiano Golgo neví o vnímání médií u některých Čechů Tomáš  Koloc
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění   
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Mašínové: partyzáni i teroristé zároveň Pavel  Pečínka
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout   
29. 11. 2005 Shakespeare a reality shows Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 O mediální manipulaci, reality shows a o podstatě umění Jan  Čulík
29. 11. 2005 Svět peněz je světem svobody? Bohumil  Kartous

Školství RSS 2.0      Historie >
11. 11. 2005 Škola a jazyky   
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole   
10. 11. 2005 Výuka cizích jazyků Josef  Vít
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí   
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec
19. 10. 2005 Stanou se univerzity otrokem komerčních zájmů?   
9. 9. 2005 Kde jinde než v škole a kdo jiný než učitel Michal  Giboda
6. 9. 2005 Post-moderní reforma školství v ČESKU jako příležitost pro (všeho)schopné Ivo V. Fencl
30. 8. 2005 Kluci hrajou počítačové hry, holky dělají domácí úkoly   

Český film RSS 2.0      Historie >
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2005 Česká televize -- vymývání mozků? Milan  Valach
13. 11. 2005 Rasismus v České televizi   
12. 11. 2005 Koncesionářské poplatky: zpátky na strom, pane Lutonský Štěpán  Kotrba
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Reality show Odhalení: samci bez koulí vřeští, samci s koulema jsou v klidu Štěpán  Kotrba
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Reality show Odhalení: druhý den aneb jak je dobré míti dvě ženy Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Důvěrný dopis tiskovému oddělení České televize Bohumil  Kartous
8. 11. 2005 Reality show Odhalení: premiéra na ČT 24 na pozadí bojující Francie Štěpán  Kotrba
7. 11. 2005 Reality show Odhalení: Richard nemá rád fotografy Štěpán  Kotrba

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout   
28. 11. 2005 Talabani: Alávího tvrzení je nesmysl   
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma   
24. 11. 2005 Joseph Wilson: "Bushovi poradci Blaira podvedli"   
23. 11. 2005 EU bude oficiálně vyžadovat od USA vysvětlení ohledně věznic ve středovýchodní Evropě   
23. 11. 2005 Monbiot: Američané užívali ve Fallúdži termobarických zbraní, jako Rusové v Čečně   
23. 11. 2005 Blair se pokouší umlčet britská média   
21. 11. 2005 Irácký prezident: Budu vyjednávat s povstalci   
17. 11. 2005 Irák zkoumá americké fosforové zbraně   
16. 11. 2005 Američané použili v Iráku chemické zbraně - a pak o tom lhali   

Zelení RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2005 Dotaz pro antifašisty a nahnědlé rojení kolem Patočkových Zelených Pavel  Pečínka
30. 9. 2005 Zelení zvolení a VyVolení Milan  Daniel
6. 9. 2005 Smělé řeči osamělého předsedy Milan  Daniel
2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
12. 8. 2005 Pražští Zelení za Pražskou výzvou nestojí Petr  Uhl
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
17. 5. 2005 Získají domy nakonec polistopadoví zbohatlíci, kteří zasedají v městské radě? Stanislav A. Hošek
16. 5. 2005 Snahy řešit konflikty ve straně Zelených   
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba

17. listopad RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické   
23. 6. 2005 Independent: Zabíjíme tuto planetu   
19. 6. 2005 Amerika usiluje o likvidaci připravované dohody o podnebných změnách   
10. 6. 2005 Ropný lobbista zkresloval v Bílém domě vládní zprávy o globálním oteplování   

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2005 Překvapení pana Topolánka Josef  Vít
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský
19. 9. 2005 Zahradilova Modrá šance: možná budoucí zahraniční politika ČR Jiří  Staněk
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
22. 6. 2005 Mýty Modré šance viděné očima odborů Pavel  Janíčko
24. 5. 2005 Modrá šance pro zdravotnictví - změní radikálně a nevratně českou společnost k horšímu Jiří  Jírovec
20. 5. 2005 Mladá internetová pravice zvolna hnědne Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2005 Znepokojení Richard  Weiner
28. 11. 2005 Když se loučí...   
25. 11. 2005 VI Ladislav  Novák
22. 11. 2005 * * * Leoš Bacon Slanina
21. 11. 2005 * Martin  Švanda
18. 11. 2005 Peříčko Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Tolikrát ke mně ve snu Marek  Stašek
15. 11. 2005 Světlo v Sainte-Chapelle Jiří  Staněk
14. 11. 2005 Tma natržená ránem Štěpán  Kotrba
10. 11. 2005 . . . Milan  Ohnisko

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2005 Ropný zlom: dojdeme k rozumným závěrům? Jindřich  Kalous
24. 11. 2005 Ropný zlom: nejperspektivnější je jaderná energie   
23. 11. 2005 Ropný zlom: Nebezpečné omyly Jindřicha Kalouse Jiří  Vačkář
22. 11. 2005 Ropný zlom: co dělat v České republice Jindřich  Kalous
14. 11. 2005 Ropný zlom a Švédsko Jindřich  Kalous
7. 11. 2005 Krutá zima Jindřich  Kalous
2. 11. 2005 Quo vadis, Evropo Oskar  Krejčí
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
24. 10. 2005 Evropská komise o ropném zlomu   
23. 10. 2005 Newyorská konference o ropném zlomu Jindřich  Kalous

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   

Katastrofa v New Orleansu RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Ti, kteří zaručeně znásilňují a vraždí   
30. 9. 2005 Američané se musejí zbavit své posedlosti armádou   
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   
16. 9. 2005 Lidé umírali a budou umírat Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Nový Orleán Petr  Pospíchal
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
13. 9. 2005 Chaos je blízko a musíme s ním počítat Michal  Spáčil
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny   
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná   

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
20. 6. 2005 The unexamined life is not worth watching Jan  Čulík
9. 5. 2005 Capitalist lapses, Communist lures Jan  Čulík
25. 4. 2005 Secretive politicians vanquish a media foe Jan  Čulík

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2005 Microsoft se bude podílet na digitalizaci světových knihoven   
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu   
22. 8. 2005 Komu patří internetové stránky Hospodářských novin Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu   
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba
1. 7. 2005 O softwarových patentech   
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!   
24. 6. 2005 Demokracie v EU Ano či Ne - to již brzy napoví jednání o softwarových patentech   

Ptačí chřipka RSS 2.0      Historie >
5. 11. 2005 Jak to vypadá při chřipkové pandemii   
4. 11. 2005 Někteří jsme si stále rovnější? Zbyněk  Šebor
4. 11. 2005 Chřipka Petr  Wagner
24. 10. 2005 Papoušek, dovezený do Británie "byl nakažen smrtelnou ptačí chřipkou"   
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek
17. 10. 2005 Ptačí chřipka a paní Müllerová Lubomír  Brožek
17. 10. 2005 Jak se ubránit před ptačí chřipkou   
17. 10. 2005 Řecko potvrdilo ptačí chřipku   
15. 10. 2005 V Rumunsku "je ptačí chřipka"   
13. 10. 2005 V Rumunsku zřejmě není ptačí chřipka   

Tak trochu jiná reality show Odhalení RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2005 Reality show Odhalení: víkend aneb dámská rvačka o sex Štěpán  Kotrba
12. 11. 2005 Reality show Odhalení: začíná soutěž ne o deset, ne o jedenáct, ale o rovných dvanáct melounů Štěpán  Kotrba
11. 11. 2005 Reality show Odhalení: samci bez koulí vřeští, samci s koulema jsou v klidu Štěpán  Kotrba
10. 11. 2005 Reality show Odhalení: Mojo, vidí tě celá Amerika! Štěpán  Kotrba
9. 11. 2005 Reality show Odhalení: druhý den aneb jak je dobré míti dvě ženy Štěpán  Kotrba
8. 11. 2005 Gorily: nikdy jsme nepředstíraly, že nejsme nahé Karel  Moudrý
8. 11. 2005 Reality show Odhalení: premiéra na ČT 24 na pozadí bojující Francie Štěpán  Kotrba
7. 11. 2005 Reality show Odhalení je parodie!! Jan  Čulík
5. 11. 2005 Reality show Odhalení: gorily v přímém televizním a rozhlasovém přenosu Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek