30. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2005

Tupohlaví odboráři

V sobotu demonstrovala v Praze tupá síla, jak nazval odboráře v komentáři sobotních Lidových novin Jan Novák. V podobném duchu se nesl i večerní pořad Střepiny v neděli na Nově. Hlavním argumentem těchto kritiků byla údajná zbytečnost odborářské demonstrace, neboť je jasné, že spojené hlasy poslanců ČSSD a KSČM prosadí takové znění zákoníku práce, za nějž odboráři demonstrovali. Návrhy na snížení či praktické rozbití vlivu odborů v podnicích, na právo zaměstnavatelů dát výpověď bez udání důvodů apod., tedy neprojdou. I když se pan Kalousek z KDU-ČSL ohradil vůči požadavkům odborářů a označil je za protiústavní, tedy omezující svobodu podnikání, většina v parlamentu tím není ohrožena. Ale pokud byla demonstrace skutečně zbytečná, k čemu to rozčilování našich pravicových novinářů a redaktorů? K čemu ty urážky a shora vedený třídní boj?

Demonstrace odborářů především nebyla zbytečná. Oněch přibližně 30 000 lidí projevilo společnou vůli, společné odhodlání bránit své zájmy. Sobotní událost tím získává symbolický význam, jehož prostřednictvím si demonstrující uvědomují svoji jednotu a svoji sílu a současně je dávají na vědomí i těm, kteří na demonstraci nebyli. Tato vnější funkce demonstrace jako symbolu poukazuje na praktickou užitečnost odborů pro zaměstnance, a to i pro ty odborově neorganizované a nedemonstrující. I když šlo především o odborovou akci, nelze popřít ani její poltický význam. Jasně ukazuje na rozpor mezi zájmy různých sociálních skupin reprezentovaných vzájemně protikladnými politickými stranami.

Tento rozpor narůstá vlivem globalizující se ekonomiky otevírající pro investory a firmy možnosti, které se nenabízejí velké většině zaměstnanců. Slovy Z. Baumana, nadnárodní investoři vyhrávají válku o ovládání prostoru, v němž se mohou pohybovat se vzrůstající volností, tj. přenášet svou výrobu tam, kde budou mít co nejnižší výrobní náklady, včetně nákladů daňových a mzdových. Tato mobilita firem, z řady důvodů nedostupná jejich řadovým zaměstnancům (jazykové a kulturní bariéry, finanční náročnost prostorové mobility atd. vytváří definiční znaky lidí připoutaných na místo, v Baumanově terminologii zvané proto lokály) umožňuje investorům (globálům) využívat nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých států a vytvářet tak jak daňovou konkurenci mezi jednotlivými státy, tak mzdovou konkurenci mezi zaměstnanci z těchto různých států, a to vše ve jménu maximalizace soukromých zisků.

I když jsou politické strany jako takové vždy připraveny vycházet vstříc zájmům silnějších, vlivnějších sociálních skupin, v našem případě tedy především oněch globálních investorů a významných podnikatelských skupin, přece jen musí rovněž brát v úvahu zájmy svých voličů, aby dostaly jejich hlasy v nadcházejících volbách. Z důvodů různých, zájmově se lišících voličských základen se proto musí různit i volební programy stran. Avšak tyto různé zájmy se neprojevují samy od sebe, jejich váha ve společnosti, jejich politický význam je dán ochotou a schopností jejich nositelů -- např. zaměstnanců -- veřejně usilovat o jejich uspokojení. Radikalismus politických stran hledajících své voliče především mezi zaměstnanci je tak dán radikalismem těchto voličů samých, a to ne radikalismem samým o sobě, ale radikalismem veřejně demonstrovaným. V sobotu jsme byli svědky právě takovéto demonstrace. Odtud také ono rozčilení pravicových komentátorů, kteří ovšem nejsou ochotni přiznat pravé motivy svého rozhořčení.

Pro zaměstnavatele -- kapitalisty má tato demonstrace jako symbol rovněž nezanedbatelnou výpovědní hodnotu. Ukazuje, že snahy o zavedení ultraliberálního ekonomického sytému narazí na odpor zaměstnanců, který se může ukázat jako nepřekonatelný.

Ale nemá přece jen pan předseda Kalousek pravdu? Neohrožují organizovaní zaměstnanci svobodu podnikání? Na jedné straně je přece jednotlivý podnikatel a proti němu stojí organizovaná masa zaměstnanců. Tedy jasná nerovnost.

To bychom se ale také měli ptát, jestli svobodu podnikání neohrožují všechny ty podnikatelské svazy, setkávání v Davosu a kde všude možně.

Avšak již výše jsme viděli, že zaměstnavatelé, kapitalisté a zaměstnanci nemají na trhu ekvivalentní postavení. Ukázali jsme si to na volnosti pohybu v globalizované ekonomice. Podstatný rozdíl ale vytváří samotné vykřičené soukromé vlastnictví. Ukažme si to na modelovém příkladu (volně podle J. J. Rousseaua). Ekonomové měli kdysi v oblibě různé robinsonády, použijme ji také. Na pustém ostrově žijí jen dvě skupiny lidí, kteří ke svému životu potřebují jen vodu. Jedna je tvořena pouze jedním člověkem, který shodou okolností vlastní jediný zde existující zdroj vody. Ti ostatní žádný takový vzácný statek nevlastní, mají jen svou schopnost pracovat. Pak je jen otázkou krátkého času, kdy členové oné druhé, nevlastnické skupiny budou svou žízní donuceni vyjednávat s majitelem. Ale proč by jim měl majitel pramene vůbec něco poskytnout? Na jeho straně je jen jeden důvod. Aby se nemusel sám namáhat s čerpáním a nošením vody, nabídne oněm nevlastníkům, že jim poskytne určité množství vody, když budou na něj pracovat. Takto dojde k uzavření smlouvy, která ovšem není uzavřena za rovných podmínek (jedni mají žízeň, druhý má vodu), stejně jako nejsou rovné podmínky na trhu mezi různými subjekty a především mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Na principu tohoto příkladu se nic nezmění, když si místo jedné potřeby dosadíme celou jejich škálu, jakou zná konzumní společnost, pokud budou zdroje pro uspokojení této potřeby v rukou malého množství soukromých vlastníků. A tak tomu ve skutečnosti také je. Soukromé vlastnictví samo je takto zdrojem moci vlastníka nad nevlastníky. Pokud bychom tedy chtěli uklidnit obavy pana Kalouska o svobodné podnikání, museli bychom především zrušit soukromé vlastnictví těchto zdrojů. A nebo musíme přiznat, že i naše ústava je psána z třídního hlediska a chrání zájmy privilegovaných proti neprivilegovaným, vlastníků proti zaměstnancům.

Odbory jsou jen projevem snahy zaměstnanců alespoň trochu vyrovnat tuto tržní nerovnost. Také o tom byla sobotní demonstrace, také proto ono rozhořčení shora.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2005
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění
30. 11. 2005 Příliš mnoho otázek Stanislav A. Hošek
30. 11. 2005 Znepokojení Richard  Weiner
30. 11. 2005 Chováme se k sobě skutečně co nejsprostěji Sylvie  Vařeková
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Mašínové: partyzáni i teroristé zároveň Pavel  Pečínka
9. 12. 2005
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
30. 11. 2005 Kde končí Reality Show, tam začína realita. Civil War. Sylvia  Rychlá
30. 11. 2005 Co Fabiano Golgo neví o vnímání médií u některých Čechů Tomáš  Koloc
30. 11. 2005 S přáním úspěchu, nikoliv profitu
30. 11. 2005 Neházel bych sportovce do jednoho pytle s pornoherci a lehkými děvami
29. 11. 2005 Shakespeare a reality shows Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 Odhalení: komu jsme vlastně podobní Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Komunismus a kultura Boris  Cvek
30. 11. 2005 Praxe prokáže vzestupnou linii společenského pokroku Michael  Kroh
29. 11. 2005 Policie vyšetřuje překladatele Harryho Pottera Štěpán  Kotrba
29. 11. 2005 Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana Tomáš  Gawron
29. 11. 2005 Televize Al Džazíra bude konzultovat právníky ohledně Bushovy údajné hrozby ji vybombardovat
29. 11. 2005 Vatikán potvrdil zákaz vstupu do kněžského stavu pro homosexuály
29. 11. 2005 Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 Dávejte si pozor na penzijní fondy Petr  Říha
29. 11. 2005 Ze světa kolem nás Egon T. Lánský
29. 11. 2005 Svět peněz je světem svobody? Bohumil  Kartous
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
31. 10. 2005 "Call centres" v Indii jsou "novodobým otroctvím"   
24. 10. 2005 Mohou odbory poškozovat odborově neorganizované zaměstnance? Petr  Jindra
5. 10. 2005 Francie: Armáda zasáhla proti námořníkům, přístavní dělníci se vzbouřili Petr  Jindra
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
23. 2. 2004 Ministr práce a důchodového zabezpečení: "Je to tvrdé, ale spravedlivé"   
18. 2. 2004 Má to pan poslanec Křeček (dobře) spočítané? Jan  Hošek
18. 2. 2004 Poslanec Křeček to má dobře spočítané... Zuzana  Nielsenová
29. 9. 2003 Bohatí musí být bohatší (a Špidla silnější) Darius  Nosreti
9. 9. 2003 Nezaměstnanost v ČR lze snížit spotřebou zboží domácí provenience Michal  Rusek
9. 9. 2003 Kdo nemá rád odbory...?! Ladislav  Žák
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
8. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy - další reakce čtenářů