23. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 11. 2005

Člověk zahnaný do úzkých -- pohled z druhé strany

V Britských listech vyšel článek "Člověk zahnaný do úzkých -- otřesný příklad sociálního darwinismu", s podtitulem "Chováme se k sobě co nejsprostěji". Autorka článku popisuje životní příběh 54letého Pavla S., příběh člověka, který si nedokáže najít svoje místo ve společnosti. Příběh jistě velmi smutný, který autorka doplnila velkou dávkou emocí a silných slov, např. " kauza svědčící nejen o zpupnosti, ale téměř o hyenismu silných vůči slabým". Z následujících řádek se čtenář dozvídá, že onou "zpupnou hyenou" je Lesní společnost Stříbro,a.s. Pro úplnost dodejme, že se jedná o soukromý podnikatelský subjekt, hospodařící bez dotací, který si svoje místo v tvrdém konkurenčním prostředí musí obhájit tvrdou prací a opravdu nic nedostane zadarmo. Zároveň je potřeba upřesnit, že pan Pavel S. je ve smyslu zákona plně svéprávný jedinec odpovědný za svoje činy.

Čtenář už jistě pochopil, že v následujících řádcích mu chceme nabídnout pohled "z druhé strany" a podtitulek by mohl znít: Jak snadno se můžete stát obětí pomluv, píše Miroslav Rozner z kritizované Lesní společnosti Stříbro.

Když v roce 1984 přijala lesní společnost pana Pavla S. do pracovního poměru, očekávala, že zaměstnává člověka s odpovídajícím vzděláním a schopnostmi, který bude plnit svoje pracovní povinnosti (ani povinná vstupní lékařská prohlídka nenaznačila možný problém). Pan Pavel však tyto základní požadavky nebyl schopen plnit. Kromě jiného údajně proto, že " Pavel si asi dostatečně neuvědomoval, že úkolem lesáků je především produkce dřeva a cokoliv, co jim tuto jejich činnost komplikuje, je tudíž z jejich hlediska nežádoucí".

Zvláštní konstatování z ohledem na skutečnost, že Lesní společnost Stříbro, a.s. není zdaleka jen těžařskou společností, ale zajišťuje i velký objem pěstebních prací včetně každoroční výsadby cca 1 500 000 sazenic vypěstovaných ve vlastních lesních školkách.

Ale vraťme se k panu Pavlovi -- nebyl schopen pracovat jako technik, nebyl propuštěn, byl přeřazen do dělnické profese. Ani tady nebyl schopen plnit svoje základní povinnosti -- využíval zaměstnanecké výhody, dostával pracovní pomůcky, čerpal dovolenou, ale neodváděl odpovídající práci. Konkrétní důvod výpovědi zněl: nedodržování pracovní doby, což je opravdu základní povinností zaměstnance.

I po skončení pracovního poměru mohl pan Pavel dál bydlet v bytě patřícím Lesní společnosti Stříbro,a.s., ale bohužel, nedostál ani základní povinnosti nájemce bytu, totiž platit nájem. První dlužná částka se datuje od prosince 1996, poslední má datum duben 2000. Kdo ze čtenářů má zkušenosti s " neplatiči nájemného" jistě dobře ví, že k možnosti vypovědět neplatiči nájemní smlouvu na byt vede dlouhá cesta od řešení problému dohodou, stanovení splátkového kalendáře až k možnosti podat výpověď nájemní smlouvy s přivolením soudu.

Soud rozhodl o výpovědi z bytu a celý případ končil rozhodnutím soudu o exekuci na majetek povinného. Exekuční příkaz má datum 15.2.2005. Za celou dobu se pan Pavel, ani jeho blízcí nesnažili celou záležitost řešit a dlužná částka přesáhla výši 500 000 Kč. Autorka článku se obrátila na Lesní společnost Stříbro, a.s. v průběhu letošního roku se žádostí o prominutí dlužné částky a tato společnost by byla ochotna prominout část dluhu představovanou částí poplatku z prodlení, avšak za předpokladu průběžného hrazení a uhrazení nominální části dluhu.

Pan Pavel není jediným dlužníkem Lesní společnosti Stříbro, a.s. a vzhledem k tomu, že společnost se svých práv domáhá i ve všech ostatních případech, není možné na základě něčích subjektivních pocitů a za podmínek absolutní nespolupráce dlužníka mluvit o odpuštění dluhu. Je pravdou, že dluh na nájemném je s ohledem na platnou legislativu a jí stanovenou výši úroků z prodlení velice nákladnou záležitostí, ale tím spíše by měl dlužník více spolupracovat.

Přesto se objevil článek, který Lesní společnost Stříbro, a.s. velmi ostrým způsobem napadá, obviňuje z hyenismu a poškozuje její dobré jméno. Autorka článku nikdy u Lesní společnosti Stříbro, a.s. nepracovala, nemá ke společnosti žádný jiný vztah, a přesto si osobuje právo k vyřčení velmi ostrých soudů a pomluv proti kterým je společnost připravena se bránit neboť postupuje v mezích zákona a hájí svá práva.

Na závěr ještě následující úvaha: Autorka článku opakovaně uvádí, že pan Pavel je velké dítě, neschopné řídit vlastní život a být za něj odpovědný. Řešení podobných situací jistě přísluší jiným institucím, než je soukromý podnikatelský subjekt. Posoudit, jestli příslušné instituce v případě pana Pavla selhaly či nikoliv už je na posouzení odborníků a není cílem tohoto článku.

Ing. Miroslav Rozner

Lesní společnost Stříbro, a.s.

V Horní Blatné, dne 21.11.2005

                 
Obsah vydání       23. 11. 2005
23. 11. 2005 Blair se pokouší umlčet britská média
23. 11. 2005 Monbiot: Američané užívali ve Fallúdži termobarických zbraní, jako Rusové v Čečně
22. 11. 2005 Bílý dům odmítl tvrzení, že Bush chtěl bombardovat Al Džazíru
23. 11. 2005 EU bude oficiálně vyžadovat od USA vysvětlení ohledně věznic ve středovýchodní Evropě
23. 11. 2005 Věc tak slabá Tomáš  Koloc
23. 11. 2005 Pilsudského stín nad polskými gayi Pavel  Pečínka
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
23. 11. 2005 Podmínky konkursu na zástavbu Karoliny jsou sporné
9. 12. 2005
23. 11. 2005 Česká televize -- vymývání mozků? Milan  Valach
23. 11. 2005 Člověk zahnaný do úzkých -- pohled z druhé strany
23. 11. 2005 Francouzští socialisté vyšli ze sjezdu sjednoceně, ale... Lucie  Doleželová
23. 11. 2005 Věž ze slonoviny Alex  Koenigsmark
23. 11. 2005 Ropný zlom: Nebezpečné omyly Jindřicha Kalouse Jiří  Vačkář
23. 11. 2005 Čína ještě používá mučení
23. 11. 2005 Říman Kato a dlouhonohý svět úsměvů Karel  Moudrý
22. 11. 2005 Rakousko vypracovalo žalobu proti historiku Irvingovi
22. 11. 2005 Strana zelených odsuzuje cílené použití bílého fosforu proti civilním obyvatelům při válečných operacích USA v Iráku
22. 11. 2005 Angela Merkelová byla zvolena první německou kancléřkou Radek  Vogl
22. 11. 2005 Paměť a zapomnění: Symposium o tom, jak se mění pomníky ve střední a východní Evropě
22. 11. 2005 Proč nejsou v ČR idealističtí novináři Fabiano  Golgo
22. 11. 2005 Brezina versus Zeman: 1 - 1 Fabiano  Golgo
22. 11. 2005 Filip versus Kalousek - souboj o nesmysly v přímém přenosu Zdeněk  Jemelík
22. 11. 2005 Ropný zlom: co dělat v České republice Jindřich  Kalous
21. 11. 2005 "Hyde Park" v České televizi Jiří  Jírovec
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce