30. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2005

O Lesní společnosti Stříbro a jejím nelidském zacházení s jedním zaměstnancem:

Chováme se k sobě skutečně co nejsprostěji

Několik poznámek k článku "Člověk zahnaný do úzkých -- pohled z druhé strany" od pana M. Roznera z Lesní společnosti Stříbro z 23.11.2005.

Před časem jsem čtenáře Britských listů informovala o pohnutém osudu Pavla S. a o nelidském zacházení, kterého se mu od společnosti dostalo, když byl vyhozen ze zaměstnání a z bytu a ještě nakonec mu byla uložena povinnost splácet částku půl milionu Kč. A teď se objevil v BL článek, kde se mu znova pokoušejí nasadit "psí hlavu".

A já se tak opět musím brát za člověka, který se vůbec neumí bránit a který by na sobě doslova i dříví nechal štípat.

Pan Rozner evidentně hájí postup vlastní firmy proti Pavlovi S., proti moji kritice, což je zcela pochopitelný počin. Podívejme se však na některé jeho argumenty:

Když v roce 1984 přijala lesní společnost pana Pavla S. do pracovního poměru, očekávala, že zaměstnává člověka s odpovídajícím vzděláním a schopnostmi, který bude plnit svoje pracovní povinnosti (ani povinná vstupní lékařská prohlídka nenaznačila možný problém). Pan Pavel však tyto základní požadavky nebyl schopen plnit. Kromě jiného údajně proto, že "Pavel si asi dostatečně neuvědomoval, že úkolem lesáků je především produkce dřeva a cokoliv, co jim tuto jejich činnost komplikuje, je tudíž z jejich hlediska nežádoucí".

. Pavel S. má od roku 1974 změněnou pracovní schopnost. Tato skutečnost nemohla uniknout závodnímu či obvodnímu lékaři, konajícímu vstupní prohlídku, který je zas povinen zaměstnavateli sdělit vše, co by eventuálně mohlo ovlivnit očekávaný pracovní výkon. Změněná pracovní schopnost mimo jiné vylučuje práci v úkolové mzdě. Na člověka, který jí má, proto nemohou být kladeny stejné požadavky jako na ostatní pracovníky. Avšak v rozporu se zjištěním lékařů bylo po Pavlovi celá léta vyžadováno plnění pracovních norem. Výsledkem nemohlo být nic jiného než přeřazení na nekvalifikovanou práci a naprosto mizivé ohodnocení. Tak např. v roce 1998 činila jeho hrubá mzda pouhých 40906 korun, což po odečtení zdravotního a sociálního pojištění dává méně než 3000 korun čistého příjmu měsíčně. Osobně nedokážu pochopit, že právní řád zřejmě umožňuje, aby člověk dostával tak nízkou mzdu.

Dále není pravda, že by nízký pracovní výkon Pavla S. souvisel nějak s jeho ochranářskými aktivitami. Panem Roznerem citovaná věta z mého článku byla zcela vytržena z kontextu čímž byl její smysl překroucen. Připomínám, že jsem psala:

. . .Za druhé nebyl dostatečně loajální. Jeden příklad za všechny: V roce 1990 se na polesí v němž pracoval zasadil o zřízení přírodní rezervace. Za tento jinak chvályhodný čin však nebyl Lesní společností doceněn, ba právě naopak. Jeden z jeho kolegů tehdy prohlásil (citace je doslovná): "Vy kurvy ochranářský, vy nám zaserete celý les !". Pavel si asi dostatečně neuvědomoval, že úkolem lesáků je především produkce dřeva a cokoliv, co jim tuto jejich činnost komplikuje, je tudíž z jejich hlediska nežádoucí, a tak mu to holt musel někdo vysvětlit "po lopatě". . .

. Ale vraťme se k článku p. Roznera.

. . . I po skončení pracovního poměru mohl pan Pavel dál bydlet v bytě patřícím Lesní společnosti Stříbro,a.s., ale bohužel, nedostál ani základní povinnosti nájemce bytu, totiž platit nájem. První dlužná částka se datuje od prosince 1996, poslední má datum duben 2000. Kdo ze čtenářů má zkušenosti s " neplatiči nájemného" jistě dobře ví, že k možnosti vypovědět neplatiči nájemní smlouvu na byt vede dlouhá cesta od řešení problému dohodou, stanovení splátkového kalendáře až k možnosti podat výpověď nájemní smlouvy s přivolením soudu.

Toto je ale ovšem jen čisté farizejství. Pan Pavel zřejmě nedostál základní povinnosti nájemce bytu nikoliv proto, že by se chtěl zločinným způsobem obohacovat na úkor Lesní společnosti, ale jen a pouze díky tomu, že pobíral mzdu cca 3000 korun, a to z důvodů výše uvedených. Ať někdo zkusí vyžít s takovou částkou ! V době, kdy byl Pavel bez práce byl navíc jeho příjem nulový. A zkuste hledat práci, je-li vám 50 let a máte-li změněnou pracovní schopnost! Nakonec pan Rozner píše:

Přesto se objevil článek, který Lesní společnost Stříbro, a.s. velmi ostrým způsobem napadá, obviňuje z hyenismu a poškozuje její dobré jméno. Autorka článku nikdy u Lesní společnosti Stříbro, a.s. nepracovala, nemá ke společnosti žádný jiný vztah, a přesto si osobuje právo k vyřčení velmi ostrých soudů a pomluv proti kterým je společnost připravena se bránit neboť postupuje v mezích zákona a hájí svá práva.

V mém článku se vyskytují pouze snadno ověřitelná fakta a žádné pomluvy ! Kdo tvrdí opak, sám pomlouvá. Proti nikomu neintrikuji; jde mi jen o pravdu a spravedlnost. Nevím proč bych se nemohla zastat člověka, na kterého zřejmě celá společnost kašle -- ani k tomu dokonce není nutné, abych s Lesní společností měla cokoliv společného. Rozhořčuje-li se pan Rozner nad označením hyenismus, měl by si uvědomit, že tuto interpretaci skutečností uvedených v mém článku (které ostatně sám potvrdil) nikomu nevnucuji. Vyplývá totiž z těchto skutečností sama od sebe. Jediný, kdo může poškodit dobré jméno Lesní společnosti je Lesní společnost sama. Kauza Pavla Saláka nasvědčuje tomu, že se jí to zřejmě dokonale povedlo.

Lesní společnost se zřejmě chystá bránit, ač mi není jasné proti komu či čemu vlastně. Bohužel je smutnou pravdou, že nesolventního dlužníka lze zřejmě třeba i stáhnout z kůže, a to i bez přihlédnutí k okolnostem jež ke vzniku dluhu vedly. Oproti časům, kdy Shakespeare psal svého kupce Benátského, se v tomto ohledu v podstatě nic nezměnilo. Avšak nezměnilo se ani to, že veřejnost má v odůvodněných případech právo morálního odsudku neetického chování věřitele.

Donedávna jsem nerozuměla jedné věci. Podával-li Pavel S. celá léta neuspokojivý pracovní výkon, proč s ním Lesní Společnost nerozvázala pracovní poměr, jak se dnes z tohoto důvodu činí bez skrupulí, již daleko dřív?

Teď si uvědomuji, že vysvětlení tkví asi právě v tom, že Pavel S. má změněnou pracovní schopnost a jako takový je dosud chráněn zákonem, který zabraňoval jeho propuštění až do okamžiku, kdy sám porušil pracovní kázeň. Je až s podivem, že mu to trvalo tak dlouho.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2005
30. 11. 2005 Bush: Nemá kam prchnout
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Chcete do ČR? Předložte 30 000 Eur nebo originál zdravotního pojištění
30. 11. 2005 Příliš mnoho otázek Stanislav A. Hošek
30. 11. 2005 Znepokojení Richard  Weiner
30. 11. 2005 Chováme se k sobě skutečně co nejsprostěji Sylvie  Vařeková
29. 11. 2005 Tupohlaví odboráři Milan  Valach
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Mašínové: partyzáni i teroristé zároveň Pavel  Pečínka
9. 12. 2005
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
30. 11. 2005 Kde končí Reality Show, tam začína realita. Civil War. Sylvia  Rychlá
30. 11. 2005 Co Fabiano Golgo neví o vnímání médií u některých Čechů Tomáš  Koloc
30. 11. 2005 S přáním úspěchu, nikoliv profitu
30. 11. 2005 Neházel bych sportovce do jednoho pytle s pornoherci a lehkými děvami
29. 11. 2005 Shakespeare a reality shows Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 Odhalení: komu jsme vlastně podobní Štěpán  Kotrba
30. 11. 2005 Komunismus a kultura Boris  Cvek
30. 11. 2005 Praxe prokáže vzestupnou linii společenského pokroku Michael  Kroh
29. 11. 2005 Policie vyšetřuje překladatele Harryho Pottera Štěpán  Kotrba
29. 11. 2005 Pochybitelé na Czechteku podle ombudsmana Tomáš  Gawron
29. 11. 2005 Televize Al Džazíra bude konzultovat právníky ohledně Bushovy údajné hrozby ji vybombardovat
29. 11. 2005 Vatikán potvrdil zákaz vstupu do kněžského stavu pro homosexuály
29. 11. 2005 Nebezpečná fakta týkající se stoupence Fidela Castra Fabiano  Golgo
29. 11. 2005 Dávejte si pozor na penzijní fondy Petr  Říha
29. 11. 2005 Ze světa kolem nás Egon T. Lánský
29. 11. 2005 Svět peněz je světem svobody? Bohumil  Kartous
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005