4. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2006

Britský ministr obrany John Reid požadoval v pondělí, aby byly přepracovány Ženevské konvence o zacházení s válečnými zajatci. Vyjádřil názor, že válečná pravidla z dvacátého století už nepostačují. Reid tvrdil, že je zapotřebí radikálních změn, ve snaze zabránit hrozbě "barbarského" globálního terorismu.

"Riskujeme, že se budeme snažit vyhýbat se konfliktům z jednadvacátého století podle pravidel ze století dvacátého. Tato pravidla ale vznikla, když ještě neexistovali dnešní nepřátelé," uvedl Reid.

V projevu v londýnském vojenském Royal United Services Institute varoval Reid, že právní rámec pro preventivní vojenské útoky či preventivní útoky proti genocidě či internímu útlaku už nestačí.

Sloupek
Radek Malý

Co když jsou naši andělé jako my?
Bez křídel, smutní, nudní a lakomí...
Vim, že ne. Ale -- kdyby to tak bylo?

V Makru jsou v akci makrely mražené.
Uvnitř to zebe. A zebe to i vně.
Ulevilo se, ale nějak divně.
Co když jsou naši andělé tak, že ne?

Vim, že ne, že sou. Že sou v plné polní.
Že vždycky všecky naše pády zvolní,
první i sedmý... jen se nesmíš ptát.

Tak ptám se, spadlý, nad zlevněným zelím:
Jak's mohl přestat věřit na anděly,
maličký...? Kde jsou? Nejsou? Listopád..

z časopisu Pandora, č. 11 (2005) vybral Štefan Švec

4. 4. 2006

Dne 1.2. 2006 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla odejmuta právní moc a tedy i vykonatelnost stavebnímu povolení na MÚK Malovanka. Přesto dále nerušeně probíhá stavební činnost. Už celé dva měsíce! Jde o názornou ukázku civilizovanosti pražského úřednictva i vedení hlavního města Prahy. Touha po uskutečnění miliardového kšeftu je podle všeho tak silná, že se troufale ignoruje nejen zjevná, doložená a těžko odčinitelná zhoubnost uvedené stavby, ale dokonce i zákon a soudní verdikt! Nemluvě už vůbec o slušnosti, profesionalitě a ochraně veřejných zájmů, o povinné ochraně obecného dobrého námi volenými politickými reprezentacemi. To vše se děje za naše peníze daňových poplatníků a dokonce i na dluh, tedy na úkor budoucích generací. Občané hlavního města by toto měli vědět!

4. 4. 2006

K diskusím a polemikám ohledně pravicovosti a levicovosti na naší politické scéně přispěl způsobem, který by neměl být jen tak zapomenut, pilný a, proč to nepřiznat, i často inteligentně vtipný, bývalý místopředseda vlády a místopředseda ODS Miroslav Macek v článku "Pravý úhel pohledu" (MF Plus 12/2006). Učinil zde především rázný konec všem, kteří mezi levicí a pravicí váhají nebo dokonce tvrdí, že nejsou ani pro levici, ani pro pravici a dívají se dopředu. "Kdo tvrdí, že není ani pravičák ani levičák, je levičák", tvrdí M. Macek. Konečně víme, že Bursík a spol. si nám tak mohou vykládat co chtějí!

4. 4. 2006

Nejen Česko, ale velkou část Evropské unie (EU) v posledních letech často trápí   nadbytek vody, většinou se z toho ale Evropané relativně rychle vzpamatují. Velké části světa naopak dlouhodobě trpí nedostatkem vody, hlavně, ale nikoli pouze, té hygienicky nezávadné, tedy pitné. 4th World Water Forum se ve dnech 16. - 22. 3. 2006 uskutečnilo v Mexico City pod názvem "Lokální akce pro globální výzvu", aby diskutovalo o zprávě OSN a vyvodilo z ní závěry. Sešli se tam zástupci téměř 150 vlád a jistě by bylo dobré dozvědět se od představitele České republiky, co se tam dohodlo a co na to našim jménem říkal. O tom by i česká média snad informovala...

4. 4. 2006

Je pochopitelné, že jakákoliv diskuse o energetice, zejména s ohledem na její budoucí uspořádání a formu budí veliký zájem. Je to proto, že způsob získávání energie je základní charakteristikou každého organismu či společenství. Nyní se nacházíme v přelomové době; budeme muset opustit majoritní energetický systém, protože vyčerpáme jeho zdroje. Je na nás, abychom dobře uvážili, kam budeme další vývoj směrovat, především kam budeme investovat prostředky na výzkum a vývoj. Bylo by správné se podívat na všechny hlavní možnosti, které v tuto chvíli máme k dispozici.

4. 4. 2006

Monitor Jana Paula

Nedovedu si představit, co by lidé dělali, kdyby najednou přestala fungovat veškerá média. Zhroutil by se internet, nevyšly by noviny, časopisy, přestalo by hrát rádio, vysílat televize, zmizely by bilboardy, a to by trvalo třeba rok, anebo pořád. Zavládly by chaos a nejistota. Lidé by se museli obrátit zřejmě sami k sobě a s tím, co by tam nalezli, by si museli vystačit.

4. 4. 2006

Mohu říci, že s některými závěry pana Štěpána Kotrby v článku "Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek" lze do značné míry souhlasit, píše čtenář Aleš Háva. Alespoň s argumentem typu, jak se stoletá, pětisetletá a tisíciletá voda stávají pomalu a neodvratně vodami desetiletými, pětiletými či ještě kratšími. A je hloupost domnívat se, že se jedná o jevy nahodilé, neřku-li přechodné. Jedná se o jeden z mnoha specifických syndromů nového tisíciletí, s nímž bude záhadno se smířit a naučit žít.

4. 4. 2006

Proč vlastně máme nepřímou, zastupitelskou demokracii? Důvody jsou technické. V minulosti nebylo možné v rozumné době sesbírat hlasy od několika milionů obyvatel. Proto si obyvatelé zvolili své zástupce, který zastupoval jejich zájmy. Voliči nad těmito zástupci, poslanci a senátory postupně ztráceli kontrolu. A naopak, volení zástupci začali rozhodovat sami o sobě. Odhlasovali si právní nedotknutelnost, jsou doživotně nepostižitelní za činy, které spáchají během svého funkčního období. Prohlásili sami sebe za něco více, než jsou lidé kteří je zvolili. To jim ale nestačí.

4. 4. 2006

Ve svém předcházejícím článku jsem psal o víře v jednoho boha a její principiální neslučitelností s demokracií. Demokracie totiž stojí na uznání plurality lidské společnosti a právu všech jejích členů se společně a rovnoprávně podílet na její správě i na rozhodování o zákonech, kterými se tato společnost bude řídit. Rovněž jsem poukázal na hlubokou vnitřní mentální příbuznost komunistických stran východního typu a hierarchických církví, jakými jsou např. církev katolická či pravoslavná. To ovšem není žádný objev. Již francouzští osvícenští filozofové zhodnotili praktickou zkušenost s autokratickým charakterem katolické církve ve své filozofii.

3. 4. 2006

Více než dva měsíce před volbami se ukazuje na základě srovnání dlouhodobých trendů překvapující podobnost chování sympatizantů jednotlivých stran při odpovědích na otázky, koho by volili - s průběhem křivek průzkumů a voleb už proběhlých.

Pokusili jsme se o srovnání a extrapolovali výsledky do podoby volebního výsledku pro parlamentní volby roku 2006. Neberte proto prognózu jako "Bohem zjevenou budoucnost". Bůh není a voliči si za výsledek voleb vždy mohou sami. Každý z nich tou měrou, jak odpovědně a prozíravě volil ty, kteří se nakonec do parlamentu dostali. Ne podle řečí, ale podle skutků v minulosti i přítomnosti poznáte je...

A tato prognóza? Je to jen taková grafická hra...

Povodeň 2002 - Zálezlice
3. 4. 2006

Britské listy vám přinášejí ohlédnutí za povodněmi před čtyřmi lety. Pro poučení, pokud jsme se od té doby poučili... Vláda nyní vyhlásila kvůli záplavám v 7 krajích stav nouze, dvě miliardy z dividend ČEZ půjdou z rozhodnutí vlády na záplavy, ministr financí Sobotka navrhl zvýšit kvůli povodním rozpočet o 5 mld. Kč.

Jako by se ale od té doby před čtyřmi lety nic nestalo. Ale ne, to není pravda - stalo se toho moc. Byl schválen zákon o výjimečném stavu, zákon o integrovaném záchranném systému, proběhla řada cvičení. Vypracovaly se protipovodňové plány. Bohužel někteří starostové si mysleli, že na nic nejsou a hodili je do šuplete, místo toho, aby začali horečně stavět poldry a hráze. Někteří idioti si koupili vynikající stavební parcely za lacino - v záplavovém území... Uvěřili mediálnímu mýtu o tisícileté vodě. Některým hrázným se dodnes zdá, že počínající povodeň je důvod roztočit Francisovy turbíny naplno a zapomínají, že přehrady plní především roli zásobníků, zadržujících vodu a až teprve poté roli výroben elektrické energie. Hlupáci ve funkcích starostů, kteří tvrdili, že metro je bezpečné i uprostřed povodní, už nejsou starosty. A ti, co starosty jsou, už ví, co nikdy nesmí říkat. Někteří úředníci státu či povodí stále ještě neví, co mají dělat, když je vyhlášeno povodňové nebezpečí.

Ale to jsou dětské nemoci budoucnosti - budoucnosti, která nás nemine. Jestliže byly povodně jednou za pět let, pak jednou za čtyři roky, není to "stoletá" či "tisíciletá" voda. Je to pro příště "dvouletá" voda. Nepřijdou-li přívaly vod na jaře s jarním táním, přijdou na podzim se silnými bouřkami. Nebudou-li to povodně, bude to sněhová kalamita, přinášející dva metry sněhu při třicetistupňových mrazech. Musíme se učit, jak přežít budoucnost stále vrtkavějšího počasí. Nic jiného nezbývá. Protože pojišťovny už nikdy nepojistí nikoho, komu vyplatily pojistku... A přijde doba, kdy pojišťovny už nepojistí nikoho. Protože pojistná matematika se zhroutí. Zaplaťpánbů za moudrost rybníkářů Jakuba Krčína a za inženýrskou erudici stavitelů přehrad z dob ranného socialismu.

Povodně 2002 66 FOTOGALERIÍ

Povodně a změna klimatu TÉMA BL
3. 4. 2006

Dle obecných politologických zásad je posuzována stabilita jednotlivé země a její demokratický standard zpravidla jejím poměrem k menšinám. Definice pojmu menšina může být dosti široký. Ne přesně do této kategorie zapadá i poměr k ženám a jejich postavení ve společnosti. Ale i tento faktor bývá často určujícím. Nejedná se sice přímo o "náš problém", ale je dobře i tento aspekt mít v povědomí. I on má často velmi vypovídající hodnotu, pokud chceme posoudit z humanitárního pohledu stav určitého společenství a jeho organizačně právní struktury.

Jak již uvedeno, můžeme sledovat menšiny různých kategorií: národnostní, etnické a také různého náboženského zaměření. Pokud své posuzování chceme metodicky zjednodušit a nalézt určitý univerzální přístup, nepochybně by se jednalo o poměr k židovské menšině. Je rozptýlena v mnoha zemích, má svou obecně známou historii a ne vždy okolní "svět" našel k jejím problémům či samotné existenci tolerantní přístup. Podstata je obecně známa. Individuální vztah často určuje i charakter jednotlivce či celé společnosti k hlavním zásadám demokracie.

3. 4. 2006
polemika s reakcí Viléma Gutfreunda v článku O nezaměstnanosti? v reakci na článek Borise Cveka "O nezaměstnanosti".

"Bez nejmenších dokladů nebo argumentů je zde [u Borise Cveka] předložena teze, že zaměstnavatel "v první řadě" je ekonomický partner zaměstnance, a nikoli "vykořisťovatel", jako by se tyto role vylučovaly." Tyto role se opravdu nevylučují a Boris Cvek nic takového neříká, ba ani nenaznačuje. Jde o to, která role je "v první řadě". Je-li to vykořisťovatel, pak vykořisťovanému nezbývá, než permanentně stávkovat nebo stát "samostatně výdělečnou osobou" a práci i výdělek si zajišťovat sám. Pokud si první nemohu dovolit a na druhé z jakýchkoli důvodů nemám, pak je pro mě ekonomicky nejvýhodnější "nechat se vykořisťovat".

3. 4. 2006

Spor o registrované partnerství mi připadl žabomyší, nedůstojný pojetí vztahu dvou osob, jak mu rozumí naše západní, křesťanská civilizace. Nyní, když diskuse utichla, bych chtěl ukázat zcela jinou, byť na slepičí dvorek české politiky se nehodící perspektivu problému.

Prezident Klaus, jak řekl, svým vetem zákona o registrovaném partnerství hájil svobodu. Vzpomínám-li si dobře, jeho argumentace stála na dvou pilířích.

3. 4. 2006

Protože jsem byl konfrontován s názory čtenářů, že články, které píšu jsou příliš složité, na jedné straně, na druhé straně se někdo vyjádřil, že mé články jsou banální. Proto se nyní pokusím vysvětlit oč mi jde, z čeho čerpám, co mě inspiruje. Osobně nedělám nic jiného, než stanovuji význam jednotlivých slov, slovních spojení. Jednoduše řečeno stanovuji sémantický význam slov, či slovních spojení[1]. Podívejme se společně na jeden biblický text, protože tam nejlépe budu moci vysvětlit svůj postup při práci s biblickými texty.

Francie - protesty
3. 4. 2006

Je neděle odpoledne, nemluví se o ničem, než o CPE (návrh zákona o zaměstnávání absolventů škol, Chirakem čerstvě schválený - poznámka redakce). Na tržištích a v kavárnách, kde se tradičně v neděli před obědem mluví o fotbalu a o ženách, se mluví o CPE, o pátečním projevu Chiraka a o další demonstraci chystané na úterý. Levicové strany a organizace rozdávají na tržištích letáky, zvou na úterní demonstraci. Mezi rajčaty a banány se diskutuje. Počet těch, kdo si "troufnou" odsoudit studenty, blokující fakulty, lycea a dálnice, se pohybuje kolem několika procent. Dost to připomíná loňské referendum o euroústavě, nebo spíše proti ní. V televizi se samozřejmě mluví o CPE. V poledne jsem vyslechl toto: "Dnešní sociální, politická, ústavní, vládní a morální krize by vypukla i bez CPE, tak jako by první světová války stejně vypukla i bez sarajevského atentátu."

Hollandovo vedení Socialistické strany se rozhodlo "prudce otočit kormidlo doleva".

12. 2. 2006

V lednu 2006 přispělo celkem 130 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 34 236.00 Kč. Příjem z reklamy byl 5500 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 1078.19 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než deset tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?   
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?   
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
8. 2. 2006 Výhrady politického svědomí Oskar  Krejčí
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha

Školství RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2006 Leeds University suspendovala rasistického učitele   
21. 2. 2006 David Irving jako "mučedník za svobodu projevu"?   
21. 2. 2006 "Al Džazíra: I v Evropě existují tabu"   
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení   
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu   
16. 2. 2006 Dolní sněmovna přece jen schválila trestný čin "glorifikace terorismu"   
16. 2. 2006 Rusko zakázalo urážky náboženství   
16. 2. 2006 Čínská stará garda varuje, že cenzura médií způsobí "společenskou katastrofu"   
15. 2. 2006 I osoby s bigotními názory a popírači holocaustu musejí mít právo mluvit   
10. 2. 2006 Svoboda slova s bombou na hlavě Bohumil  Kartous

Český film RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2006 Nebýt dnešní, aneb nemá tady někdo dvojníka Patrik  Hronek
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   

Rasismus RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2006 Leeds University suspendovala rasistického učitele   
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
21. 1. 2006 Server iDnes zrušil diskusi pod článkem o Romech   
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti   
16. 1. 2006 Tvrdě nacistické stránky v češtině Jan  Čulík
8. 1. 2006 Sprostý rasismus na serveru Novinky.cz je dál šířen bez korekce   
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz   
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
27. 12. 2005 Novinky.cz: "Chtěl bych mít od cikánské krve špičky bot"   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn   
30. 1. 2006 Petr Partyk požádal o podmíněné propuštění   
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi   
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!   
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík

Měli by čtenáři finančně přispívat na Britské listy? RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005   
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...   
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy   
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo   
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Vydávat noviny za 8.600.- Kč měsíčně je výkon hodný Davida Copperfielda   
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel   

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2006 Tak nějak divně se mi ulevilo... Radek  Malý
3. 4. 2006 Předehra Štěpán  Kotrba
30. 3. 2006 Žádostivost Štěpán  Kotrba
30. 3. 2006 totální prázdnota Michal  Šanda
27. 3. 2006 V rodině Jan  Nedvěd
24. 3. 2006 Letní ráno Václav  Vokolek
23. 3. 2006 19. Jaroslav  Žila
22. 3. 2006 Pohled z okna Jaroslav  Kovanda
21. 3. 2006 Pokusy zbožíznalcovy Vít  Kremlička
20. 3. 2006 Bez tebe Jaroslav  Vrchlický

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2006 Tři cesty Milan  Smrž
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu   
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?   
25. 1. 2006 Mráz přichází z východu Oskar  Krejčí
25. 1. 2006 Boj o ropu a íránská nezávislost Mojmír  Babáček
23. 1. 2006 Mapa není území Jindřich  Kalous

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2006 Krátká nevědecká úvaha o umění Martin  Damašek
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
3. 3. 2006 Stíhání klienta IuRe soud podmíněně zastavil   
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"   
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby   
9. 1. 2006 Ministr kultury Vítězslav Jandák: "Na CzechTek se přijedu podívat!" Martin "Juki" Jyrkinen
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2006 Misperceiving Blair as a Social Demokrat Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
24. 1. 2006 Intellectual populism in Czech politics Jan  Čulík
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
14. 12. 2005 In reality TV, echoes of the plebeian past Jan  Čulík
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík

Ptačí chřipka RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2006 Analýza obětí pandemie z r. 1918 by pomohla proti ptačí chřipce   
30. 3. 2006 Ptáci: Ptačí chřipka není problém. Problém jsou lidé, kteří se jí bojí   
22. 3. 2006 Virus ptačí chřipky se rozštěpil   
1. 3. 2006 Kočka, usmrcená ptačí chřipkou, byla nalezena v Německu   
28. 2. 2006 Vtip pro jedenáctileté   
21. 2. 2006 Zatím se člověk nakazí ptačí chřipkou jen přímým kontaktem s nakaženým ptactvem   
21. 2. 2006 Thajští psi jsou nositeli ptačí chřipky, šíří se však od nich dál?   
21. 2. 2006 Ptačí chřipku šíří drůbeží farmy   
20. 2. 2006 Poučení z Dálného východu - jak Vietnam úspěšně neutralizoval ptačí chřipku   
13. 1. 2006 Britský plán proti ptačí chřipce   

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně   
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí   
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
3. 1. 2006 Perzekuce před listopadem a po něm: Jeden malý rozdíl Pavel  Urban
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2006 Vláda krade občanskou svobodu   
25. 2. 2006 Británie terčem kritiky za zákon o shromažďování informací o elektronické komunikaci   
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace   
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech   
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU   
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
20. 1. 2006 Pětatřicátníci, sociálně cítící a další... Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2006 Kosovo: Menšiny "většinové" společnosti Miroslav  Polreich
31. 3. 2006 Vyvraždění Židů v Kosovu - "one is plenty" Miroslav  Polreich
21. 3. 2006 Miloševič - válečný zločinec? Jan  Makovička
20. 3. 2006 Moderní tragikomedie Jiří  Jírovec
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev   
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
25. 2. 2006 Na reakci není nikdy pozdě Jan  Kavan
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
15. 12. 2005 Protnuté Kosovo aneb lesklá sečna pravděpodobným daňovým rájem Jakub  Tayari

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic