17. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2006

Jak efektivně financovat české školství

Při řešení reformy českého školství je značný důraz kladen na vybavování škol počítačovou technologií. V jednom z mých předešlých článků byla uvedena zkušenost, kterou při masových investicích do této technologie získali američtí pedagogové, totiž že pouhé vybavování škol touto technologií nemá uspokojivý efekt, pokud nejsou splněny další požadavky.

Vrátím se proto ještě jednou k mým dřívějším připomínkám (Britské listy "Učitelé, počítače a gramotnost", 14.2.2006) vyjádřených v rovnici, která tyto požadavky objasňuje: učitel + počítač + žák = učení Podle mého názoru je v této rovnici na prvním místě správně uveden učitel, jako rozhodující osobnost. Ale jaké požadavky z hlediska efektivní výuky ( za jedno z možných řešení považuji krokovou výuku teorie i praxe - Britské listy, 18.1.2006) má v současnosti učitel splňovat?

Musí být didakticky i počítačově gramotný. Do didaktické gramotnosti učitele zahrnuji jeho schopnost efektivně učit. Jaké požadavky má splňovat počítač? Musí také mít didakticky (efektivně) gramotný program! A co žák? Pokud budou splněny první dva požadavky uvedené v rovnici, potom bude žák "motivován problémem, otázkou, výuka se změní v sérii otázek a odpovědí, jeho odpověď bude samostatně vytvořená nebo vybraná, bezprostřední a převážně správná!" Takto budou respektovány zásady efektivní výuky.

Tyto poznatky lze také využít při řešení v našem současném školství mimořádného problému: "Kolik finančních prostředků do něho vkládat a kam je optimálně směrovat?"

Jan Ámos Komenský ve svých spisech uvedl myšlenku Martina Luthera, který vybízeje německá města k zřizování škol pravil:"Kde se na stavbu měst, hradů, pevností a zbrojnic vynaloží jeden dukát, tam se jich má vynaložit sto na řádné vzdělání jednoho mladíka, jenž by mohl, až dospěje v muže, zase jiným býti vůdcem ke všemu dobrému.Neboť dobrý a moudrý muž je nejdražším klenotem celého státu, na němž záleží více než na nádherných palácích, více než na hromádkách zlata i stříbra." Komenský ve svých dílech tuto myšlenku doplnil o své požadavky na zřizované školy, které toto zhodnocení umožní.

Uvedené myšlenky vedou k zdůvodnění množství investic, které je do našeho školství zapotřebí vkládat.

Mimořádně důležitým je vyřešení problému:" Kam investice do školství směrovat, aby přinesly co největší efekt a případným oponentům dokázaly správnost zvoleného řešení?" K efektivnímu vyřešení tohoto problému může posloužit didaktická úprava výše uvedené rovnice: učitel + počítač + žák = učení

1. Učitel musí být didakticky i počítačově gramotný.

2. Program počítače musí být také didakticky gramotný.

Potom má tato rovnice podobu: "didakticky i počítačově gramotný učitel + didakticky gramotný počítač + žák = efektivní výuka

Z výsledku průzkumu, který na objednávku MŠMT provedla agentura STEM/MARK vychází, že z učitelů základních a středních škol je počítačově gramotných 33%, při jejich věkovém průměru 48 let.

Pojem "didakticky gramotný" doplním ještě o požadavek "vnitřně motivovaného učitele" (neexistuje totiž vnější motivace která by pohnula člověkem ke změnám Pokud lidé mění své zažité postoje a jednání je to vždy vyvoláno vnitřními motivačními silami, které jsou u každého z nás rozsáhle jiné!) tedy takového, který neustále přemýšlí jak efektivněji učit.

Nejvyššího stupně efektivity výuky tedy může dosáhnout vnitřně motivovaný didakticky i počítačově gramotný učitel, který využívá počítač s didakticky gramotným programem.

Teprve nyní se můžeme pokusit vyřešit problém: kam směrovat investice vkládané do našeho školství, aby přinesly co největší efekt a případným oponentům dokázaly správnost zvoleného řešení?

Pokud se učitel rozhodne že bude využívat pro přípravu na výuku i v jejím průběhu počítač, musí být počítačově gramotný. Jestli nepatří k počítačově gramotným, musí absolvovat odborné školení a bude potřebovat počítač nejen ve škole, ale i doma.. Má-li být i didakticky gramotný, musí projít školením zaměřeným na moderní metody efektivní výuky doplněné konkrétními příklady, případně vyhledat na Internetu publikované odborné články. (Např. "Jak efektivněji učit" Britské listy, 18.1.2006 ).

Pravděpodobně největším problémem bude nedostatek didakticky gramotných počítačových programů. Kde je má didakticky i počítačově gramotný učitel získat, když nemá pro výuku ani učebnice které by spojovaly nejen obory, ale i více předmětů (např. matematiku a fyziku) do jednoho tématického celku. Dosud MŠMT schvalované i nové učebnice, tento požadavek neřeší..

Nabízí se toto provizorní řešení: pokud didakticky i počítačově gramotný učitel vyhledá na Internetu potřebnou odbornou informaci, může ji sám didakticky zpracovat a využít i pro efektivní výuku.

Z dosud uvedeného je zřejmé, že mimořádně úspěšné může být směrování investic do vyřešení první z uvedených podmínek tj. aby vnitřně motivovaný učitel dosáhl potřebnou úroveň didaktické i počítačové gramotnosti.

Je více než pravděpodobné že investice vložené pouze do počítačově technologie bez ohledu na zde uvedené další požadavky budou neefektivně vynaložené a úroveň našeho školství nezvýší.

Pro úspěšnost efektivní výuky s počítačem je rozhodující osobnost vnitřně motivovaného didakticky i počítačově gramotného učitele který při výuce využívá počítač s didakticky gramotným programem. Investice vložené do této osobnosti, při splnění uvedených podmínek, budou efektivně zhodnocené!

Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy efektivní využití investic do školství neřeší. Neřeší ani problém efektivního využití počítačové technologie ve školách.

Vzhledem k současnému stavu našich učitelů nejen z hlediska věkového průměru (48 let) ale i s přihlédnutím k úrovni jejich počítačové gramotnosti (33%) tak především noví absolventi pedagogických fakult, pokud budou didakticky i počítačově připraveni (gramotní) pro výuku ve školách vybavených počítačovou technologií, mohou přispět nejen ke snížení věkového průměru učitelů ale i ke zvýšení úrovně jejich počítačové gramotnosti.

Proto za další efektivní využití investic vkládaných do školství považuji finanční podporu motivace nových absolventů pedagogických fakult k jejich kladnému rozhodnutí pro nástup do škol.

Neuvážené a didakticky nepodložené nároky na zvyšování investic do našeho školství mohou vést k oprávněné kritice těchto požadavků a školství mohou i škodit. .

                 
Obsah vydání       17. 3. 2006
17. 3. 2006 Druhá kniha Miloše Zemana a dva příklady mentální úrovně českého tisku I. Bohuslav  Binka
19. 3. 2006 Demonstrace dnes: Mladí a neklidní se probudili se sněženkami
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu
17. 3. 2006 Registrované partnerství - krok do Evropy Darina  Martykánová
18. 3. 2006 AI: Pište dopisy prezidentu Lukašenkovi
17. 3. 2006 Svět nedodržuje ani jediné z embarg OSN
17. 3. 2006 Kostelany Jakub  Grombíř
17. 3. 2006 Blairova vláda popírá, že povyšuje do šlechtického stavu za peníze
17. 3. 2006 USA zahájily velkou ofenzívu proti sunnitským povstalcům
17. 3. 2006 Zelení v Evropě: ve vládě či v opozici? Pavel  Pečínka
17. 3. 2006 Týden vypnuté televize (letos 24. až 30. dubna)
16. 3. 2006 Kosmická bytost člověk Miroslav  Vejlupek
17. 3. 2006 Hušák: Problémy Duhy nebo Martina Bursíka jsou nám jedno
17. 3. 2006 Politikům se hodí, že Svobodná Evropa i česká BBC byly zrušeny
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko
16. 3. 2006 Irácké střípky Jakub  Rolčík
17. 3. 2006 Časopis Maxim a přivazování dětí
17. 3. 2006 Josef Vít kontra obránci Tibetu Pavel  Urban
17. 3. 2006 Kdo platí, nemusí vždy poroučet Pavel  Urban
17. 3. 2006 Základem státu je: neustálý růst HDP (a nikdy jinak) Jaroslav  Pour
16. 3. 2006 Internet je svině, pane Janouchu Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas Jindřich  Kalous
16. 3. 2006 Duel Berlusconi versus Prodi -- rozhodne o výsledku italských voleb televize? Josef  Brož
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy   
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš