21. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2006

Tři utopické návrhy soudní

Ve věci občana Partyka a soudkyně Brožové

Na oba "dolehl" právní řád, na pana Partyka vězením a na předsedkyni NS Brožovou jen odvoláním. Zatímco soudkyně Brožová je odvolávána z vysoké funkce a proto je mediálně známa a v mediích frekventovaná, případ řadového právníka Partyka pro televizi a celostátní deníky představuje nezajímavou drobnost, a tudíž z jejich hlediska je jaksi tzv. pod jejich rozlišovací schopnosti. Navíc novináři, mající psát o právním rozhodnutí, velmi často z pocitu vlastní nejistoty a potřeby "krytí" před výtkami z neprofesionality kopírují onen poněkud slizký alibismus politiků a omezí se na pouhé konstatování.

Že rozhodnutí soudních orgánů se mají respektovat a ne komentovat.

A tak zbývají jen nepříjemné zkušenosti těch, kteří s nějakým řízením přišli do styku, k nímž má zbylá, soudním či jen správním řízením dosud nezasažená, část občanů pochybovačný postoj: Buď něco provedli, nebo se třeba jen pustili do něčeho, co pak nezvládli. Nejen soudní, ale i správní řízení či pracovně-právní řízení je akt, který svými důsledky může poznamenat každého, jak by dodal významný český občan Josef Švejk: ...vinnej, nevinném, tam se to bere po řadě...

Před pár lety jsem v TV zčásti shlédl nějaký britský film v němž šlo o kariéru právníka, který byl posléze jmenován soudcem. Z toho filmu si pamatuji jen jedinou větu z jeho nástupního proslovu:

... nyní budu řídit osudy lidí...

K tomu totiž veda ona "posvátná kráva" absolutní soudcovské nezávislosti.

Zkusme si seřadit fakta.

Případ Petra Partyka, je po stránce faktické popsán v řadě internetových médií, např. mimo Britské listy např.také na serveru Lupa Lupa.

V říjnu 2000 se starosta Prahy 7 Dub sebechválil za zabezpečení zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a tím "vyprovokoval" k diskuzi právníka Petra Partyka, který mu vyčetl nezájem o problémy prostých občanů. Partyk bydlel v té době v nejvyšším patře domu bez střechy. Na stavebním úřadě Prahy 7 pak působil jistý ing. Chour. Na jeho jméno si někdo otevřel mailovou schránku, ze které začaly být rozesílány pornografické materiály. Na Chourovo trestní oznámení reagovala policie obviněním Partyka, který byl pak následně odsouzen ke na 1 rok pro pomluvu (s Chourem dříve jednal ve věci svého bytu). Trest byl po odvolání změněn na 200 hodin veřejně prospěšných prací a poté na 150 hodin. Po opětovném nenastoupení trestu byl soudcem odsouzen Partyk na 75,5 dne vězení. Po zatčení Partyka panu Chourovi urážlivé maily přestaly chodit.

Soudní znalec v podstatě konstatoval, že nelze s jistotou prokázat, že Partyk tyto urážlivé maily poslal, je však "téměř jisté", že byly odeslány z pracovního počítače P. Partyka.

Odporem, odvoláním a dovoláním vyčerpal Partyk dostupné opravné prostředky.

Petr Partyk k tomu rozhodnutí říká:

"Můj případ je přímo učebnicovou ukázkou účelově špatné aplikace zákona. Odůvodnění rozsudků vykazuje tak zarážející prohřešky proti elementární logice, že je velmi obtížné, ne-li přímo nemožné nepohrdat takovými soudci. Ignorování závěrů znaleckého posudku stejnými orgány, které si jeho vypracování vyžádaly, nemá nic společného s volným hodnocením důkazů; je to hodnocení svévolné."

K Partykově věci se např. na portálu eJustice píše:

"...Jelikož ale nepíše o sekeře, ale o e-mailech a diskusních fórech, čemuž v justici málokdo rozumí, odpověděl Nejvyšší soud takto: "Obviněný pouze opakuje již dříve uplatněné argumenty, s nimiž se soudy obou stupňů dostatečně a logicky vypořádaly.""

Pro čtenáře, kteří to neznají, ona v opravném prostředku napadaná "dostatečnost a logickost" rozhodnutí v hantýrce soudních a správních zamítacích aktů bývá často pojmenována jako "brojení", čili soud či správní orgán tím obviněnému či účastníkovi dává nálepku "kverulanta, čili persóny, která musí být dovedena k poznání, že odpor v jejím postavení je marný.

Nyní je připravena půda pro srovnání s případem předsedkyně Nejvyššího soudu I. Brožové.

Již před jejím jmenováním byl zámysl tehdejšího prezidenta Havla jmenovat Elišku Wagnerovou soudkyní Ústavního soudu a současně s tím na tak uvolňované místo předsedy Nejvyššího soudu jmenovat I. Brožovou bez konzultace s vládou, konkrétně s předsedou Legislativní rady vlády Pavlem Rychetským a ministrem spravedlnosti Burešem, od nich přijímán jako jistý prohřešek proti duchu zákona. Pavel Rychetský k tomu 14. února 2002 v Interview BBC poznamenal:

"Ani v monarchii by to nebylo možné, já si nedovedu představit v moderní monarchii, v normálním světě, aby se tak zásadní rozhodnutí dozvídali nejvyšší ústavní činitelé ze zpráv ČTK, a ne na základě konzultace nebo alespoň sdělení třeba z kanceláře prezidenta."

Samotná odvolávaná I. Brožová se např. pro Právo ze dne 3. 2. 2006 vyjádřila tak, za výraz arogance považuje to, že jí ani ministr spravedlnosti Pavel Němec, ani Klaus nedali prostor k vyjádření a tak nemohla se bránit. Doplňuje, že "je to horší než za totality, kdy mně jako nepoddajné soudkyni dal tehdejší ministr spravedlnosti prostor pro obhajobu a celé mé vyjádření nechal přezkoumat."

Prezident tento názor Brožové razantně odmítl a označil jej za zcela nepochopitelný a nepřijatelný. Proto prý I. Brožovou nepozval k osobnímu jednání.

Petr Uhl v Právu dne 3. 2. 2006 v článku Brožová odvolána, bude líp? uvádí:

"Ten, kdo z funkce odvolává, musí ale odvolání odůvodnit. Důvodem může být jen porušování zákonem stanovené povinnosti při výkonu státní správy soudů. Klaus Brožové napsal, že nezajišťuje "poslání Nejvyššího soudu spočívající v péči o jednotnost soudního rozhodování, a to v důsledku (jejího) osobního postoje k věci.""

K osobě jejího možného nástupce v témže článku říká:

"Bude Jaroslav Bureš, pokud bude jmenován, lepší? Je protikladem Ivy Brožové. Je schopný právník a soudce, má i zkušenost ministra spravedlnosti, je to velký odborník na občanské právo, právní pozitivista. V minulosti byl blízký ČSSD, která ho neúspěšně navrhla do funkce prezidenta republiky. V té době se mu vyčítalo, že nezveřejnil, že byl před listopadem 1989 několik let v KSČ. Jeho postoje v čele legislativní rady vlády byly často z mého pohledu konzervativní, neliberální. Blízko měl k ODS i ke Klausovi, který bude jistě čelit výtkám, že jmenuje svého člověka. V politice a mocenských hrátkách se Jaroslav Bureš vyzná, asi až moc."

Sám Jaroslav Bureš uvádí jako svůj oblíbený citát Vigilantibus iura - každý nechť si sám střeží svá práva. S tím, co v předchozí větě uvádí Petr Uhl, Burešovo "krédo" zřejmě není v rozporu.

V Právu o den později, 4. 2. 2006, náměstek ministra spravedlnosti Jiří Vyvadil v článku Správným směrem říká svůj názor na předsedkyni NS I. Brožovou:

Patřil jsem dlouhodobě k těm, kdož si myslili, že se dr. Iva Brožová nikdy neměla stát předsedkyní Nejvyššího soudu. Postrádala totiž to základní, co by tento předseda měl ztělesňovat, tj. způsobilost sjednocovat justici a vést ji. ...

Proto rozhodnutí o odvolání Ivy Brožové z funkce vítám, ač jsem si jako právník se zkušeností správního soudce vědom, že může být podrobeno soudnímu přezkumu a nebylo by poprvé, kdyby bylo na základě žaloby proti správnímu rozhodnutí zrušeno. A nejen to. Dovedu si představit tragikomickou situaci, kdyby byl takové žalobě přiznán odkladný účinek a tím došlo k pozastavení účinku odvolacího aktu."

Ani slovo o tom, že občanka Brožová "brojí" proti "dostatečnosti a logičnosti" rozhodnutí ministra spravedlnosti a rozhodnutí prezidenta republiky, ani slovo o konkrétních chybách soudkyně Brožové, jen osobní názory na její styl rozhodování. Ministr spravedlnosti a prezident republiky jsou sice přesvědčeni, že "I. Brožová neplnila, to co jí zákon o NS ukládá", ale všeobecně počítají s tím, že u soudní moci bude mít jistý úspěch. Prvým kladným výsledkem pro ni je to, že Ústavní soud vyhověl jejímu návrhu a rozhodl, že vykonatelnost rozhodnutí o jejím odvolání se odkládá. Mluvčí ÚS k tomu podotkl, že považuje toto rozhodnutí za nezbytný krok, kterým lze předejít případnému nebezpečí právní nejistoty do budoucna.

V případě právníka Partyka prakticky nikdo jeho úspěch nepředpokládal. Sice to nelze označit jako nerovnost před zákonem, jak by mohlo někoho prvoplánově napadnout, ale ještě před vlastním pojmenováním problematiky stojí za to ocitovat komentátora Mitrofanova z Práva 5. 2. 2006 v článku Precedent dr. Brožové:

"Situace, v níž nadřízený rozhodne za podřízeného a pak už jen sdělí verdikt a očekává, že se s ním podřízený smíří, je přitom modelová pro lidi mimo elity, kteří si zvykli myslet, že proti pánům nic nezmůžou. ...

V běžném životě těch, kteří nemají polštář majetku, peněz nebo konexí, jenž by je chránil při případném pádu, se vyskytují momenty, v nichž jsou spíše předmětem, o kterém rozhodují jiní, než plnohodnotným občanem. Propouštění z práce je typickým příkladem. Ne náhodou se možnost propouštět bez udání důvodu stala jedním z hlavních kamenů úrazu v debatě nad Zákoníkem práce."

Jako právní problém byly tyto situace již dříve pojmenovány a v odborné právní literatuře se o tom vede již diskuze: Je možná (faktická) rovnost před zákonem? Princip, kterým lze pojmenovat rozdílnost postavení Brožové a Partyka je tzv. rovnost zbraní.

Zatímco Partyk své zaměstnání ztratil, I. Brožová řeší svou kauzu ze své vysoké ústavní pozice za použití všech možných nástrojů, které jí toto vysoké postavení dává:

  • přístup ke špičkové právní literatuře, včetně zahraničních judikátů, sama Brožová prohlásila, že se snaží zjistit způsob řešení obdobných situací v zahraničí
  • kontakt se špičkovými právními specialisty a navíc bezplatný
  • přístup ke všem špičkám politického života v České republice
  • vysoká profesní soudržnost představitelů justice a soudcovského stavu zvlášť navíc umocněná obavou z možného ohrožení statusu soudcovské nezávislosti jimi chápaného jako absolutní a nikým nezpochybnitelný
  • faktická neohrozitelnost pracovně-právního postavení I. Brožové jako soudkyně
  • vysoce nadprůměrné finanční zajištění

Poslední bod je důležitý nejen z hlediska bezproblémového vyrovnávání zákonných a nemalých poplatků při podáních (jedná se o částky v řádu desetitisíců ), ale i z ryze psychologického hlediska. Takto zajištěný občan neudělá nějakou fatální chybu kvůli stresu z pocitu bezvýchodnosti své situace.

Existují nějaké názory na to, jak řešit takto markantní nerovnost zbraní, která svou hloubkou fakticky podrývá tzv. právo na spravedlivý proces a z principu rovnosti před zákonem dělá karikaturu? Popravdě řečeno, existující úvahy se omezují jen na trestní právo, např. umožnit obviněnému znát spisový materiál v každé fázi řízení. I zde je však ospravedlňována jistá "tajnost" části materiálů, aby obviněný nemohl tzv. mařit řízení. Málokdo si však po delší pracovní praxi např. může libovat, že by na sobě nepocítil onu nerovnost zbraní, naprosto stačí si vybavit nějaké "jednaní vedené v duchu, o tom s Vámi jednat nebudu".

Celá problematika je ovšem podstatně složitější a zasahuje samotné základy právního státu.

Ona dělba moci v moderním právním státě není totiž jen nějakým mechanickým rozdělením na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Mělo by se jednat o tzv. systém vah, brzd a protivah (Check and Balances). Např. k ingerenci ostatních mocí do moci soudní lze nalézt:

"Sebeřídící mechanizmy v českém soudnictví musí být doplněny také externími prvky. V kontrolních elementech by měli mít zastoupení laici - běžní uživatelé justičních služeb. Profesionální monopol totiž může být deviovaný a externí pohled může k plnění hlavního úkolu celého justičního systému výrazně přispět."

To říká o české justici bývalý soudce Ústavního soudu ČR a profesor práva Karlovy univerzity Vojtěch Cepl na portálu eJustice v komentáři ze dne 19. 12. 2005. Tentýž princip prosazuje spolek Šalamoun. I proti tomuto poměrně slabému mechanizmu je sama Brožová a i předseda Soudcovské unie Jirsa.

Představa, že by soudce spravedlivě soudil a neřídil, coby náměstek Pánaboha na zemi, osudy lidí, je dosud pro justiční představitele, zahleděné do jejich koncepce "zbožštělé" absolutní soudcovské nezávislostí něco svatokrádežného.

Zato veřejné mínění je spíše naladěno pro mechanický zásah prezidenta do moci soudní. Zde přetrvává jakási nostalgie po "kontinuitě" od dob Mocnářství a tím (do)vybavení prezidenta pravomocemi s jistými feudálně-autokratickými rysy. Přímá volba by tyto tendence jen posílila. Avšak k ověření faktické relevance veřejného mínění lze však použít ironické zkratky.

Dura lex sed lex, říkávají právníci.

Durák lex, ergo lex dotvářejí latinskou zásadu někdy občané-vtipálci, a přou se zda, soudní rozhodnutí je vítězstvím soudce nad právem, či nad zdravým rozumem. Někteří pamětníci k tomu dodávají a ani není přitom tom třeba zhasínat. Ti "závistivější" mohou dodat, kdo má peníze nebo soudcův plat má i moc, ba i právo.

Z této ironie již může vyplynout ( ale to je věcí složitější úvahy) potřeba zakomponování přímé demokracie (nejen referend, ale například profesorem Ceplem nadhozené zapojení "laiků" do kontrolních procesů). Zvýšení zájmu medií, oné "sedmé" velmoci, popř. páté moci (vedle výkonné, zákonodárné, soudní a přímé demokracie) o neprivilegované je také žádoucí.

Nicméně problematika nerovnosti Brožové a Partyka ani tím ale řešena není.

Takže mi nezbývá než sice vážně předložit ale spíše než vážnou, tak spíše utopickou představu, jak by pro řešení kausy P. Partyka se mělo doplnit právo (trestní, občanské, správní, pracovní), a to o tři zásady:

  • zásada protijednací, ten vůči němuž je vedena nějaká kauza (obžaloba, správní řízení, odvolání, propuštění z práce ) má právo navrhnout a pak se to musí projednávat souběžně, týž akt na příslušnou úřední osobu, tj. protižalobu na soudce, protipokutu třeba na policistu, protiodvolání na šéfa atd.
  • zásada hledání protipravdy, souběžně s hledáním pravdy(tj. zdůvodnění návrhu) je hledána (pokud dotčený o to požádá) tzv. protipravda, tj. zdůvodnění protinávrhu, např. potrestání soudce, pokuta policistovi od občana, odvolávání odvolávajícího atd. K tomu může dotčený (obviněný ) dělat výslechy, hodnotit paralelně důkazy atd.
  • zásada protizdůvodnění, rozhodnutí (rozsudek, správní akt apod.) musí být doplněn o vyjádření dotčeného, pokud ten o to požádá. Rozhodnutí musí být citováno a posuzováno jako celek.

Pokud by se tyto 3 zásady aplikovaly na kauzu I. Brožové, pak by se její postavení nezhoršilo, jen by odvolávající strana byla nucena svůj návrh důkladně zdůvodnit.

V případě Petra Partyka by soudce již v prvé instanci byl nucen více zabývat logikou a případné soudy odvolací by nemohly odvolání "rutinně smetat" ze stolu jako ono "brojení kverulantů".

Ovšem představa efektivně vsazená do pracovního práva, že před Bohem a Vedoucím si jsou všichni (efektivně) rovni, by musela děsit nejen naše křesťanské politiky ale i jiné antikristy.

Takže ještě asi dlouho budeme psát Partykům do vězení povzbuzující dopisy, které bohužel mají jediný účel, pomáhají lidem zvyknout si na to, na co si zvykat nechtějí a nemají.

                 
Obsah vydání       21. 2. 2006
21. 2. 2006 David Irving jako "mučedník za svobodu projevu"?
21. 2. 2006 "Al Džazíra: I v Evropě existují tabu"
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení
21. 2. 2006 Zatím se člověk nakazí ptačí chřipkou jen přímým kontaktem s nakaženým ptactvem
21. 2. 2006 * * * Boris  Cvek
21. 2. 2006 Thajští psi jsou nositeli ptačí chřipky, šíří se však od nich dál?
21. 2. 2006 Ptačí chřipku šíří drůbeží farmy
21. 2. 2006 Ptačí chřipka zůstane v Evropě natrvalo?
21. 2. 2006 Předběhl jsem dobu Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
21. 2. 2006 Nesnáze jsou s každým náboženstvím Miloš  Kaláb
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Američtí farmáři žalují vládu za schválení GM vojtěšky od firmy Monsanto Miroslav  Šuta
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Dřevostavby nejsou požárně nebezpečné
21. 2. 2006 Moudrost výroku od rabiho Hilela Karel  Sýkora
20. 2. 2006 Dobrou noc a hodně štěstí!
20. 2. 2006 Strýčku Toby, a co karikatury? Boris  Cvek
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu
20. 2. 2006 Klausovo sexuální pokrytectví Václav  Houfek
20. 2. 2006 Bez spisovatelů se kultura bez kultury obejde Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
20. 2. 2006 Súboj nadnárodného gigantu a slovenského podnikatela Braňo  Ondruš
20. 2. 2006 V akom svete chceme žiť? Armin  Pougs
20. 2. 2006 Nebezpečná slepá ulička Radovan  Geist
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
2. 2. 2006 Petr Partyk je dále vězněn   
30. 1. 2006 Petr Partyk požádal o podmíněné propuštění   
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi   
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!   
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   

Nezávislost soudců nebo soudcovský korporativismus? RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2006 Tři utopické návrhy soudní Vladislav  Černík
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
17. 2. 2006 Další trestní stíhání za "pomluvu"   
17. 2. 2006 Britský soudce podpořil muže z Británie, vězněné v Guantanámu   
25. 1. 2006 Daily Telegraph prohrál odvolání proti Gallowayovi   
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
21. 12. 2005 Soud v USA zakázal vyučování "inteligentního designu"   
17. 12. 2005 Kuřáci přišli o svá zákonná práva   
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
13. 12. 2005 Co stojí za teorií pozitivního práva? Přemysl  Janýr
18. 11. 2005 Právní kontinuita s protiprávním režimem Přemysl  Janýr
26. 9. 2005 Organizovaný zločin v Karlových Varech je silnější než spravedlnost Robert  Kvacskai
26. 8. 2005 Soudcova odpovědnost a právo na právní názor Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2005 Dvojí metr v exekučním řízení u českých soudů Aleš  Uhlíř