4. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2006

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6 -- skandál v právním státě!

Dne 1.2. 2006 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla odejmuta právní moc a tedy i vykonatelnost stavebnímu povolení na MÚK Malovanka. Přesto dále nerušeně probíhá stavební činnost. Už celé dva měsíce! Jde o názornou ukázku civilizovanosti pražského úřednictva i vedení hlavního města Prahy. Touha po uskutečnění miliardového kšeftu je podle všeho tak silná, že se troufale ignoruje nejen zjevná, doložená a těžko odčinitelná zhoubnost uvedené stavby, ale dokonce i zákon a soudní verdikt! Nemluvě už vůbec o slušnosti, profesionalitě a ochraně veřejných zájmů, o povinné ochraně obecného dobrého námi volenými politickými reprezentacemi. To vše se děje za naše peníze daňových poplatníků a dokonce i na dluh, tedy na úkor budoucích generací. Občané hlavního města by toto měli vědět!

Soud zrušil jako nezákonné rozhodnutí Ministerstva dopravy, jež zamítlo řádné a včasné odvolání účastníka řízení, občanského sdružení Ateliér pro životní prostředí. Ministerstvo chybně posoudilo toto podání jako opožděné. Tak se věc vrátila do odvolacího řízení a ministerstvo musí o odvolání znovu - tentokrát již v souladu se zákonem -- rozhodnout. Stavební povolení tedy pozbylo právní moci i vykonatelnosti. Pokud se vede odvolací řízení, je právní moc napadeného rozhodnutí vyloučena. Nelze podle něj stavět. Navzdory tomu se staví dál. Poučné je podívat se, co dělají orgány tohoto právního státu a proč.

Ministerstvo dopravy nedělá již dva měsíce v této věci nic. Rozsudek mají od konce ledna 2006. Věc byla svěřena začínající právničce. Ta teprve nedávno dostala ze soudu správní spisy a čte si je. Zkušené ministerské úřednictvo samozřejmě ví, že rozsudek je pravomocný už dávno, že je tedy i vykonatelný a povinností úředníků státu je neprodleně podniknout odpovídající kroky. Čekat na zaslání spisů ze soudu samozřejmě vůbec nemuseli. Měli a mají právo do soudních spisů nahlížet a nechat si zdarma zhotovit kopie všeho potřebného. Takže jde jednoznačně o neodůvodněné a odsouzeníhodné neplnění právních povinností ze strany samotného vedení rezortu dopravy.

Magistrát hlavního města Prahy, který stavbu povolil, nedělá ve věci nic -- buď dosud nic neví (ministerstvo jej podle všeho dosud ani neinformovalo) nebo v zájmu velkého budovatelského díla, na kterém je dnešní vedení Prahy zainteresováno -- zaujal osvědčenou pózu českého úřednictva označovanou příznačně "mrtvý brouk".

A obecný stavební úřad, tedy Úřad Městské části Praha 6, který je ze zákona povinen sledovat, zda se v jeho územním obvodu nestaví načerno? Obdobná póza jako magistrát a ministerstvo! Jeho představitelé navíc lživě uvádějí nesmysly, za které bych své studenty od zkoušky z práva nemilosrdně vyhodil.

Za všechny pouze jeden krásný příklad: Tomáš Chalupa, magistr práv a starosta městské části Praha 6 dne 9.3. 2006 v odpovědi na dotaz občana uvedl: "musíme konstatovat, že informace, podávané v médiích, nejsou vždy přesné. Dle našich informací soud pouze napadl rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, kterým bylo odvolání Ateliéru pro životní prostředí zamítnuto jako opožděné, t. zn. Ministerstvo dopravy ČR se musí podaným odvoláním znovu zabývat. Výstavba mimoúrovňové křižovatky Malovanka proto pokračuje v souladu s již vydanými povoleními."

Vážení spoluobčané, t o t o stvoření si platíme ze svých daní, aby hájilo naše oprávněné zájmy! Takový "kádr" si volíme do funkcí ve vedení města a městských částí. Takoví volení zástupci lidu pak plodí za naše peníze takovéhle absurdní intelektuální exkrementy!

A kde že je zakopán pes? V tom, že vedení města a městské části nehájí zájmy občanů na obyvatelnosti města, nehájí město před vznikem plynových komor pod širým nebem (uvedenou křižovatkou má denně projet 120 tisíc vozidel!). Ono jednoznačně prosazuje zájmy velkých betonářských firem a různých podnikatelských lobby v zájmu takovýchto škodlivých miliardových "veřejných" investic, jež hrubě poškodí město Prahu i jeho obyvatele na řadu desetiletí.

Město je totiž jejich investorem, samo si takové stavby nechává navrhovat, samo si je projednává, odsouhlasuje, umisťuje, povoluje, kolauduje ... . Že je to střet zájmů jako hrom a důvod pro vyloučení pražského úřednictva z těchto řízení pro zjevnou podjatost? Nikoliv, podle úředníků včetně těch na Ministerstvu dopravy je prý vše v nejlepším pořádku.

Samozřejmě, že máme řadu zásadních věcných výhrad proti té křižovatce a řešení tzv. "městského okruhu". Nejde jen o vyprázdněnou, odcizenou procedurální hru (tou je daleko spíše naše slavná zastupitelská demokracie!). Jde o hluboce chybné, barbarské a nesmírně drahé dopravní řešení. Prioritou přece musí být výstavba vnějšího (silničního či "pražského") okruhu kolem města spolu s přijetím rozhodných regulačních opatření v centru (po vzoru Stockholmu či Londýna). Místo toho se mají v Praze zavést astronomické, zčásti tranzitní dopravní objemy (až 120 tis. vozidel denně!) do úplného centra města, na dohled Hradu, k samotné hranici památkové rezervace. Údajný "městský okruh" v této části města bude objektivně sloužit jako soustava tří zhoubných radiál (smíchovské, břevnovské a letenské), pumpujících do centra mohutnou tranzitní dopravu. Že budou vznikat neobyvatelná území, jako kolem Severojižní magistrály, opravdové "plynové komory pod širým nebem", je jisté. Vytváření nových a nových velkokapacitních komunikací skrz památkově mimořádně významné centrum a v dotyku s obytným územím není řešením, ale velice nákladnou cestou města do pekel! Přitom šetrnější a lepší řešení jsou stáje ještě možná.

Vážení spoluobčané, trapná kampaň před volbami, primitivní podbízení je tu právě jen proto, aby vás dezorientovalo, abyste si nebyli schopni v tom halasu sečíst, kolik jsou 2 + 2. Prosím, zamyslete se v klidu a sečtěte si to. A až půjdete v komunálních volbách volit naši pražskou vrchnost na další období, tak na tohle nezapomeňte.

Petr Kužvart je environmentální právník a aktivista

                 
Obsah vydání       4. 4. 2006
4. 4. 2006 Britský ministr obrany: Změňte Ženevské konvence!
4. 4. 2006 Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6 -- skandál v právním státě! Petr  Kužvart
4. 4. 2006 Pravičáci, snobové a rozkejdaný Zeman Stanislav  Křeček
4. 4. 2006 Tak nějak divně se mi ulevilo... Radek  Malý
4. 4. 2006 Voda a vzduch, ale hlavně peníze ze zahraničí blízkého i vzdálenějšího Egon T. Lánský
4. 4. 2006 Tři cesty Milan  Smrž
4. 4. 2006 O zbloudilé velrybě a smrti médií Jan  Paul
4. 4. 2006 Téma povodně
4. 4. 2006 Jak to vidím Tomáš  Franke
4. 4. 2006 Katolicismus a svoboda, dva neslučitelné pojmy Milan  Valach
3. 4. 2006 Podobnost předvolebních postojů a možné výsledky voleb Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Kosovo: Menšiny "většinové" společnosti Miroslav  Polreich
3. 4. 2006 Myslitel kontra nemyslitel Pavel  Urban
3. 4. 2006 Registrované partnerství jako svátost Boris  Cvek
3. 4. 2006 Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky Karel  Sýkora
3. 4. 2006 Obrázek z Francie - Chirac démission Karel  Košťál
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce