20. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 2. 2006

Krátká nevědecká úvaha o umění

Veronice Kramperové ve vřelé vzpomínce na její výklad Snídaně v trávě

Myslím, že je potřebné v naší postmoderní době, která se tak často vyznačuje kulturní a uměleckou nivelitou či indiferencí, zamýšlet se nad tím, co charakterizuje umění a co ho vymezuje od zábavy pro dav a od kvazi-umělecké produkce, tvořené za účelem byznysu. Je třeba se zamýšlet nad atributy skutečného umění právě v naší době, kdy produkty masové zábavy a části popové scény vyvolávají pervertovaný dojem, že právě toto je umění.

Tak jako lidská existence, i umělecké projevy člověka jsou příliš komplexní na to, aby mohly být uchopeny a analyzovány exaktní metodologií. Umění je velmi často ve svých obsazích neuchopitelné racionálními a logickými kategoriemi a mechanismy. Určitá část obsahů umění (např. mohutnosti emocí, paradoxnost a absurdita) stojí mimo logiku či nad kategoriemi a mechanismy logiky.

Argumentuji, že skutečný umělec zaprvé hledá a snaží se ve svém díle zachytit krásno. Jsem přesvědčen, že je úkolem umělce hledat to, co je krásné, dobré a vzbuzuje kvalitativně vysoké, dobré a povznášející pocity libosti. Hovořím o libém pocitu, který je vznešený, který člověka vede k uvědomění si toho, že je více než zvíře.

Za druhé, kvalitní a době a politické situaci nepoplatné umění provádí společenskou reflexi a kritiku. Umělec někdy může být režimu nepohodlný a společnosti se zdát podivínský, ale pokusy znormalizovat či znormálnit umělce jsou nebezpečné, mohou být krokem k totalitě. Díla, která vznikají po společenských otřesech, po revolucích a válkách, bývají nezbytná pro reflexi a jsou společnosti zrcadlem, mohou pomoci se vypořádat s minulostí a nebo kritikou předejít, aby se nebezpečné jevy či tendence ve společnosti potencovaly. zrcadlem. Umělecká reflexe a kritika je důležitá i v dobách míru a prosperity. V takových dobách umění brání společnosti usnout, společnost a politickou reprezentaci popichuje.

Za třetí, skutečné umění někdy jde až ad extremum a ad absurdum a zde si vybírá své náměty, zde ztvárňuje své hrdiny a zde rozvíjí svá vztahová, citová, osobní, etická a jiná dramata. Opravdové umění vyhledává, zachycuje a předvádí citové mohutnosti, srovnává je s nivelitou společnosti a záměrně se zasazuje do vypjatých politických, společenských, ekonomických, etických, citových a osobních rámců. Takové citové mohutnosti ztvárňují klasické evropské opery a balet: Vášnivá je Carmen, vášnivá ad extremum je Aida, tragiku vášně ukazuje Oněgin. Bytostnou mohutností je i existencionální dilema jedince -- Hamlet se v Elsinore nalézá v hlubokém dilematu a ptá se "Být či nebýt?". Jen plebejská zábava nivelizuje a redukuje citové mohutnosti a bytostnou vášeň, existenci jedince a drama bytostného dilematu jedince na jen pouhá reprezentativa.

Za čtvrté, skutečné umění se snaží vylíčit autenticitu, komplexnost, paradoxnost, absurdnost, dramatičnost, úzkost a zoufalství jedincova bytí.

Za páté, opravdové umění míří vždy výše, nikdy není spokojeno, je si vědomo, že cíl, který chce uchopit, je nepostižitelný plně, nezahrnutelný do pojmu, že se vzpouzí totalitarizaci v systému a abstrakci. Umění míří stále výše, snaží se transcendovat -- až k nebeským výšinám, k náboženskému rozměru, jako Mozartovo Requiem.

Vynikající umělce často vlastní doba nepochopila, neocenila, nějakým způsobem je ostrakizovala a nebo se vynikajícího jedince dokonce zřekla. Stává se, že doba posuzuje zvláštnosti v jednání a v životě takových jedinců jako podivínství či šílenství a místo toho, aby v něm spatřovala projev geniality, snaží se dotyčného jedince vrátit egalitě, nivelizovat. A pokud doba vynikajícího jedince neostrakizuje, chová se k němu někdy alespoň přezíravě, indiferentně -- zvláště tupou přezíravost chová k úzkosti a zoufalství, které bytí takového jedince někdy provázejí a které někdy dávají vzniknout největším dílům.

A pak, později, když se úspěch vynikajícího jedince ukáže jasně, nestydí už se většina přihlásit se k výsledkům jeho bytí, chlubit se jimi a dokonce na nich i vydělávat.Takto nějak se ex post přihlásila Vídeň k Mozartovi a Praha ke Kafkovi. Pichlavě a výstižně to vyjádřil kodaňský filosof: "Lidé jsou vždycky zvědaví, jak to nakonec dopadne, ptají se na závěr knihy. O úzkost, bídu a paradox se nezajímají. S výsledkem se člověk esteticky mazlí, vždyť jej dostává nečekaně a lehce jako výhru v loterii." (Kierkegaard, S. A.: Bázeň a chvění, přel. Marie Mikulová-Thulstrupová, Svoboda-Libertas, Praha 1993, str. 55 )

                 
Obsah vydání       20. 2. 2006
20. 2. 2006 Britský historik David Irving odsouzen na tři roky do vězení
20. 2. 2006 Poučení z Dálného východu - jak Vietnam úspěšně neutralizoval ptačí chřipku
20. 2. 2006 Dobrou noc a hodně štěstí!
20. 2. 2006 Pozor! Intenzivní kouření konopí způsobuje duševní choroby
19. 2. 2006 Londýnští policisté budou trestně stíháni
20. 2. 2006 18 Jiří  Studený
19. 2. 2006 Topolánek se vrací do hry? Boris  Cvek
19. 2. 2006 Vrací se skutečně Topolánek do hry? Miroslav  Šuta
19. 2. 2006 Islámským teroristům se podařilo vážně omezit svobody Západu
20. 2. 2006 Michael  Marčák
20. 2. 2006 Hloupost, zaujatost a nenávist Britských listů
20. 2. 2006 Jsem rád, že Britské listy existují
20. 2. 2006 Procento aneb od kdy se omezila reklama v České televizi? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Strýčku Toby, a co karikatury? Boris  Cvek
20. 2. 2006 Klausovo sexuální pokrytectví Václav  Houfek
20. 2. 2006 Michael  Marčák
20. 2. 2006 Británie "potřebuje 11 miliard liber na podporu populační politiky"
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Bez spisovatelů se kultura bez kultury obejde Štěpán  Kotrba
20. 2. 2006 Piráti se vrací na scénu Jan  Klusáček
20. 2. 2006 Weak ODS leadership hurting `blue` chances Irena  Ryšánková
20. 2. 2006 Tak já tedy stále nevím... Ladislav  Žák
20. 2. 2006 Kanadští hasiči podléhají rakovině Miloš  Kaláb
20. 2. 2006 Proč nevolit Zelené Ondřej  Ručka
20. 2. 2006 Krátká nevědecká úvaha o umění Martin  Damašek
20. 2. 2006 Jazyková politika EU musí počítat i s umělými jazyky
17. 2. 2006 Dobrá zpráva - snílkům se dá ještě věřit Bohumil  Kartous
17. 2. 2006 Aby byl parlament lidem blíž Lubomír  Zaorálek
20. 2. 2006 Súboj nadnárodného gigantu a slovenského podnikatela Braňo  Ondruš
20. 2. 2006 Neokonzervativizmus ako hodená rukavica Eduard  Chmelár
20. 2. 2006 V akom svete chceme žiť? Armin  Pougs
20. 2. 2006 Nebezpečná slepá ulička Radovan  Geist
20. 2. 2006 Liberální konzervativec Klaus Josef  Provazník
16. 2. 2006 OSN: Spojené státy by měly zlikvidovat tábor v zálivu Guantánamo
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
20. 2. 2006 Krátká nevědecká úvaha o umění Martin  Damašek
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   
2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
2. 9. 2005 Má estetika v kostce Boris  Cvek
2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk