13. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2006

Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy

Blíží se volby. Politické strany nabíjejí děla svými sliby a snaží se jimi zasáhnout co nejvíce voličů. Myslím si, že z tohoto ranku je populistické prohlášení ministryně školství Petry Buzkové, že se během pěti let zdvojnásobí počty žáků, kteří studují na gymnáziích a lyceích.

Na první pohled vše působí rozumně.

Poptávka po gymnáziích několikanásobně převyšuje nabídku. Studenti vysokých škol se rekrutují především z absolventů gymnázií. Absolventi gymnázií jsou méně ohroženi nezaměstnanostínež žáci středních odborných škol a vyučení.

Rodiče dětí, které se o chlup nedostaly na vytoužený "gympl" a musely se spokojit s "obchodkou" nebo "průmyslovkou", rádi vhodí do volební urny svůj hlas ve prospěch ČSSD. A samozřejmě je ani nesmí napadnout, aby hlasovali pro ODS. Ta přeci ovládá většinu krajských zastupitelstev, která odmítají zdvojnásobit počet gymnázií, a sabotují tak bohulibé záměry Petry Buzkové a ministerstva školství!

Takovéto vidění problému se nám snaží vnutit představitelé vládní strany. Nechat ze jím zmanipulovat ovšem může jen volič, který si nepamatuje posledních osm let vlády ČSSD a navíc nečte aktuální zprávy o školství. Volič nevzdělaný. Takový, jakého chce ČSSD ve skutečnosti mít...

Až do roku 2005 ČSSD preferovala učební obory před ostatními typy středoškolského studia a mohutně je dotovala, přestože zájem o ně upadal, studium je zde mnohem dražší než na gymnáziích a většina absolventů učilišť končila na úřadech práce. Ministerstvo školství také přísně regulovalo obory středoškolského studia.

Buzková zlomila hůl nad gymnázii víceletými a v současné době jejich rozvoj neumožňuje. Nové rámcové vzdělávací programy z nich udělaly základní školy a název gymnázium se stal pouhou formalitou, protože náplň výuky bude od roku 2007 zcela totožná s druhým stupněm základní školy. Nový způsob podávání přihlášek na střední školy zavedený v loňském roce způsobil, že žáci raději vsadili na jistotu a místo na gymnázium se rozhodli přihlásit na odbornou školu, kde měli větší šanci pro přijetí.

Odpovědnost za současný špatný stav středního školství je tedy zcela na bedrech ČSSD. Máme jejím představitelům dát ve volbách znovu svůj hlas, aby konečně napravili to, co pokazili za posledních osm let? A můžeme vůbec věřit tomu, že ČSSD začne dělat pravý opak toho, co dělala doposud? Myslím si, že ne.

Důkazem je poslední rozhodnutí ministerstva školství z února 2006, v němž zamítá žádost o zřízení waldorfského lycea v Semilech. To je v naprostém rozporu s novými předvolebními hesly Petry Buzkové, že bude podporovat rozvoj gymnázií a lyceí! Liberecký kraj přitom vznik tohoto lycea podpořil, takže její prohlášení o neochotě krajů tato místa posilovat nejsou pravdivá.

Obvyklá situace, kdy se rozejdou slova s činy a ze slibů se stane jejich pravý opak, nastává v české politice až po volbách. Petra Buzková ji ovšem překonala a vlastní záměry popírá už dnes! Dělá to proto, že sama ohlásila odchod z nejvyšší politiky, nebo proto, aby otestovala vzdělanost českého národa?

Doufejme, že voliči na populistické sliby o zdvojnásobení počtu míst na gymnáziích nenaletí. Stejně jako nenaletí na předvolební sliby ČSSD ohledně růstu mezd a poklesu nezaměstnanosti. Učitelé nejlépe vědí, jak ČSSD plní své sliby o růstu jejich platů, vždyť už v roce 1998 slibovala pedagogům 130% průměrného platu v zemi. A nezaměstnanost? Ta se v průběhu vlády sociálních demokratů zdvojnásobila!

Myslím si, že střední školy potřebují něco jiného než planá hesla. Marně čekají na koncepční reformu, která by zajistila, aby všichni maturanti měli stejné podmínky ke studiu. Ty může zajistit pouze jeden společný rámcový vzdělávací program pro všechny střední školy. V něm by byl vymezen společný základ v rozsahu čtyřiceti procent vyučovacích hodin. Zbytek hodin by školy využily pro nabídku volitelných předmětů. Záleželo by pouze na nich, jestli se vydají cestou dnešních gymnázií, lyceí, obchodních akademií, pedagogických škol, průmyslovek nebo jejich kombinace. Střední školy by díky tomu mohly průběžně reagovat na poptávku a nabízet takové zaměření, o které mají žáci zájem a které podpoří jejich další profesní dráhu, ať už to bude nástup do zaměstnání nebo další studium na vysoké škole. Studenti takových škol by si byli rovni před státem organizovanou maturitou a nebyli by tolik poškozováni jako v současném nekoncepčním "systému". Jejich zakladatelé by také vůbec nemuseli být závislí na libovůli úředníků MŠMT, jestli školu posvětí, nebo jí vůbec neumožní existenci.

Řada vyspělých zemích takovou koncepci úspěšně uplatňuje. Ministerstvo školství ale nic podobného neplánuje. Jím zřizovaný Národní ústav odborného vzdělávání připravuje 300 rámcových vzdělávacích programů pro různé typy středních škol. Zcela jiná instituce -- Výzkumný ústav pedagogický zase tvoří rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Třetí instituce nazvaná CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) vytváří zcela nezávisle na předchozích testy pro státní maturity, a to z předmětů jako přírodovědně technický a informačně technologický základ, které se vůbec nevyučují... Dokonce k nim dodnes nevznikly odpovídající katalogy cílových požadavků!

Tyto skutečnosti bohužel zůstávají neučitelské veřejnosti utajeny. Voliči si jich všimnou, až budou za tři roky maturovat první absolventi středních škol podle pravidel, která připravila ČSSD. To už ale bude dávno po červnových volbách...

                 
Obsah vydání       13. 3. 2006
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 V měsíci vánic Jakub  Grombíř
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Autorka žaloby proti Miloševičovi: Nechtěli jsme, aby byl shledán nevinným
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Neuvěřitelně hloupý článek Josefa Víta o Tibetu
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
13. 3. 2006 Francie: protesty proti novému zákonu o zaměstnávání Simone  Radačičová
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Je sekularizace všelékem na neduhy postmoderní společnosti? Kamil Vladislav Vaněk
13. 3. 2006 Pověz mi, kdo je nejkrásnější Zuzana  Drhová
13. 3. 2006 Zavedení GM vojtěšky může mít vážné ekologické dopady Linda  Nová
13. 3. 2006 GM nevedou k vyššímu užívání herbicidů Ivan  Brezina
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
13. 3. 2006 Solární panely
11. 3. 2006 Čulík "kritizuje, ale sám má břevno v oku svém"
11. 3. 2006 Břevno v oku... Kamil  Abbid
13. 3. 2006 Umění předvolební argumentace
13. 3. 2006 Elektorát zelených i jiných očima sociologů Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Nejsem překvapen, že Senát poslancům trestní zákon vrátil Jaroslav  Zvěřina
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 28. února 2006
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Finsko, nová "vojensko-strategická velmoc" Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Otázky VM speciál Vít  Hinčica
11. 3. 2006 Lékaři odsoudili násilné krmení hladovkářů na Guantánamu
13. 3. 2006 Demonstrace: Mladí a neklidní se probudili se sněženkami Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Zelený kruh: Pověz mi, kdo je nejkrásnější
10. 3. 2006 Mediscan Network se distancuje od gynekologa
10. 3. 2006 Šuta: "Brezinova směs výmyslů a pomluv" Miroslav  Šuta
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy   
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité