14. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 2. 2006

Učitelé, počítače a gramotnost

Pod pojem počítačová gramotnost zahrnujeme znalost obsluhy (manuálu) počítače. Podívejme se na tuto gramotnost blíže. Obecně se dá říci, že i počítač musí mít svoji gramotnost v podobě instalovaného operačního systému, např. Microsoft Windows XP jinak by byl, jak uvádí časopis "Počítač pro každého", pouze zdrojem nepříjemného hluku a tepla. Z průzkumu který provedla agentura STEM/MARK pro Ministerstvo informatiky vychází, že 27% Čechů je počítačově gramotných. Jak dopadli učitelé? Z učitelů základních a středních škol je počítačově gramotných 33%. Přitom průměrný věk občanů v ČR je 39 let, učitelů 48 let. U občanů starších 40 let je počítačová gramotnost 16%, nad 50 let 11%. Pro zajímavost obdobnou úroveň jako učitelé mají lidé ve věku 20 až 33 let.

V současnosti se objevily kritické názory na učitele, kteří dosud nejsou počítačově gramotní, že si to zavinili sami, že minimálně již pět let zaostávají. Pokud se podíváme na ohodnocení práce učitelů, před pěti roky byly počítače pro jejich cenu pro běžného učitele finančně nedostupné. V porovnání s ekonomicky vyspělejšími státy je za podstatně nižší úroveň počítačové gramotnosti odpovědný stát a u učitelů vedení školství. I když jsou nyní počítače cenově dostupnější a program MŠMT "Internet do škol" má zajistit jejich vybavení počítači není tento problém dořešen, nehledě i na podezření z korupce a obohacování vybraných dodavatelů.

Pro řešení problémů počítačové gramotnosti přispělo Ministerstvo informatiky kurzem "Národní program počítačové gramotnosti", v jehož rámci mohou zájemci absolvovat 4x2hodinový kurz, za 4x100 Kč. Je určen pro začátečníky, kteří takto získají základní poznatky z obsluhy počítače a v poslední dvouhodině nazvané "Sám sobě úředníkem" jsou seznámeni s nejkratší cestou na úřad pomocí "Portálu veřejné správy". Sám jsem tento kurz absolvoval Po didaktické stránce je velmi dobře realizován a krokové řešení výuky teorie i praxe odpovídá mým názorům na moderní -- efektivní výuku.

Absolvování uvedeného kurzu je pouze malým krůčkem k dosažení běžné počítačové gramotnosti. Jestli ale jeho absolvent nebude častěji pracovat s počítačem, zapomene i to málo, co se naučil.

Pokud je některým českým učitelům vytýkána nízká úroveň jejich počítačové gramotnosti, je třeba konstatovat, že ani běžná počítačová gramotnost není zárukou, že budou efektivně učit. Jaké jsou zásady takovéto výuky jsem blíže vysvětlil v příspěvku "Jak efektivně učit". Za jejich splnění považuji krokovou technologii a to jak při výuce teorie, tak i praxe, které vede k tzv. zpevnění ( žáka je třeba motivovat problémem, otázkou, výuka se proto musí změnit v sérii otázek a odpovědí, odpověď žáka musí být samostatně vytvořená nebo vybraná, musí být bezprostřední a pro kladnou motivaci žáka musí převažovat správné řešení".

Práce na počítači je podobně kroková jako tato didaktická technologie výuky. Jedním ze základních požadavků efektivní výuky pomocí počítače je aby se na ní podíleli ti učitelé, kteří " bez ohledu na svůj čas přemýšlejí jak lépe učit" a jsou "vnitřně" motivováni.

Vědecké závěry současné psychologie totiž jasně hovoří o tom, že " neexistuje vnější motivace, která by pohnula člověka ke změnám. Pokud lidé mění své zažité postoje a jednání, je to vždy vyvoláno vnitřními motivačními silami, které jsou u každého z nás rozsáhle jiné".

Problematikou zařazení počítače do výuky se detailně zabývá odborník na vzdělávací technologie Bill Pflaum, viceprezident společnosti The Mazer Corporation v americkém státě Ohio, která jimi vybavuje školy. Počítače jeho samého ovlivnily natolik, že se rozhodl hledat odpověď na otázku, proč tak málo (podle jeho zjištění) ovlivňují život škol? Proč ani několikaleté masivní investice do vybavování amerických škol počítačovou technologií nemá uspokojivý efekt.

Svá zjištění shrnul do těchto hlavních bodů:

  • pro mnoho studentů není klasická počítačem podporovaná výuka (Computer -- Based Training) efektivní,
  • počítače mohou být s výhodou použity pro zpracování informací o studentech nebo k jejich hodnocení,
  • rovnice dítě + počítač = učení je neúplná. Jedině správná je dítě + počítač + zapojený učitel = učení , jinými slovy - klíčový je učitel, ne počítač.

Podle mého názoru je tato poslední rovnice v pořádku. Učitel je skutečně "klíčový", ale zde nepřesně umístěný i označený. Místo "zapojený učitel" použiji "didaktický technolog" a místo "dítě -- žák".

Potom má rovnice tento tvar: žák + počítač + didaktický technolog učení. Ale ani tento tvar není, z hlediska umístění didaktického technologa, v pořádku.

Ten by měl být na prvním místě a výsledná rovnice má mít tento tvar: didaktický technolog + počítač + žák = učení.

Proč má být didaktický technolog na prvním místě? Proto, že má z hlediska didaktické technologie ovlivnit jak konstrukci počítače, tak i jeho programovou náplň. První požadavek je v současnosti nesplnitelný, zatím ho zvládne pedagogova počítačová gramotnost. Didaktické řešení programové náplně z hlediska potřeb efektivní výuky je zatím ponecháno na nabídkách komerčních výrobců počítačových programů.

Z toho, co zde bylo uvedeno, vycházejí následující požadavky pro efektivní využití počítačů při výuce:

  • vnitřně motivovat učitele k dosažení běžné počítačové gramotnosti,
  • seznámit učitele se zásadami a možnostmi efektivní výuky,
  • naučit učitele hodnotit úroveň didaktického řešení informací a programů obsažených v počítači z hlediska potřeb efektivní -- moderní výuky.

Pokud vnitřně kladně motivovaný a se zásadami efektivní výuky seznámený pedagog používá při výuce počítač s didakticky zpracovaným programem, lze toto řešení výuky považovat za optimální.

V současnosti je aktuálním problémem otázka:" Kam směrovat investice vkládané, v současnosti do našeho školství aby přinášely maximální efekt?" Pro odpověď můžeme využít i zde uvedené poznatky a zkušenosti některých amerických škol kde masivní investice do jejich vybavování moderními technologiemi, tedy i počítači, neměly uspokojivý efekt proto, že nestačí vybavovat školy počítači bez respektování dalších požadavků efektivní výuky tak, jak zde bylo uvedeno.

                 
Obsah vydání       14. 2. 2006
14. 2. 2006 Zpráva OSN požaduje uzavření Guantánama
14. 2. 2006 Amerika chce vnutit světu geneticky modifikované potraviny
14. 2. 2006 Arabská televize chce přispět k porozumění mezi muslimy a Evropou
13. 2. 2006 Díváte-li se na televizi na svém mobilu, musíte zaplatit koncesionářský poplatek
14. 2. 2006 Mařatkova Eva Miloš  Vodička
14. 2. 2006 Francie vyšetřuje údajné mučení teroristů Simone  Radačičová
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
14. 2. 2006 Kdysi bylo rouhání proti Bohu největším zločinem... Jaroslav  Pour
14. 2. 2006 Oč jde nám, "mladým, poněkud radikálněji naladěným myslitelům" Martin  Škabraha
13. 2. 2006 Británie: Muslimové debatují v televizi
13. 2. 2006 Britská armáda se obává pomsty za video, na němž vojáci bijí Iráčany
13. 2. 2006 Útok na Írán by stál tisíce životů a vedl by k širšímu konfliktu Karel  Dolejší
13. 2. 2006 Za co se bude v novém mediálním světě platit
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Nejvyšší soud rozhodl, že se nebude řídit platným právním řádem Aleš  Uhlíř, Marek  Steiner
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
13. 2. 2006 Strana zelených jako "noví lidovci" české politiky Jiří  Neustupa
13. 2. 2006 Permanentná energetická kríza Michael T. Klare
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy   
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek
1. 2. 2006 Student je zákazník, nikoliv sluha Rastislav  Krč
1. 2. 2006 Psát seminárky o tom, co je pravda, je důležité   
31. 1. 2006 Proč kupovat seminárky? Kupte si rovnou akademický titul! Ivan  Brezina
31. 1. 2006 Myšlení je to nejpodstatnější v životě Boris  Cvek
31. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost - a co jí tedy je?   
31. 1. 2006 Když zbabělci vychovávají zbabělce Tomáš  Stýblo
31. 1. 2006 Potřebujeme samostatně myslící lidi