4. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2006

Téma povodně

Mohu říci, že s některými závěry pana Štěpána Kotrby v článku "Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek" lze do značné míry souhlasit, píše čtenář Aleš Háva. Alespoň s argumentem typu, jak se stoletá, pětisetletá a tisíciletá voda stávají pomalu a neodvratně vodami desetiletými, pětiletými či ještě kratšími. A je hloupost domnívat se, že se jedná o jevy nahodilé, neřku-li přechodné. Jedná se o jeden z mnoha specifických syndromů nového tisíciletí, s nímž bude záhadno se smířit a naučit žít.

Při těchto událostech se mi, nevím proč, vždy vybavují v podvědomí zasuté přednášky z automatizace u prof. Longina. Nejedná se totiž o nic jiného, než o klasický příklad zpětné vazby, kdy antropogenní prohřešky a hříchy proti přírodě poctivě kumulované desítky a dost možná stovky let terpve nyní, tj. s výrazným dopravním zpožděním se nám jako bumerang vracejí a navíc s velmi tučnými úroky. A oprávněně se domnívám a obávám, že lidstvo stojí na samém prahu této ničivé odezvy.

A čím že jsme si nepřívětivost klimatu, přírody a biosféry zasloužili? Jednoznačně svým arogantním antropogenním chováním a vystupováním vůči všemu živému - fauně i floře, znásilňováním přírodního prostředí, výrobou a průmyslovou aplikací látek, která sice usnadňují život, ale jsou biosféře cizí a jejich účinky neověřené. Tak je již celá desetiletí pravidlem, že teprve s postupem techniky a technologií se dodatečně objevují destruktivní účinky např. freonů, polychlorovaných bifenylů, perspektivně možná i geneticky modifikovaných organismů. A člověk jako tvor nadřazený nadále pokračuje ve své destruktivní cestě za lákavou vidinou hmotných statků a individuálního blahobytu...

Ale k tématu tří devastujících povodní za sebou - 1997, 2002 a 2006. Bydlím již pět desítek let v Ostravě, městě opentleném korálem přehrad ať už na vodou pitnou nebo průmyslově potřebnou, ve městě, kterým protéká Ostravice v kamenném korytě a Odra v přímém kanále zabezpečeném ochrannými valy. Oderská niva byla před zásahem bolševických centrálních plánovačů nádherně meandrujícím tokem s krásným lužním lesem. Z meandů zbyly jen rybářské tůně, ze zbytků lužních lesů se stala vyhledávaná přírodní rezervace. V inundační (zátopové) oblasti se usídlil průmysl a živnosti, vlivem typicky ostravské antropogenní činnosti - hlubinnému dobývání uhlí - se rozsah inundačních oblastí výrazně rozšířil. Nevím a netuším, kolik zasvěcených si potenciální riziko uvědomovalo, ale rok 1997 myslím všem domácím otevřel oči. K čemu kamenné koryto na Ostravici v centru města, když do centra valila se voda zpětným tokem?

K čemu protipovodňové zábrany na řece Odře, když poddolovaným územím Odra valila se ve své nejkratší trase (Červeným a Černým potokem)? K čemu korál přehrad, když v nouzi nejvyšší průtoky přes bezpečnostní přepady situaci na tocích jen zhoršovaly? Ano, byla jedna výjimka - tou přehradou byla Slezská Harta. Pokud mne paměť nešálí, měla být dle propočtů hydrologů ještě dnes ve fázi napouštění. V roce 1997 byla plná za týden a specielně Opava, dost možná i Ostrava, právě včasnému dokončení vděčí za záchranu astronomických hodnot a tisíců lidských životů. A to je právě ten důvod, proč tyto řádky píšu - nezakládám si ani na vltavské kaskádě, ani na žádném jiném betonovém či sypaném monstru.

Beru je jako nutné a v mnoha případech i krásné nebo alespoň užitečné zlo, které nás zásobuje vodou pitnou, průmyslovou, slouží k rybaření, koupání... před povodní ale neochrání... Tím spíš, že probíhající klimatické změny jsou nevyzpytatelné - jindy srážkově nadprůměrné, jindy zcela beze srážek...

I když lze oponovat, neboť v letošní zimě se nashromáždily tak nepředstavitelné zásoby vody ve sněhu, že s přibývajícím datem v kalendáři bylo rozumně uvažujícím lidem jasné, že zákonitě musí dojít k reversi teplot v řádech desítek stupňů, a když k tomu zaprší...

Inu, třikrát a dost. Nemyslím tím, že by tato povodeň byla tou poslední, ba právě naopak, přijdou ještě ničivější. Ale přinejmenším zatřese realitním trhem a stavebním boomem. Snad konečně přestaneme méně asfaltovat a betonovat, zabírat cennou půdu, která může být využita jako poldry, pro bezcenné supermarkety. A nebudeme se donekonečna rozpínat v oblastech, kde nás přehrady a valy neochrání a ani pojišťovna nepojistí...

                 
Obsah vydání       4. 4. 2006
4. 4. 2006 Britský ministr obrany: Změňte Ženevské konvence!
4. 4. 2006 Mimoúrovňová křižovatka Malovanka v Praze 6 -- skandál v právním státě! Petr  Kužvart
4. 4. 2006 Pravičáci, snobové a rozkejdaný Zeman Stanislav  Křeček
4. 4. 2006 Tak nějak divně se mi ulevilo... Radek  Malý
4. 4. 2006 Voda a vzduch, ale hlavně peníze ze zahraničí blízkého i vzdálenějšího Egon T. Lánský
4. 4. 2006 Tři cesty Milan  Smrž
4. 4. 2006 O zbloudilé velrybě a smrti médií Jan  Paul
4. 4. 2006 Téma povodně
4. 4. 2006 Jak to vidím Tomáš  Franke
4. 4. 2006 Katolicismus a svoboda, dva neslučitelné pojmy Milan  Valach
3. 4. 2006 Podobnost předvolebních postojů a možné výsledky voleb Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Kosovo: Menšiny "většinové" společnosti Miroslav  Polreich
3. 4. 2006 Myslitel kontra nemyslitel Pavel  Urban
3. 4. 2006 Registrované partnerství jako svátost Boris  Cvek
3. 4. 2006 Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky Karel  Sýkora
3. 4. 2006 Obrázek z Francie - Chirac démission Karel  Košťál
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce