24. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2005

Shodou okolností zrovna těsně předtím, než se Britské listy začaly zajímat o majetkové poměry i Miroslava Kalouska, znervózněl poslanec Kalousek do té míry, že zaslal "vysvětlující" dopis šéfům parlamentních komor. Předseda sněmovny Zaorálek si neodpustil jedovatý komentář, řka, že nebude vrbou pro každého poslance, a utajený dopis odmítl. Kalousek ho pak poskytl ČTK. Vysvětluje v něm podmínky, za jakých obdržel prý 860 000 Kč od manželčina bratra, podnikatele Lubomíra Kašáka. Jako kdyby jiné nemovitosti neužíval.

Dopis předsedy KDU-ČSL Miroslava Kalouska šéfům parlamentních komor ZDE

Kalousek však už nevysvětluje, z jakých zdrojů získal ostatní prostředky na koupi domu, stejně jako nevysvětluje, z jakých prostředků získal peníze na další zkvalitnění svého bydlení. V roce 1999 dle článků, jejichž pravdivost nebyla nikdy Kalouskem zpochybněna, koupil Kašák za 6,5 milionu byt na Veleslavínu a ubytoval v něm Kalouskovy. Kašákova firma IDOS získala mnohamilionové zakázky z veřejných rozpočtů - výstavbu bytů v bývalých kasárnách, zakázky v areálu Aquaparku, zakázku na recyklaci stavebních a demoličních materiálů, zakázku na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu. Kalouskovi přitom navíc odkoupili od města byt 3+1 v panelovém domě za 752 tisíc korun...

Kde na to vše poslanec Kalousek vzal? Z platu? Otázek, na které tento politik neodpověděl, je víc než dost. Odpověď na jednu otázku vyvolává deset dalších.

Sloupek

Fabiano Golgo se ve svém dnešním článku stává obětí dost podstatného nedorozumění, když píše: "Jak je zjevné, v České republice - dokonce i u tvůrců veřejného mínění, jako je Čulík - korupce tady lidem nevadí, každý ji relativizuje."

Kolikrát jsem napsal a kolikrát to mám ještě opakovat, že Grosse nehájím, že to, co dělal, a zejména podnikatelské aktivity jeho ženy a jeho styky s pronajímatelkou bordelu, atd., jsou pro politika nepřijatelné. Je zjevné, že to zlikviduje jeho kariéru, a právem.

Jenže, mně, prosím, jde o něco jiného a myslím velmi podstatného: Čímpak to je, že jsou při kritice Stanislava Grosse česká média tak selektivní?

V dnešních Britských listech rekapitulujeme případ šéfa KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Jde o skutečnosti, které každý zná.

Miroslav Kalousek získal za tři miliony chalupu na venkově a za více než šest milionů luxusní byt v Praze. Podnikatel, který mu byt koupil, získával od státu lukrativní zakázky. Posléze byl zavražděn.

Může mi někdo vysvětlit, proč se při honbě na Stanislava Grosse nikdo TAKÉ nezabývá těmito skutečnostmi? Proč se nikdo v médiích TAKÉ nezabývá údajně pochybnými skutečnostmi kolem Vlastimila Tlustého z ODS? Proč se veškerý tlak soustřeďuje JENOM na Stanislava Grosse, jehož případ, například ve srovnání s případem Miroslava Kalouska, se zdá být mírnější.

Opakuju pro všechny, kteří to nepochopili, že GROSSE NEHÁJÍM - ptám se však, proč nikdo nevyšetřuje i jiné, často horší případy, které dokonce tiskem už dávno proběhly, jak - v Kalouskově případě - dnes dokumentujeme v Britských listech.

Proč nepíše o Kalouskových skandálech, o jeho luxusních bytech a o vraždě jemu spřízněného podnikatele Mladá fronta Dnes nepřetržitě TAKÉ celý jeden měsíc, jak to činí v případě pronásledování Stanislava Grosse? Proč nikdo nepronásleduje pana Tlustého?

Je přesvědčivé usoudit, že je to skutečně jen neumětelství českých novinářů? O korupci jiných politiků, když to není Gross, není v českých médiích zájem? Oni snad novináři o Kalouskově případu NEVĚDÍ? Oni si ty články nemohou najít v příslušných databázích tak jako my? Nevěřím.

Fabiano Golgo argumentuje, že někdy jsou věci tak zjevné (třeba neexistence iráckých zbraní hromadného ničení), že prostě světová média začnou unisono mluvit jednotným hlasem. Toto tvrzení samo je sporné (není vůbec pravda, že např. list Guardian či další seriózní britské noviny netiskly i názory pro válku v Iráku a co se BL týče, sám jsem napsal komentáře, v nichž jsem argumentoval, že z lidskoprávních důvodů je americká invaze do Iráku správná, např. ZDE) - jenže Golgo mluví o něčem úplně jiném, než co se děje v ČR. V případě irácké války či jiných "zjevných" kauz se v západních médiích prostě nestalo a nestává, že by ležely na bíledni informace, které jsou volně přístupné, jsou relevantní k danému tématu, ale média by je záměrně pomíjela. Golgo má možná nízký práh citlivosti, když nevnímá manipulaci, kterou já v případě honu na Grosse cítím už na dálku.

Jeden čtenář se mě včera zeptal, jak si myslím, že by na Grossův případ reagovala britská média, kdyby se tam něco takového stalo.

Potíž je, že situace je nesrovnatelná. Česká politická kultura je, zdá se, daleko strašnější než politická kultura britská a čeští politikové, včetně Grosse, si dosud mysleli, že jim projde skoro všechno. Vidím Grosse jako zosobnění české politické kultury, i když - opakuji - nikoliv zosobnění nejhorší - jak to ostatně dokumentuje i výše zmíněný případ Miroslava Kalouska. Žádný britský ministr by si nedovolil mít rodinné styky s osobou, pronajímající bordel (naopak jsem o tom mluvil s jedním svým studentem z Hongkongu a ten poukázal na to, že tam je něco podobného běžné) a kdyby se objevil případ korupce ve vládě, média by se tím samozřejmě zabývala. To by vyvolalo vyšetřování v parlamentě a parlament by zřejmě daného ministra donutil rezignovat.

Proč je však situace nesrovnatelná: britská média by totiž vzala kauzu vládní korupce zeširoka: okamžitě by rekapitulovala všechny podobné případy v nedávné historii a zjišťovala by, zda neexistuje korupce i u jiných ministrů.

Český hon na Grosse se od normální, široké, práce mezinárodních médií odlišuje právě tím, že česká média tak zvláštně mlčí o všech ostatních případech korupce mezi politiky. Proč?

Česká veřejnost je - právem - svými nekvalitními a korupčními politiky naprosto rozčarována. Podobně jako v době rebelie v České televizi na rozhraní roku 2000 - 2001 se i tentokrát médiím podařilo toto lidové rozčarování - vztek z politiků - usměrnit a zacílit určitým užitečným politickým cílem. Gross se stal dnes pro Čechy "symbolem korupce". Mohou na něho směrovat svou bezmocnou zuřivost.

Pokud se však česká média nezbaví své podivné selektivity, bude i nadále zcela oprávněné je obviňovat z neupřímnosti. A tvrdí-li například o sobě novináři z MFD či z Lidových novin, jakou to záslužnou občanskou práci dělají, když útočí na Grosse - nedělají. Museli by obzor svého zájmu rozšířit i do jiných politických kruhů.

24. 2. 2005
Je pondělí večer. Před hotelem Kaskáda v Solenicích, ležících pod Orlickou přehradou, zastavuje mercedes. Z luxusního auta vystupuje známý příbramský podnikatel Lubomír Kašák. Podle svědectví jednoho z číšníků po chvíli vychází z hotelu jeho společník a přítel Zdeněk Němec a na Kašáka něco nesrozumitelně křičí. Nato vytahuje pistoli a Kašák po několika výstřelech padá k zemi.

Nebezpečí komunální korupce bagatelizují vládní politici i po příbramských vraždách. "Vůbec netuším, proč bychom se tím měli na politické úrovni zabývat. Po panu Vackovi nebudeme chtít žádné vysvětlování," říká Jaromír Talíř, šéf klubu KDU. Miroslav Kalousek se odmítá s Respektem o čemkoli bavit. "Byl by to hyenismus bavit se o tom. Naprosto mě to z politického pohledu nezajímá," říká šéf poslaneckého klubu US Karel Kühnl. Ani sociální demokraty případ nevzrušuje. "Jsou důležitější věci na práci," říká ministr práce Zdeněk Škromach.

Koncem března loňského roku [2002] vyšel v Mladé frontě DNES článek Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové s titulkem "Kalousek v politice podezřele zbohatl". V něm se mimo jiné píše, cituji: "Lidovecký poslanec Miroslav Kalousek dokázal během posledních čtyř let několikanásobně zvýšit životní úroveň své rodiny. Aniž si půjčoval peníze v bance, investoval celkem přes tři miliony korun do stavby rodinného domu v jihočeské Bechyni a odkoupení třípokojového bytu v panelovém domě v Praze."

"Řešili jsme to půjčkami od příbuzenstva", vysvětluje původ peněz Kalousek, který je od roku 1990 závislý jen na příjmech ze státního rozpočtu a jeho žena pracuje jako asistentka na vysoké škole.

Kromě bechyňského domku a bytu v paneláku, má Kalouskova rodina navíc k dispozici luxusní dvousetmetrový půdní byt na pražském Veleslavínu. Mladá fronta DNES během pátrání po majetkových poměrech předních politiků zjistila, že Miroslav Kalousek má svého sponzora. Je jím podnikatel Lubomír Kašák, majitel stavební firmy IDOS Praha, která profituje na veřejných zakázkách v Příbrami.

Spojovacím článkem mezi firmou a poslancem je Radka Kalousková, politikova žena a Kašákova sestra. Lubomír Kašák nejprve prostřednictvím sestry přispěl půl milionem korun na Kalouskovu předvolební kampaň v roce 1998 a o rok později za 6,5 milionu koupil výše zmíněný byt na Veleslavínu a ubytoval v něm Kalouskovy.

Financováním Kalouskovy kampaně a luxusním veleslavínským bytem propojení stavební firmy IDOS a politiky nekončí. Příbramským starostou je člen celostátního vedení KDU-ČSL a Kalouskův přítel Josef Vacek. Ten přiznal, že IDOS přispíval i na jeho kampaň. Za dobu, kdy příbramskou radnici vede Vacek, IDOS získal mnohamilionové zakázky, výstavbu bytů v bývalých kasárnách, zakázky v areálu Aquaparku, zakázku na recyklaci stavebních a demoličních materiálů, zakázku na odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu. Tolik citace z článku Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové v Mladé frontě DNES z 26. března roku 2002. Na podzim roku 2002 byl právě švagr Miroslava Kalouska, tedy Lubomír Kašák, zavražděn.

Pročpak řeší české sdělovací prostředky jen případ Stanislava Grosse? Neměly by se zabývat i případem Miroslava Kalouska? Není to záhada, vzhledem k tomu, že všechny zde dnes uvedené informace o něm už byly publikovány? (Dvě citace, viz výše, jsou z časopisu Respekt a z vysílání Českého rozhlasu 6.)

Přinášíme, bez komentáře, několik citací ze starších rozhlasových pořadů a ze staršího tisku...

24. 2. 2005

Traumata slavných českých politiků

Viz ZDE

Titulek pod oficiální fotografií na stránkách amerického Bílého domu zní:

"Prezident George W. Bush hovoří se slovenským prezidentem Ivanem Gašparovičem, když se vedoucí představitelé NATO připravují na oficiální fotografování v ústředí NATO v Bruselu v úterý 22. února 2005. Fotograf Bílého domu Eric Draper."

Pozn. red. čtvrtek 19.30: Nedlouho po zveřejnění této drobnůstky na Britských listech Bílý dům chybu opravil.

24. 2. 2005

Kvůli bordelu v Československu ztratili komunisté v r. listopadu 89, co mohli. V únoru 2005 kvůli bordelu v Nuslích opět získávají.

24. 2. 2005

čtvrtek 13.00: Papež Jan Pavel II. má znovu potíže s dýcháním a vrací se do nemocnice, kde byl před nedávnem léčen. Příznakyu chřipky se mu vrátily. Čtyřiaosmdesátiletý papež strávil začátkem února 10 dní v římské nemocnici Gemelli, protože začal trpět křečemi hrtanu, způsobenými chřipkou. Z nemocnice byl propuštěn 10. února.

Podrobnosti v angličtině ZDE

24. 2. 2005

Všimli jste si, jak často se u nás píše a diskutuje o zákonu, o nařízení, vyhlášce, možná i o kodexu, a jak málo se vede diskuse (a tím méně se i jedná) o tom, co se musí dělat, co se musí dít, jak se musí jednat, aby něco bylo v pořádku nebo se dostalo do pořádku? Jako bychom pořád vězeli hluboko v Rakousku-Uhersku nebo v carském Rusku: báťuška cár vydá "ukaz" neboli nařízení, a bude to. Rudý velitel města Bugulmy vydal rozkaz, aby se lid naučil do tří dnů číst a psát. Radši bych četl o tom, jak se žije, když nemáme dohodnutou normu, co si učitel má a nemá vůči sobě a vůči dětem dovolit.

Předpisem - ať etickým kodexem, zákonem, Biblí, dopravní značkou - se ovlivňuje jednání lidí mnohem méně než tím, jakým procesem člověk došel k poznání, k uznání a k dodržování kodexu, pravidel, desater, zákonů.

24. 2. 2005

V nedávné době českými médii opět několikrát po sobě proletělo slovo školné. V prvé řadě to bylo v souvislosti s pokusem ministra Martina Fronce zavést školné na Slovensku (do parlamentu má Froncův návrh přijít v březnu), v druhé řadě připustil řeč na toto téma český premiér Gross. O školném se vede diskuse řadu let, často ale sklouzává spíše na rovinu populismu. V extremním případě je debata redukována na pravicové ano a levicové ne. Oprostíme-li se však od politicky zabarvených diskusí, můžeme dnes skutečně vidět pádné důvody k zcela zásadnímu zásahu do samotné podstaty vzdělávacího systému? Připomeňme, co mohl znamenat pro české studenty poslední pokus o zavedení školného u nás, který dokonce prošel senátem.

24. 2. 2005

So závisťou sledujem diskusiu o narúšaní pravidiel českého jazyka nevedomosťami nových generácií a o importovaní cudzích slov do češtiny. K importovaniu slov by som rád dodal dávnejšie započutý "stesk" jednej ženy v nejakej relácii (parafrázujem): "Teraz máme len samý sekáč a second hand, ale kto si už spomenie na staré krásne české vetešnictví."

Slovensku je diskusia o správnosti väzieb v jazyku na hony vzdialené. Tak ďaleko sa chápanie, zrozumiteľnosť a láska k jazyku u nás vo všeobecnosti nedostali.

Milan Nápravník, "O úpadku jazyka"ZDE

Ondřej Slačálek, "Infantilní insinuace intelektuálně indiferentních individuí"ZDE
Jan Čulík, "Je pravdou"ZDE
Jan Sláma, "Nejen, že je pravdou"ZDE
Dominik Lukeš, "Purizmus, předsudky a pitominyZDE
24. 2. 2005

Vůbec nejde o to, že o levicovosti ČSSD lze mít vážné pochybnosti. Jde to, že je jako levicová veřejností vnímána a především, že je vedle KSČM vnímána jako přece jen demokratická levicová strana. Proto musí být zničena.

Pokud by se měla ČSSD z této pasti dostat, musila by vyrazit do ofenzívy, a to jak z hlediska přijetí účinných vnitrostranických kontrolních mechanismů, tak ostrého boje za přijetí podobných mechanismů na státní úrovni. Obávám se, že toho ČSSD není schopna, a to především proto, že není skutečnou levicovou stranou zastupující zájmy prostých občanů, čímž by levice z definice a historie měla být, ale jen volebním spolkem hochů a dam, kteří v politice našli příležitost pro osobní kariéru. Ostatně, to je charakteristika velké části politiků z celého politického spektra.

Grossova aféra přišla v pro něj nejméně vhodnou dobu. Znechucení politiky dosahuje v České republice zatím nebývalých hodnot a do této atmosféry přicházejí odhalení o podezřelých půjčkách a kontaktech pana premiéra a jeho manželky. Celé akce nemohla mít lepší načasování. Hněv veřejnosti si našel svůj konkrétní cíl a zdatně přiživován prakticky jednotnou frontou sdělovacích prostředků dále roste.

Je však odstranění Grosse a svatozář pro M. Kalouska skutečně tím, co si přejeme?

24. 2. 2005

Jistě je nesprávné, že se nevede stejná kampaň proti Kalouskovi a Tlustému (či dalším), kteří mají podobné máslo na hlavě. Mám ale pocit, že pokud by ty kampaně byly opravdu tak plošné, pak by efekt byl kontraproduktivní tj. vše by se stalo jaksi "normálním".

Dobrý den pane Čulíku,

Reaguji na Váš dnešní sloupek v BL. A na Vaši otázku odpovídám: Protože ještě nikdo z politiků z nás nedělal takové voly jako pan Gross. Zcela úmyslně volím tak silné slovo, protože nic kultivovanějšího dost nevystihuje skutečnost, píše Radomír Zábojník

Navíc se to evidentně snoubí u pana Grosse naivita, arogance moci a hlavně hloupost a tím se pro novináře možná jeví jako snadná kořist.

24. 2. 2005

Jan Čulík nemá pravdu, když píše, že se zahraniční média o Grossovu aféru příliš nezajímají.

24. 2. 2005

Vážený pane Čulíku,

především Vám děkuji za Váš seriozní přístup k mému sdělení, byť jsem použil poněkud zlehčujícího tónu, píše Jaroslav Doležal: Nemohu si však pomoci, mám značnou obavu, že v současnosti se v přestřelkách zcela vytratila podstata problému, tj. nevyjasněné majetkové poměry premiéra, resp. finanční krytí, a dále pak jeho arogantní přístup při jejich objasňování.

Apatie občanů k věcem veřejným, vyjádřená i jejich přístupem k volbám, je jasnou ukázkou jejich nedůvěry k politickým stranám a jejich představitelům. A Stanislav Gross bohužel jejich představu o zkorumpovaných politicích beze zbytku naplnil.

24. 2. 2005

Nevěřícně jsem četl ony absurdní věty, kterými Václav Havel hledal ospravedlnění pro, jeho slovy řečeno, "do kotníku kopnutého Stanislava Grosse". Snad by ani nemělo cenu zabývat se těmi "podivnými" a "groteskními" argumenty, kdyby nezazněly z úst člověka, který několik let byl pro mnohé jakýmsi neformálním vzorem politické kultury a morálky. Proč najednou takový pardon? Máme tím snad omlouvat sami sebe, že jsme dopustili, že v čele vlády máme nedospělého, nezkušeného mladíka, který je tak čitelný, že se stačí jen podívat, aby člověk věděl na čem je?

24. 2. 2005

To, že se honba na Grosse tak pěkně rozjela, je do jistě míry také díky neobratnosti/neschopnosti, ale myslím, že "velká ryba" předseda vlády ve skutečnosti je, i když nejspíše pouze svoji pozicí. Obvyklá metoda mrtvého brouka mu nyní nevyšla a během dvou týdnů vyšlo najevo dost materiálu, takže je možno udržovat běh aféry. Je možné, že je to uměle iniciované, o Barkové se ví už z odposlechu Grosse a Tvrdíka, o podnikání Grossové také delší čas ("manželka vydělává více než já"), ale teprve spojením se dosáhlo určitě kritické úrovně poslední kapky,píše Václav Sklenář.

Otevřeností ve stylu "neuhnu před vámi pohledem" či ještě lépe "myslím to upřímně" se Gross dostal do víru události mnohem lépe než např. Tlustý, který obdobný problém zametl jednoduše s tím, že nemá povolení zveřejňovat poskytovatele půjčky.

Je zajímavé také to, s jakou vehemencí bojuje ODS za skrývání platů manažerů ve stylu "veřejnost na to není připravena" a zároveň mluví o transparentnosti.

Transparentnost, resp. veřejná/internetová dostupnost katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a dalších věci daly dohromady dostatek materiálu efektivním způsobem, viz podobné kauzy jako objekty BIS v katastru nemovitostí.

24. 2. 2005

Vážený pane Čulíku,

že se kriticky díváte i na mediální kampaň proti Grossovi, by nemělo překvapovat a moc nechápu námitky proti tomu, ale budiž. Co se dá dělat. Taky by mě spíš zajímalo, co je za tím, píše Vojtěch Polák a pokračuje:

Jen poznámku k té větě "V člověku se normálně proti manipulaci vzbudí odpor" a ke slovu "využívají" ve větě následující. Tam bych směle psal "zneužívají", což je podstatou manipulace. Pokud člověk manipulován být nechce, tak se ani tím nejobratnějším zmanipulovat nedá. Stačí být si aspoň vědom své slabiny, kterou se manipulátor chystá zneužít a už má smůlu. Nemluvě o případů, kdy taková slabina neexistuje a "skenování" osobnostních slabin vyjde naprázdno ...

P.S.: Oni ti manipulátoři jsou prachmizerní psychologové a nic o duši nevědí, jen mechanicky "skenují" tři nejčastější slabiny: ješitnost, pudy a pocity viny (ve sféře osobních vztahů). Který znalec by taky na sebe manipulací prozrazoval vztahovou impotenci jako důsledek komplexu méněcennosti?

24. 2. 2005

Záměrně provokativně, jako metaforu, volím slavnou Fučíkovu výzvu, protože ji lze interpretovat i jinak. Avšak nad čím mají ještě dnešní normální lidé bdít, když zprávu jejich věcí za ně vykonávají jiní, menší či větší zloději, jemněji řečeno, menší či větší prospěcháři? A co jsou to dnes ti tzv.normální lidé, malí či větší zlodějíčkové?

23. 2. 2005

Vážený pane Čulíku, Váš článek "Co je příčinou honu na Stanislava Grosse" v sobě skrývá jedno, bezesporu hodnotné prohlášení, totiž, že se můžete mýlit. Nevím, co jste svojí úvahou chtěl komu říci, možná uklidnit Stanislava Grosse, že příčinou opovržení, které k němu chová veřejnost, nejsou jeho grázloviny, ale pouze jeho chlapecká nešikovnost a naivita, stejně tak i jeho manželky. Pak by možná vhodnou tečkou za celou, nezodpovědnými médii nafouklou kauzou, mohlo být Vaše otcovské pokárání poněkud neohrabaného Stanislava, k čemuž by Vám možná rád asistoval Václav Havel, zvláštní klenot tohoto Česka, jehož pokusem o myšlenku jste vyztužil svůj produkt, míní čtenář Jaroslav Doležal a pokračuje:

23. 2. 2005

Reakce na čtenářský dopis od Jaroslava Doležala

Vážený pane Doležale,

víte, mně už z dob komunismu vadí kampaně, kdy všichni najednou začnou hovořit jednotným hlasem. "Psovi psí smrt." Prostě mně připadá, že život takhle jednoduchý není. V normálním člověku se musí něco vzpříčit, protože má nutně z toho "jednotného honu na čarodějnice" pocit, že ho kdosi vodí za nos. Zajímavé je, že sugestivnosti českých médií tak podléháte. V člověku se normálně proti manipulaci vzbudí odpor.

Média tady velmi umně využívají všeobecného - a oprávněného - odporu českých občanů proti nízké kvalitě jejich politiků k cílenému zničení jednoho svého politického protivníka, který jim ovšem k tomu zničení dal svým nekompetentním a nepřijatelným jednáním munici.

Svým způsobem ta kampaň připomíná rebelii v České televizi na rozhraní let 2000 - 2001 (pamatujete, to také tehdy jednotně všechna média charakterizovala jako "boj proti politické manipulaci" a "boj za svobodu slova") . Média i televizní revolucionáři tehdy také velmi umně využili nespokojenosti a frustrace českých voličů s politickou situaci k tomu, aby tuto frustraci zaměřili určitým politickým cílem, ve svůj osobní prospěch.

23. 2. 2005

Předem bych chtěl říci, že nejsem a nebudu levičák, ani levicový volič, navíc jsem moravanista, píše Antonín Žiška z Brna.

Když se Clinton zapletl s Lewinskou, všichni machři křičeli, ať odejde. Amerika vzkvétala. Když Gross nebo Grossová si udělali legálně půjčku, všichni machři chtějí, aby odstoupil. To, že se průmyslová výroba zvedla za minulý rok o 10 procent, žádnýho machra nezajímá. Kdo shrábne úspěchy.Úspěchy shrábne pan Kalousek? Bohužel. Tak už to na světě bývá.

Pozn. red: Pan Kalousek je asi neshrábne...

23. 2. 2005
Polemika s článkem Jana Čulíka "Co je příčinou honu na Stanislava Grosse"

Děkuji za tip, půjdu si hned do Tesca ukradnout žvýkačku...

Pokud se mi v tom pokusí zabránit, řeknu jim, že jsem charakteristickým nositelem zvyklostí příslušníků české kulturní reality - prostě jsem přijal praxi, která je mezi českými občany zavedená. Je velmi nepravděpodobné, že bych byl mistrem korupčníkem na české scéně (jestliže jsem natolik neschopný, že jsem od sebe nedokázal odstínit ani relativně malou krádež za pár korun, aby to ochranka hned nepoznala a nechytila mě...)

23. 2. 2005

Aneb o některých standardech české politiky

O těch našich českých krizích by se daly psát seriály. Příměrů k názvům pro jednotlivé epizody nám přitom skýtá lidové mudrosloví bezpočet. Skoro vždy na počátku se hledá nějaká testovací holubička; málem jako ji prý vypouštěl Noe, aby věděl, zda už je po potopě. U nás, na rozdíl od Bible, jde ale spíše o to, aby někdo zavětřil, je-li nějaký fakt, anebo aspoň faktík, zralý na příští potopu nebo aspoň povodeň. A nemusí přitom ani přímo jít (či "běžet") o fakta. A nemuseli to vůbec spískat jen novináři.

23. 2. 2005

Minulý rok uplynulo deset let od smrti Karla R. Poppera, genálního polyhistora, jehož étos je dost možná to nejinspirativnější, co dvacáté století dalo dějinám lidstva. Ve svém pojetí vědy, avšak i demokracie, kladl Popper důraz na poctivost, otevřenost a kritičnost. Pokusím se nyní stručně přiblížit jeho teorii liberální společnosti, jež je zachycena v přelomové knize Otevřená společnost a její nepřátelé. Domnívám se, že je v ní možné najít ideály, které potřebujeme pro dobré fungování multikulturní Evropy.

22. 2. 2005

Vaginální dům, klitoridální jahody a dvanáct měsíčků

Nedávno zde vyšla má hravá analýza pohádky o Červené Karkulce. Reagoval na ni Bohumil Kartous v článku "Červená Karkulka na tisíc způsobů" tím, že připomněl alternativní výklad této pohádky z pera Ericha Fromma. Svým poukazem na střízlivost Frommova výkladu mne ohromil i pobavil. A inspiroval k neagresivní odpovědi.

23. 2. 2005

Rád bych reagoval na článek pana Sklenáře "Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex".

Souhlasím s jeho tvrzením, že učitelé by měli začít u sebe a podrobit se bolestné sebekritice. Snáze se to řekne, než učiní. Mezi jiným snad proto, že mnozí z nich totiž ještě zažili dobu, kdy byli - mezi jinými -- majiteli neměnných pravd a moc se jim ta role líbila.

24. 2. 2005

Čtenáři stěžují na "nefundované" články Ivana Breziny o ekologii, jeden z nich publikovaný minulých dnech v Lidových novinách a druhý v Britských listech. Proč tisk zveřejňuje Brezinu, když jde o nevěcné texty? Na Brezinův článek, zpochybňující v Lidových novinách Kjótský protokol reaguje Karel Vaníček.

24. 2. 2005

Odpověď na tuto otázku zůstane ještě nějaký čas nejasná. Evropští politici si zřejmě zůstávají vědomi toho, že USA chtějí naprosto bezohledným způsobem ovládnout svět, a proto nepřistoupili na požadavek USA, aby nerušili embargo na dodávky zbraní Číně. Stejně tak nepodpořili americké plány na obsazení Íránu, které by USA umožnilo získat přístup k dalšímu ze středovýchodních zdrojů ropy (ty se, podle současných odhadů, podílejí na celkových světových zásobách 67 procenty) a tak postupně odřezávat zbytek světa od tržního přístupu ke zdrojům energie.

13. 2. 2005

V lednu 2005 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 11 000 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?   
22. 2. 2005 O facce Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo   
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák
24. 2. 2005 Gross je velká ryba alespoň svým postavením   
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?   
24. 2. 2005 Gross a Berlusconi, Češi a Italové... Fabiano  Golgo
24. 2. 2005 Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní? Jan  Čulík
24. 2. 2005 Gross naplnil představu lidí o zkorumpovaných politicích   
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci   
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje   
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme   

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?   
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
17. 2. 2005 Jak se svět mění   
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů   
1. 2. 2005 Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů"   
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny   
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
17. 1. 2005 Globální stmívání   

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?   
5. 1. 2005 Ukrajinská politická šachovnice Oskar  Krejčí
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce   
27. 12. 2004 UKRAJINA: Kdokoliv se nyní chopí moci, bude čelit jiným lidem   
27. 12. 2004 Rusko nemá právo na impérium   
26. 12. 2004 Ukrajina: Juščenko vítězem   
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu   
16. 2. 2005 Bushova vláda obviňována ze zneužívání financí v Iráku   
16. 2. 2005 Panel v americkém Senátu obvinil činitele OSN, že zpronevěřil 1,2 milionu dolarů   
15. 2. 2005 V iráckých volbách zvítězili stoupenci Íránu   
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku   
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky   
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
2. 2. 2005 Demokracie není zaklínadlo Oskar  Krejčí
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   

Školství RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček