17. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 2. 2005

Je pravdou...

Čeština se vyvíjí...

Na rozdíl od Ondřeje Slačálka mám pocit, že se český jazyk obnovuje, a to zvláštním, rozporným způsobem. Možná tomu tak je ale vždycky, v každé době.

Jednak se - zřejmě v důsledku špatné školní výchovy - nesmírně šíří byrokratický jazyk komunistické éry (projevuje se např. to hromaděním genitivů ["Oslavy výročí pádu totality", ČTK] a nahrazováním plnovýznamových sloves slovesnými podstatnými jmény se sponou. Tento žargon se šíří zejména z politických kruhů, avšak zjistil jsem, že mu kupodivu propadají i někteří studenti bohemistiky na českých vysokých školách.

Pak dochází k "módnímu" posunu jazykového úzu: namísto: "úřady jednají" je dnes módní např. říkat "'úřady konají". Je obtížné posoudit, zda je to jen mluvní klišé, anebo skutečný posun významu tohoto slovesa. Dochází zřejmě k zjednodušování slovesných koncovek - lidé přestávají rozlišovat -í a -ejí v třetí osobě množného čísla ve čtvrté slovesné třídě. Tam, kde je v minulém příčestí "-el", by mělo být v mnoha případech v třetí osobě množného čísla "-ejí" (sázel -> sázejí). Mnozí dnes napíší "oni sází", ne "správně" "oni sázejí". - Dokonce jsem viděl v Lidových novinách titulek "Policisté neví...", i když by se mělo říkat "Policisté nevědí".

Sloveso "zmínit se" bývalo reflexivní a pojilo se s šestým pádem ("zmiňovat se o něčem"). Dnes to neví už skoro nikdo, všichni "zmiňují problém". (Což je vlastně rusismus.)

Jde, zdá se, především o zjednodušování někdy příliš zbytečně složitých českých deklinací a konjugací - je to přirozené a normální.

Tlak na pravopisný systém je vyvíjen zejména tam, kde jsou, jak se zdá, pravopisná pravidla v češtině příliš složitá, anebo vyžadují hlubšího porozumění větné struktuře, které dnešní pisatel či uživatel většinou nemá.

Tak málokdo ví, že se v češtině píše čárka před slovy "než" a "jak" pouze, následuje-li vedlejší věta. Chceme-li říci: "Je lepší než já" - čárku před "než" nepíšeme.

Lidé taky většinou zapomínají označovat vedlejší větu čárkou na obou koncích. Vědí, že se má napsat čárka po "který", ale už si nevšimnou, kde vedlejší věta končí, a tam už čárku nenapíšou.

Internet užívání jazyka zdemokratizoval a odhalil různé primitivismy v užívání češtiny. Tak například s překvapením zjišťujeme, že hodně lidí si myslí, že slovo "bizarní" se česky píše "bizardní". (To d tam vzniká přechodem od nenosové hlásce k nosové.)

Naprosto se ujala v češtině primitivní hyperkorektnost "Je pravdou", i když "správně česky" bývalo "Je pravda". Užití sedmého pádu naznačuje netrvalost příznaku. ("Býval učitelem, ale už není.") Kdo to dneska ví...?

Nesmírně primitivně působí na "klasického uživatele češtiny" nový zvyk psát v anglických jménech nehlasné "e" i v nepřímých pádech, přesto, že donedávna se podle pravopisných pravidel nehlasná "e" odsunovala. Takže místo "Filmy Michaela Moora" se dnes v ČR píše "Filmy Michaela Moorea" (!) Důkaz, že je to blbost, vám předložím hned: cožpak se v češtině píše "Shakespeareovy hry"? :)

Všechny tyto a mnohé další jazykové posuny jsou pro příslušníka střední generace, odchovaného nejlepšími literárními díly druhé poloviny dvacátého století, nesmírně iritující. My "staří lidé" si však nesmíme vyskakovat: jazyk se vyvíjí a neexistuje žádný monopol ohledně toho, jak to má být navždycky "správně".

Otázkou ovšem zůstává, zda jde ve všech těchto věcech skutečně o jazykový vývoj (k další rozrůzněnosti), anebo pouze o zprimitivňování jazyka. Ovšem i pokud jde o pouhé zprimitivňování, stejně se s tím nedá nic dělat.

                 
Obsah vydání       17. 2. 2005
17. 2. 2005 Jak si Donald Rumsfeld zařídil mučení zajatců v zahraničí
17. 2. 2005 Vězeň bude usmrcen, Británie nemá zájem
17. 2. 2005 Bushův sexuální skandál
17. 2. 2005 Nestranná žurnalistika vyžaduje neúplatnou službu kritickému poznávání Jan  Čulík
17. 2. 2005 Proč musejí být česká média špatná? Jiří  Mašek
17. 2. 2005 Infantilní insinuace intelektuálně indiferentních individuí Ondřej  Slačálek
17. 2. 2005 Je pravdou... Jan  Čulík
17. 2. 2005 "Budu se soustředit"
17. 2. 2005 Michael  Marčák
17. 2. 2005 Cimrman a Největší Čech Vojtěch  Polák
17. 2. 2005 Vernosť pravde je vysoký ideál Jaro  Dunaj
17. 2. 2005 Komunizmus a boľševizmus Igor  Daniš
17. 2. 2005 Zprávy z ČTK i s chlupama...
17. 2. 2005 Michael  Marčák
17. 2. 2005 Jak se svět mění
17. 2. 2005 Červená Karkulka na tisíc způsobů Bohumil  Kartous
17. 2. 2005 Kofi Annan: Srbové v Kosovu žijí ve strachu
17. 2. 2005 Stáří cti netratí (někdy) Josef  Provazník
17. 2. 2005 Třikrát a dost! Josef  Provazník
16. 2. 2005 Gross vypadá skvěle a novináři mu závidí Bohumil  Kartous
16. 2. 2005 Výzva předsedovi vlády Stanislavu Grossovi
16. 2. 2005 Už se ucho utrhlo, anebo byl jen ten džbán děravý? Miloš  Dokulil
16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc
16. 2. 2005 Bombardování Drážďan a řepné pole na Unter der Linden Michael  Marčák
16. 2. 2005 O úpadku jazyka Milan  Nápravník
16. 2. 2005 ČSSD potřebuje renesanci nejen na nejvyšších místech Jaroslav  Doležal, Václav  Dašek
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce